avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Menţinerea de către instanţă a măsurii sechestrului asigurător dispusă de procuror în faza de urmărire penală. Obligativitatea măsurii asigurătorii a sechestrului potrivit art. 11 din Legea 241/2005.
 
  Art. 163 şi următoarele din Codul de procedură penală
Art. 11 din Legea 241/2005
 
  Potrivit art. 163 şi următoarele din Codul de procedură penală, măsurile asiguratorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau instanţa de judecată şi constau în imobilizare, prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile şi imobile, în vederea confiscării speciale a recuperării pagubei produse prin infracţiune , precum şi prin garantarea executării pedepsei amenzii.
  Faptul că nu au fost identificate bunuri urmăribile în patrimoniul inculpatei nu este de natură să conducă la respingerea  unei cereri din punerea sechestrului câtă vreme potrivit art. 11 din Legea 241/2005 măsura asiguratorie este obligatorie, iar legea nu distinge între bunuri existente şi viitoare.
 
(Decizia penală nr. 495/R din 22 Mai 2012)
          
           Prin sentinţa penală nr. 281 din 22 noiembrie 2011, pronunţată de Judecătoria Câmpulung inculpata, a fost condamnată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 6 din Legea nr.241/2005 întrucât, în calitate de asociat şi administrator la SC L.I. SRL Câmpulung, nu a depus sumele reţinute de la salariaţi pentru plata contribuţiei către stat reţinându-le, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 85.584 lei.
          Prin sentinţa penală nr. 33 din 14 februarie 2012 pronunţată de Judecătoria Câmpulung s-a admis în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin Agenţia de Administrare Fiscală şi a obligat-o pe inculpată, în solidar cu partea responsabil civilmente SC L.I. SRL la plata sumei de 85.584 lei din care 65.658 lei impozit şi contribuţie cu reţinere la sursă  şi 20.926 lei majorări.
           S-a respins cererea formulată de partea civilă, de instituirea sechestrului asigurator, inculpatul a fost obligat la plata cheltuielilor către stat.
           Prin decizia penală nr.495/R din  22 mai 2012, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, s-a admis recursul formulat de Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Argeş, împotriva sentinţei nr. 33 din data de 14.02.2012, pronunţată de Judecătoria Câmpulung  în dosarul nr.5358/205/2011şi s-a casat în parte sentinţa penală.
În urma rejudecării s-a menţinut măsura sechestrului asigurător dispusă de procuror în faza de urmărire penală şi s-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei penale.
Pentru a pronunţa această decizie, Curtea a reţinut următoarele:
                    Potrivit art. 163 şi următoarele din Codul de procedură penală, măsurile asiguratorii se iau în cursul procesului penal de procuror sau instanţa de judecată şi constant în imobilizare, prin instituirea unui sechestru a bunurilor mobile şi imobile, în vederea confiscării speciale a recuperării pagubei produse prin infracţiune , precum şi prin garantarea executării pedepsei amenzii.
                     Faptul că nu au fost identificate bunuri urmăribile în patrimoniul inculpatei nu este de natură să conducă la respingerea  unei cereri din punerea sechestrului câtă vreme potrivit art. 11 din Legea 241/2005 măsura asiguratorie este obligatorie, iar legea nu distinge între bunuri existente şi viitoare.