avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


          11. Infracţiune de trafic de droguri de mare risc. Aplicarea art. 16 din Legea nr. 143/2000.

 

Atât timp cât informaţiile oferite de inculpat vizează denunţarea şi facilitarea identificării pentru tragerea la răspundere penală a altor persoane implicate în activitatea de trafic de droguri, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000, legiuitorul necondiţionând aplicarea acestei norme şi de condamnarea acelor persoane deoarece nu este în puterea sau competenţa inculpatului.

 

Art. 16 din Legea nr. 143/2000

Art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000.

Art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului

şi Libertăţilor Fundamentale

 

Prin sentinţa penală nr.84 din data de 23 februarie 2011, pronunţată în dosarul penal nr.19444/118/2010, Tribunalul Constanţa a hotărât:

„În baza art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000 cu aplic. art.3201 alin.1 şi 7 cod procedură penală şi art.74 lit.a– art.76 lit.b cod penal, condamnă pe inculpaţii: P.M. şi V.M.T. la pedeapsa de câte 4 (patru) ani închisoare fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de „trafic de droguri de mare risc”.

În baza art.65 cod penal rap. art.66 cod penal, aplică inculpaţilor pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art.64 lit.a teza II şi b cod penal pe o perioadă de 2 ani după executarea pedepsei principale.

În baza art.71 alin.1,2 cod penal, interzice inculpaţilor exerciţiul drepturilor prev. de art.64 alin.1 lit.a teza II şi lit.b cod penal.

În baza art.88 cod penal, deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi arestării preventive a inculpaţilor cu începere de la data de 05.12.2010 la zi.

În baza art. 350 alin.1 cod procedură penală, menţine măsura arestării preventive a inculpaţilor dispusă prin încheierea nr.147 pronunţată la data de 05.12.2010 de către Tribunalul Constanţa.

În baza art.17 alin.1 din Legea nr. 143/2000, confiscă cantitatea de 137,4 grame de substanţă conţinând heroină în amestec cu cafeină, ridicată de la inculpatul V.M.T., predată la camera de corpuri delicte a I.G.P.R.–D.C.J.S.E.O. cu dovada seria H nr. 0020737 din data de 14.12.2010.

Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa de fond a stabilit situaţia de fapt următoare:

În luna decembrie 2010, inculpatul P.M. a deţinut la domiciliul său cantitatea de 137,7 grame de heroină, substanţă ce face parte din Tabelul nr. I, anexă la Legea nr. 143/2000 pe care, în noaptea din 04/05.12.2010, împreună cu inculpatul V.M.T., au pus-o în vânzare.

Faptele inculpaţilor s-au dovedit cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de sesizare din oficiu încheiat la data de 03.12.2010 de către organele de poliţie (fila 6); procesele-verbale încheiate de către investigatorul sub acoperire; procesul-verbal de constatare a săvârşirii infracţiunii flagrante; raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 1026542 din 06.12.2010 a Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa;  procesul-verbal de redare a conţinutului agendei telefonice şi listelor apelurilor efectuate/primite de către inculpaţiiP.M. şi V.M.T.; declaraţiile martorilor I.M.A. şi S.A.m.; declaraţiile inculpaţilor.

Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpaţii V.M.T. şi P.M. au declarat apel cu privire la individualizarea pedepsei.

Apelantul inculpat V.M.T. a solicitat schimbarea modalităţii de executare a pedepsei prin aplicarea dispoziţiilor art.81 cod penal.

Apelantul inculpat P.M. a invocat că sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000 deoarece a depus un denunţ arătând persoana care a ridicat marfa, solicitând aplicarea acestora, iar în cazul în care nu se va admite primul motiv de apel, să se procedeze la schimbarea modalităţii de executare a pedepsei prin aplicarea dispoziţiilor art.861 cod penal faţă de regretul manifestat, sinceritatea, lipsa antecedentelor penale, faptul că a colaborat cu organele de cercetare penală, împrejurarea că mediul penitenciar   l-a ajutat să conştientizeze consecinţele faptei sale.

Examinând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacate, prin prisma criticilor formulate de apelanţii V.M.T. şi P.M. şi din oficiu în limitele art.371 alin.(2) cod procedură penală, Curtea constată următoarele:

Conform art.345 cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar, potrivit art.52, art.66 cod procedură penală, vinovăţia inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public şi cu o durată rezonabilă, cu respectarea exigenţelor prev. art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.21 din Constituţie.

În cauză, inculpaţii au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, au beneficiat de asistenţă juridică calificată în fazele procesuale desfăşurate până în prezent (urmărire penală, fond) şi au avut efectiv posibilitatea administrării pe parcursul procesului, în şedinţe publice, atât a probelor acuzării - martori, înscrisuri, examinări tehnico-ştiinţifice cât şi a probelor apărării-audierea lor, martori, înscrisuri privind circumstanţele personale, respectându-se garanţiile şi drepturile procesuale ale părţilor.

Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de procuror sau inculpaţi), pe baza probelor administrate numai în cursul urmăririi penale, având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi, solicitând judecata conform art.320¹ cod procedură penală-procesul-verbal de constatare a infracţiunii flagrante, raportul de constatare tehnico-ştiinţifică nr.1026542/06.12.2010 a Laboratorului de Analiză şi Profil al Drogurilor din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa,  procesul-verbal de redare a conţinutului agendei telefonice şi listelor apelurilor efectuate/primite de către inculpaţi, declaraţiile martorilor I.M.A. şi S.A.M., declaraţiile inculpaţilor, rezultă că în noaptea din 04/05.12.2010, inculpaţii V.M.T. şi P.M. au pus în vânzare cantitatea de 137,7 grame de heroină, substanţă ce face parte din Tabelul nr. I, anexă la Legea nr. 143/2000, pe care inculpatul P.M. a deţinut-o la domiciliul său, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de „trafic de droguri de mare risc” prev.de art.2 alin.2 din Legea nr.143/2000.

În ceea ce priveşte individualizarea pedepsei inculpatului V.M.T., în raport de criteriile prevăzute de art.72 cod penal, printre care şi pericolul social concret al faptei dat de modalitatea de comitere a faptei, de natura drogului de mare risc valorificat, fiind notorii efectele devastatoare ale consumului de heroină asupra sănătăţii şi, implicit, a comportamentului persoanelor aflate sub influenţa acestora, de cantitatea nu tocmai redusă, de comportamentul şi circumstanţele personale inculpatului,  pedeapsa de 4 ani închisoare este de natură să asigure prevenţia generală şi reeducarea inculpatului, să dea o minimă satisfacţie opiniei publice profund marcată de asemenea fapte în creştere în rândul tinerilor. Cum de la data pronunţării hotărârii nu au apărut date care să atenueze periculozitatea faptei, făptuitorului, răspunderea penală, nu se poate da o eficienţă şi mai accentuată a circumstanţelor atenuante reţinute în favoarea sa. Prin urmare, negăsindu-se nici vreun caz de nulitate a hotărârii, apelul declarat de inculpatul V.M.T. este nefondat şi, în baza art.379 pct.1 lit.”b” Cod procedură penală, va fi respins cu consecinţa obligării, conform art.192 alin.2 cod procedură penală, la plata sumei de 600 lei cheltuielile judiciare către stat.

Referitor la pedeapsa aplicată inculpatului P.M., se au în vedere dispoziţiile art.16 din Lg. nr.143/2000 potrivit cărora persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art.2-10, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Susţinerea apelantului inculpat P.M. că „a denunţat şi a facilitat identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de droguri” este confirmată de către procuror prin rechizitoriul nr.507D/P/2010 din 22.12.10 când menţionează la pagina 4 „Urmare declaraţiei inculpatului P.M., în cauză s-a dispus prin ordonanţa din 21.12.2010, disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor faţă de numiţii „G” şi „I”, zis „JVEG” cu privire la săvârşirea infracţiunii prev. de art.2 din Legea nr.143/2000, urmând să fie audiaţi cu privire la faptele acestora şi numiţii „T”, „D” şi I.A.M.” Din ordonanţa de disjungere, rezultă că inculpatul P.M. a oferit suficiente date pentru identificarea celor denunţaţi, aceştia fiind şi cei care i-au procurat pachetul cu drog. Şi măsura procurorului de respingere „ca neconcludentă şi inutilă” audierea persoanelor indicate de către apelantul inculpat P.M. conduce la concluzia că organele de urmările penală au avut date să creadă în existenţa acestora procedând chiar la întocmirea unui dosar penal separat.

Ori, câtă vreme informaţiile oferite de apelantul inculpat P.M. vizează denunţarea şi facilitarea identificării pentru tragerea la răspundere penală a altor persoane implicate în activitatea de trafic de droguri, sunt întrunite condiţiile prevăzute de art.16 din Legea nr.143/2000, legiuitorul necondiţionând aplicarea acestei norme şi de condamnarea acelor persoane deoarece nu este în puterea sau competenţa inculpatului.

Prin urmare, pentru acest considerent, apelul declarat de către apelantul inculpat P.M. este fondat, va fi admis, în temeiul art.379 pct.2 lit.”b” cod procedură penală şi, desfiinţând în parte sentinţa atacată, se va proceda la redozarea pedepsei; la stabilirea cuantumului pedepsei, se va ţine seama de pericolul social ridicat al faptei dat de împrejurările comiterii acesteia, în participaţie, de natura drogului de mare risc valorificat-heroină deosebit de periculoasă într-un consum necontrolat, de cantitatea destul de mare, dar, evident, în condiţiile reduceri limitelor de pedeapsă prevăzute de textul incriminator ca urmare a aplicării disp. art.320¹ alin.1,7 cod procedură penală şi art.74 lit. a) cod penal (aceasta reţinută de câtre instanţa de fond în favoarea inculpatului şi care numai poate fi modificată fiind în apelul inculpatului). Cum, de la data pronunţării nu au apărut alte date care să atenueze periculozitatea faptei sau făptuitorului, nu sunt suficiente temeiuri care să creeze convingerea Curţii că reeducarea inculpatului P.M. s-ar putea realiza fără executarea prin suspendarea potrivit art.81 sau art.861 cod penal.

Se vor menţine restul dispoziţiilor hotărârii apelate în măsura în care nu contravin prezentei decizii.

Adăugându-se timpul scurs de la pronunţarea hotărârii conform art.383 cu referire la art.381 cod procedură penală şi art.88 cod penal, se va deduce arestul preventiv pentru ambii apelanţi de la 23.02.2011 la zi.

Conform art. 383 alin.(11) rap. la art.350 alin.(1) cod procedură penală, prin hotărâre, instanţa are obligaţia să se pronunţe asupra menţinerii sau revocării măsurii arestării preventive.

         Astfel, potrivit art.5 pct.1 lit.c) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale referitor la cazurile de excepţie în care o persoană poate fi lipsită de libertate, Curtea are în vedere că apelanţii inculpaţi au fost, iniţial arestaţi pentru aducerea lor în faţa autorităţilor judiciare competente existând motive verosimile de a bănui că au săvârşit o infracţiune gravă.

         Faţă de probele aflate la dosar până în acest moment, confirmate de prima instanţă prin sentinţa de condamnare şi a căror temeinicie nu a fost răsturnată de apărare, dimpotrivă fiind recunoscută de către inculpaţi, temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării nu au încetat şi impun în continuare privarea celor 2 inculpaţi de libertate, motiv pentru care va fi menţinută cu referire şi la art.160b alin.3 cod procedură penală măsura arestării preventive pe o perioadă de până la 60 zile cu începere de la 08.04.11; totodată, judecaţi în primă instanţă la 4 luni de la arestare, condamnaţi la pedeapsa închisorii şi după soluţionarea căii de atac, nu se justifică aplicarea unei măsuri preventive mai puţin restrictivă de libertate.

Conform art.189 Cod procedură penală, a Protocolului încheiat la 26.11.08 între Ministerul justiţiei şi Uniunea Naţională a Barourilor din România, onorariul în sumă de  300 lei pentru avocat E.M., care a asigurat asistenţa juridică din oficiu, se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

Dosar nr. 19444/118/2010

Decizia penală nr. 45/P/08.04.2011

Judecător redactor Adriana Ispas