avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Admisibilitatea cererii de liberare provizorie în cazul infracţiunilor pentru care pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 18 ani.
 
Cod procedură penală, art. 1602 alin. 1 teza a II-a
                                                                        
Cererea privind liberarea provizorie sub control judiciar este inadmisibilă, dacă inculpatul este trimis în judecată şi condamnat de prima instanţă, printre altele, şi pentru o infracţiune de omor, pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune fiind mai mare de 18 ani închisoare, astfel că nu este îndeplinită condiţia cu privire la pedeapsă prevăzută de art.1602 alin.1 teza a II-a C.pr.pen.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Încheierea penală din data de 29 noiembrie 2012.
 
Prin cererile formulate, inculpaţii NC şi NM au solicitat liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cauţiune, şi respectiv revocarea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau înlocuirea acestei măsuri cu cea a obligării de a nu părăsi ţara.
În motivarea cererii, inculpatul NC a arătat că ştie care sunt obligaţiile care-i revin în eventualitatea admiterii cererilor sale, pe care se obligă să le respecte, iar la instanţa de fond a beneficiat de dispoziţiile art.3201 C.pr.pen.
Inculpatul NM a arătat în motivarea cererii sale că soţia sa a născut un copil şi a suferit complicaţii la naştere, dar nu poate depune înscrisuri, iar prezenţa inculpatului este necesară pentru a-i acorda soţiei sale sprijin material şi moral.
Este împiedicat însă de măsura ce s-a luat împotriva sa, aceea a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu, Stoeneşti, soţia sa fiind internată în maternitatea din municipiul Ploieşti.
A mai arătat că a avut un comportament procesual corect, nu a încercat să influenţeze martorii şi are un loc de muncă stabil.
Analizând cererile formulate de cei doi inculpaţi, Curtea a reţinut următoarele:
Cu privire la cererea formulată de inculpatul NM, Curtea a reţinut că aceasta este nefondată, având în vedere că din înscrisurile depuse la dosar nu rezultă că soţia inculpatului are probleme medicale. Totodată, întrucât naşterea copilului inculpatului s-a produs la data de 25.11.2012, soţia acestuia urmează ca în scurt timp să vină acasă, astfel că inculpatul o poate ajuta.
Curtea a apreciat că menţinerea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea se impune şi în continuare, întrucât subzistă în continuare temeiurile avute în vedere la luarea acesteia, inculpatul, chiar dacă beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, fiind condamnat între timp de instanţa de fond, astfel că există pericolul ca acesta să încerce să influenţeze părţile şi martorii care ar putea fi audiaţi şi de instanţa de apel ori să se sustragă de la judecată.
În ceea ce priveşte cererile formulate de inculpatul NC, Curtea a reţinut că cea privind liberarea provizorie sub control judiciar este inadmisibilă, inculpatul fiind trimis în judecată şi condamnat de prima instanţă, printre altele, şi pentru o infracţiune de omor, pedeapsa prevăzută de lege pentru această infracţiune fiind mai mare de 18 ani închisoare, astfel că nu este îndeplinită condiţia cu privire la pedeapsă prevăzută de art.1602 alin.1 teza a II-a C.pr.pen.
Pentru cererea de liberare provizorie pe cauţiune Curtea a stabilit în sarcina inculpatului plata unei cauţiuni de 100.000 lei, astfel că admisibilitatea acesteia urmează a fi discutată la termenul din 05.12.2012, după prezentarea de către inculpat a dovezii de plată a cauţiunii, potrivit dispoziţiilor art.1608 alin.2 C.pr.pen.
Faţă de aceste considerente, în baza art.139 C.pr.pen., Curtea a respins ca nefondată cererea de înlocuire sau de revocare a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea formulată de inculpatul NM, iar în baza art.1602 alin.1 teza a II-a C.pr.pen., a respins ca inadmisibilă cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul NC.
S-a stabilit cauţiunea de 100.000 lei în sarcina inculpatului NC şi s-a fixat termen pentru plata acesteia până la data de 05.12.2012, pentru când s-a dispus a fi citat inculpatul la locul de deţinere.
 
  (Judecător Lucian Crăciunoiu)