avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Încheiere de suspendare a actului administrativ conform art.15 din Legea nr.554/2004. Interesul învestirii cu formulă executorie.
 
 
Rezumat: Potrivit art. 15 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 „hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept…”, iar, potrivit art. 374 al. 1 din Codul de procedură civilă „hotărârea judecătorească se execută numai dacă este învestită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii…”.
În aceste condiţii, cum încheierea trebuie executată din oficiu, fără formalitatea investirii cu formulă executorie, cererea petentului apare ca fiind lipsită de interes, refuzul executării putând fi sancţionat conform art. 24 din Legea 554/2004.     
 
(Încheierea nr.17/03.09.2012–Curtea de Apel Suceava
– Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal)
 
 
Hotărârea: Prin cererea adresată Curţii de Apel Suceava – Secţia a II – a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal şi înregistrată sub nr. 658/39/2012 din  13 august 2012, petentul G.M. a solicitat învestirea cu formulă executorie a Încheierii pronunţate în şedinţa publică din 17.11.2011 de Curtea de Apel Suceava, în baza Deciziei nr.1597/23.03.2012 emisă de Î.C.C.J.
Prin Încheierea nr.17 din 03.09.2012, Curtea a respins cererea, constatând că este lipsită de interes.
Astfel, prin încheierea a cărei investire o solicită petentul s-a dispus, conform art. 15 din Legea nr. 554/2004, suspendarea executării Deciziei nr. 1256/28.07.2011 emisă de Agenţia de Administrare Fiscală – Garda Financiară – Comisariatul General până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a acţiunii în anularea actului administrativ.
Ori, potrivit art. 15 alin. 3 din Legea nr. 554/2004 „hotărârea dată cererii de suspendare este executorie de drept…”, iar, potrivit art. 374 al. 1 din Codul de procedură civilă „hotărârea judecătorească se execută numai dacă este investită cu formula executorie prevăzută de art. 269 alin. 1, afară de încheierile executorii…”.
În aceste condiţii, cum încheierea ce face obiectul cauzei trebuie executată din oficiu, fără formalitatea investirii cu formulă executorie, cererea petentului apare ca fiind lipsită de interes, refuzul executării putând fi sancţionat conform art. 24 din Legea 554/2004.