avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudența Contencios Administrativ și Fiscal
 
 
Decizii 2012
 
 
 
 
 
 
76. Suspendare executare act administrativ. Îndeplinirea condiţiilor cerute de art. 14 alin. 1 din Legea contenciosului administrativ.
 
77. Cerere de instituire sechestru asigurator întemeiată pe dispoziţiile art. 591 alin. 1 Cod procedură civilă. Lipsa caracterului exigibil al creanţei invocate.
 
78. Acţiune în contencios administrativ. Acţiunea reclamantului de deducere a cheltuielilor de combustibil – admitere la instanţa de fond. Recurs declarat de D.G.F.P.– admitere.
 
79. Îngrijiri medicale veterinare. Scutire de plata TVA. Interpretarea dispoziţiilor art. 141 alin. 1 lit. a din Codul fiscal.
 
 
81. Încheiere de suspendare a actului administrativ conform art.15 din Legea nr.554/2004. Interesul învestirii cu formulă executorie.
 
82. Acţiune privind restituirea taxei de poluare. Calitatea procesuală pasivă
 
 
84. Anulare act administrativ emis de Uniunea Naţională a Barourilor din România. Competenţa materială
 
85. Natura juridică a hotărârii fostului Consiliu Popular de acceptare a unei donaţii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95. Anulare act administrativ. Termen de introducere a acţiunii
 
96. Ordin al prefectului privind restructurarea şi reorganizarea aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului. Excepţie de nelegalitate.
 
97. Act administrativ fiscal. Lipsa numelui persoanei împuternicite a organului fiscal. Sancţiunea nulităţii
 
98. Act administrativ fiscal. Act de executare. Calificarea naturii juridice. Excepţie de inadmisibilitate
 
99. Acţiunea Prefectului în anularea unei Hotărâri de Consiliu Local privind vânzarea unui teren din domeniului privat al oraşului. Control de legalitate, nu de oportunitate.
 
 
101. Excepţie de nelegalitate a dispoziţiilor art.22 pct.6 din Ordinul  nr.3108/2009, privind Normele de aplicare a legii în domeniul asigurărilor de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor. Respingere
 
 
103. Înscrierea în bonul fiscal a T.V.A.. Consecinţe juridice, conform Codului fiscal
 
 
105. Evaluarea persoanelor cu handicap  şi acordartea drepturilor prevăzute  de Legea nr. 448/2006  prin  aplicarea criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr.762/31.08.2007 al ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice.
 
106. Eliberare licenţă de traseu. Necesitatea respectării condiţiilor iniţiale care au stat la baza atribuirii traseului.
 
107. Calitate procesuală activă în recurs.
 
108. Interesul procesual. Valorificarea unui drept ce nu a făcut obiectul acţiunii care a investit instanţa.
 
109. Contencios administrativ. Competenţa materială.
 
110. Dacă orice prevedere a Codului fiscal contravine unei prevederi din alt act normativ, se aplică prevederile Codului fiscal.
 
111. Suspendarea judecăţii conform dispoziţiilor art.36 din Legea nr.85/2006.
 
112. Procesul verbal al comisiei pentru analizarea şi repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, nu reprezintă un act administrativ unilateral cu caracter individual