avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 

Jurisprudență drept penal

 
Decizii penale 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94. Greşita achitare a inculpatului sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 184 alin. 2 şi 4 Cod Penal.

99. Evaziune fiscală. Soluţionarea acţiunii civile. Repararea pagubei potrivit dispoziţiilor legii civile, conform art. 14 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil.

100. Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal în raport de infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal – a cărei formă de vinovăţie este culpa.

101. Lipsa laturii subiective. Achitarea inculpatului pentru infracţiunea prevăzută de art. 194 Cod penal.
 
102. Evaziunea fiscală.
 
103. Plângerea întemeiată pe art. 278 al. 1 C. pr. pen. soluţionată de altă persoană.
 
104.  Luarea de mită.
 
105. Judecarea cauzei în procedura prevăzută de 3201 C.pr.pen. Efectele recunoaşterii. Achiesarea inculpatului pe latura penală, fără a fi cerut disjungerea laturii civile în faţa primei instanţe.
 
106. Trafic de influenţă. Elemente constitutive. Deosebiri faţă de înşelăciune.
 
107. Contrabandă prevăzută de art. 270 alin.(3) Cod vamal. Elemente constitutive. Soluţionarea laturii civile. Infracţiunea prevăzută de art. 2961 alin 1 lit *l* din Legea nr. 571/2003. lipsa de relevanţă calităţii speciale a inculpatului de antrepozitar autorizat fiscal.
 
108. Omor deosebit de grav. Viol. Aprecierea probelor conform art. 63 C.pr.pen.
 
109. Contestaţie în anulare. Inadmisibilitate. Critici referitoare la o soluţie ce priveşte tot o contestaţie în anulare
 
110.  Revizuire. Inadmisibilitate. Lipsa invocării unor fapte sau împrejurări noi, necunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei;
 
 
112. Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei. Caracterul irevocabil al cererii formulate în temeiul art. 320/1 alin.(1) Cod procedură penală, în faţa instanţei de recurs.
 
113. Cerere de sesizare a Curţii Europene de Justiţie. Inadmisibilitate.
 
 
115. Imposibilitatea aplicării concomitent şi în mod cumulativ, a două pedepse principale, respectiv amendă şi închisoare pentru aceeaşi infracţiune.
 
 
117. Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002. Concurs de infracţiuni.
 
118. Soluţionarea pe cale amiabilă a laturii civile a cauzei. Cerinţe.
 
 
120. Recidiva postcondamnatorie. Cerinţe. Pedeapsa complementară prevăzută de art. 64 lit. d şi e Cod penal.
 
121. Nerespectarea hotărârii judecătoreşti. Elementele constitutive ale infracţiunii.