avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Jurisprudentă Drept Comercial
 
Decizii 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52.. Litigii cu profesionişti. Reprezentarea acţionarilor în adunările generale. Nulitatea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.
 
53.   Insolvenţă. Cerere admitere creanţă. Contract de leasing. Clauze îndoielnice. Interpretare.
 
 
 
 
 
58. Anulare incident bancar. Condiţii. Anularea titlului ulterior raportării incidentului. Consecinţe
 
59. Procedura insolvenţei. Plan de reorganizare. Contract de leasing reziliat anterior confirmării planului. Obligaţie de restituire. Nelegalitatea includerii bunului făcând obiectul contractului de leasing reziliat în planul d reorganizare.  
 
 
61. Declaraţie vamală. Valoarea în vamă a mărfurilor importate. Distincţie între valoarea de tranzacţie, respectiv preţul plătit efectiv.
 
 
 
 
 
 
 
 
73. Accesoriile aplicare unei creanţe născută anterior deschiderii procedurii insolvenţei, faţă de debitorul împotriva căruia s-a deschis procedura insolvenţei, nu pot fi datorate de acesta. 
 
<<Pagina anterioara<<