avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept penal. Partea specială. Infracţiunea de favorizarea infractorului. Elemente constitutive. Latură subiectivă.
 
 Cod penal, art. 264
 
În cadrul infracţiunii de favorizare a infractorului, prev. de art. 264  Cod penal, esenţială este împrejurarea că autorul infracţiunii de favorizare a infractorului să fi cunoscut persoana căruia îi conferă ajutor este un infractor, deci o persoană care a săvârşit o infracţiune, aceasta fiind de altfel o concluzie rezultată din însăşi  denumirea marginală a textului de lege, fiind de la sine înţeles că favorizarea priveşte un infractor, în sensul de persoană participantă la săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală, incriminată şi sancţionată ca infracţiune.
Atâta timp cât nu rezultă din coroborarea mijloacelor de probă că la momentul pretinsei consumări a infracţiunii, inculpatul ar fi avut intenţia de a acorda ajutor celuilalt inculpat, pe care nici nu-l cunoştea, ori altui infractor, în scopurile enumerate de art. 264 Cod penal, deci în lipsa laturii subiective specifice infracţiunii prev. de art. 264 Cod penal, nu se poate reţine vinovăţia acestuia în săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului.
 
                              
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia penală nr. 923 din 28 iunie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.51/06.03.2012 pronunţată de Judecătoria Vălenii de Munte s-au dispus următoarele:
1. În baza art. 85 alin.1 din OUG.195/2002, cu aplicarea art.37 lit. b) C.pen.  a fost condamnat inculpatul  D.V., la pedeapsa de 1 an si 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere, pe drumurile publice, a unui autoturism neinmatriculat.
  In baza art. 86 alin.1 din OUG.195/2002, cu aplicarea art.37 lit.b) C.pen.  a fost condamnat  acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice,fără permis.
  In baza art. 87 alin.1 din OUG.195/2002, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod pen.,  a fost condamnat acelaşi inculpat  la pedeapsa de 2 ani si 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice, a unui autovehicul, de către o persoană  având o îmbibatie alcoolică peste 0,80 g/l.
  In baza art. 33 lit.a) si art. 34 lit.b) C.penal  s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, 2 ani si 6 luni închisoare, care a fost  sporită cu 6( şase ) luni, inculpatul  având de executat pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare.
  In baza art. 71 alin.1 si 2 C.penal  s-au interzis inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin.1 lit.a) teza a II-a, lit.b) si lit.c) C.penal, în acest din urmă caz dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
  2.In baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 lit.d) C.proc.pen. a fost achitat  inculpatul V.C.E., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.264 alin.1 C.pen., de favorizare a inculpatului.
  Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut, pe baza probelor administrate,  următoarea situaţie de fapt:                                             
  In data de 11 aprilie 2009, în jurul orelor 3,00, inculpatul  D.V conducea, pe DN 1A, în localitatea Măgurele, jud. Prahova, motociclul marca Kawasaki, de culoare vişinie, cu seria şasiului ………….. , fără a avea montată plăcuţa de înmatriculare.
  La un moment dat a pierdut controlul vehiculului şi a părăsit carosabilul, lovindu-se de un podeţ de beton în partea dreaptă a drumului.
  Martorul P. I., care circulând în spatele inculpatului a surprins momentul impactului, a sunat la serviciul de urgenţă 112, iar inculpatul a fost transportat cu ambulanţa, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploiesti.
  Din verificările efectuate s-a constatat că inculpatul nu poseda permis de conducere şi avea o alcoolemie de 1,85 g/l alcool pur în sânge, conform buletinului de analiză toxicologică alcoolemie nr. 1236 din 13 aprilie 2009 eliberat de Serviciul de Medicină Legală Ploiesti.
  De asemenea, s-a mai constatat că motociclul marca Kawasaki condus de inculpat nu avea plăcuţe de înmatriculare, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculări a Vehiculelor comunicând că motocicleta cu seria şasiului identificată la faţa locului nu figurează înregistrată în evidenţa naţională a vehiculelor.
  In aceeaşi noapte, în cursul cercetării la faţa locului, un poliţist de la Serviciul Politiei Rutiere a solicitat poliţistului comunitar N. C. şi celor doi paznici ai Primăriei comunei Măgurele, aflaţi în serviciu T. Gh. D. si T. I., să preia şi să depoziteze, la sediul politiei comunitare, vehiculul implicat în accident.
  La locul accidentului s-a deplasat T. I. care, întâmpinând dificultăţi în a transporta vehiculul, cu masă mare şi transmisia blocată, a solicitat ajutorul poliţistului comunitar şi a celuilalt paznic.
  Împreună, au transportat motocicleta la sediul politiei comunitare unde N. C. a făcut următoarea menţiune în caietul de raport : „In jurul orelor 3,30, în timp ce ne aflam în zona Valea Teleajenului … am fost sunat de agentul de pază T. I. că este solicitat de A. V. de la politia rutieră să-l însoţească la un accident rutier. Ne-am deplasat la Primărie … ne-am deplasat la zona unde avusese loc accidentul. La faţa locului am găsit motocicleta implicată în accident, accidentatul era transportat la spital. La solicitarea agentului de politie am adus motocicleta la sediu”.
  La o oră de la terminarea serviciului de către agent N. C., a început serviciul inculpatul V. C. E.. Însemnările sale, în acelaşi caiet si imediat după cele ale colegului său, nu fac nici o menţiune referitoare la vehiculul lăsat în sediul Politiei comunitare.
  S-a reţinut însă că inculpatul a aflat, din raportul colegului său, că motocicleta fusese implicată într-un accident.
In jurul orelor 7,30 au venit două persoane, pe care inculpatul  nu le cunoştea şi care au solicitat restituirea motocicletei. Pe baza descrierii obiectului , făcută de către cele două persoane, inculpatul a restituit motocicleta celor două persoane, una dintre acestea fiind identificată ulterior, ca fiind fratele inculpatului D. V., numitul  D. M.-Gh..
  Instanţa  de fond a reţinut situaţia de fapt descrisă mai sus prin coroborarea tuturor probelor administrate la urmărirea penală şi în faza cercetării judecătoreşti.
  In drept, instanţa de fond a reţinut că faptele inculpatului D. V. , astfel cum au fost descrise mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor prev.de art. 85 alin. 1 din OUG 195/2002,  prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002  şi respectiv prev.de art. 87 alin. 1 din OUG 195/2002, fiecare cu aplicarea disp. art. 37 lit. b Cod penal, dispunând condamnarea acestuia.     
  În privinţa faptei pentru care a fost trimis în judecată inculpatul V. C. E., infracţiunea prev.de art. 264 alin. 1 Cod penal, de favorizare a infractorului, la primul grad de jurisdicţie, din interpretarea probelor administrate, s-a concluzionat că inculpatul nu a acţionat cu intenţie.
  Sub acest aspect, s-a reţinut că potrivit doctrinei penale şi a practicii judiciare, infracţiunea de favorizare a infractorului se săvârşeşte cu intenţie directă sau indirectă. Favorizatorul îşi dă seama şi vrea să dea ajutor unui infractor pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea  penală, judecata sau executarea pedepsei ori pentru a-i asigura folosul sau produsul infracţiunii, prevăzând că prin aceasta creează o stare de pericol pentru înfăptuirea justiţiei, urmare pe care o doreşte sau o acceptă. Este suficient (dar şi necesar ) să fi ştiut că cel căruia îi dă ajutorul este un infractor, adică o persoană care a săvârşit o infracţiune (O.Loghin, T. Toader Drept Penal Roman, partea specială pg.406).
  Instanţa de fond a constatat că, din probele administrate în cauză nu rezultă că  acest inculpat a cunoscut că s-a săvârşit o infracţiune şi că prin restituirea motocicletei îl ajută pe inculpatul D. V.
  Astfel, menţiunea din caietul de serviciu este în sensul producerii unui accident (care nu echivalează în mod necesar cu o infracţiune), iar inculpatul V. C. E. nu îl cunoaşte nici pe D. V. şi nici pe fratele acestuia, D. M. Gh.
  Mai mult, era prima împrejurare în care un vechiul implicat într-un accident era lăsat, fără documente în care să se specifice împrejurările concrete în care s-a produs acel accident, în păstrarea poliţiei comunitare Măgurele, iar restituirea bunurilor pierdute sau abandonate se făcea, potrivit declaraţiilor martorilor, pe baza descrierii acestora de către pretinsul proprietar sau posesor.
  Desigur că se poate vorbi despre neglijenta inculpatului care, dată fiind natura serviciului său, trebuia să facă verificări suplimentare, înainte de restituirea motocicletei însă nu de intenţia directă sau indirectă de a ajuta un inculpat.
  S-a mai observat şi că motivarea actului de trimitere în judecată cu privire la acuzaţia adusă acestui inculpat este succintă şi neconvingătoare, reţinerea cunoaşterii, de către inculpat, a situaţiei de fapt neavând sprijin în probele administrate.
  Împotriva acestei hotărâri au declarat recurs, în termenul legal,  Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte şi inculpatul D. V.
În recursul promovat de către Parchet au fost formulate critici în ceea ce priveşte netemeinicia, sub aspectul greşitei achitări a inculpatului V. C. E., deoarece din probele administrate, reiese că inculpatul a urmărit, cu intenţie să-l ajute pe inculpatul D. V., pentru a îngreuna efectuarea urmăririi penale, prin restituirea motocicletei implicată într-un accident de circulaţie .
In mod netemeinic, instanţa a reţinut că, fapta nu a fost săvârşită cu intenţie, având în vedere că inculpatul a restituit motocicleta unor persoane fără a le solicita actele de identitate, deci fără a efectua un minim de verificări impuse de procedura comună în astfel de cazuri.
Se solicită  admiterea recursului, casarea sentinţei penale şi, în cadrul rejudecării cauzei, să se dispună condamnarea inculpatului V. C. E. pentru săvârşirea infracţiunii de favorizarea infractorului prevăzută şi pedepsită de art.264 alin.1 C.pen.
Recursul Parchetului este nefondat.
In sarcina inculpatului V. C. E., agent de politie comunitară la Primăria Măgurele, s-a reţinut că a dat ajutor, fără o înţelegere prealabilă inculpatului D. V., ajutor constând in încredinţarea motociclului marca Kawasaki unor necunoscuţi şi îngreunând urmărirea penală aflată în desfăşurare.
  Curtea observă că este de netăgăduit, iar inculpatul intimat nici nu a negat, împrejurarea că acesta a  procedat la restituirea motociclului implicat în accident către două persoane de sex masculin ce s-au prezentat la sediul Poliţiei Comunitare, instituţie al cărui angajat era inculpatul.
  Restituirea s-a făcut însă în baza convingerii inculpatului în sensul că cel puţin una din persoanele solicitate era atât proprietarul (ori posesorul  bunului) deoarece bunul a fost descris de către solicitanţi şi corespundea celui care fusese lăsat în incinta sediului Poliţiei Comunitare Măgurele.
  Această stare de fapt reiese din declaraţia dată de către inculpatul V. C. E. în cursul urmăririi penale ( filele 65-66 dosar fond) precum şi din  declaraţia dată de către acelaşi inculpat în cursul judecăţii ( fila 21 dosar fond).
  Incontestabilă este şi împrejurarea că în momentul restituirii bunului, inculpatul nu a încheiat un înscris constatator al acestei restituiri.
  Însă, aşa cum însuşi inculpatul a declarat, restituirea s-a făcut în condiţiile în care inculpatul nu a cunoscut faptul că motociclul fusese implicat într-o infracţiune, ci doar într-un accident rutier, deoarece, în  declaraţia dată la urmărirea penală, inculpatul a recunoscut că a citit menţiunile colegului său de serviciu din tura precedentă, efectuate în registrul de rapoarte zilnice al Poliţiei Comunitare.
  Or, aceste menţiuni efectuate în registrul respectiv ( filele 30-31 dosar urmărire penală) de către agenţii de poliţie comunitară N.C. şi A. M. se referă textual, la următoarele: „ în jurul orelor 3,30 am fost sunat de agent de pază T. I. care a fost solicitat de agentul de poliţie A. V. de la poliţia rurală să-l însoţesc la un accident rutier…. Ne-am deplasat în zona unde avusese loc accidentul… La faţa  locului am găsit motocicleta implicată în accident, accidentatul era transportat la spital. La solicitarea agentului de poliţie am dus motocicleta la sediu”.
  În acelaşi timp, Curtea mai constată că nici de către cei doi agenţi ai poliţiei comunitare semnatari ai menţiunilor de mai sus, nu a fost încheiat vreun alt înscris din care să rezulte preluarea vehiculului implicat în accident.
  În mod logic, expresia ,, am dus motocicleta la sediu’’ din consemnările de mai sus nu înseamnă decât transportarea efectivă la sediul poliţiei comunitare şi nu se referă în mod necesar la preluarea în custodie a acestui bun, cu atât mai mult cu cât în acest sens nu a fost încheiat nici un alt înscris doveditor, nici de către agentul poliţiei rutiere, nici de către cei care au adus bunul în locul respectiv.
  Aşa fiind, este evident că aparenţa preluării şi primirii bunului în incinta sediului Poliţiei Comunitare era aceea a ,,implicării’’ sale într-un accident rutier, deci nu neapărat într-o infracţiune, deoarece nicio menţiune privitoare la vreo infracţiune, şi cu atât mai puţin la autorul acesteia,  nu rezultă din conţinutul registrului de serviciu aşa cum a fost prezentat în detaliu mai sus.
Or, potrivit art. 75 din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;  b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale;  c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.
Cum însăşi definiţia legală nu face referire la săvârşirea unei infracţiuni, reiese că intimatul inculpat, fundamentându-şi decizia de a restitui bunul pe menţiunile făcute de colegii săi în registru, a putut lua în calcul şi faptul că nu toate accidentele de circulaţie constituie infracţiuni.
  În această situaţie, în mod corect a apreciat prima instanţă că nu se poate prune problema existenţei laturii subiective specifice infracţiunii de  favorizare a infractorului, prev. de art. 264 Cod penal.
  Din conţinutul incriminării instituite în art. 264 Cod penal rezultă că latura subiectivă specifice asteia este dosar intenţia, în ambele forme ale acesteia.
  Esenţială este împrejurarea că autorul infracţiunii de favorizare a infractorului să fi cunoscut persoana căruia îi conferă ajutor este un infractor, deci o persoană care a săvârşit o infracţiune, aceasta fiind de altfel o concluzie rezultată din însăşi denumirea marginală a textului de lege care este „ favorizarea infractorului”, fiind de la sine înţeles că favorizarea priveşte un infractor, în sensul de persoană participantă la săvârşirea unei fapte prevăzută de legea penală, incriminată şi sancţionată ca infracţiune.
  În condiţiile  în care menţiunile efectuate în registrul de serviciu nu conţineau nici o referire la potenţiala săvârşire a unei infracţiuni ori la eventualul infractor, ci doar la implicarea vehiculului într-un accident de circulaţie, care are o sferă mult mai extinsă decât cea privind săvârşirea unei infracţiuni, aşa cum s-a specificat mai sus, este evident că reprezentarea în plan psihic a restituirii bunului, de către intimatul inculpat V. C. E., nu poate fi aceea a ajutorului dat unui infractor pentru a îngreuna sau zădărnici urmărirea penală, judecata sau executarea pedepsei, aşa cum cere textul de lege.
  Aşa cum în mod judicios a interpretat şi instanţa de fond, simpla restituire a motociclului, fără a se corobora aceasta cu alte mijloace certe de probă din care să rezulte, cel puţin indirect că restituirea s-ar fi făcut în scopurile enumerate mai sus, nu poate conduce la antrenarea răspunderii penale a inculpatului intimat V. C. E..
  Atâta timp cât, însăşi preluarea bunului s-a realizat  fără încheierea unui înscris prevăzut de dispoziţiile codului de procedură penală, ca mijloc de probă, deci fără a se întocmi un proces verbal de predare - primire ori de preluare în custodie, este  evident că, potrivit principiului simetriei, nu se poate pune problema unei restituiri situată în afara condiţiilor legale.
  Pe de altă parte, din examinarea actelor dosarului rezultă că accidentul a avut loc în jurul orelor 3,00, deci pe timp de noapte, iar procesul verbal de constatare a fost încheiat de către agentul de poliţie rutieră în cursul dimineţii, între orele 6,30-8,30, într-un singur exemplar (filele 10-13 dosar fond) aşa încât, la momentul restituirii, inculpatul intimat, necunoscând nici situaţia de  fapt şi nici persoana potenţialului infractor, nu putea avea reprezentarea ajutorului dat unui (eventual) infractor.
  Or, pe baza simplelor menţiuni din registrul de serviciu al poliţiei comunitare, astfel cum sunt descrise mai sus, nu se poate concluziona că, prin restituirea bunului s-ar produce vreuna din consecinţele enumerate în art. 264 Cod penal, atâta timp cât nici preluarea bunului nu se făcuse prin întocmirea unor înscrisuri doveditoare ale acestei operaţiuni, din care să se fi conturat, în mod rezonabil, existenţa unei fapte prevăzute de legea penală, definită de lege ca infracţiune ori din care să se fi conturat posibilitatea exercitării unei urmăriri penale, pentru a se putea pune problema zădărnicirii desfăşurării acesteia.
  În plus, concluzia de mai sus este întărită şi de adresa 4944/22.12.2010 eliberată de către Primăria Măgurele - fila 29 dosar urmărire penală - din care reiese că nu a fost întocmit nici un proces verbal de custodie şi nici un alt document la preluarea bunului, iar motocicleta implicată în accident a fost depozitată pe holul primăriei la rugămintea agentului de poliţie rutieră, pe motivul ,, să nu rămână în drum’’.
În raport de aceste argumente, Curtea constată că lipseşte latura subiectivă infracţională, care este doar intenţia directă ori indirectă, atâta timp cât nu rezultă din mijloacele de probă enumerate mai sus, că la momentul predării bunului, inculpatul intimat ar fi avut intenţia de a acorda ajutor celuilalt inculpat, pe care nici nu-l cunoştea, ori altui infractor, în scopurile enumerate de art. 264 cod penal.
  În lipsa laturii subiective specifice infracţiunii prev. de art. 264 Cod penal, este evident că soluţia de achitare dispusă de către prima instanţă este conformă atât probelor administrate, cât şi doctrinei şi jurisprudenţei în materia acestei infracţiuni, neputându-se pune problema antrenării răspunderii penale a inculpatului V. C. E., aşa cum în mod corect a apreciat şi instanţa de fond, sentinţa fiind legală sub acest aspect.
Pentru aceste argumente, recursul declarat în cauză de Parchetul de pe lângă Judecătoria  Vălenii de Munte,  a fost  respins, ca nefondat, conform art.38515 pct.1 lit.b C.proc.penală.
 
 (Judecător Cristina Georgescu)