avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Omisiunea instanţei de a se pronunţa în minută cu privire la acţiune civilă. Neîndeplinirea condiţiei privind îndreptarea erorii materiale.  
 
Rezumat: Nepronunţarea instanţei cu privire la acţiunea civilă exercitată de parte atrage casarea hotărârii  şi trimiterea cauzei spre rejudecare, sub acest aspect, primei instanţe întrucât vizează fondul cauzei, necircumscriindu-se cazurilor de aplicabilitate a acestei instituţii, astfel cum ea este  reglementată de art. 195 Cod procedură penală.
 
            (Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori,
decizia penală nr. 450 din 9 mai 2012)
 
 
Hotărârea
 
Prin încheierea de îndreptare eroare materială pronunţată la data de 13.02.2012 de Judecătoria Fălticeni în dosarul cu acelaşi număr, a fost obligat inculpatul la plata către partea civilă Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a sumei de 7173,58 lei cu titlu de cheltuieli spitalizare părţi vătămate U.R.E. şi P. E.
În latura civilă a cauzei, după cum rezultă din adresa nr. 107/04.01.2012 (fila 132 dosar fond), Spitalul Judeţean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava s-a constituit parte civilă cu suma de 7173.58 lei, reprezentând cheltuieli spitalizare părţi vătămate U.R.E. şi P. E.
Or, prin dispozitivul sentinţei atacate, prima instanţă a omis să se pronunţe cu privire la această cerere.
    Este real că ulterior, prin încheiere de îndreptare eroare materială, a obligat inculpatul să plătească acestei părţi civile suma solicitată cu titlu de despăgubiri civile, însă o astfel de dispoziţie nu poate fi stabilită pe această cale, întrucât vizează fondul cauzei, necircumscriindu-se cazurilor de aplicabilitate a acestei instituţii, astfel cum ea este  reglementată de art. 195 Cod procedură penală.
    Prin urmare, cum prima instanţă nu s-a pronunţat în mod legal asupra unei cereri esenţiale pentru partea civilă, de natură să garanteze drepturile sale, este dat în cauză cazul de recurs prev. de art. 3856 alin. 1 pct. 10 Cod procedură penală, care impune casarea în totalitate a încheierii de îndreptare materială, şi în parte a sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, sub acest aspect, primei instanţe.