avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Revizuire. Inadmisibilitate. Lipsa invocării unor fapte sau împrejurări noi, necunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei; solicitare de reluare a judecăţii si reaudiere a martorilor ascultaţi la fond, tinzând la reluarea judecăţii cauzei
 
Curtea de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori, Decizia nr. 1354/R din 4 octombrie 2012
 
Tribunalul Maramureş prin sentinţa penală nr.412 din 14 august 2012, în temeiul art. 403 alin. 3 C.pr.pen. a respins ca inadmisibilă cererea formulată de condamnaţii­revizuenţi S.G., şi S.C., ambii deţinuţi în Penitenciarul Gherla, privind revizuirea sentinţei penale nr. 578/09.11.2009 a Tribunalului Maramureş.
În temeiul art. 192 alin. 2 C.pr.pen., au fost obligaţi condamnaţii­revizuenţi la plata către stat a câte 100 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta.
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut în fapt următoarele:
La data de 23.07.2012 a fost înregistrată pe rolul Tribunalul Maramureş cererea de revizuire formulată de condamnaţii­revizuenţi S.G. şi S.C. privind sentinţa penală nr. 578/09.11.2009 a Tribunalului Maramureş însoţită de referatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş cuprinzând propunerea de respingere a cererii ca inadmisibilă.
În motivarea cererii condamnaţii­revizuenţi au arătat că nu se fac vinovaţi de comiterea infracţiunii de trafic de persoane întrucât din probele administrate a rezultat că după ce au dus părţile vătămate în străinătate „s­au purtat foarte frumos cu acestea” şi că din declaraţia martorului V.A., sora părţii vătămate V.I.E., a rezultat că aceasta din urmă a plecat în străinătate pentru a se mărita şi nu a fost supusă traficului de persoane.
Prin sentinţa penală nr. 578 din 9.11.2009 a Tribunalului Maramureş definitivă prin decizia penală nr. 109/A/16.08.2010 au fost condamnaţi astfel:
Inculpatul S.G. la 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani pentru infracţiunea de trafic de persoane prev. de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani pentru infracţiunea de trafic de minori prev. de art. 13 alin. 2 şi 3 teza ultimă din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; 7 luni închisoare pentru infracţiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal. S­a făcut aplicarea art. 37 lit. a Cod penal, iar în baza art. 33 lit.a, 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal s­a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare precum şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani. S­a revocat beneficiul suspendării condiţionate cu privire la pedeapsa de 9 luni închisoare aplicată acestui inculpat prin sentinţa penală nr. 24 din 8 ianuarie 2008 a Judecătoriei Baia Mare, definitivă prin neapelare, pe care a cumulat­o la pedeapsa rezultantă aplicată prin prezenta, inculpatul urmând să execute pedeapsa de 10 ani şi 9 luni închisoare precum şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani. Cu consecinţele prevăzute de art. 71, 64 lit.a teza a II­a Cod penal.
Inculpata S.C. la 7 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani pentru infracţiunea de trafic de persoane prevăzută de art. 12 alin. 1 şi 2 lit. a din Legea nr. 678/2001 cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; 10 ani închisoare şi interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani pentru infracţiunea de trafic de minori prevăzută de art. 13 alin. 2 şi 3 teza ultimă din Legea nr. 678/2001, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal; câte 7 luni închisoare pentru infracţiunea de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 288 alin. 1 Cod penal ( 2 fapte); 6 luni închisoare pentru infracţiunea de instigare la uz de fals prevăzută de art. 25 Cod penal raportat la art. 291 teza I Cod penal. În baza art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal şi art. 35 alin. 3 Cod penal s­a aplicat inculpatei pedeapsa cea mai grea de 10 ani închisoare precum şi pedeapsa complimentară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a şi b din Codul penal pe timp de 2 ani.
În sarcina inculpaţilor s­a stabilit în esenţă că în perioada 2005­octombrie 2008 au desfăşurat activităţi infracţionale în domeniul traficului de persoane în scopul practicării prostituţiei în Austria.
În raport de conţinutul cererii de revizuire formulată de condamnaţi, instanţa a reţinut că motivele invocate de aceştia nu se încadrează în nici unul din cazurile prevăzute de art. 394 Cod procedură penală.
Aspectele relevate de condamnaţii­revizuenţi prin cererea formulată privind faptul că părţile vătămate nu au fost supuse traficului de persoane, au fost examinate de instanţa de fond la momentul judecării cauzei.
Or, prin cererea de revizuire nu se poate extinde probatoriul administrat într­o cauză soluţionată în mod definitiv şi nici, în lipsa unor elemente noi necunoscute instanţei de fond, solicita administrarea unor noi probe în legătură cu faptele deduse judecăţii.
În consecinţă, constatând că motivele invocate nu se încadrează în nici unul din cazurile de revizuire prevăzute de art. 394 Cod procedură penală, în temeiul art. 403 alin. 3 Cod procedură penală, instanţa a respins ca inadmisibilă cererea formulată de condamnaţii­revizuenţi S.G., născut la data de 03.06.1971 şi S.C., născută la data de 04.01.1973, ambii deţinuţi în Penitenciarul Gherla, privind revizuirea sentinţei penale nr. 578/09.11.2009 a Tribunalului Maramureş.
În temeiul art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, instanţa a obligat condamnaţii­revizuenţi la plata către stat a câte 100 lei fiecare, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de acesta.
Împotriva sentinţei tribunalului, au declarat recurs condamnaţii S.G. şi S.C. solicitând admiterea acestuia, casarea soluţiei primei instanţe şi judecând pe fond cauza, revizuirea sentinţei penale nr. 578 din 9.11.2009 a Tribunalului Maramureş apreciind că nu se fac vinovaţi de săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor, martorii audiaţi nedovedind nimic culpabil la adresa amândurora.
Curtea examinând recursurile promovate, prin prisma motivelor invocate, ajunge la următoarele constatări:
Din verificarea dosarului de fond, rezultă că revizuienţii S.G. şi S.C. sunt nemulţumiti de modul în care au fost interpretate de către instanţe probele administrate în cauză, de încadrarea juridică dată faptelor comise de ei, de cuantumul pedepsei rezultante.
Raportând motivele revizuientilor la condiţiile înscrise în art.394 lit. a­e C.pr.pen., care permit revizuirea hotărârilor judecătoreşti rămase definitive, curtea constată că nici unul dintre acestea nu se circumscrie celor din textul de lege învederat mai sus, nemulţumirile condamnaţilor reprezentând motive de apel sau de recurs care puteau fi invocate şi soluţionate în căile ordinare de atac, respectiv de către Curtea de Apel Cluj şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
De altfel, verificând dosarele de fond, apel şi recurs ataşate cererii de revizuire rezultă, fără echivoc, că împotriva soluţiei de condamnare pronunţată de Tribunalul Maramureş au declarat apel inculpatii S.G. şi S.C., iar prin decizia penală nr. 109/16 august 2010 Curtea de Apel Cluj a respins apelul acestora, soluţie menţinută de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia penală 4041 din 12 noiembrie 2010, prin care s­au respins recursurile acestora.
Revizuirea este o cale extraordinară de atac, care poate fi formulată doar in cazurile prevăzute expres si limitativ de art. 394 Cod proc.penală, având ca finalitate inlăturarea unei erori judiciare, in cazul în care aceasta s­ar fi produs cu ocazia soluţionării definitive a unei cauze. Astfel, revizuirea permite reluarea judecării cauzei doar dacă in fata instanţei este adus un probator cu totul inedit sau cel puţin necunoscut acesteia, care să permită constatarea erorii judiciare şi inlăturarea ei.
Or, in cazul de faţă, revizuientii S.G. şi S.C. nu au invocat existenţa unor fapte sau împrejurări noi, care să nu fi fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei, ci au solicitat reluarea judecăţii si reaudierea martorilor care au fost ascultaţi de instanţa de fond, încercând astfel să se reia judecarea cauzei lor.
Cererea acestora este nefondată, deoarece după rămânerea definitivă a sentinţei de condamnare, prin respingerea căilor de atac ordinare, aceasta a intrat in puterea lucrului judecat.
Curtea învederează că în calea extraordinară de atac, a revizuirii, nu este posibilă, luarea în discuţie a unor solicitări care constituie, de fapt, motive de apel şi recurs, care de altfel au fost formulate de către condamnaţi în căile ordinare de atac.
Pe calea revizuirii, aşa cum se arată în practica constantă a instanţei supreme nu se poate ajunge la o prelungire a probaţiunii administrate în cauză şi nici la reducerea pedepsei definitiv stabilite şi intrată în autoritatea de lucru judecat.
Pentru motivele ce preced se va respinge ca nefondat recursul declarat de condamnaţi în baza art.385 15 pct.1 lit.b C.pr.pen.(Judecător Delia Purice)
Întocmit,
Judecător Delia Purice