avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Stabilirea modului de calcul al indemnizaţiei acordate pentru creşterea copiilor.
 
Art.1 din OUG nr.148/2005
Art.12 din Legea nr.118/2010
Art.30 din OUG nr.111/2010
 
Recurenta a născut la data de 25.01.2010 pe copiii D.G. şi M.A., stabilindu-se pentru creşterea acestora, în baza OUG nr. 148/2005, o indemnizaţie în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.
Potrivit art.12 din Legea nr.118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, indemnizaţiile acordate pentru creşterea copiilor în baza art.1 din OUG nr.148/2005 au fost diminuate cu un procent de 15%.
Ulterior adoptării acestui act normativ a fost adoptată la 08.12.2010, OUG nr.111, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor în care s-a prevăzut că persoanele care au născut până la data de 31.12.2010 inclusiv beneficiază de drepturile reglementate de OUG nr.148/2005.
Potrivit art.30 alin.2 din OUG nr.111/2010 aflată în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, începând cu 01.01.2011, pentru persoanele care au născut până la data de 31.12.2010, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunară realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii.
Din textul de lege enunţat rezultă că, până la data de 01.01.2011, pentru copii ce s-au născut până la data de 31.12.2010 inclusiv, cuantumul indemnizaţiei de creştere a acestora este acela prevăzut de art.1 din OUG nr.148/2005, respectiv de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, şi numai după această dată cuantumul se va reduce la 75% din aceeaşi medie.
Copiii născuţi de către contestatoare se încadrează în categoria acelora la care se referă dispoziţiile art.30 din OUG nr.111/2010, ceea ce presupune că indemnizaţia pentru creşterea lor se va stabili în cuantum de 75% numai după data de 01.01.2011, sens în care trebuia să fie emise decizii de către Agenţiile teritoriale potrivit art.30 alin.3 din acelaşi act normativ.
Pârâta – recurentă, în mod greşit a diminuat indemnizaţia de creştere a copiilor anterior datei de 01.01.2011, astfel că, în baza art.312 Cod procedură civilă a fost admis recursul şi modificată sentinţa în sensul obligării acesteia să plătească intimatei-reclamante diferenţa dintre suma ce se cuvenea potrivit OUG nr.148/2005 şi suma efectiv plătită până la data de 01.01.2011.
                                                                     
(Decizia civilă nr. 881/02.04.2012)
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului V. la data de 30.05.2011, reclamanta E.F. a chemat în judecată Agenţia Judeţeană pentru Prestări Sociale V., solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată pârâta să-i plătească începând cu data de 01.01.2011 plata integrală a indemnizaţiei pentru creşterea copilului fără diminuarea cu procentul la care se referă Legea nr.118/2010 şi OUG nr.111/2010, iar ca urmare a reducerii nelegale a acestei sume să-i fie plătită diferenţa dintre suma efectiv încasată şi aceea la care avea dreptul.
În motivarea acţiunii s-a arătat că la data de 25.01.2010, reclamanta i-a născut pe copiii D.G. şi M.A., în favoarea cărora în baza OUG nr.148/2005 a fost stabilită o indemnizaţie în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.
În baza art.12 din Legea nr.118/2010, indemnizaţiile de creştere a copiilor au fost diminuate cu 15% cu aplicare de la 31.12.2010, iar după adoptarea OUG nr.111/2010, indemnizaţia a fost redusă la cuantumul de 75% din media veniturilor nete lunare realizate în ultimele 12 luni, aplicarea acestui act normativ fiind una greşită, întrucât se referea la drepturile persoanelor ai căror copii s-au născut începând cu data de 01.01.2011.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii cu argumentul că indemnizaţiile de creştere a copiilor au fost reduse potrivit actelor normative în vigoare.
Tribunalul V., prin sentinţa civilă nr.1679/20.09.2011, a respins acţiunea ca nefondată.
Pentru a pronunţa o astfel de soluţie, instanţa de fond a reţinut că în baza Legii nr.118/2010 s-a dispus diminuarea indemnizaţiilor de creştere a copiilor cu 15% prin decizia nr.1270721245202/08.04.2010 până la data de 31.12.2010.
În baza OUG nr.111/2010 s-a stabilit că începând cu 01.01.2011, indemnizaţiile se stabilesc într-un cuantum de 75% din media veniturilor lunare realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii copilului.
Diminuarea indemnizaţiilor stabilite în favoarea reclamantei pentru creşterea celor doi copii a fost făcută în mod legal în baza actelor normative evocate.
Împotriva hotărârii a formulat recurs reclamanta pentru motivul revăzut de art.304 pct.7 şi 9 Cod procedură civilă, în dezvoltarea cărora s-a arătat că instanţa de fond a încălcat principiul neretroactivităţii legii civile, reţinând aplicarea OUG nr.111/2010 şi în ceea ce priveşte indemnizaţiile copiilor născuţi anterior datei de 01.01.2011, motivându-se „superficial” hotărârea pronunţată.
Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat.
Analizând recursul în limita motivelor invocate şi în raport de apărările formulate prin întâmpinare, Curtea a apreciat că fondat pentru argumentele ce urmează:
Recurenta a născut la data de 25.01.2010 pe copiii D.G. şi M.A., stabilindu-se pentru creşterea acestora, în baza OUG nr.148/2005, o indemnizaţie în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.
Potrivit art.12 din Legea nr.118/2010, privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, indemnizaţiile acordate pentru creşterea copiilor în baza art.1 din OUG nr.148/2005 au fost diminuate cu un procent de 15%.
Ulterior adoptării acestui act normativ a fost adoptată la 08.12.2010, OUG nr.111, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor în care s-a prevăzut că persoanele care au născut până la data de 31.12.2010 inclusiv beneficiază de drepturile reglementate de OUG nr.148/2005.
Potrivit art.30 alin.2 din OUG nr.111/2010 aflată în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, începând cu 01.01.2011, pentru persoanele care au născut până la data de 31.12.2010, indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă în cuantum de 75% din media veniturilor nete lunară realizate în ultimele 12 luni anterioare naşterii.
Din textul de lege enunţat rezultă că, până la data de 01.01.2011, pentru copii ce s-au născut până la data de 31.12.2010 inclusiv, cuantumul indemnizaţiei de creştere a acestora este acela prevăzut de art.1 din OUG nr.148/2005, respectiv de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, şi numai după această dată cuantumul se va reduce la 75% din aceeaşi medie.
Copiii născuţi de către contestatoare se încadrează în categoria acelora la care se referă dispoziţiile art.30 din OUG nr.111/2010, ceea ce presupune că indemnizaţia pentru creşterea lor se va stabili în cuantum de 75% numai după data de 01.01.2011, sens în care trebuia să fie emise decizii de către Agenţiile teritoriale potrivit art.30 alin.3 din acelaşi act normativ.
Pârâta – recurentă, în mod greşit a diminuat indemnizaţia de creştere a copiilor anterior datei de 01.01.2011, astfel că, în baza art.312 Cod procedură civilă a fost admis recursul şi modificată sentinţa în sensul obligării acesteia să plătească intimatei-reclamante diferenţa dintre suma ce se cuvenea potrivit OUG nr.148/2005 şi suma efectiv plătită până la data de 01.01.2011.