avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cod procedură penală. Art.191 alin.3 Cod procedură penală.
 
C.proc.pen., art. 191 alin. 3
                                                   
         Potrivit acestor dispoziţii, partea responsabil civilmente, în măsura în care este obligată în solidar cu inculpatul la repararea cauzei, este obligată în mod solidar cu acesta şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.
                                                            
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 848 din 15 iunie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.51 din 20 martie 2012 a Judecătoriei Sinaia, inculpatul – minor L.S.V. în vârstă de  16 ani,  a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev.de art.208 alin.1 – 209 alin.1 lit.a,g şi i cu aplic.art.41 alin.2  Cod penal ; art.99 şi art.109 Cod penal şi respectiv art.320/1 Cod procedură penală.
  În baza art.71 Cod penal, i s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzut de art.64 lit.a teza a II-a şi b Cod penal, din momentul în care hotărârea de condamnare va rămâne definitivă şi până la terminarea executării pedepsei.
  Soluţionând şi latura civilă a cauzei, instanţa de fond, în baza art.346 Cod procedură penală, a constatat că persoanele vătămate SC”ATT”A şi SC”MS”SRL S, nu s-au constituit părţi civile în cauză, deoarece prejudiciul cauzat acestora a fost recuperat integral.
  În baza art.191 alin.2 Cod procedură penală, inculpatul a fost obligat în solidar cu partea responsabilă civilmente  D.M.N. – mama acestuia, la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 700 lei, din care onorariile avocaţilor din oficiu în faza urmăririi penale şi a judecăţii, urmând  a fi suportate din fondul special al Ministerului Justiţiei.
  Pentru a pronunţa o atare sentinţă, instanţa de fond a reţinut pe baza probelor administrate în cauză, că în noaptea de 13/14 februarie 2011, inculpatul - minor L.S.V. împreună cu un alt minor în vârstă de 13 ani, pentru care prin rechizitoriu  s-a dispus neînceperea urmăririi penale,    prin efracţie şi pe timp de noapte,  au pătruns în incinta părţilor vătămate de unde au sustras de pe manechinele expuse în magazine mai multe articole de îmbrăcăminte,  de încălţăminte, produse de artizanat, baterii, ceasuri de mână şi alte obiecte, cauzând prejudicii în cuantum de 375 lei şi respectiv 2.361 lei,  care au fost recuperate.
  Împotriva sentinţei a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, susţinând că aceasta este nelegală prin aceea că în mod greşit prima instanţă a dispus obligarea inculpatului – minor alături de partea responsabilă civilmente D.M.N. la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 700 lei, în condiţiile în care părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile, întrucât prejudiciul a fost  recuperat.
              S-a solicitat admiterea recursului, casarea în parte a sentinţei şi pe fond, înlăturarea motivelor de nelegalitate.
  Curtea de Apel Ploieşti prin decizia penală nr.848 din 15 iunie 2012, constatând critica întemeiată a admis recursul declarat  de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, conform art.385/15 pct.2 lit.d Cod procedură penală şi drept consecinţă, a casat  în parte sentinţa primei instanţe şi a dispus înlăturarea obligării  părţii responsabile civilmente D.M.N. de la plata în solidar cu inculpatul – minor a cheltuielilor judiciare către stat, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei. 
  Pentru a dispune astfel, instanţa de control judiciar, a constatat într-adevăr că prejudiciul cauzat celor două părţi vătămate a fost recuperat integral, aşa încât, sub acest aspect, potrivit disp.art.346 Cod procedură penală, latura civilă a cauzei a fost rezolvată în mod corespunzător. 
  Potrivit art.191 alin.3 Cod procedură penală, partea responsabilă civilmente este obligată în mod solidar cu inculpatul şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, numai în măsura în care aceasta este obligată în solidar cu inculpatul  la repararea pagubei.
  Cum în cauză, prejudiciile cauzate părţilor vătămate au fost recuperate, acestea nemaiconstituindu-se părţi civile, în mod nelegal prima instanţă a dispus ca partea responsabilă civilmente D.M.N. să fie obligată alături de inculpatul – minor la plata cheltuielilor judiciare avansate d e către stat în cuantum de 700 lei.
  Sub acest aspect, recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia este fondat, fiind admis conform art.385/15 pct.2 lit.d Cod procedură penală şi prin decizia penală pronunţată în cauză a fost înlăturată această nelegalitate.
 
  (Judecător Vasile Mărăcineanu)