avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Evaluarea persoanelor cu handicap  şi acordartea drepturilor prevăzute  de Legea nr. 448/2006  prin  aplicarea criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr.762/31.08.2007 al ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi nr. 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice.
 
Legea nr. 448/2006
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia a II-a civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
Decizia nr. 245 din 18 iulie 2012.
 
  Prin sentinţa nr. 245 din 18.07.2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată, potrivit Legii contenciosului administrativ, de reclamanta M I, în contradictoriu cu pârâtele COMISIA SUPERIOARĂ DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP de pe lângă MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE  COMISIA JUDEŢEANĂ DÂMBOVIŢA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP de pe lângă CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA.
Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr. 368/42/2012,  reclamanta M I contestă  decizia de încadrare în grad de handicap nr. 3509/15.03.2012 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, precum şi certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3428 din 21.09.2011 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte  cu Handicap a Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin care s-a stabilit că se încadrează în gradul de handicap  „ Accentuat”, cod boală G20, cod handicap  1 deşi  până acum a avut gradul de handicap „ Grav”.
  În motivarea contestaţiei aceasta învederează că schimbarea gradului de handicap din „grav” în „accentuat” nu se justifică din moment ce bolile şi deficienţele funcţionale pe care le are preexistă  şi s-au accentuat cu înaintarea în vârstă, iar comisiile de evaluare precedente au stabilit gradul de handicap „grav”.
  Trecând peste aspectul formal al certificatului pe care îl contestă, în sensul că nu respectă rubricaţia din Ordinul nr. 162/17.02.2011 al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale nu i s-a explicat cauza pentru care a fost încadrată într-un grad inferior de handicap, mai ales că nu avea acces (atât ca apreciere de specialitate cât şi ca înţelegere propriu-zisă) la criteriile medico psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, aprobată prin Ordin Comun al Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
  Aşa cum rezultă din documentaţia  depusă,  starea sănătăţii  s-a înrăutăţit  odată cu înaintarea în vârstă şi boala de care suferă nu are  ameliorare, ci din contră se agravează, arată în final reclamanta.                  
  În motivarea întâmpinării, pârâta a precizat că din referatul medicului de familie nr. 4114/17.08.2011 reiese că, reclamanta a fost diagnosticată cu boala Parkinson std. IV; histerectomie totală, UD cronic, pancreatită cronică, chist hepatic, instabilitate cronică genunchi drept persoana fiind deplasabilă.
  Din ancheta socială nr. 16911/18.08.2011, reiese că reclamanta a re autonomia şi statutul funcţional afectate parţial, se deplasează fără dispozitive, memoria este afectată parţial, prezintă unele dificultăţi de vorbire dar foloseşte un limbaj ce poate fi înţeles, relaţiile cu familia sunt bune, neexistând risc de neglijare sau abuzare.
  Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, motivele contestaţiei şi  dispoziţiile legale în vigoare, urmează să respingă acţiunea ca neîntemeiată pentru următoarele considerente:
  Prin certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 3428 din 21.09.2011 emis de Consiliului Judeţean Dâmboviţa - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte  cu Handicap reclamanta Mihalcea Ioana a fost încadrată în gradul de handicap „ accentuat”. Aceasta a formulat contestaţie, iar prin Decizia de încadrare în grad de handicap nr.  3509/15.03.2012 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Direcţia Generală Protecţia Persoanelor cu Handicap  s-a menţinut gradul „accentuat”, cu invaliditate permanentă, conform criteriilor medico- psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/31.08.2007 al Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi nr. 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice.
  Potrivit art. 1169 din Codul civil, cel care face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească.
  În cazul de faţă, reclamanta a făcut numai dovada că anterior emiterii actelor contestate a fost încadrată în gradul „grav” de handicap, fără a demonstra în prezentul dosar că, în cauză pârâtele nu au respectat criteriile de încadrare de mai sus.
  Cu ocazia încadrării în gradul de handicap „accentuat” şi a acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/2006 rep., comisiile respective au procedat la evaluarea bolnavei şi în funcţie de starea sa de sănătate, actele medicale  şi ancheta socială  au procedat la încadrarea sa în grad de handicap, potrivit criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr.762/31.08.2007 al Ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi nr. 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice.
  Pe de altă parte, aşa cum rezultă din  ancheta socială efectuată în cauză, reclamanta necesită îngrijire parţială ( igienă  personală), este dependentă parţial de altă persoană( îmbrăcat, dezbrăcat), necesită ajutor parţial ( hrănire, servire, mobilizare).
  De asemenea, tot în  privinţa statutului  funcţional s-a consemnat că aceasta se  deplasează cu dificultate, dar fără dispozitive.
  S-a mai precizat în acelaşi document că, bolnava este în relaţii bune cu familia, are locuinţă proprietate personală, memoria este afectată parţial, având unele dificultăţi în vorbire. Ca atare, în cauză nu se pune problema pierderii totale a autonomiei funcţionale şi senzoriale. 
 
(Judecător Rodica Duboşaru)