avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


4. Greşita aplicare a dispoziţiilor art. 83 Cod penal pentru fapta comisă anterior rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare. Aplicarea dispoziţiilor art. 85 şi art. 33 lit. a şi 34 lit. b Cod penal.

 

Având în vedere că ambele infracţiuni au fost săvârşite de inculpat înainte de data de 22.06.2010, data rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare (respectiv  sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia), în cauză sunt aplicabile prevederile concursului de infracţiuni potrivit art.33 lit.a Cod penal.

Cu privire la pedeapsa aplicată de Judecătoria Mangalia, sunt incidente prev. art.85 alin.1 Cod penal, având în vedere că fapta a fost săvârşită înainte de pronunţarea hotărârii menţionate mai sus prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate.

 

Art. 85 alin. 1 Cod penal

Art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal

 

         Constată că prin sentinţa penală nr. 118 din 1 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Mangalia, în dosarul penal nr. 4082/254/2010, s-a hotărât:

         „În baza art. 86 al. 2 din OUG nr. 195/2002, republicată, cu aplic. art. 74 al. 1 lit. c şi al. 2 C.pen. şi art. 76 lit. d C.pen.

         Condamnă pe inculpatul T.A., născut la data de 02.01.1959 în com.23 August, judeţul Constanţa, domiciliat în comuna 23 August, sat Moşneni, judeţul Constanţa, studii 10 clase, fără ocupaţie şi loc de muncă, recidivist, căsătorit, la pedeapsa închisorii de 4 luni, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere.

         În baza art. 83 C.pen., revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 8 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 228/2010 a Judecătoriei Mangalia, rămasă definitivă prin neapelare, dispunând executarea acesteia în întregime, alăturat pedepsei aplicate în prezenta cauză, urmând ca în final să execute 1 an închisoare.

         În baza art. 71 C.pen interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 lit. a si b C.pen., cu excepţia dreptului de a alege.”

         Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele:

În ziua de 19.05.2010, în jurul orelor 10,40, aflându-se în exercitareaatribuţiilor de serviciu, un lucrător de poliţie din cadrul Postului de poliţie 23 August, jud.Constanţa, a sesizat un autoturism marca BMW, de culoare vişinie, înmatriculat în Bulgaria.

Cunoscând faptul că acest autoturism aparţine numitului T.A. precum şi faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat, lucrătorul de poliţie a ieşit în întâmpinarea autoturismului manifestându-şi intenţia de a îl opri, însă conducătorul auto a executat o manevră de întoarcere şi apoi a oprit pe partea dreaptă a drumului. Din partea stânga-faţă a coborât T.A., iar de pe scaunul din dreapta-faţă a coborât fiul acestuia, numitul T.M.I. Chiar şi după ce au coborât din autovehicul cele două persoane au ignorat solicitarea lucrătorului de poliţie de a se opri, îndepărtându-se de acesta. Ulterior, ajunşi în apropierea Primăriei 23 August, poliţistul l-a invitat pe inculpat la sediul postului de poliţie, unde a reuşit să îl identifice pe conducătorul autoturismului ca fiind numitul T.A. din satul Moşneni, com.23 August.

Fiind întrebat în legătură cu situaţia dreptului său de a conduce, T.A. a declarat că are permis de conducere şi că drumurile pe care a circulat nu sunt publice, ele fiind pietruite şi nu asfaltate, având o atitudine recalcitrantă.

Chiar şi după ce a fost avertizat de lucrătorul de poliţie că îi va întocmi dosar penal pentru infracţiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are suspendat dreptul de a conduce, T.A. s-a urcat din nou la volanul autoturismului cu care venise, ignorând recomandarea poliţistului de a îl lăsa pe fiul său, T.M.I., să conducă (proces - verbal de depistare).

Din adresa nr.302991, din 02.06.2010, a IPJ Serviciul Politiei Rutiere, rezultă că inculpatul T.A. avea la data de 19.05.2010 suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârşirii unei alte infracţiuni prev. de art.86 alin.2 din OUG 195/2002 la data de 27.07.2009.

Drumurile pe care a circulat inculpatul, conducând autoturismul BMW cu nr. de înmatriculare TX …, respectiv DS 142, DS 190 şi DC 5 sunt publice şi nu au existat restricţii de circulaţie la data de 19.05.2010 (adresa nr.3640 a Primăriei 23 August).

Audiat în faza de urmărire penală, inculpatul nu a recunoscut comiterea faptei, susţinând că fiul său a condus autoturismul.

         Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul T.A.

În dezvoltarea motivelor de recurs ale inculpatului s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei recurate ca netemeinică şi nelegală şi pe fond, arată că în prima sentinţă a fost condamnat la 6 luni închisoare cu art. 81 cod penal, iar în raport de această hotărâre, în mod greşit instanţa de fond i-a aplicat o pedeapsă de un an  închisoare; de asemenea, motivarea primei instanţe s-a bazat doar pe declaraţia martorului Crăciun, care spune că inculpatul a condus maşina, în mod greşit înlăturând declaraţiile celorlalţi martori; în concluzie, s-a solicitat achitarea inculpatului întrucât nu se face vinovat, cu reţinerea circumstanţelor personale, respectiv că are un copil minor de 16 ani, fiind singurul întreţinător al familiei.

În recurs nu s-au administrat mijloace de probă noi.

La termenul din data de 01.09.2011, inculpatul a precizat personal că nu doreşte să dea declaraţie în faţa instanţei de recurs, uzând de dreptul la tăcere prev. de art.70 alin.2 cod procedură penală.

Examinând sentinţa recurată în raport de motivele de recurs şi de actele şi lucrările dosarului, Curtea constată că recursul formulat în cauză este fondat, pentru următoarele:

Prima instanţă a reţinut corect starea de fapt şi a făcut o analiză temeinică a probelor administrate în cauză, reţinând vinovăţia inculpatului sub forma intenţiei directe prev. de art. 19 pct 1 lit. a Cod penal.

Curtea are în vedere în acest sens:

- procesul verbal de depistare;

- schiţa traseului parcurs de învinuit;

- adresa nr.302991 din 02.06.2010 IPJ Serviciul Politiei Rutiere din care rezultă că învinuitul T.A., la data de 19.05.2010, avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice ca urmare a săvârşirii unei alte infracţiuni prev. de art.86 alin.2 din OUG 195/2002 la data de 27.07.2009;

- adresa nr.3640 a Primăriei 23 August din care rezultă că drumurile pe care a circulat învinuitul conducând autoturismul BMW cu nr. de înmatriculare TX …, sunt publice şi fără restricţii;

- declaraţiile martorului O.V.G., care a declarat că se afla la sediul postului de poliţie când şeful de post i-a reproşat inculpatului că a condus autoturismul, deşi avea suspendat dreptul de a conduce, iar inculpatul a replicat că avea doar permisul reţinut şi oricum a condus pe drumul pietruit din spatele postului de poliţie; acelaşi martor a afirmat că l-a auzit pe şeful de post spunând unui coleg de-al său că inculpatul a plecat de la postul de poliţie la volanul autoturismului cu care venise;

- declaraţiile martorului C.I., care a declarat că, aflându-se în zona postului de poliţie, a observat că inculpatul se certa cu o persoana mai tânără, despre care a aflat ulterior că era fiul inculpatului. La un moment dat fiul inculpatului a coborât de la volanul maşinii cu care se deplasau şi a mers pe jos aproximativ 10 m, după care, la insistenţele inculpatului, a urcat în maşină pe locul din dreapta-faţă, autoturismul continuându-şi apoi deplasarea, condus de inculpat;

- declaraţiile inculpatului.

Curtea constată că nu sunt întemeiate criticile inculpatului privind înlăturarea declaraţiilor martorilor:

- T.M.I., având în vedere că declaraţia acestuia este subiectivă, acest martor fiind fiul inculpatului şi a susţinut varianta declaraţiei tatălui său, aspecte care sunt vădit contradictorii cu declaraţiile celorlalţi martori audiaţi în cauză, respectiv O.V.G. şi C.C.I.;

- N.T. (care a susţinut varianta inculpatului), având în vedere, pe de o parte, că nici inculpatul şi nici fiul acestuia nu au menţionat nimic despre acest martor în faza de urmărire penală şi, pe de altă parte, că declaraţia acestuia nu se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză.

Încadrarea juridică dată faptei comisă de inculpat este legală, instanţa de fond efectuând o aplicare corespunzătoare a normelor în materie.

Astfel, fapta inculpatului T.A., care în ziua de 19.05.2010, în jurul orelor 10,40, a condus un autoturism marca BMW, de culoare vişinie, cu numărul de înmatriculare TX …, care circulase pe DS 142 şi apoi pe DS 190, inculpatul având suspendat dreptul de a conduce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat, infracţiune prevăzută şi pedepsită de art.86 alin. 2 din O.U.G. nr.195/2002, republicată.

Fiind întrunite toate condiţiile cerute de dispoziţiile art. 345 alin. 2 Cod procedură penală, în mod corect aceasta a dispus condamnarea inculpatului pentru fapta pentru care a fost trimis în judecată.

În cadrul operaţiunii de individualizare judiciară a pedepsei ce urma a fi aplicată, instanţa de fond a avut în vedere criteriile generale prev. de art. 72 Cod penal şi a stabilit pentru inculpat o pedeapsă corespunzătoare gradului de pericol social concret a infracţiunii şi persoanei inculpatului.

Curtea constată că nu este temeinic motivul de recurs al inculpatului privind individualizarea judiciară a pedepsei, pedeapsa aplicată inculpatului pentru infracţiunea care face obiectul acestui dosar fiind de 4 ani închisoare şi nu de 1 an închisoare.

Examinând hotărârea recurată, Curtea constată că recursul inculpatului este fondat sub un alt aspect decât cele invocate de către inculpat.

Astfel, Curtea reţine că prezenta faptă a fost săvârşită de către inculpatul T.A. la data de 19.05.2010, deci anterior datei de 09.06.2010, data pronunţării sentinţei penale nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, rămasă definitivă prin neapelare.

În consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că inculpatul T.A. a comis fapta în termenul de încercare stabilit prin sentinţa anterioară, dispunându-se astfel în mod nelegal revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 8 luni închisoare în conformitate cu dispoziţiile art. 83 Cod penal.

Având în vedere că ambele infracţiuni au fost săvârşite de inculpatul T.A. înainte de data de 22.06.2010, data rămânerii definitive a primei hotărâri de condamnare (respectiv  sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia), Curtea constată că în cauză sunt aplicabile prevederile concursului de infracţiuni potrivit art.33 lit.a cod penal.

Cu privire la pedeapsa aplicată prin sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, sunt incidente prev. art.85 alin.1 cod penal, având în vedere că prezenta faptă a fost săvârşită înainte de pronunţarea hotărârii menţionate mai sus prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate.

În consecinţă, Curtea constată că instanţa de fond a făcut o greşită aplicare a legii, aspect care impune reţinerea cazului de casare prev. de art. 3859 pct.17¹ cod procedură penală, caz de casare care se ia în considerare întotdeauna din oficiu, potrivit art. 3859 alin.3 cod procedură penală.

Faţă de ansamblul considerentelor expuse, în baza art. 38515 pct.1 lit. d cod procedură penală, Curtea va admite recursul declarat de către inculpatul T.A. împotriva sentinţei penale nr. 118 din 1 aprilie 2011, pronunţată de Judecătoria Mangalia, în dosarul penal nr. 4082/254/2010, se va casa hotărârea recurată şi rejudecând:

  În baza art.85 alin.1 cod penal, se va dispune anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosar nr.3261/254/2009.

Curtea va constată că infracţiunea pentru care inculpatul T.A. a fost condamnat prin sentinţa penală nr.228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosar nr.3261/254/2009, este concurentă cu infracţiunea care face obiectul prezentei cauze.

În baza art. 33 lit.a, art.34 lit.b cod penal, se vor contopi pedepsele de:

-   6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosar nr.3261/254/2009,

-   4 luni aplicată inculpatului pentru infracţiunea care face obiectul prezentei cauze,

inculpatul T.A. executând în final pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

    În baza art. 71 Cod penal, se va aplica inculpatului T.A. pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a (teza a II-a), b C.pen.

    În baza art. 81, 82 Cod penal, Curtea va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului T.A. pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 6 luni.

    În baza art. 83 Cod penal, se va atrage atenţia inculpatului T.A. asupra revocării suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenul de încercare.

    În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, se va dispune suspendarea executării pedepselor accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

    În ceea ce priveşte cuantumul pedepsei rezultante, a pedepselor accesorii şi a modalităţii de executare Curtea are în vedere că în cauză a declarat recurs doar inculpatul iar potrivit art. 3858 alin.1 cod procedură penală „instanţa de recurs, soluţionând cauza, nu poate crea o situaţie mai grea pentru cel care a declarat recurs”, având în vedere că prezenta infracţiune a fost săvârşită în concurs real cu infracţiunea pentru care inculpatul T.A. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosarul nr. 3261/254/2009.

    Curtea va înlătura aplicarea prev. art. 83 cod penal cu privire la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 6 luni închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr. 228/09.06.2010 a Judecătoriei Mangalia, în dosarul nr. 3261/254/2009.

    Se vor menţine restul dispoziţiilor hotărârii recurate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

Dosar nr. 4082/254/2010

Decizia penală nr. 804/P/16.09.2011

Judecător redactor Dan Iulian Năstase