avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recidiva postcondamnatorie. Contopire pedepse conform art.39 alin.2 şi 3 Cod penal. Descontopire pedepse şi recontopire pentru restul rămas neexecutat din  primul termen al recidivei.
 
Cod penal, art.741 şi art. 13
 
În cazul comiterii unei noi infracţiuni  după ce anterior inculpatul a fost condamnat definitiv la o pedeapsă privativ de libertate, executată în parte, este necesară descontopirea pedepselor ce formează obiectul recidivei postcondamnatorii şi contopirea  restului neexecutat din pedepsele aplicate anterior cu pedeapsa aplicată ulterior pentru care a fost trimis din nou în judecată, situaţie în care se impune casarea cu trimitere spre rejudecare în vederea contopirii la instanţa de fond în sensul celor  arătate.
 
                                 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 767 din 28 mai 2012.
 
Inculpatul A.N.I., arestat în altă cauză, recidivist conform art.337 lit.a Cod penal, a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de înşelăciune prev.de art.215 alin.1 cu aplic.art.37 lit.a Cod penal, pentru care a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 1 (un) an închisoare, de către Judecătoria Rm.Sărat.
  Parchetul de pe lângă Judecătoria Rm.Sărat a declarat recurs împotriva sentinţei, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând casarea cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe, în scopul contopirii de către instanţa de fond  a pedepselor rezultate din aplicarea dispoziţiilor art.39 şi art.34 Cod penal.
  Curtea de Apel Ploieşti,  prin decizia penală nr.767 din 28 mai 2012, a admis recursul şi a casat sentinţa cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
  În considerentele deciziei s-a reţinut că anterior inculpatul a mai fost condamnat pentru înşelăciune prev.de  art.215 alin.1,3 şi  5 Cod penal, la 11 ani închisoare prin sentinţa penală nr.116 din 24 noiembrie 2010 de către Tribunalul Buzău  şi respectiv la 1 (un) an şi 8 (opt) luni închisoare prin sentinţa penală nr.4479 din 02 martie 2011 a Judecătoriei Focşani, urmare revocării suspendării condiţionate a unei pedepse aplicate de către Judecătoria Focşani, prin sentinţa penală nr.1298/2008.
De asemenea,  inculpatul a mai fost  condamnat de Judecătoria Rm.Sărat prin sentinţa penală nr.294 din 12 noiembrie 2010 la o pedeapsă rezultantă de 2 ani, cu reţinerea stării de recidivă prev.de art.37 lit.a Cod penal, iar prin sentinţa penală nr.671 din 21 martie 2011 a Judecătoriei  Brăila a mai fost condamnat  şi la o altă pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare.
  Faţă de faptul că o parte din pedepsele anterioare au fost executate, inculpatul fiind arestat în altă cauză, se impunea ca pedeapsa aplicată pentru infracţiunea dedusă ulterior prezentei judecăţi, să se dispună descontopirea pedepselor din cadrul primului termen al recidivei şi contopirea restului de pedeapsă neexecutat din acestea cu noua pedeapsă aplicată conform art.39 alin.(1) şi (2) combinat cu art.34 Cod penal, urmând să fie executată pedeapsă rezultantă din contopirea finală cu aplicarea unui eventual spor, cu deducerea părţii executate după data de 05 decembrie  2011, când  a fost comisă noua infracţiune, după primul termen al recidivei.
 
 (Judecător Traian Logojan)