avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Sustragerea de componente ale căii ferate, incidenţă.
 
Legea nr.289/2005, art. 6 alin. 1
Cod penal, art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a)
 
Sustragerea unor ţevi, cabluri din cupru, sau alte asemenea obiecte care nu se află în compunerea unui tren în circulaţie sau programat pentru circulaţie, nu poate atrage aplicarea textului din lege specială care reglementează această infracţiune, ci constituie numai infracţiunea de furt calificat.
           
                                                                     
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 326/R din 9 martie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr. 6 din 17.01.202 pronunţată de Judecătoria Sinaia în baza art. 180 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod procedură penală, cu aplicarea art.74, 76 Cod penal inculpatul U.C., a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 1 lună pentru săvârşirea infracţiunii de lovire.
În baza art. art. 208 al. 1, 209 al. 1 lit. e Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod pr. penală, cu aplicarea art.74, 76 Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat ( faptă din 23.01.2011 parte vătămată Z.N.).
În baza art.  208 al. 1, 209 al. 1 lit. g, i Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod pr. penală cu aplicarea art.74, 76 Cod penal a fost condamnat acelaşi inculpat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat      (faptă din 29/30.05.2011 parte vătămată S.C. C.I.A. S.R.L.).
În baza art.208 al. 1 şi art. 209 al. 1 lit. a C. pen., cu aplicarea art. 6 al. 1 din Lg. nr.289/2005 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod pr. penală cu aplicarea art.74, 76 Cod penal inculpatul U.C. a fost condamnat şi  la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat (faptă din 14.08.2011 orele 13,00 parte vătămată P.B.G.V. – Sucursala Bucureşti).
De asemenea în baza art.208 al. 1 şi art. 209 al. 1 lit. a C.pen., cu aplicarea art. 6 al. 1 din Lg. nr.289/2005 Cod penal cu aplicarea art. 3201 Cod pr. penală cu aplicarea art.74, 76 Cod penal a fost condamnat inculpatul  la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat ( faptă din 28.08.2011 orele 13.40 parte vătămată CNCF CFR S.A.).
         În baza art. 33 lit. a  Cod penal au fost contopite aceste pedepse şi în baza art. 34 lit. b Cod penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de  1 an şi 6 luni ani închisoare.
Conform art. 71 Cod penal s-a interzis inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a si art. 64 lit. b Cod penal.
În baza art. 14 şi art. 346 Cod procedură penală raportat la art. 998 – 999 Cod civil, raportat la art. 1.357 – 1.371 din Codul civil inculpatul a fost obligat să achite parţii civile  S.C. C.I.A. S.R.L. suma de 1564 lei cu titlu de contravaloare prejudiciu, prejudiciul celorlalte parţi vătămate, fiind recuperat.
Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de fond a reţinut că în ziua de 14.08.2011, agenţi de ordine publică ai Poliţiei oraşului Sinaia au  observat în jurul orei 13,00, mai multe persoane care cărau ţevi metalice  luate din incinta şantierului, organizat în zona Haltei CF Sinaia, unde erau în curs lucrări de reparaţie a căii ferate.
La vederea şi somaţia poliţiştilor, cei în cauză au părăsit locul faptei în fugă cu excepţia inculpatului U.C., care având o ţeavă pe umăr s-a supus solicitării şi s-a predat de bună voie.
Din cercetările întreprinse în acel moment a rezultat că inculpatul împreună cu celelalte persoane au sustras din şantierul respectiv un nr. de 75 bucăţi de ţevi metalice cu o lungime de 1,5- 2,0 m. fiecare, folosite la consolidarea provizorie a terasamentului, pe care le-au aşezat în stivă lângă peronul haltei, urmând a fi transportate şi valorificate ca fier vechi.
Toate ţevile au fost recuperate în natură şi au fost restituite persoanei vătămate P.B.G.V., Sucursala Bucureşti, societatea comercială care efectua lucrările de reparaţii şi proprietară a bunurilor sustrase.
În ziua de 28.08.2011, Poliţia T.F. Sinaia a fost sesizată în jurul orei 13,40 de către martorul C.A.V., având funcţia de electromecanic SCB în cadrul Districtului CED Sinaia, cu privire la împrejurarea că două persoane, una de sex bărbătesc şi una de sex femeiesc, sustrăgeau cablu de cupru dintr-un depozit aflat în administrarea districtului, pe care îl cărau şi îl transportau pentru a fi încărcat într-o autoutilitară Ford Tranzit.
Procedându-se la intervenţie, a fost identificat inculpatul U.C., şi   verificându-se autoutilitara depistată la faţa locului a fost găsit un colac de 200 m. liniari de cablu  SCB, tip 24 x 1, provenind de la dezafectarea unor instalaţii vechi de pe raza staţiei CF Sinaia, ce fusese sustras, transportat şi încărcat în autovehicul  de către inculpat  cu ajutorul unuia dintre martori.
A fost recuperat bunul şi restituit persoanei vătămate CNCF CFR S.A. Bucureşti, care a evaluat prejudiciul la suma de 7.922,844 lei cu care însă, nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal.
În seara zilei de 23.01.2011, aflându-se împreună cu M.Ş.A. în apropierea complexului W. din Sinaia, inculpatul l-a observat pe numitul Z.N, despre care ştia că anterior îi denunţase la  organele de poliţie  pentru comiterea unei infracţiuni de furt.
În aceste împrejurări, inculpatul şi M.Ş.A i-au aplicat mai multe lovituri numitului Z.N., acesta căzând pe sol, moment în care i-a căzut şi telefonul mobil din buzunar, care a fost ridicat de către inculpat, după care cei doi au părăsit zona.
Ulterior telefonul a fost vândut numitului contra sumei de 150 lei, însă a fost recuperat şi restituit părţii vătămate.
La vânzarea telefonului a  fost prezent şi M.Ş.A, fără însă ca acesta să cunoască provenienţa bunului, iar banii au fost daţi de cumpărător inculpatului.
În noaptea de 29/30.05.2011 inculpatul s-a deplasat în zona pieţei centrale din oraşul Sinaia, a spart un geam al magaziei barului aparţinând S.C. C.I.A. S.R.L.,  a pătruns în interior, de unde a sustras carne de miel, ţigări, băuturi alcoolice şi răcoritoare, precum şi casa de marcat a societăţii, în valoare totală de 1564 lei.
În momentul în care inculpatul a spart geamul magaziei s-a tăiat la un deget, fiind găsit în aceiaşi noapte de lucrători ai Poliţiei oraşului Sinaia în această stare.
O parte din bunurile sustrase au fost recuperate şi restituite părţii vătămate.
La individualizarea pedepselor ce i-au fost aplicate inculpatului, instanţa  de fond a avut în vedere prevederile art. 72 din Codul penal, respectiv pericolul social concret al faptelor săvârşite, persoana acestuia care are antecedente penale (din fişa de cazier judiciar a rezultat că a mai fost anterior condamnat pentru săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului, ultima dată fiind arestat în data de 27.07.2001 şi eliberat condiţionat în 22.07.2003, cu un rest de pedeapsă de 385 de zile), atitudinea sinceră a acestuia, împrejurările referitoare la faptele comise, mediul din care provine inculpatul, faptul ca nu are loc de muncă şi că provine dintr-o familie cu mai mulţi copii şi cu dificultăţi financiare.
Faţă de acestea instanţa de fond a considerat că se impune acordarea unor pedepse proporţionale cu pericolul social al fiecărei fapte comise, urmând a se face aplicarea prevederilor art. 74 şi 76 lit. c) Codul Penal.
Împotriva acestei soluţii au declarat recurs atât Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia cât şi inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
În completarea căii de atac formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia, procurorul de şedinţă cu ocazia soluţionării recursului a solicitat printre altele schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor comise de către inculpat în zilele de  14.08.2011 şi 28.08.2011 din câte o infracţiune prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit. a) Cod penal cu aplic. art. 6 alin.1 din Legea nr. 289/2005, în câte o infracţiune prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a) Cod penal, deoarece bunurile sustrase de către inculpat nu erau în compunerea unui tren aflat în circulaţie sau programat pentru circulaţie, iar fapta acestuia nu a produs o tulburare gravă în activitatea de transport pe calea ferată sau poluarea mediului înconjurător ori degradarea gravă a solului.
Inculpatul în motivarea recursului formulat a precizat că pedeapsa rezultantă este mult prea aspră, în raport de circumstanţele comiterii infracţiunilor şi faţă de persoana sa, el recunoscând comiterea acestora.
Examinând recursurile formulate, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor invocate cât şi sub toate aspectele, Curtea a apreciat că ambele căi de atac au fost fondate.
Din  probele administrate în cauză, Curtea a apreciat că situaţia de fapt a fost corect reţinută de către instanţa de fond.
Astfel, s-a constatat că inculpatul U.C. în zilele de 14.08.2011 şi 28.08.2011, la orele  13,00 şi respectiv, 13,40, în primul rând în zona Haltei CF  Sinaia, iar în al doilea rând  la  Districtul CED Sinaia, împreună cu alte persoane  a sustras pe de o parte  un nr. de 75 de ţevi metalice de 1,5 - 2,0 m., iar în al doilea caz, un colac de cablu din cupru de 200 m. liniari. De asemenea, acelaşi inculpat la data de 23.01.2011, în jurul orelor 19,00, în timp ce se afla în zona magazinului W. din Sinaia, l-a lovit împreună cu învinuitul M.Ş.A pe numitul Z.N., căruia i-a sustras şi telefonul mobil, iar în noaptea de 29/30.05.2011 a pătruns prin efracţie în magazia barului aparţinând S.C. C.I.A S.R.L., de unde a sustras bunuri în valoare de 1546 lei.
Referitor la încadrarea juridică a faptelor din zilele de 14 şi 28 .08.2011 s-a constatat că reţinerea şi a prevederilor art. 6 alin.1 din Legea nr. 289/2005, nu este legală pentru următorul considerent.
Acest articol de lege prevede că „sustragerea de componente ale căii ferate, de bunuri din vagoanele care sunt în compunerea unui tren aflat în circulaţie sau programat pentru circulaţie constituie infracţiunea de furt calificat şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani”.
Din situaţia de fapt, astfel cum a fost expusă mai sus, s-a constatat că atât ţevile sustrase din incinta şantierului organizat în zona Haltei CF Sinaia cât şi cablul  de cupru sustras din incinta districtului CED Sinaia, nu se aflau în compunerea unui tren în circulaţie sau programat pentru circulaţie, care să atragă aplicarea acestui text din această lege specială.
În consecinţă, Curtea a apreciat că încadrarea juridică a faptelor din zilele mai sus menţionate este cea de furt calificat, conform art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a) Cod penal.
Astfel, Curtea a  descontopit  pedeapsa rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului, în pedepsele componente.
A schimbat încadrarea juridică a infracţiunilor comise în datele de 14.08.2011 şi 28.08.2011 din infracţiunea prev. de art. 208 alin.1 rap. la art.209 alin.1 lit. a) Cod penal cu aplic. art. 6 alin.1 din Legea nr. 289/2005 cu aplic art. 320/1 Cod procedură penală şi art. 74, 76 Cod penal, în câte o infracţiune prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a) Cod penal cu aplic art. 320/1 Cod procedură penală şi art. 74, 76 Cod penal, texte de lege în temeiul cărora  l-a condamnat pe inculpat la câte o pedeapsă de câte 1 an şi 6 luni închisoare.
Au fost  contopite pedepsele mai sus aplicate cu pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. a) Cod penal cu aplic art. 320/1 Cod procedură penală şi art. 74, 76 Cod penal, faptă din 23.01.2011 şi cea de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată inculpatului pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin.1 rap. la art. 209 alin.1 lit. g) şi i) Cod penal cu aplic art. 320/1 Cod procedură penală şi art. 74, 76 Cod penal, faptă din 29/30.05.2011 dispunându-se ca în final inculpatul urmând să execute conform art. 33 lit. a) Cod penal şi art. 34 lit. e) Cod penal 1 an şi 6 luni închisoare.
 
                                                           (Judecător – Florentin Teişanu)