avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Plângerea întemeiată pe art. 278 al. 1 C. pr. pen. soluţionată de altă persoană
 
Cod procedură penală.
Art. 278 al.1 C. pr. pen., art. 92 şi 93 din Legea 304/2004
La data soluţionării plângerii formulate de petent în temeiul art. 278 al. 1 C. pr. pen. procurorul general al Parchetului nu se afla în imposibilitatea exercitării funcţiei, iar soluţionarea plângerii de o altă persoană echivalează cu nesoluţionarea acesteia.
 
Curtea de Apel Bacău -Secţia penală, pentru cauze cu minori şi de familie Sentinţa penală nr. 112 din 7 septembrie 2012
 
Prin plângerea înregistrată sub nr. 425/32/2012 la această instanţă, petentul S.M. a solicitat Curţii de Apel soluţionarea plângerii formulate de aceasta împotriva rezoluţiei de neîncepere a urmăririi penale din 27.04.2012 de către procurorul ierarhic superior.
În motivarea plângerii petentul a arătat că rezoluţia din 16 mai 2012, nu a fost semnată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel, ci de către un alt procuror căruia i s-au delegat atribuţiile de semnătură nelegal.
Analizând plângerea formulată, Curtea de Apel a reţinut următoarele:
În cauză s-a pronunţat s-a pronunţat rezoluţia de neîncepere a urmăririi penale din 27.04.2012, în dosar nr. 92/P/2012, împotriva căreia a formulat plângere în temeiul art. 278 alin. 1 C.p.p., petentul S.M..
Prin  rezoluţia din 16 mai 2012, nr. 357/II/2/2012, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău a dispus respingerea plângerii. Această rezoluţie nefiind semnată de către procurorul general ci de un alt procuror  pentru acesta.
Prin adresa nr. 357/II/2/2012 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, s-a comunicat instanţei că rezoluţia nr. 357/II/2/2012 din 16.05.2012 a fost semnată ”pentru” procurorul general S.I., de către procurorul general adjunct B.C., iar în data 16.05.2012, procurorul general S.I. era prezent la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău (fl. 26 dosar instanţă).
Prin Ordinul nr. 7 din 28.01.2011, al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, procurorul general, în baza prevederilor art. 92 şi art. 93 din Legea 304/2004 şi art. 71 din Ordinul nr. 529/2007, a dispus ca ”dl. procuror general adjunct B.C. înlocuieşte de drept şi exercită atribuţiile ce revin procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, domnul S.I., în perioada absenţei acestuia sau în cazul imposibilităţii exercitării funcţiei, indiferent de  cauza acesteia, inclusiv revocarea.
Delegarea dreptului de semnătură domnului procuror general adjunct B.C., în perioada absenţei procurorului general sau în cazul imposibilităţii exercitării funcţiei, indiferent de cauza acesteia.”
Conchidem astfel că, procurorul general se afla la data de 16.052012 la sediul Parchetului, iar contrar ordinului mai sus menţionat s-a delegat dreptul de semnătură domnului procuror general adjunct, fără a fi absent sau în imposibilitatea exercitării funcţiei.
Curtea de Apel apreciază că, soluţionarea de către o altă persoană decât cea nominalizată în textul de lege, a plângerii întemeiate pe prevederile art.  278 alin. 1 C.p.p. sau semnarea rezoluţiei de către o altă persoană cu nerespectarea dispoziţiilor dispuse în Ordinul nr. 7/28.01.2011 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, echivalează cu nesoluţionarea acesteia, fapt ce împiedică instanţa să se pronunţe pe fond, deoarece încalcă dreptul petiţionarului la  utilizarea unui grad de  jurisdicţie.
Faţă de cele mai sus menţionate, Curtea de Apel, în temeiul art. 278/1 pct.13 c.p.p., a scos cauza de pe rol şi a trimis dosarul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, n vederea soluţionării plângerii de către procurorul ierarhic superior, conf. Art. 278 al.1 C.pr.pen.