avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Infracţiunile prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 şi art.2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003.         
 
Rezumat: În urma modificărilor aduse art. 270 din Legea nr. 86/2006 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 se stipulează, în alin. 3, că sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. 1 colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
    Prin urmare, activitatea de deţinere, respectiv transport de ţigări realizează elementul material al laturii obiective a acestei infracţiuni, neputând fi valorificat, în prezentele împrejurări, şi ca cel al infracţiunii de deţinere de ţigări în afara antrepozitului fiscal, întrucât s-ar ajunge astfel la o sancţionare dublă a aceleiaşi fapte, în condiţiile în care doar încadrarea ei juridică ar fi diferită.
 
 
Curtea de Apel Suceava, secţia penală şi pentru cauze cu minori,
decizia nr. 604 din 20.06.2012
 
Hotărârea:
 
Judecătoria Săveni, în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a, art. 10 lit. d Cod procedură penală l-a achitat pe inculpatul B. G. C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003.
    În baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a, art. 10 lit. d Cod procedură penală a fost achitat inculpatul B. I.  sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 alin. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003.
În baza disp. art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea disp. art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul B. G. C. la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de  colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
    În temeiul disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata pedepsei principale.
    În temeiul disp. art. 81 Cod penal, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.
    În temeiul disp. art. 359 Cod procedură penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
    În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
În baza art. 26 Cod penal raportat la art. 270 alin. 3 din Legea nr. 86/2006, cu aplicarea disp. art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală, a fost condamnat inculpatul B. I. la pedeapsa de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la colectare, deţinere, producere, transport, preluare, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
    În temeiul disp. art. 71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe durata pedepsei principale.
    În temeiul disp. art. 81 Cod penal, s-a suspendat condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 3 (trei) ani şi 6 (şase) luni, ce constituie termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.
    În temeiul disp. art. 359 Cod procedură  penală, s-a atras atenţia inculpatului asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
    În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.
    În temeiul disp. art. 118 lit. f Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a cantităţii de 31.230 pachete de ţigări marca „Plugarul”, 450 pachete ţigări marca „Monte Carlo” şi 50 pachete ţigări marca „Winston Blue” cu timbru de acciză Republica Moldova.
    În temeiul disp. art. 118 lit. b Cod penal, s-a dispus confiscarea specială a autoturismului marca Ford Tranzit FT3305, înmatriculat sub nr. B.fabricat în anul 2001, culoare roşie, serie saşiu W…, proprietatea inculpatului B. I.
    Pentru a hotărî astfel, a reţinut prima instanţă că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni din data de 06.09.2011 (dosar nr. 689/P/2011) au fost trimişi în judecată  inculpaţii: B. G. C. şi B. I.  pentru săvârşirea infracţiunilor mai sus-arătate.
În fapt, s-a reţinut că, la data de 28.06.2011, în jurul orelor 0050, o patrulă aparţinând Sectorului Poliţiei de Frontieră Stânca din cadrul Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Botoşani, aflată în exerciţiul atribuţiunilor de serviciu, a oprit pentru control, în apropierea localităţii Mitoc, judeţul Botoşani, o autoutilitară marca Ford Transit, de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare B… condusă de către inculpatul B. G. C., din satul Mihai Viteazu, comuna Ungureni, judeţul Botoşani, în timp ce se îndrepta spre localitatea Avrămeni, la 150 de metri de intersecţia comunicaţiilor DN 24 C cu DJ 294 A.
    În urma efectuării controlului autovehiculului, în interiorul acestuia, au fost descoperite un număr de 31.730 de pachete de ţigarete cu timbrul fiscal al Republicii Moldova, din care 31.230 de pachete cu marca „Plugarul”, 450 de pachete cu ţigarete marca „Monte Carlo” şi 50 de pachete cu ţigarete marca „Winston”, care au fost introduse în ţară prin contrabandă peste râul Prut, fiind preluate de către inculpat de la malul românesc al acestui curs de apă. 
    În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că inculpatul a preluat pachetele de ţigări cu timbrul fiscal al Republicii Moldova, în urma unei înţelegeri prealabile cu un cetăţean moldovean, cunoscut sub numele de „I.”, de la malul râului Prut, pe direcţia S.F. 953, aval 500 de metri, în apropiere de biserica din localitatea Mitoc, jud. Botoşani.
Coletele cu ţigări au fost introduse pe teritoriul României cu ajutorul unei bărci pneumatice de către cetăţeni moldoveni neidentificaţi, fiind preluate de către inculpat, încărcate în autoutilitara Ford Transit cu nr. de înmatriculare B. şi transportate la domiciliul său, urmând ca a doua zi să le transporte spre piaţa agroalimentară din municipiul Botoşani, de unde autoutilitara era preluată pentru a fi descărcată de către alte persoane.
    Autoutilitara marca Ford Transit, cu numărul de înmatriculare B. aparţine inculpatului B. I., din satul Mihai Viteazu, comuna Ungureni, judeţul Botoşani şi i-a fost încredinţată în acest scop de către acesta din urmă inculpatului  B. G. C..
    Pe parcursul transportului coletelor de la domiciliul inculpatului B. G. C., din localitatea Mihai Viteazu către piaţa agroalimentară din municipiul Botoşani, inculpatul B. I. se deplasa înaintea autoutilitarei pe post de antemergător, acesta având rolul de a asigura traseul, pentru a preveni o eventuală oprire în trafic de către organele de poliţie.
    Cele 31730 de pachete cu ţigarete au fost ridicate în vederea cercetărilor şi depuse la Camera de corpuri delicte a I.J.P.F. Botoşani, conform dovezii, seria AAA 08811, iar autoutilitara marca Ford Transit, cu seria de şasiu B., an de fabricaţie 2001, a fost ridicată în vederea cercetărilor, conform dovezii seria BT nr. 10 din 28.06.2011 şi a procesului-verbal de examinare din aceeaşi dată.
    Prin sustragerea de la plata taxelor vamale şi a obligaţiilor fiscale, s-a creat un prejudiciu bugetului consolidat al statului în valoare de 279.715 lei, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi constituindu-se parte civilă în procesul penal cu această sumă, din care: taxe vamale – 13.716 lei, accize – 207.252 lei şi T.V.A. – 58.747 lei.
    Cu privire la autovehiculul marca Ford Transit, cu numărul de înmatriculare B., aparţinând inculpatului B. I., la data de 10.08.2011, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului, conform art. 163 Cod de procedură penală.
Situaţia de fapt a fost dovedită, printre altele, cu următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracţiunii, proces-verbal de cercetare la faţa locului şi planşa foto, proces-verbal de examinare şi planşa foto anexă, proces-verbal de numărare, declaraţii ale  martorilor P. D.,  N. I., C. P. şi Z. S., dovezi de ridicare a bunurilor şi a autoutilitarei.
Prezenţi în instanţă la termenul de judecată din data de 28.11.2011 inculpaţii au recunoscut şi regretat fapta şi au solicitat ca judecata lor să aibă loc pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
În raport de situaţia de fapt dovedită în cauză, instanţa a constatat că în sarcina inculpatului B. G. C. sunt întrunite elementele constitutive a infracţiunii de colectare, deţinere, producere, transport, depozitare, predare, desfacere şi vânzare a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia, prev. de art. 270 al. 3 din Legea nr. 86/2006, iar în sarcina inculpatului B. I. sunt întrunite elementele constitutive a infracţiunii de complicitate la această infracţiune, prev. de art. 26 Cod penal rap. la art. 270 al. 3 din Legea  nr. 86/2006, aplicând fiecăruia câte o pedeapsă conformă textelor de lege care le incriminează.
În ce priveşte infracţiunea de deţinere de către orice persoană, în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător, ori cu marcaje false peste limita legală, prev. de art. 2961 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003 (Codul Fiscal), reţinută în sarcina inculpatului B. G. C.  şi a infracţiunii de  complicitate la aceasta, reţinută în sarcina inculpatului B. I., instanţa, în baza disp. art. 11 pct. 2 lit. a, art. 10 lit. d Cod procedură penală a dispus achitarea lor, apreciind că faptele nu întrunesc elementele lor constitutive. Aceasta întrucât inculpatul B. G. C. nu are calitatea de antrepozitar necesară pentru subiectul activ al acesteia infracţiuni şi, pe cale de consecinţă, nici fapta reţinută în sarcina inculpatului B. I. nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 2961 al. 1 lit. l din Legea nr. 571/2003.
Fapta de a deţine în afara antrepozitului fiscal ori de a comercializa produse accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, constituie infracţiune numai dacă este săvârşită de antrepozitarul autorizat, persoană fizică sau juridică, îndeplinind condiţia de contribuabil cu obligaţia de plată a accizelor, iar nu de orice altă persoană, de vreme ce, responsabilitatea marcării produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizaţi, aşa cum se precizează în art. 20662 din Codul fiscal.
Ca urmare, atât timp cât nu se află într-un raport juridic fiscal implicând obligaţia de plată a accizelor, pentru că nu este nici antrepozitar şi nici comerciant, inculpaţii nu pot deveni subiect activ special al infracţiunii de deţinere în afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, ci doar al infracţiunii de contrabandă, ce implică introducerea în ţară, în mod fraudulos, de bunuri accizabile ce trebuiau plasate sub regim vamal.
La individualizarea judiciară a sancţiunilor aplicate inculpaţilor,  instanţa a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal, limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi reducerea  acestora ca urmare a aplicării art. 320/1 alin. 7 Cod procedură penală, apreciind ca fiind conformă gradului concret de pericol social al faptei şi persoanei acestora, ca  aptă să conducă la coerciţia şi reeducarea lor, pedeapsa închisorii.
În temeiul şi pe durata prev de art. 71 alin. 2 Cod penal, a interzis inculpaţilor drepturile prevăzute de art. 64 lit. a teza II şi lit. b Cod penal.
    Apreciind că reeducarea şi coerciţia acestora se vor putea realiza şi fără privare efectivă de libertate, în baza art. 81 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii, pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.
În baza art. 359 Cod procedură penală, a atras atenţia inculpaţilor asupra cazurilor de revocare a suspendării condiţionate prevăzute de art. 83 Cod penal.
    În temeiul art. 71 alin. 5 Cod penal, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepselor principale a fost suspendată şi executarea pedepselor accesorii.
    În temeiul disp. art. 118 lit. f Cod penal, instanţa a dispus confiscarea specială a cantităţii de 31.230 pachete de ţigări marca „Plugarul”, 450 pachete ţigări marca „Monte Carlo” şi 50 pachete ţigări marca „Winston Blue” cu timbru de acciză Republica Moldova, iar în temeiul disp. art. 118 lit. b Cod penal şi a autoturismului marca Ford Tranzit FT3305, înmatriculat sub nr. B. fabricat în anul 2001, culoare roşie, serie saşiu W’, proprietate a inculpatului B. I.
    În ce priveşte latura civilă a cauzei, a constatat că, cu adresa nr. 22653/SJ/FA din 28,09.2011 transmisă prin fax la dosar Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi a comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma totală de 279.215 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat, alcătuit din 13.716 lei taxe vamale, 207.252 lei accize, la această sumă urmând a fi adăugate dobânzi şi/sau majorări de întârziere, precum şi penalităţi de întârziere datorate potrivit art. 120 şi următoarele Cod procedură fiscală (fila 215-222 ds.).
    Având în vedere că ambii inculpaţi au declarat în faţa instanţei că nu sunt de acord să achite despăgubirile solicitate de partea civilă Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi, apreciind că prejudiciul cauzat acesteia a fost acoperit prin confiscarea bunurilor accizabile (fila 229, 230 ds.), în baza art. 3201 alin. 8 Cod procedură penală a disjuns latura civilă privind pretenţiile formulate de partea civilă ANAF Bucureşti – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni şi inculpaţii B. I. şi B. G. C., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru motivele pe larg expuse în partea introductivă a prezentei hotărâri.
        Analizând recursurile prin prisma motivelor invocate, precum şi cauza sub toate aspectele de fapt şi de drept, în conformitate cu disp. art. 3856 alin. 3 Cod procedură penală, Curtea constată că acestea sunt întemeiate, pentru următoarele considerente:
Prima instanţă a reţinut corect situaţia de fapt, dând o justă interpretare probatoriului administrat în cauză.
            Inculpaţii recurenţi au comis faptele, pe care dealtfel le-au recunoscut, beneficiind de prevederile art. 3201 Cod procedură penală,  în împrejurările arătate şi pe larg expuse în considerentele hotărârii atacate.
Astfel, la data de 28.06.2011, în jurul orelor 0050, inculpatul B. G. C. a fost surprins în timp ce transporta cu o autoutilitară marca Ford Transit, de culoare roşie, cu numărul de înmatriculare B., un număr de 31.730 de pachete de ţigarete cu timbrul fiscal al Republicii Moldova, din care 31.230 de pachete cu marca „Plugarul”, 450 de pachete cu ţigarete marca „Monte Carlo” şi 50 de pachete cu ţigarete marca „Winston”, introduse în ţară prin contrabandă peste râul Prut, fiind preluate de către inculpat de la malul românesc al acestui curs de apă. 
    Autoutilitara marca Ford Transit, cu numărul de înmatriculare B.aparţine inculpatului B. I., din satul Mihai Viteazu, comuna Ungureni, judeţul Botoşani şi i-a fost încredinţată în acest scop de către acesta din urmă inculpatului  B. G. C..
    Pe parcursul transportului coletelor de la domiciliul inculpatului B. G. C., din localitatea Mihai Viteazu către piaţa agroalimentară din municipiul Botoşani, inculpatul B. I. se deplasa înaintea autoutilitarei pe post de antemergător, acesta având rolul de a asigura traseul, pentru a preveni o eventuală oprire în trafic de către organele de poliţie.
    În drept, constată curtea că fapta inculpatului B. G. C., constând în transportarea de ţigări, cunoscând că acestea provin din acte de contrabandă,  întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin.3  din Legea nr.86/2006.
    Fapta inculpatului B. I., constând în ajutorul dat coinculpatului anterior arătat, prin asigurarea traseului şi evitarea controalelor în trafic, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de complicitate la contrabandă, prevăzută de art.26 Cod penal rap. la art. 270 alin.3  din Legea nr.86/2006.
    În urma modificărilor aduse art. 270 din Legea nr. 86/2006 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 se stipulează, în alin. 3, că sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. 1 colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia.
    Prin urmare, activitatea de deţinere, respectiv transport ţigări realizează elementul material al laturii obiective a acestei infracţiuni, neputând fi valorificat, în prezentele împrejurări, şi ca cel al infracţiunii de deţinere de ţigări în afara antrepozitului fiscal, întrucât s-ar ajunge astfel la o sancţionare dublă a aceleiaşi fapte, în condiţiile în care doar încadrarea ei juridică ar fi diferită.
    Aşa fiind, curtea, în conformitate cu disp. art. 334 Cod procedură penală, va proceda la schimbarea încadrării juridice a faptelor, astfel: pentru inculpatul B. G. C., din infracţiunile prev. de art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 şi art.2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003 în infracţiunea de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin.3  din Legea nr.86/2006,  iar pentru inculpatul B. I., din infracţiunile prev. de art.26 Cod penal rap. la art.270 alin.3 din Legea nr.86/2006 şi art.26 Cod penal rap. la art.2961 alin.1 lit.l din Legea nr.571/2003 în infracţiunea de complicitate la contrabandă, prevăzută de art.26 Cod penal rap. la art. 270 alin.3  din Legea nr.86/2006, sub acest aspect recursurile declarate în cauză fiind întemeiate.
Relativ la cuantumul pedepselor aplicate inculpaţilor pentru săvârşirea infracţiunilor de contrabandă, respectiv complicitate la contrabandă, constată curtea că acestea (în cuantum de câte 1 an şi 6 luni închisoare) au fost just şi proporţional individualizate, cu respectarea criteriilor generale prev. de art. 72 Cod penal.
Avându-se în vedere cantitatea ridicată de ţigări capturată în trafic, chiar şi în împrejurările în care inculpaţii nu au antecedente penale şi au manifestat o atitudine procesuală sinceră, reţinerea în favoarea lor de circumstanţe atenuante nu este justificată în cauză. Dealtfel, aceste elemente au fost avute în vedere prin aplicarea unor sancţiuni orientate către minimul special prevăzut de lege pentru faptele comise, iar reducerea cuantumului lor le-ar face improprii pentru a-şi atinge scopul, de reeducare şi de prevenire a comiterii, în viitor, de noi astfel de fapte.
Mai mult, executarea  acestora a fost suspendată condiţionat, judecătoria apreciind că şi astfel inculpaţii îşi vor adapta, pe viitor, comportamentul la normele de conduită unanim acceptate.
Relativ la confiscarea, de la inculpatul B. I., a autoturismului proprietate personală marca Ford Tranzit FT3305, înmatriculat sub nr. B., aceasta a fost corect dispusă, dat fiind faptul că vehiculul a fost utilizat la transportul ţigărilor de contrabandă, aplicabile fiind aşadar prevederile ar. 118 lit. b Cod penal.
Aspectul că inculpatul închiriase autoturismul, anterior derulării activităţii infracţionale, Societăţii Comerciale S. SRL, astfel cum rezultă din contractul de închiriere aflat la filele 174-175 dosar u.p., nu prezintă relevanţă în cauză, având în vedere faptul că dreptul de proprietate asupra acestuia nu fusese astfel transferat. Cum inculpatul a dispus pe nedrept, în aceste condiţii, cu privire la respectivul bun, el nu poate să invoce propria atitudine culpabilă în sprijinul solicitării sale de restituire.
În ceea ce priveşte temeiul confiscării ţigărilor, în concordanţă cu doctrina şi jurisprudenţa majoritare în materie, acesta este cel prev. de art. 118 lit. a Cod penal, fiind vorba de bunuri produse prin infracţiune, şi nu cel prev. de art. 118 lit. f Cod penal, după cum a reţinut prima instanţă.