avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 37 alin. 1 lit. a Cod penal în raport de infracţiunea prevăzută de art. 184 alin. 2, 4 Cod penal – a cărei formă de vinovăţie este culpa.
 
Recursul declarat de inculpat este fondat numai în ce priveşte greşita aplicare a dispoziţiilor legale vizând reţinerea stării de recidivă, întrucât, în mod nelegal prima instanţă - cu încălcarea disp.art.38 alin.1 lit.a1 cod penal - a reţinut aplicarea art.37 alin.1 cod penal în ce priveşte săvârşirea unei infracţiuni la care forma de vinovăţie prevăzută de lege este culpa (cea prev. de art.184 alin.2 şi 4 cod penal).
            Această neregularitate va fi înlăturată de către instanţa de control judiciar.
 
Art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal
 
Prin sentinţa penală nr. 655 din data de 28 mai 2012 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul penal nr. 8483/212/2012 s-a dispus:
«  În baza art. 184 alin. 2 şi 4 C.pen. cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen, condamnă inculpatul M.E. (recidivist), la pedeapsa de 1 an închisoare.
In baza art. 89 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare.
In baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen., condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare.
In baza art. 291 C. pen. cu aplic. art. 37 alin. 1 lit. a C.pen şi art. 3201 alin. 7 C.pen, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 9 luni închisoare.
In baza art. 33 lit. a rap. la art. 34 lit. b c.p., contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.
În baza art 83 C.pen revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 1403/16.12.2010 a Judecătoriei Constanţa, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 155/P/2011 a Curţii de Apel Constanţa, pe care o adaugă pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin prezenta hotărâre, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultată în urma cumulului aritmetic de 4 ani şi 6 luni închisoare.
Pedeapsa se execută în regim de detenţie, potrivit art. 57 C.pen.
În baza art 350 C.pr.pen menţine arestarea preventivă a inculpatului.
În baza art 88 C.pen deduce din pedeapsa aplicată, durata reţinerii şi arstării preventive de la 12.03.2012 la zi.
În baza art 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prevazute de art 64 lit a teza a II-a şi lit b  C.pen.
Ia act că partea vătămată Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa nu s-a constituit parte civilă în cauză.
Ia act de disjungerea acţiunii civile ce priveşte partea civilă M.D.
          În baza art 191 alin. 1 C.pr.pen obligă inculpatul la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. >>
Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:
La data de 05.04.2012 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 8483/212/2012, rechizitoriul nr. 3976/P/2012 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, prin care a fost trimis în judecată inculpatul M.E., sub aspectul comiterii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 184 alin. 2 şi 4 Cp., părăsirea locului accidentului de către conducătorul autovehiculului fără încuviinţarea poliţiei care efectuează cercetarea locului faptei, prev. de art. 89 alin. 1 din OUG 195/2002, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere, prev. de art. 86 alin. 1 din OUG 195/2002 şi uz de fals prev. de art. 291 C. pen., toate cu aplicarea art. 37 lit. a şi art. 33 lit. a C.pen.
         În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că, la data de 11.03.2012, în jurul orelor 18.19, inculpatul M.E. a condus autoturismul marca BMW cu numărul de înmatriculare CT… pe b-dul A.V. din municipiul Constanţa, iar la intersecţia cu str. N.F., a efectuat o depăşire neregulamentară, pătrunzând pe contrasens, şi a intrat în coliziune cu autoturismul marca Daewoo Matiz cu nr. de înmatriculare CT…, condus de numitul M.D., care a suferit vătămări corporale ce au necesitat pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale, părăsind locul accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie care efectuează cercetarea locului faptei, iar ulterior s-a prezentat la Serviciul Rutier, unde a arătat un permis de conducere fals, deşi acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de auvehicule.
În şedinţa de judecată din data de 25 mai 2012, instanţa a admis cererea inculpatului de a fi judecat potrivit dispoziţiilor art. 3201 C.p.p., acesta recunoscând în totalitate săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa în actul de sesizare, solicitând să nu se mai administreze alte probe în faza judecăţii, ci aceasta să se desfăşoare în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care a arătat că le cunoaşte şi le însuşeşte. In acest sens inculpatul a avut în vedere: proces verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului producerii accidentului şi planşa foto, notă de constatare tehnică privind autoturismul marca BMW cu număr de înmatriculare CT…, proces verbal de constatare a rezultatului verificărilor efectuate la domiciliul numitului S.S. din 11.03.2012, adresa serviciului rutier Constanţa nr. 650321/12.03.2012, proces verbal de consemnare a momentului prezentării inculpatului la serviciul rutier din data de 11.03.2012, proces verbal de consemnare a rezultatului preliminar al examinării medico-legale a părţii vătămate M.D., din 12.03.2012; raport de constatare medico-legală nr. 94/A1 rutier/16.03.2012 emis de SML Constanţa, raport de constatare criminalistică tehnică emis de Compartimentul Criminalistic din cadrul Gărzii de Coastă Constanţa (nr. 2754735/12.03.2012; raport de expertiză judiciară auto; proces verbal de constatare a actelor premergătoare, declaraţii martori, declaraţiile inculpatului.
         Analizând întregul material probator administrat în cauză în faza de urmărire penală, instanţa retine următoarea situaţie de fapt:
La data de 11.03.2012, în jurul orei 15.00, inculpatul M.E. s-a întâlnit cu numitul S.S. la Restaurantul "A." din mun. Constanţa, de unde au plecat către Supermarketul „M", autoturismul BMW fiind condus de numitul A.S.. Pe drum, aceştia au oprit la staţia PECO din zona Reprezentanţei Auto Mercedes Benz pentru a alimenta, moment în care inculpatul l-a rugat pe S.S. să-i încredinţeze autoturismul BMW pentru a-l testa. Inculpatul M.E. a urcat la volan, S.S. pe locul din dreapta, iar pe bancheta din spate A.S. şi minorul A.B., care i-a însoţit încă de la Restaurantul "A".
Inculpatul M.E. a condus autoturismul pe Bdul A.V., cu o viteză de 80,21 Km/h,  depăşind limita de viteză pentru acel sector de drum, iar în zona intersecţiei cu str. N.F., s-a angajat într-o depăşire peste axul drumului, intrând în coliziune cu autoturismul marca Daewoo Matiz cu numărul de înmatriculare CT..., condus regulamentar de partea vătămată M.D., pe sensul opus.
Imediat după impact, toţi ocupanţii autoturismului BMW au fugit de la faţa locului, inclusiv inculpatul M.E., abandonând autoturismul cu care a produs accidentul de circulaţie.
Partea vătămată M.D. a fost transportată la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a fost internată cu diferite fracturi, necesitând pentru vindecare 70 de zile de îngrijiri medicale.
În aceeaşi zi, în jurul orei 20,30, s-a prezentat la Serviciul Rutier Constanţa, numitul O.D., însoţit de numiţii S.S. şi M.A., care a declarat verbal că el este autorul accidentului produs pe b-dul A.V. Autodenunţătorul O.D. a relatat verbal aspecte evazive cu privire la modul de producere a accidentului, susţinând că el se afla la volanul autoturismului BMW în momentul producerii accidentului. În momentul în care i s-a adus la cunoştinţă că accidentul s-a soldat cu victime omeneşti, numitul O.D. şi-a retras falsul autodenunţ.
Imediat după acest moment, numitul M.A. a recunoscut că autorul real al accidentului este fiul său M.E., pe care, la solicitarea organelor de poliţie, 1-a apelat telefonic, solicitându-i să se prezinte la sediul Serviciului Rutier.
Cu ocazia prezentării la Serviciul Rutier Constanţa, inculpatul a prezentat pentru control permisul de conducere categoria B, nr. 250184, eliberat de Autoritatea Turcă la data de 12.05.2004, susţinând că l-a obţinut în perioada cât a lucrat în Turcia, având totodată cetăţenie turco - română.
Astfel cum rezultă din procesul-verbal de contactare a Ataşatului Militar la Ambasada Română din Turcia, permisul de conducere cu nr. 250184 nu a fost eliberat de autorităţile turce. Totodată, din raportul de constatare tehnico ştiinţifică nr. 2754735/12.03.2012, a reieşit faptul că permisul de conducere cu seria AV nr. 160723 eliberat pe numele M.E. nu este autentic.
Din adresa nr. 650321 din 12.03.2012 emisă de Serviciul Rutier Constanţa, rezultă că inculpatul M.E. nu figurează în evidenţele poliţiei ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
Din analiza materialului probator şi coroborarea mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale, instanţa constată că faptele există, constituie infracţiuni si au fost săvârşite de inculpatul M.E.
     În termen legal, împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpatul M.E. criticând această sentinţă sub aspectul greşitei individualizări a pedepsei.
         Verificând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs invocate şi, în ansamblu, în fapt şi in drept, curtea apreciază că recursul declarat de inculpat este fondat numai în ce priveşte greşita aplicare a dispoziţiilor legale vizând reţinerea stării de recidivă, întrucât, în mod nelegal prima instanţă - cu încălcarea disp.art.38 alin.1 lit.a1 cod penal - a reţinut aplicarea art.37 alin.1 cod penal în ce priveşte săvârşirea unei infracţiuni la care forma de vinovăţie prevăzută de lege este culpa (cea prev. de art.184 alin.2 şi 4 cod penal).
         Această neregularitate va fi înlăturată de către instanţa de control judiciar.
         Greşita dozare a pedepsei invocată de către inculpa constituie un motiv de recurs neîntemeiat, întrucât inculpatul a săvârşit cele 4 infracţiuni în perioada de suspendare a executării unei pedepse de 3 ani închisoare.
         Persistenţa infracţională a inculpatului a fost corect reţinută de către prima instanţă ce a făcut o aplicare a disp.art.72 cod penal.
         Ca atare, admiţând recursul declarat de către inculpat se va casa in parte sentinţa recurată numai în vederea înlăturării neregularităţii constatate, din oficiu, de curte şi, rejudecând se va înlătura aplicarea art.37 cod penal în raport de infracţiunea prev. de art.184 cod penal, menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii recurate cu aplicarea corespunzătoare a disp.art.189 şi art.192 cod pr.penală.
Dosar nr. 8483/212/2012
Decizia penală nr. 689/P/06.09.2012
Judecător redactor Marius Epure