avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute de art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002. Concurs de infracţiuni.
 
Art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002
Art.34 alin.1 lit. b Cod penal
Fapta inculpatului de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul care nu avea drept de circulaţie , întrucât acesta nu era asigurat pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie şi nu avea drept de circulaţie în România constituie infracţiunea art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002.
Săvârşirea a 4 infracţiuni  privind circulaţia pe drumurile publice în concurs justifică aplicarea unui spor de pedeapsă aşa cum prevăd dispoziţiile art.34 alin.1 lit. b Cod penal.
 
(Decizia  penală nr. 40/R din 17 Ianuarie 2012)
 
Prin sentinţa penală nr.262 din 25 octombrie 2011, pronunţată de Judecătoria Curtea de Argeş, a fost condamnat inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.87 alin. 1, pentru infracţiunea prev. de art. 85 alin. 4, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 86 alin. 2, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că inculpatul a săvârşit, în concurs real infracţiunile prevăzute de art. 87 alin. 1, art. 85 alin. 4, art. 86 alin. 2 şi art. 85 alin. 4 din OUG nr. 195/2002, aratând, în esenţă, următoarele:
Inculpatul a condus autoturismul înmatriculat în Italia, pe un drum judeţean,  avand în sânge o îmbibaţie alcoolică de 1,10 g%o, respectiv 1,00 g%o. Din acest motiv, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. 3 din OUG nr. 195/2002, inculpatului i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice.
Deşi s-a luat această măsură, din nou, la cateva zile, inculpatul s-a urcat la volanul aceluiaşi autoturism şi, deşi avea suspendat dreptul de a  conduce autovehicule pe drumurile publice, iar autoturismul respectiv nu era asigurat pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie şi nu avea drept de circulaţie în România, acesta a condus din nou autovehiculul pe drumurile publice.
Curtea de Apel Piteşti, prin decizia  penală nr. 40/R din 17 Ianuarie 2012, a admis recursul parchetului, a casat sentinţa penală atacată şi, rejudecând, în urma contopirii, a acordat un spor de pedeapsa, a majorat termenul de încercare, menţinand, în rest, dispoziţiile sentinţei atacate.
Pentru a pronunta aceasta decizie, Curtea a retinut urmatoarele:
Inculpatul a fost condamnat pentru 4 infracţiuni, şi anume aceea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o îmbibabţie alcoolică în sânge ce depăşeşte limita legală, de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul care nu avea drept de circulaţie (două fapte) şi de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea acestui drept, fapte prev de art.87 alin.1, art.85 alin.4, art.86 alin.2 şi art.85 alin.4 din O.U.G. nr.195/2002.
Pentru toate aceste fapte, pentru care s-a reţinut în mod corect vinovăţia inculpatului de către prima instanţă, pedepsele au fost aplicate sub limita minimă prevăzută de lege, având în vedere că în cauză a fost aplicată procedura recunoaşterii vinovăţiei, ce poate atrage, conform art.320/1 alin.7 Cod pr.penală, pedepse mai mici, sub această limită, aşa cum a stabilit prima instanţă.
Curtea constată, însă, că, desi inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor, în condiţiile art.320/1 Cod pr.penală şi nu are antecedente penale, cuantumul pedepsei rezultante aplicate în cauză, de 8 luni închisoare, pentru aceste 4 infracţiuni care prezintă, realmente, un pericol social, este prea mic, având în vedere şi faptul că inculpatul anterior a mai încălcat regulile de circulaţie rutieră.
De aceea, curtea apreciază că, întrucât inculpatul a săvârşit 4 infracţiuni în concurs, se impune aplicarea unui spor, aşa cum prevăd dispoziţiile art.34 alin.1 lit.b Cod penal, spor pe care instanţa de recurs îl apreciază a fi în cuantum de 8 luni, ce se va adăuga la pedeapsa cea mai grea stabilită de prima instanţă de 8 luni închisoare, astfel că inculpatul urmează a executa, în urma aplicării acestui spor de 8 luni, 1 an şi 4 luni închisoare.