avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Drept procesual penal. Partea specială. Verificarea arestării inculpatului în cursul judecăţii. Recurs.
 
C.proc.pen., art. 3002
 
Potrivit dispoziţiilor art. 300/2 Cod procedură penală, „în cauzele în care inculpatul este arestat, instanţa legal sesizată este datoare să verifice, în cursul judecăţii, legalitatea şi temeinicia arestării preventive, procedând potrivit art. 160/b Cod procedură penală”.
                                                                  
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 931 din  29 iunie 2012.
 
Prin încheierea de şedinţă din data de 26 iunie 2012 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa – Secţia penală, în dosarul nr.4485/120/2012, în baza dispoziţiilor art. 300/2 rap. la disp. art. 160b alin. 3 Cod procedură penală, s-a menţinut arestarea preventivă a inculpatului T.V.V., trimis în judecată  pentru comiterea tentativei la infracţiunea de omor calificat, faptă prevăzută de disp. art. 20 rap.la disp. art. 174, 175 alin. 1 lit.i Cod penal.
A fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de către apărător privind înlocuirea arestării preventive cu măsura preventivă a obligării inculpatului de a nu părăsi localitatea de domiciliu, prevăzută de disp. art. 145 alin.1 Cod procedură penală.
Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut că prin Rechizitoriul întocmit de către procuror la 29.05.2012 în dosarul nr. 202/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, a fost trimis în judecată inculpatul T.V.V.,  pentru comiterea unei tentative la infracţiunea de omor calificat, faptă prevăzută de disp. art. 20 rap.la disp. art. 174, 175 alin. 1 lit. i Cod penal, constând în aceea că la data de 01.05.2012, orele 14,11 i-a aplicat părţii vătămate  MIC, zis E, o lovitură cu un corp tăietor înţepător, cu o singură muchie tăietoare în zona abdominală în partea dreaptă, cauzându-i o leziune traumatică care a necesitat pentru vindecare 22-24 de zile de îngrijiri medicale, cu consecinţa punerii în primejdie a vieţii, acţiune desfăşurată în interiorul unei staţii PECO, în prezenţa mai multor persoane, care a putut fi văzută şi auzită de acestea sau de alte persoane din afara staţiei.
Prin încheierea nr.13 pronunţată de către Tribunalul Dâmboviţa la 4.05.2012 în dosarul nr.3746/120/2012, inculpatul  fusese arestat pe o perioadă de 29 de zile, de la 4.05 până la 1.06.2012.
După înregistrarea dosarului pe rolul Tribunalului Dâmboviţa, în conformitate cu disp. art. 3001 alin.3 C.proc.pen., la 29.05.2012 tribunalul a menţinut arestarea preventivă a inculpatului, apreciind că subzistă temeiul în baza căruia măsura a fost dispusă iniţial.
La termenul din data de 26 iunie 2012, în  aplicarea disp. art. 300/2 C.proc.pen., tribunalul a verificat din nou legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului constatând  că actele şi lucrările dosarului nr.202/P/2012 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, relevă în continuare existenţa indiciilor temeinice, în sensul disp. art. 681 C.proc.pen., că inculpatul a comis o tentativă la infracţiunea de omor calificat, faptă prev. de disp. art. 20 rap. la disp. art. 174, 175 alin.1 lit. i Cod penal, sancţionată cu pedeapsa închisorii de la  7 ani şi 6 luni la 12 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea unor drepturi.
Alături de recunoaşterea inculpatului, comiterea faptei a fost probată de plângerea şi declaraţia părţii vătămate, declaraţiile martorilor M.L.E., S.V., C.T., P.G., C.Ş.D., V.I., ale învinuitului M.I.C. şi cea a lui G.V.Ş. dar şi cu ajutorul imaginilor furnizate de sistemul de supraveghere video al staţiei PECO, în incinta căreia a avut loc incidentul dintre părţi.
Totodată, în opinia tribunalului şi la momentul analizei, există probe că lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, astfel încât se confirmă ambele condiţii care se cer să fie îndeplinite cumulativ – prevăzute de disp. art. 148 alin.1 lit. f Cod proc. penală, acestea justificând rămânerea sa în continuare în detenţie provizorie.
Aceasta cu atât mai mult cu cât se constată că la dispunerea măsurii au fost respectate în integralitatea lor criteriile prevăzute de disp. art. 136 alin.8 C.proc.pen., între care un loc important îl ocupă gradul de pericol social al faptei comise.
Comiterea unei acţiuni violente, într-un spaţiu deschis accesului persoanelor, şi în prezenţa altor persoane, cel puţin, până în acest moment, fără nicio justificare, pornind de la un motiv declarat - minor, uşurinţa cu care a fost luată rezoluţia infracţională şi gradul de impulsivitate majoră pe fondul căreia inculpatul a apelat la un obiect tăietor-înţepător, pentru a o înjunghia pe partea vătămată în zona abdomenului, conturează un anumit tip de profil al agresorului, care reclamă o intervenţie fermă a organelor judiciare pentru a-l menţine în detenţie provizorie, izolat de comunitatea din care face parte, în vederea evitării unei recidive şi diminuării impactului negativ şi a sentimentului de insecuritate induse în rândul cetăţenilor.
Recunoaşterea faptei de către inculpat, şi pe cale de consecinţă, existenţa unei imposibilităţi obiective de a-i influenţa pe martori sau pe partea vătămată, nu pot să conducă la revocarea arestării sau la înlocuirea arestării cu măsura preventivă a obligării acestuia de a nu părăsi localitatea de domiciliu, prev. de disp. art.145 alin.1 C.proc.pen., conduita sa procesuală urmând să fie valorificată la momentul individualizării pedepsei care-i va fi aplicată, dacă vinovăţia îi va fi probată.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul T.V.V., criticând-o ca fiind netemeinică şi nelegală şi a solicitat, în esenţă, admiterea recursului, casarea încheierii şi judecarea sa în stare de libertate.
Curtea examinând hotărârea recurată, în raport de situaţia de fapt reţinută, de probele administrate până la această dată de criticile formulate, precum şi din oficiu  sub toate aspectele, conform art. 385/6 al.2 C.proc.pen. şi art. 385/9 C.proc.pen., a constatat că recursul este nefondat.
Din verificarea actelor şi lucrărilor dosarului, Curtea constată că, pe de o parte, pentru infracţiunea pentru care inculpatul este cercetat legea prevede sancţiunea cu pedeapsa  închisorii de la 7 ani şi 6 luni la 12 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea unor drepturi, iar pe de altă parte, există probe că lăsarea inculpatului în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică, astfel încât se confirmă ambele condiţii care se cer să fie îndeplinite cumulativ şi prev. de disp. art. 148 al.1 lit.f c.pr.penală, acestea justificând rămânerea sa în continuare în detenţie provizorie.
Analizând existenţa temeiurilor prev. de art. 143 C.proc.pen., Curtea a apreciat că în cauză există date din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul poate fi autorul infracţiunii reţinute în sarcina sa, cu atât mai mult cu cât în faza de urmărire penală a recunoscut săvârşirea infracţiunii.
Probatoriul administrat la urmărirea penală şi finalizat prin actul de trimitere în judecată constituie dovezi pertinente pentru judecarea în stare de arest a inculpatului.
Se constată că măsura arestării preventive a fost luată în condiţii de deplină legalitate şi se impune menţinerea acestei măsuri - aşa cum de altfel a procedat instanţa de fond – fiind îndeplinite şi dispoz. art. 148 alin.1 lit.f  C.proc.pen., contând în faptul că inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi  există  probe certe că lăsarea  sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică prin rezonanţa socială mare  a acestei fapte.
Curtea a apreciat că, temeiurile care au determinat arestarea  preventivă şi probatoriul administrat în cauză nu a evidenţiat o altă situaţie de fapt, astfel încât, în mod corect prima instanţă a apreciat că se impune menţinerea arestării preventive a inculpatului.
Aşa fiind, pe cale de consecinţă, recursul declarat de inculpatul T.V.V., împotriva încheierii de şedinţă din 26.06.2012, a Tribunalului Dâmboviţa a fost respins ca nefondat, în baza art. 385/15 pct.1 lit.b C.proc.pen.
                                                                                                  (Judecător Ion Stelian)