avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


      16.   Nelegalitate. Incalcarea art. 300 alin. 1 si 2 Cod procedura penala de catre instanta de fond, in prima zi de infatisare, referitor la regularitatea actului de sesizare.

 

Sesizarea instanţei cu judecarea unei infracţiuni este legală numai atunci când in dispozitivul de trimitere in judecata al rechizitoriului este menţionata fapta, cu încadrarea ei juridică, nefiind suficienta descrierea acesteia făcută in cuprinsul rechizitoriului.

Sesizarea instanţei de judecată este nelegală atunci când prin rechizitoriu s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului, pentru o infracţiune pentru care urmarirea penala nu era începuta.

Astfel, instanta, potrivit art. 300 cod pr.penală, avea obligaţia sa verifice din oficiu regularitatea actului de sesizare. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei poate fi examinata si soluţionata la primul termen de judecata in fata primei instanţe, oferindu-se in mod excepţional o cale de remediu. In aceste condiţii, instanţa nu putea dispune îndreptarea erorii materiale a rechizitoriului, încălcând in aceste condiţii dispoziţiile art. 195 cod pr. penală. Instanţa avea obligaţia de a acorda un termen, ca eventuala eroare materiala sa fie îndreptata de organul emitent, respectiv de organul de urmărire penala.

 

Prin sentinţa penală nr. 18622 din 7 ianuarie 2011, Judecătoria Tulcea – judeţ Tulcea, în temeiul art.87 alin.1 din OUG 195/2002 a condamnat pe inculpatul G.N. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (faptă din data de 09.08.2008).

         În baza art. 71 Cod penal, având în vedere şi prevederile art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, au fost interzise inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii pe o durata de 3 ani, reprezentând termen de încercare potrivit art. 82 Cod penal.

         În baza art. 359 Cod pr. penala, s-a atras atenţia inculpatului asupra dispozitiilor art. 83 Cod penal, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare, inculpatul săvârşeşte din nou o infracţiune, se revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei, urmând ca acesta să execute în întregime pedeapsa, ce nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

În baza art. 71 alin. 5 Cod penal, s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate.

         În baza art.191 alin.1 Cod pr. Penală, a fost obligat inculpatul la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, prin rechizitoriul nr.2996/P/2008 din data de 25.08.2009 al Parchetului de pe lângă Judecatoria Tulcea, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecata a inculpatului G.N., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere, pe drumurile publice a unui autovehicul, de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, prevăzută şi pedepsită de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002.

S-a reţinut că, în seara zilei de 09.08.2008, în jurul orelor 22:00, un echipaj din cadrul Postului de poliţie Nufăru, aflat în exercitarea acţiunii de patrulare, a observat pe DJ 222C un autoturism marca Dacia, care circula cu luminile de avarie aprinse, autoturism care s-a oprit în apropierea staţiei de autobuz, situată între Şcoala generală şi Postul de poliţie. Procedându-se la legitimarea conducătorului auto, a fost identificat inculpatul G.N. căruia, întrucât mirosea a alcool, i s-a solicitat să fie testat cu aparatul etilotest. Întrucât inculpatul a refuzat, a fost condus la Serviciul de Ambulanţă Tulcea, unde i-au fost recoltate probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei. Urmare a analizelor toxicologice efectuate, a rezultat că inculpatul avea o alcoolemie de 2,30 g ‰, în urma recoltării primei probe (ora 22:50) şi de 2,20 g ‰, în urma recoltării celei de-a doua probe (23:50).

Această situaţie de fapt este susţinută de probatoriul administrat în cursul urmăririi penale, respectiv: proces-verbal întocmit la faţa locului, declaraţii inculpat, declaraţii martor asistent, buletin de analiză toxicologică-alcoolemie nr.496-497/C/20.08.2008, buletin de examinare clinică.

Inculpatul, apreciind că nivelul alcoolemiei rezultat în urma analizelor toxicologice este mult prea mare, a solicitat efectuarea unei expertize de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”, asupra căreia a revenit ulterior.

În cursul cercetării judecătoreşti:

Inculpatul nu a fost audiat de către instanţă, întrucât acesta a refuzat să declare, precizând că îşi menţine declaraţiile date în faţa organelor de urmărire penală, fapt pentru care s-a procedat în conformitate cu prevederile art.325 alin.2 Cod proc.pen.

În temeiul art.327 Cod proc.pen, sub prestare de jurământ au fost audiaţi martorii: J.C.C., C.D., L.L.C., I.A.S.

Ministerul Public nu a solicitat administrarea de probe noi în cauză.

La cererea inculpatului, Inspectoratul general al poliţiei, prin adresa nr.49395/14.12.2010 a atestat faptul că, la data de 09.08.2008 (data săvârşirii infracţiunii), agentul şef adjunct de poliţie T.C.M. (agentul constatator), îndeplinea atribuţii de poliţist rutier.

Inculpatul a recunoscut cele constatate de organele de urmărire penală, însă a învederat faptul că a parcurs o porţiune foarte mică pe drumul judeţean, de aproximativ 100 m.,a parcat în apropierea Postului de poliţie Nufăru, moment când a fost surprins de echipajul de poliţie.

În drept, fapta inculpatului G.N., constând în aceea că în data de 09.08.2009 a condus pe drumurile publice un autovehicul având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 87 alin.1 din OUG nr.195/2002.

Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii prev. de art.87 alin.1 din OUG 195/2002, constă în conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, de către o persoană având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, urmarea imediată a faptei constând în starea de pericol în siguranţa traficului. Legătura de cauzalitate, ca element al conţinutului infracţiunii rezultă din însăşi savârşirea faptei (ex re), asupra căreia nu există niciun dubiu, întrucât îmbibaţia alcoolică a fost probată prin mijloace ştiinţifice.

Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a săvârşit infracţiunea cu intenţie directă, în accepţiunea art. 19 pct. 1 lit a Cod penal, având reprezentarea faptei sale şi a pericolului social, urmărind producerea rezultatului.

Faptul că, inculpatul a parcurs o distanţă de 100 m (aşa cum rezultă din declaraţia inculpatului de la pag.22 dos.UP) sau mai mică (potrivit declaraţiei martorului C.D.) nu poate atrage o eventuală inaplicabilitate   a prevederilor art.87 alin.1 din OUG 195/2002.

Pe cale de consecinţă, apreciind că în cauză sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 345 alin. 2 Cod proc.pen., în sensul că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, instanţa a dispus aplicarea unei pedepse, ţinând cont de criteriile generale de individualizare ale pedepsei prevăzute de art. 72 Cod penal: dispoziţiile părţii generale a codului penal (condiţiile răspunderii penale), limitele de pedeapsă ale infracţiunii săvârşite (pedeapsa închisorii de la 1-5 ani), gradul de pericol social al faptei (conducerea unui autovehicul de către o persoană cu o îmbibaţie alcoolică cu mult peste 0,8 g/l alcool pur în sânge, ce denota un grad de pericol social sporit), modalitatea şi împrejurările în care a fost săvârşită fapta, persoana inculpatului, comportamentul din cursul procesului penal, lipsa antecedentelor penale.

Având în vedere ansamblul acestor criterii, pentru ca pedeapsa ce se va stabili să-şi poată îndeplini funcţiile care îi sunt atribuite în vederea realizării scopului său, respectiv să corespundă gravităţii infracţiunii săvârşite şi nevoilor de îndreptare a inculpatului precum şi pentru formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept şi regulile de convieţuire socială, instanta urmează ca: 

În baza art.87 alin.1 din OUG nr.195/2002, va condamna inculpatul G.N. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge (faptă din data de 09.08.2008).

În temeiul art. 71 Cod penal, având în vedere şi prevederile art.3 din Protocolul 1 CEDO, instanţa va interzice inculpatului drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a avut în vedere Decizia I.C.C.J. nr.74/2007 prin care s-a statuat că dispoziţiile art.71 cod penal, referitoare la pedepsele accesorii, se interpretează în sensul că interzicerea drepturilor prevăzute de art.64 lit.a teza I cod penal, nu se va face în mod automat prin efectul legii, ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art.71 alin.3 cod penal.

Instanţa retine că, natura infracţiunii comise precum şi atitudinea inculpatului faţă de norma de incriminare, conduce la concluzia existenţei unei nedemnităţi ce impune interzicerea exercitarii drepturilor de natură electorală, prevăzute de art.64 lit.a teza II si lit.b cod penal, deoarece exercitarea acestor drepturi are în vedere o responsabilitate de ordin civic, responsabilitate pe care inculpatul, prin săvârşirea infracţiunii, a dovedit că nu o are.

         Raportat la particularităţile dezvoltării psiho-sociale a inculpatului şi împrejurările cauzei, instanţa s-a apreciat că scopul educativ, preventiv şi represiv ale pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a pedepsei privative de libertate, astfel că urmează să suspende condiţionat executarea acesteia, constatând că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 81 Cod penal, pe durata unui termen de încercare stabilit potrivit art. 82 Cod penal.

În termen legal, împotriva acestei hotărâri a declarat recurs inculpatul G.N., criticând hotărârea pronunţată sub aspectul disp. art. 385/9 pct. 14 c.p.p.

S-a solicitat ca, in raport de datele personale si circumstanţele reale ale faptei, sa se dispună reducerea pedepsei aplicate, sub minimul special prevăzut de textul incriminator.

Examinând legalitatea si temeinicia recursului declarat de inculpat, curtea constata ca acesta este întemeiat.

Judecătoria Tulcea a fost sesizata la data de 26.08.2009, prin rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea cu judecarea inculpatului G.N., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui autoturism pe drumurile publice, având in sânge o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 gr.%o, fapta prevăzută de art. 87 din OUG 195/2002.

S-a menţionat in rechizitoriu ca „in seara zile de 9.08.2009, in jurul orelor 22.00, un echipaj din cadrul Postului de Politie Nufărul, au depistat in trafic autoturismul marca Dacia 1310, condus de inculpatul G.N. S-a constatat ca prezenta o alcoolemie de 2,3 gr%o  in urma buletinului de analiza toxicologica a alcoolemiei.”

In dispozitivul rechizitoriului însă, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi trimiterea in judecată a inculpatului G.N. pentru alta infracţiune, respectiv cea prev. de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002 constând in aceea ca „a condus pe drumurile publice un autovehicul fara a poseda permis de conducere”.

Aşadar sesizarea instanţei s-a făcut prin rechizitoriu si potrivit art. 317 instanţa se mărgineşte la fapta şi la persoană arătată in actul de sesizare a instantei.

Instanţa de judecată, însă, la termenul din 17.08.2010, aşa cum rezulta din încheierea de şedinţa de la dosarul de fond, a dispus: „îndreptarea erorii materiale strecurate in rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, in sensul ca: in loc de art. 86 al. 1 din OUG 195/2002, cum din eroare s-a trecut, urmează sa se citească art. 87 al. 1 din OUG 195/2002 cum este corect.”

Analizând dispoziţiile art. 195 cod pr. penală, constatăm că erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penala sau de instanţa de judecată care a întocmit actul la cererea celui interesat ori din oficiu.

Sesizarea instanţei cu judecarea unei infracţiuni este legală numai atunci când in dispozitivul de trimitere in judecata al rechizitoriului este menţionata fapta, cu încadrarea ei juridică, nefiind suficienta descrierea acesteia făcută in cuprinsul rechizitoriului.

Sesizarea instanţei de judecată este nelegală, atunci când prin rechizitoriu s-a dispus punerea in mişcare a acţiunii penale si trimiterea in judecata a inculpatului, pentru o infracţiune pentru care urmarirea penala nu era începuta.

Astfel, instanta,  potrivit art. 300 cod pr.penală, avea obligaţia sa verifice din oficiu regularitatea actului de sesizare. Neregularitatea actului de sesizare a instanţei poate fi examinata si soluţionata la primul termen de judecata in fata primei instanţe, oferindu-se in mod excepţional o cale de remediu. In aceste condiţii instanţa nu putea dispune îndreptarea erorii materiale a rechizitoriului, încălcând in aceste condiţii dispoziţiile art. 195 cod pr. penală. Instanţa avea obligaţia de a acorda un termen, ca eventuala eroare materiala sa fie îndreptata de organul emitent, respectiv de organul de urmărire penala.

         Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c cod procedură penală, va admite recursul declarat de inculpatul G.N., va casa sentinţa penală nr. 22 din 7 ianuarie 2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea, în dosarul penal nr. 5729/327/2009 şi va dispune rejudecarea cauzei de Judecătoria Tulcea, cu respectarea art. 300 alin. 1, 2 cod pr. penală.

         În temeiul art.189 al. 2  cod procedură penală, va dispune plata din fond MJ a onorariului cuvenit apărătorului din oficiu, avocat C.A.A., în sumă de 200 lei.

         În baza art. 192 alin. 3 cod pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat în procesul penal vor rămâne în sarcina acestuia.

Dosar nr. 5729/327/2009

Decizia penală nr. 125/P/22.02.2011

Judecător redactor Zoiţa Frangu