avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligaţiile procesuale ale părţilor.Art.129 c.pr.civilă.

C.proc.civ., art.129

 

  „Părţile au îndatorirea ca, în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi finalizarea procesului”.

 

Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,

Decizia civilă nr. 4177 din 12 decembrie 2012

 

Prin decizia civilă nr. 4177/12 decembrie 2012 Curtea de Apel Ploieşti a respins recursul formulat de pârât împotriva deciziei civile nr. 503 din 25 septembrie 2012, a Tribunalului Prahova.

  Pentru a dispune astfel, Curtea a reţinut că susţinerea recurentului că nu a primit o citaţie, nu a fost prezent la judecată şi prin urmare, nu a avut cunoştinţă de faptul că instanţa a recalificat recursul în apel, dacă ar fi avut cunoştinţă de acest fapt, ar fi putut asigura noi dovezi este nefondată.                                         

  Astfel, potrivit disp.art.129 c.pr.civilă , atât timp cât recurentul a fost legal citat ,era în interesul său  să  se prezinte la fiecare termen şi depună toate diligenţele şi să solicite toate probatoriile pentru a se apăra.

  Nu se poate reţine afirmaţia recurentului în sensul că nu a primit nici o comunicare şi nu a avut cunoştinţă de termenul în care instanţa de judecată a făcut recalificarea căii de atac, atât timp cât la fila 8 dosar apel apare dovada de comunicare semnată şi ştampilată de către funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei.

  Faţă de aceste considerente Curtea va reţine că nu este afectată legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, astfel că în temeiul disp.art. 312 c.pr.civilă va respinge ca nefondat recursul formulat şi în temeiul disp.art.274 c.pr.civilă, va obliga partea aflată în culpă procesuală, respectiv pe recurent la plata cheltuielilor de judecată către intimatul reclamant reprezentând onorariu de avocat.

(Judecător Violeta Dumitru)