avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


          8. Greşita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, in condiţiile in care pedeapsa principală este amenda.

 

În art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. se prevede că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

Întrucât infracţiunea prev. de art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008 este sancţionată cu pedeapsa amenzii penale, urmare aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C. pr. pen., limitele de pedeapsă se reduc cu o pătrime, aşa încât minimul special devine 4.500 lei amendă penală, iar maximul special devine 7.500 lei amendă penală.

Potrivit art. 71 alin. 1, 2 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 şi condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

De esenţa pedepsei accesorii este faptul că această categorie de pedeapsă penală nu poate fi alăturată decât pedepselor principale ale detenţiunii pe viaţă şi închisorii, iar nu şi pedepsei principale a amenzii penale.

Art. 64 din OUG nr. 23/2008

Art. 3201 alin. 7 Cod procedură penală

 

Prin sentinţa penală nr. 591/267.04.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 1235/327/2011 s-au dispus următoarele:

In baza art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008, cu aplic. art. 3201 Cod procedura penala condamna inculpatul P.D., ns. la 06.01.1979 in com. Mahmudia, jud.Tulcea, domiciliat in com. Mahmudia, jud.Tulcea, cetăţean român, necăsătorit, studii 8 clase, pescar la Asociaţia producătorilor de peşte „N”, fără antecente penale, la plata sumei de 4000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de un an, pentru savarsirea infractiunii de producere, import, deţinere, comercializare sau utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament.

În baza art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei.

In baza art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008, cu aplic. art. 3201 Cod procedura penala condamna inculpatul C.T., ns. la 01.04.1953 in com. Dunăvătu de Jos, jud.Tulcea, domiciliat in com. Mahmudia, jud.Tulcea, cetăţean român, studii 8 clase, căsătorit, pescar la Organizatia de Pescari H.R., fără antecedente penale, la plata sumei de 4000 lei amendă penală şi interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă de un an, pentru savarsirea infractiunii de producere, import, deţinere, comercializare sau utilizare a uneltelor de plasă de tip monofilament.

În baza art.71 C.pen., interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 alin.1 lit. a teza a II-a şi lit.b C.pen., pe durata pedepsei.

Admite in parte cererea de despagubiri civile formulata de catre partea civila A.R.B.D.D. Tulcea.

Obliga inculpatii in solidar la suma de 505,3 lei reprezentand diferenta dintre suma cu care A.R.B.D.D. Tulcea  s-a constituit parte civila si contravaloarea a 163 kg peste specia caras (81,5 lei) care s-a predat cu N.R.C.D. nr. 32 din data de 17.08.2010 la SC G.C.T. Tulcea.      

În baza art. 66 alin.1 din OUG nr. 23/2008, va dispune confiscarea unui număr de 20 unelte de pescuit monofilament depuse la Camera de Corpuri Delicte a I.J.P.F. Tulcea cu dovada seria AB nr. …/05.01.2011, cele doua rame din lemn, ambarcatiunea din fibră de sticlă cu nr. de rol 060053, un motor de barcă YAMAHA de 15 CP in 4 timpi cu seria F15CMH – 6AGK/S/1004667 şi un rezervor din plastic cu o capacitate de 25 litri.

În baza art. 66 alin.2 din OUG nr. 23/2008, va dispune confiscarea cantităţii de 163 kg. peşte ridicată de la inculpaţi şi în baza art. 66 alin.3 din OUG nr. 23/2008, va dispune virarea de către custodele SC G.C.T. Tulcea, a sumei de 81.5 lei către bugetul de stat.

În baza art.191 alin. 2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul P.D. la plata sumei de 130 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 50 lei cheltuieli judiciare din faza de urmarire penala).

În baza art.191 alin.2 C.proc.pen., obligă pe inculpatul C.T. la plata sumei de 130 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 50 lei cheltuieli judiciare din faza de urmarire penala).

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că la termenul din data de 19.04.2011 inculpaţii au solicitata aplicarea dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen. privind judecata în cazul recunoaşterii, cerere încuviinţată de instanţa.

Instanţa a reţinut că din întreg materialul probator rezulta ca in urma unei acţiuni pe linia combaterii acţiunilor de braconaj piscicol desfăşurate de către organele de poliţie din cadrul Serviciul Politiei Delta Dunarii pe Lacul Gorgova, numiţii P.D. si C.T. au fost depistaţi in timp ce scoteau 20 de setci monofilament din apa, avându-le deja in ambarcaţiune cu captura in ele.

 După ce au scos uneltele de pescuit din apă, cele două persoane au fost identificate, fiind vorba de inculpaţii P.D. si C.T., care au relatat faptul ca la începutul lunii august 2010, au găsit pe malul gârlei Filatului 20 setci monfilament infasurate intr-o carpa. In seara zilei de 15.08.2010, întrucât nu se mai prindea peste pe Dunare, inculpaţii au luat decizia sa instaleze cele 20 de setci monofilament pe Lacul Gorgova, iar a doua zi, in jurul orelor 22:00 fiind surprinşi de organele de politie atunci când doreau sa le scoată. In setcile mai sus menţionate s-a găsit cantitatea de 163 kg. peste, specia caras, care a fost predata cu NRCD nr. 32/17.08.2010 la SC G.C.T. Tulcea. Ambarcaţiunea si ramele au fost lăsate in custodia lui P.D., iar motorul si rezervorul in custodia lui C.T.

Situaţia de fapt descrisa s-a stabilit în baza declaraţiile date de către inculpaţi coroborate cu procesele verbale de confruntare, de sesizare din oficiu de constatare a faptelor, cu procesul verbal de predare la camera de corpuri delicte a celor 20 de setci monofilament, a motorului de barcă şi rezervorului de benzină, bărcii din fibră şi a ramelor din lemn, cu nota de predare a cantităţii de 163 kg. peşte proaspăt capturat de la autori.

Prin urmare, fapta inculpaţilor care in noaptea de 15/16.08.2010 au deţinut şi pescuit cu 20 de setci monofilament cantitatea de 163 kg peste din Lacul Gorgova întruneşte din punct de vedere obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii prevăzută de art. 64 lit.m) din OUG 23/2008.

In ceea ce priveste latura civila a cauzei, instanţa a admis in parte cererea de despăgubiri civile formulata de către partea civila A.R.B.D.D. Tulcea, obligând inculpaţii in solidar la suma de 505,3 lei reprezentând diferenţa dintre suma cu care A.R.B.D.D. Tulcea  s-a constituit parte civila si contravaloarea a 163 kg peste specia caras (81,5 lei) care s-a predat cu N.R.C.D. nr. 32 din data de 17.08.2010 la SC G.C.T. Tulcea.

Împotriva sentinţei penale nr. 591/26.04.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 1235/327/2011 au declarat recurs inculpaţii P.D. şi C.T., fără a indica motivele de recurs.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale recurate, din oficiu, potrivit art. 3856 alin. 3 C. Pr. Pen., curtea constată că recursurile declarate de inculpaţii P.D. şi C.T. sunt fondate.

Prima instanţă a stabilit în mod corect starea de fapt, încadrarea juridică şi vinovăţia inculpaţilor P.D. şi C.T., fiind îndeplinite condiţiile impuse de art. 345 alin. 2 C. pr. pen. pentru pronunţarea unei soluţii de condamnare. De altfel, inculpaţii P.D. şi C.T. au recunoscut comiterea faptei, solicitând judecarea potrivit procedurii prevăzută de art. 3201 C. pr. pen. privind judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei, exclusiv pe baza mijloacelor de probă administrate în faza de urmărire penală, care în speţa prezentă oferă elemente suficiente pentru stabilirea stării de fapt.

Curtea constată că individualizarea pedepselor principale aplicate inculpaţilor corespund criteriilor generale prev. de art. 72 C. pen., dându-se eficienţă circumstanţelor reale de comitere a faptei, care imprimă un grad suficient de ridicat de pericol social al faptei comise, dar şi datelor personale şi conduitei procesuale a inculpaţilor.

Potrivit art. 72 C. pen., la stabilirea şi aplicarea pedepselor se ţine seama de dispoziţiile părţii generale a acestui cod, de limitele de pedeapsă fixate în partea specială, de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de persoana infractorului şi de împrejurările care atenuează sau agravează răspunderea penală.

În stabilirea unei pedepse care să reflecte scopul şi funcţiile pedepsei, prin raportare la aceste criterii generale de individualizare, este necesar a se examina cumulativ atât circumstanţele reale de comitere a faptei, cât şi circumstanţele personale ale inculpatului.

Din punct de vedere al circumstanţelor reale de comitere a faptei, se constată că inculpaţii au acţionat pe timp de noapte, au instalat un număr important de setci, reuşind să prindă cantitatea de 163 kg peşte, consecinţele pentru fondul piscicol nefiind neglijabile.

Din punct de vedere al datelor personale, se constată că inculpaţii nu sunt cunoscuţi cu antecedente penale, studii 8 clase, nu sunt căsătoriţi, se ocupau cu activitatea de pescuit, au recunoscut săvârşirea faptei.

Ca atare, din coroborarea tuturor acestor date, curtea apreciază că aplicarea unor pedepse egale cu minimul special prevăzut de lege exprimă gradul de pericol social al faptei şi  al persoanei inculpaţilor şi este în măsură să asigure atingerea scopul şi funcţiile prevăzute de art. 52 C. pen., atât din perspectiva prevenţiei generale, cât şi a prevenţiei speciale.

Curtea observă însă că prima instanţă a reţinut, urmare a aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C. pr. pen., că  limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se reduc cu 1/3, tocmai de aceea a aplicat pedepse de 4.000 lei amendă penală (care în opinia primei instanţe ar fi egale cu minimul special redus în condiţiile art. 3201 alin. 7 C. pr. pen.), în condiţiile în care minimul special prevăzut de lege era de 6.000 lei amendă penală.

În art. 3201 alin. 7 C. pr. pen. se prevede că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei închisorii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în cazul pedepsei amenzii.

Întrucât infracţiunea prev. de art. 64 lit. m) din OUG nr.23/2008 este sancţionată cu pedeapsa amenzii penale, urmare aplicării dispoziţiilor art. 3201 alin. 7 C. pr. pen., limitele de pedeapsă se reduceau cu o pătrime, aşa încât minimul special devenea 4.500 lei amendă penală, iar maximul special devenea 7.500 lei amendă penală.

În consecinţă, pedepsele principale aplicate inculpaţilor sunt nelegale, în condiţiile în care s-au aplicat pedepse de câte 4.000 lei amendă penală, însă neregularitatea nu poate fi remediată în recursul inculpaţilor, în considerarea dispoziţiilor art. 3858 C. pr. pen. care consacră principiul neagravării situaţiei în propria cale de atac.

Curtea constată că recursurile inculpaţilor sunt fondate, în ceea ce priveşte greşita aplicare a pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi.

Potrivit art. 71 alin. 1,2 C. pen., pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 şi condamnarea la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a) - c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă şi până la terminarea executării pedepsei, până la graţierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei.

De esenţa pedepsei accesorii este faptul că această categorie de pedeapsă penală nu poate fi alăturată decât pedepselor principale ale detenţiunii pe viaţă şi închisorii, iar nu şi pedepsei principale a amenzii penale.

Drept urmare, este nelegală aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii unor drepturi, în condiţiile în care pedeapsa principală este amenda penală, aşa încât se va dispune înlăturarea pedepselor accesorii aplicate inculpaţilor P.D. şi C.T.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 38515 pct. 2 lit. d cod procedură penală, se vor admite recursurile declarate de inculpaţii P.D. şi C.T. împotriva sentinţei penale nr. 591/26.04.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul nr. 1235/327/2011.

Se va casa în parte sentinţa penală recurată şi, rejudecând, se vor înlătura pedepsele accesorii aplicate inculpaţilor.

În temeiul art. 192 alin. 3 cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat în procesul penal vor rămân in sarcina acestuia .

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale recurate.

Dosar nr. 1235/327/2011

Decizia penală nr. 858/P/26.09.2011

Judecător redactor Damian Mitea