avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Cod Penal
 
Cod penal, art. 88
 
Potrivit dispoziţiilor art. 88 Cod penal „timpul reţinerii şi al arestării preventive se scade din durata pedepsei închisorii pronunţate”.
 
                                 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 870 din 20 iunie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr. ….. pronunţată de Judecătoria ….., s-au dispus următoarele :
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, raportat la art.109 Cod penal şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, inculpatul A.V.A., a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru fapta din 25/26.02.2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal, raportat la art.109 Cod penal şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, acelaşi inculpat (minor la data comiterii faptei) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru fapta din 13/14.03.2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi a art. 99 şi următoarele Cod penal, raportat la art.109 Cod penal şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală,  acelaşi inculpat (minor la data comiterii faptelor) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, pentru faptele comise în două nopţi consecutive din luna martie 2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 şi a art. 99 şi următoarele Cod penal, raportat la art.109 Cod penal şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală,  acelaşi inculpat (minor la data comiterii faptelor) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 9 luni închisoare, pentru faptele comise în două nopţi consecutive din luna martie 2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal cu aplicarea art.99 şi următoarele Cod penal, raportat la art.109 Cod penal şi cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală, acelaşi inculpat (minor la data comiterii faptelor) a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru fapta comisă în noaptea de 14/15.06.2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, acelaşi inculpat (devenit major la data comiterii faptei) a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani închisoare .
În baza art.217 alin.1 Cod penal, cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală,  acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare, ambele fapte fiind comise în noaptea de 28/29 07.2011.
În baza art. 33 lit. „a”, combinat cu art. 34 lit.„b” Cod penal, s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ( doi) ani închisoare.
În baza art.71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului A.V.A. (devenit major), pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 alin.1 lit. „a”, teza a - 2 – a şi lit. „ b” Cod penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei.
În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore din data de 29.07.2011.
În baza art. 81 alin.1 şi 2 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei rezultante de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului A.V.A. pe un termen de încercare de 4 ani, din care s-a dedus perioada de 24 de ore, stabilit conform art. 82 alin.1 Cod penal.
S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art.83 Cod penal constând în revocarea suspendării condiţionate în cazul comiterii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare.
În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 Cod procedură penală şi cu aplicarea art.75 lit. „c” şi art.78 Cod penal, inculpatul S.G.M. a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru fapta comisă într-una din nopţile lunii martie 2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal, cu aplicarea art.3201 alin.7 Cod procedură penală şi cu aplicarea art.75 lit. „c” şi art.78 Cod penal,  acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani închisoare  pentru fapta comisă într-una din nopţile lunii martie 2011.
În baza art.208 alin.1 - 209 alin.1 lit. „a”, „ g” şi „i” Cod penal, cu aplicarea art. 3201 alin.7 Cod procedură penală, acelaşi inculpat a fost condamnat la pedeapsa de 2 ani şi şase luni închisoare, pentru fapta comisă în noaptea de 28/29.07.2011.
În baza art.33 lit.„a”, combinat cu art. 34 lit. „b” Cod penal, aplică inculpatului S.G.M. pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.
În baza art.71 Cod penal, s-a aplicat inculpatului S.G.M. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. „a”, teza a - 2 – a şi lit. „ b” Cod penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la terminarea executării pedepsei.
În baza art. 88 Cod penal, s-a dedus din pedeapsa aplicată perioada reţinerii de 24 de ore din data de 29.07.2011.
În baza art.861 alin.1 şi 2 Cod penal, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare (din care s-a dedus perioada de 24 ore) aplicată inculpatului S.G.M. pe un termen de încercare de 5 ani ( minus 24 de ore) stabilit conform art.862 Cod penal, constând în durata pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani.
Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună măsurilor de supraveghere prevăzute de art.863 alin.1 lit. „a”, „b”, „c”, „d” Cod penal, supravegherea executării acestor măsuri urmând a se face de Serviciul de Probaţiune de pe lângă tribunal.
S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art.83 Cod penal şi de art.864 alin. 2 Cod penal, constând în revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul comiterii altei infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea - credinţă  a măsurilor de supraveghere.
În baza art.71 alin.5 Cod penal, s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii pe durata suspendării  sub supraveghere a  pedepsei închisorii.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs unitatea de parchet.
Arată recurentul prin motivele scrise depuse la dosar, că în mod nelegal instanţa de fond a stabilit termenul de încercare pentru inculpaţii A.V.A. şi S.G.M.
Astfel, arată că, potrivit dispoziţiilor art.82 alin. l Cod penal şi respectiv art.862 Cod penal termenul de încercare se compune din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de doi ani, în cazul suspendării condiţionate sau un interval de timp, stabilit de instanţă între 2 şi 5 ani, în cazul suspendării sub supraveghere.
De asemenea, la calcularea termenului de încercare se ţine seama de durata pedepsei aplicată de instanţă şi nu de durata care ar rezulta ca urmare a deducerii reţinerii sau arestului preventiv, în acelaşi sens s-a pronunţat fostul T.S. prin decizia Secţiei penale nr.2516/12.07.1973 prin care s-a decis că timpul reţinerii şi arestării preventive nu se scade din durata termenului de încercare deoarece art.82 şi art.862 Cod penal folosesc expresia „pedeapsa aplicată" iar art.88 se referă la „pedeapsa închisorii pronunţate ".
Apreciază că faţă de prevederile acestor texte, instanţa de fond, la stabilirea termenului de încercare, greşit a considerat că acesta se compune numai din restul de pedeapsă rămas neexecutat în urma computării reţinerii la care a adăugat un interval de timp de câte 2 ani în cazul inculpatului A.V.A. şi respectiv S.G.M., deşi textul, referindu-se la cuantumul pedepsei aplicate are în vedere pedeapsa în întregul ei.
Procedând în acest mod, instanţa de fond  a scurtat durata termenului de încercare, cu consecinţa, fie a reabilitării de drept prematură, fie a nerevocării suspendării, în cazul în care noua infracţiune ar fi săvârşită în fracţiunea de timp cu care durata termenului de încercare a fost nelegal scurtată.
Pentru aceste motive, în temeiul art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură penală rap. la art.385 pct.172 Cod procedură penală, solicită admiterea recursului, casarea sentinţei penale judecătoriei în ceea ce priveşte modalitatea de stabilire a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal şi art.862 Cod penal pentru inculpaţii A.V.A. şi S.G.M.
Curtea verificând sentinţa recurată, în raport de criticile invocate, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu sub toate aspectele, potrivit art. 3856 alin. 3 Cod procedură penală a constatat că recursul este fondat, pentru următoarele considerente :
În cauza de faţă, prin hotărârea recurată, prima instanţă, stabilind vinovăţia inculpaţilor, a dispus condamnarea intimaţilor inculpaţi A.V.A. la pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare cu aplicarea art. 81 alin. 1 şi 2 Cod penal şi S.G.M. la pedeapsa de 3 ani închisoare cu aplicarea art. 861 alin. 1 şi 2 Cod penal.
În baza art. 88 Cod penal prima instanţă a dedus din pedepsele aplicate celor doi inculpaţi perioada reţinerii de 24 de ore din data de 29.07.2011, aceeaşi menţiune privind reţinerea de 24 de ore fiind făcută şi în ceea ce priveşte modalitatea de stabilire a termenului de încercare conform art. 82 alin. 1 Cod penal respectiv art. 862 Cod penal.
Astfel, pentru inculpatul A.V.A. s-a stabilit un termen de încercare de 4 ani din care s-a dispus a se deduce perioada reţinerii de 24 de ore din data de 29.07.2011, iar pentru inculpatul S.G.M. s-a stabilit un termen de încercare de 5 ani din care, de asemenea, s-a dispus a se deduce aceeaşi perioadă a reţinerii  de 24 de ore din data de 29.07.2011.
Curtea a constatat că această măsură de deducere din termenele de încercare a perioadei reţinerii, nu este dispusă în conformitate cu dispoziţiile legale incidente în materie, hotărârea fiind nelegală, din acest punct de vedere.
Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 82 alin. 1 Cod penal, termenul de încercare în cazul suspendării condiţionate a executării pedepsei se compune din cuantumul pedepsei aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, iar în conformitate cu dispoziţiile art. 862 Cod penal, termenul de încercare în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere se compune din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp stabilit de instanţă, între 2 şi 5 ani.
Aceste texte legale au în vedere, în ceea ce priveşte modalitatea de compunere a termenului de încercare, cuantumul pedepselor aplicate, în întregul lor, nereferindu-se prin urmare, la pedepsele rezultate în urma efectuării operaţiunii de  computare a reţinerii sau arestării preventive în acord cu dispoziţiile art. 88 Cod penal care prevăd că din durata închisorii pronunţate se scade timpul reţinerii şi al arestării preventive.
Ca atare, termenul de încercare este unul fix, compus din cele două componente, clar stabilite de art. 82 alin. 1 respectiv art. 862 Cod penal, neavând ca şi componentă variabilă pedeapsa din care se compută reţinerea şi arestarea preventivă, aşa cum în mod eronat a interpretat instanţa de fond care, prin măsura dispusă, a scurtat în mod nelegal, durata termenului de încercare.
Prin urmare, constatând incidenţa cazului de casare prev. de art. 385 pct. 172 Cod procedură penală, Curtea, în temeiul art. 38515 alin. 1 pct. 2 lit. d Cod procedură penală, a admis recursul declarat de unitatea de parchet împotriva sentinţei penale judecătoriei, pe care a casat-o în parte, în sensul că a înlăturat menţiunea deducerii perioadei de 24 de ore de reţinere din durata termenelor de încercare de 4 ani stabilit pentru inculpatul A.V.A. şi de 5 ani în ceea ce îl priveşte pe inculpatul S.G.M., menţinând în rest sentinţa.
 
 (Judecător Ioana Cristina Ţolu)