avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudenta Dreptul muncii
 
 
2012
 
1.  Acordare drepturi băneşti solicitate de angajaţii SNTFM – CFR Marfă, cu titlu de prime Paşti şi Crăciun, Primă de Ziua Feroviarului, ore suplimentare, tichete etc.
 
2.  Anulare decizie de concediere. Suspendarea contractului individual de muncă.
 
3.  Angajarea răspunderii patrimoniale a pârâţilor pentru recuperarea prejudiciului. Intinderea prejudiciului.
 
 
5.  Suspendarea contractului individual de muncă al persoanei care ocupă o funcţie de conducere în sindicat. Condiţii.
 
 
 
 
 
 
11. Concediere nelegală.
 
 
 
 
 
16. Recurs - recunoaştere încadrare activitate în grupa i/ii de muncă  
 
 
18. Muncă desfăşurată în baza contractului individual de muncă. Salariat la un punct de lucru în străinătate. Îndreptăţire la diurnă.
 
 
20.Caracterul real şi serios al concedierii dispuse în baza art. 65 din Codul muncii.

 
 
22. Controlul instanţei de jurisdicţia muncii asupra legalităţii şi temeiniciei deciziei de sancţionare disciplinară în lipsa unei limitări legale exprese include şi dreptul de a înlocui sancţiunea disciplinară cu una mai uşoară.
 
 
 
 
 
 
 
29. Decizie de concediere. Desfiinţare post. Invocarea calităţii de post unic. Documentaţie incompletă. Efecte
 
30. Reducerea cu 25% a cuantumului salariului/indemnizaţiei/soldei. Proporţionalitatea situaţiei care a determinat restrângerea cu mijloacele utilizate.
 
31. Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Stabilirea vârstei standard de pensionare.
 
32. Acordarea tichetelor de masă de către angajatori. Condiţii.  
 
33. Procedura stabilirii şi încadrării in condiţii deosebite de muncă
 
34. Stabilirea modului de calcul al indemnizaţiei acordate pentru creşterea copiilor.  
 
35. Titularul dreptului litigios . Dreptul sindicatului de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor săi.
 
36. Necesitatea restrangerii activitatii societatii. Dificultati economice. Limitele controlului jurisdictional.
 
37. Contracte colective de muncă. Caracterul obligatoriu al contractelor colective de muncă la nivel superior pentru clauzele celor de la nivel inferior.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Recurs -contestaţie decizie suspendare CIM pe perioada cercetării disciplinare