avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligativitatea eliberării unui document de către angajator care să ateste activitatea angajatului, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate  întemeiată pe disp. art.  34 pct. 5 Codul Muncii.
 
Codul muncii, art. 34 pct. 5
 
Potrivit dispoziţiilor art. 34 pct. 5 din Codul muncii, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa un registru general de evidenţă a salariaţilor, iar la solicitarea salariatului, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 3971 din 2 noiembrie 2012
 
Prin sentinţa civilă nr. 1158 din 28 mai 2012, Tribunalul Dâmboviţa a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul ZV, în contradictoriu cu pârâtele SC CCH SA şi SC Uz SA., a obligat pe pârâta S.C. U S.A. să elibereze reclamantului adeverinţă cu perioadele lucrate, veniturile realizate şi condiţiile de muncă şi climă în Egipt, de la 22.05.1989 la 20.07.1990 şi octombrie 1990-aprilie 1991, precum şi în China de la martie 1993 la iulie 1993, a respins capetele de cerere faţă de aceeaşi pârâtă privind sporul de noapte, daunele morale şi materiale, a respins capătul de cerere privind acordarea grupei I de muncă, a daunelor morale şi materiale faţă de pârâta CH S.A., reţinând că, de fapt, pârâtele au eliberat aceste adeverinţe, dar nu au arătat, în concret, indemnizaţia primită pe această perioadă şi condiţiile de muncă (grupă), indiferent că a lucrat câteva luni sau un an, cu nerespectarea celorlalte condiţii prev. de O.U.G. nr. 4/2005.
Prin decizia  nr. 3971 din 2 noiembrie 2012, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondate recursurile formulate de reclamantul ZV şi pârâta SC Uz SA în contradictoriu cu pârâta SC CCH SA, reţinând că adeverinţele aliberate de către cei doi angajatori atestă faptul că reclamantul a lucrat în China şi Egipt, dar nu cuprind toate elementele prev. de art. 34 pct. 5 din Codul muncii, respectiv durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, preluate şi de O.U.G. nr. 4/2005.
În ceea ce priveşte restul pretenţiilor reclamantului, s-a reţinut că dovada perioadei lucrate şi a veniturilor suplimentare realizate, se face cu documente eliberate de angajator, or, la dosar nu au fost depuse probe în dovedirea lor.
În atare context,  în raport de argumentele expuse anterior, Curtea a apreciat că, în speţă,  nu sunt  incidente dispoziţiile  art. 309, 3041 C. pr. civilă, motiv pentru care, în baza art. 312 C.pr.civilă,  a respins ca nefondate recursurile declarate.
 
( Judecător Cristina Pigui)