avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


  
1. Dreptul familiei. Partaj. Imobil dobândit după celebrarea căsătoriei religioase si anterior încheierii căsătoriei civile. Lipsa unei conventii asupra regimului matrimonial ales. Caracterul de bun propriu al sotului mentionat în contractul de vânzare-cumpărare. 
 
 
 
4. Stabilirea relaţiilor personale ale părintelui cu copilul minor încredinţat celuilalt părinte.
 
 
 6. Dreptul copilului de a avea legături personale cu părinţii săi. Obligaţia instanţei de a lua în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului minor.
 
 
8. Actiune de divort înregistrată anterior datei de 1 octombrie 2011. Legea aplicabilă
 
 
12. Cadre didactice. Ajutor pentru achizitionarea de cărti şi programe educationale pe suport electronic, necesare îmbunătătirii activitătii didactice. Conditii de acordare  
 
 
 
15. Uniune de sindicate la nivel de ramură. Conditii de reprezentativitate