avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudenta Drept Civil
 
 
Decizii civile 2011
 
 
 
 
84. Legea nr. 10/2001. Absenţa notificării reglementate de Legea nr. 10/2001.
 
85. Distincţie vicii ascunse/vicii aparente. Angajarea răspunderii vânzătorului pentru viciile ascunse.
 
86. Răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate de lucruri. Inundaţie urmată de cedarea digului de apărare. Caz de forţă majoră
 
87. Drept procesual civil. Recuperarea, din cauţiunea depusă în contestaţia la executare, a prejudiciului suferit de proprietar. Natura litigiului.
 
88. Stabilirea locuinţei minorului. Motive de recurs prin care se solicită reanalizarea probelor. Examinarea pe fond a recursului. Principiul interesului superior al copilului
 
 
90. Admisibilitatea recursului. Menţiunea  greşit făcută  în dispozitivul hotărârii care se atacă nu privează  partea de  o cale de atac pe care legea însăşi  a prevăzut-o.
 
91. Imposibilitatea criticării soluţiei pronunţată pe fondul cererii de partaj, câtă vreme titulara dreptului de creanţă a renunţat la acest drept .
 
92. Ordinea de analizare de către instanţa de judecată a probelor administrate.
 
 
94. Obligativitatea pentru judecătorii de fond care rejudecă procesul după casare a îndrumărilor date de instanţa de control judiciar. Stabilirea stării de fapt de către instanţa de trimitere.
 
 
 
 
 
99. Principiul rolului activ al instanţei şi principiul aflării adevărului.
 
 
101. Acordarea de despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit de reclamant ca urmare a unei condamnări politice.
 
102. Neadministrarea de către instanţa de apel a niciunui fel de probe, atât pe acţiunea principală, cât şi pe cererea reconvenţională şi soluţionarea de către aceasta a procesului în mod nelegal pe excepţia autorităţii de lucru judecat.
 
103. Limitele investirii instanţei de recurs - în propria cale de atac recurentul nu îşi poate înrăutăţi situaţia.
 
 
 
106. Încuviinţarea executării titlurilor pronunţate de către o instanţă aparţinând unui alt stat membru al Uniunii Europene.
 
107. Ordonanţă preşedinţială. Suspendarea plăţii pensiei revizuite cu menţinerea în plată a pensiei de serviciu iniţiale până la soluţionarea pe fond a dosarului.
 
108. Principiul puterii de lucru judecat. Interdicţia judecării din nou a unui proces terminat
 
109. Stabilirea dreptului de superficie pe terenul proprietatea pârâtei, în lipsa acordului acesteia la edificarea construcţiei 
 
110. Regimul juridic al acţiunii în constatarea nulităţii absolute a testamentului şi a certificatului  de  moştenitor.  
 
111. Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, prevăzut de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a căror expirare valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă.
 
112. Capacitatea procesuală de exerciţiu. Pârât decedat la data formulării acţiunii.
 
 
114. Situaţii în care se poate dispune în faţa instanţei de apel desfiinţarea sentinţei cu trimitere spre rejudecare. Modificări aduse prin Legea nr. 202/2010.