avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 
Jurisprudentă Drept Comercial
 

Decizii 2011
 
1.  Acţiune având ca obiect pretenţii.  Debit  neachitat conform facturi fiscale emise potrivit contract furnizare intervenit în urma licitaţiei publice desfăşurate în temeiul OUG nr.34/2006.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Acţiune având ca obiect retragere asociaţi din societate. Stabilire preţ acţiuni urmare aportului la capitalul social. Invocarea excepţiei lipsei de interes privind admiterea cererii de retragere din societate şi excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind obligarea la plata contravalorii acţiunilor.
 
17. Cerere înregistrare menţiuni. Suspendare judecată recurs.
 
18. Cerere având ca obiect radiere societate din registrul comerţului şi înregistrarea acestei menţiuni.
 
19. Divizare societate.
 
20. Hotărâre de dizolvare. Plângere împotriva rezoluţiei reprezentantului ORC privind numirea unui lichidator judiciar.
 
21. Încuviinţare executare silită a hotărârii pronunţate de o instanţă străină a unui stat membru al Uniunii Europene . Modalităţile de depunere a cererii de încuviinţare a executării silite.
 
22. Legea privind  procedura insolvenţei. Autorizarea creditorului care deţine mai mult de jumătate din valoarea tuturor creanţelor, pentru introducerea acţiunii având ca obiect antrenarea răspunderii personale patrimoniale a fostului administrator al debitoarei.
 
23. Legea privind  procedura insolvenţei. Atragere răspundere materială a membrilor organelor de conducere a societăţii în temeiul art.138 lit.”c”. Răspundere civilă delictuală.
 
24. Legea privind  procedura insolvenţei. Cerere administrator judiciar desemnat privind anularea contractelor de vânzare-cumpărare perfectate de debitoare.
 
 
26. Legea privind  procedura insolvenţei. Cerere creditoare având ca obiect ridicarea dreptului de administrare al administratorului statutar al debitoarei. Lipsa convocării la şedinţa adunării creditorilor.
 
27. Legea privind procedura insolvenţei. Cerere lichidator judiciar de decontare a cheltuielilor de procedură din fondul de lichidare.
 
 
29. Legea privind procedura insolvenţei. Deschidere procedură simplificată.