avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Stabilirea criteriilor de apreciere a pericolului social şi a vinovăţiei autorului în cazul infracţiunii prevăzute de art. 6 alin.2 lit. a din Legea nr. 205/2004.
 
Art. 192 alin.2 Cod penal
Art. 6 alin.2 lit. a din Legea nr. 205/2004
 
Folosirea unor arme letale în condiţiile rezultate din probele administrate în cauză, reprezintă incontestabil un pericol evident pentru ordinea publică şi pentru valorile sociale ocrotite de lege. Totodată, uciderea în condiţiile arătate a două animale este o faptă deosebit de periculoasă din punct de vedere social care aduce atingere valorilor ocrotite de  lege şi ordinii publice. 
Eventualul pericol pe care cei doi câini îl reprezentau pentru bunurile părţii vătămate putea fi înlăturat de către inculpat prin folosirea mijloacelor legale pe care legea le pune la dispoziţie în astfel de situaţii, nu prin uciderea celor două animale. (opinie majoritară)
 
Elementul material al infracţiunii se realizează printr-o acţiune de suprimare a vieţii animalelor din perversitate, ceea ce nu se regăseşte în cauză şi prin practicarea tirului pe animale domestice.
Astfel, nu se poate pune problema tirului, pentru că cei doi câini au fost împuşcaţi din necesitatea de a înlătura acţiunea lor violentă, iminentă şi distructivă, circumstanţe ce exclud răspunderea penală, datorită lipsei vinovăţiei. (opinie separată)
 
(Decizie nr. 338/R din 17 Aprilie 2012)
 
           Prin sentinţa penală nr.294 din 16 noiembrie 2011, Judecătoria Horezu, în baza art. 192 al 2 Cod penal şi art.109 al. 4 Cod pr. pen. şi art. 169 Cod pr. pen., a condamnat pe inculpat la pedeapsa închisorii şi, în baza art.118 Cod penal, a dispus confiscarea unei arme de vânătoare marca X şi a două plicuri ce conţin 12 fragmente din metal şi a dispus restituirea către inculpat a armei de vânătoare cu glonţ marca Y.
           Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că inculpatul a pătruns pe proprietatea părţii adverse  înarmat cu armă letală, cu intenţia vădită de a omorî câinii, intenţia fiind materializată prin acţiunea  de a trage foc de armă, direct în ţeasta celor doi câini,  de la mică distanţă.
  Împrejurarea afirmată de învinuit, conform căreia, focurile de armă le-ar fi tras din curtea sa, fără a intra în perimetrul gospodăriei vecine, este infirmată de declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale, coroborate cu buletinul de analiză emis de Direcţia Sanitară Veterinară V., în cuprinsul căruia, medicii specialişti veterinari au ajuns la concluzia, în urma examinării leşurilor celor doi câini, că focurile de armă au fost trase de la mică distanţă.
  Totodată, din schiţa făcută de organele de cercetare penală cu privire la poziţionarea celor două gospodării, locul unde au fost găsite corpurile celor doi câini  şi distanţa faţă de gardul despărţitor  indicat de învinuit ca loc de tragere,  a rezultat că învinuitul nu avea cum să execute  foc, din curtea sa, asupra câinelui aflat lângă şopronul din curtea lui G. E., întrucât nu ar fi avut vizibilitate, aceasta fiind obturată de  pătulul, toaleta şi fânarul amplasate în direcţia de tragere.
  Având  în  vedere   cele   reţinute, instanţa,  prin   încheierea   de   şedinţă  din 26  mai  2011, în baza art. 278 ind. 1 al.8 lit. c Cod procedură penală, a admis plângerea petentului-intimat, formulată împotriva ordonanţei din 06.01.2011 a Parchetului, confirmată de procurorul ierarhic superior prin ordonanţa din 21.02.2011, a desfiinţat ordonanţa procurorului atacată, a pus în mişcare acţiunea penală împotriva inculpat pentru comiterea infracţiunilor prev. de art. 192 al.2 C.pen. , art. 136 din L.nr. 295/2004 şi art. 6 al.2 lit. a rap. la art. 23 al.1 ind. 1 lit. c din L.nr. 205/2004 modif., cu aplicarea disp. art. 33 lit. a C.pen., şi a dispus trimiterea inculpatului în judecată.
Prin decizia nr. 338/R din 17 Aprilie 2012, Curtea de Apel Piteşti, în complet majoritar, a ....
Este evident că faptele săvârşite de către inculpat prezintă gradul de pericol social concret a infracţiunilor pentru care a fost condamnat de către prima instanţă. Apărarea formulată de recurent potrivit căreia a procedat în acest fel pentru că cele două animale produseseră daune însemnate şi nu avea alt mijloc pentru a evita producerea în viitor şi a altor prejudicii este lipsită de  valoare juridică şi nu poate fi un  argument pentru a considera că faptele nu prezintă  gradul de pericol social al unor infracţiuni. Folosirea unor arme letale în condiţiile  rezultate din probele administrate, reprezintă incontestabil un pericol evident pentru ordinea publică şi pentru valorile sociale ocrotite de lege. Totodată, uciderea în condiţiile arătate a două animale este o faptă deosebit de periculoasă din punct de vedere social care aduce atingere valorilor ocrotite de  lege şi ordinii publice.  Eventualul pericol pe care cei doi câini îl reprezentau pentru bunurile părţii vătămate putea fi înlăturat de către inculpat prin folosirea mijloacelor legale pe care legea le pune la dispoziţie în astfel de situaţii, nu prin uciderea celor două animale.
           Opinia separată, exprimată în cauză a fost în sensul achitării inculpatului.
In legătură cu infracţiunea prevăzută de art. 6 alin.2 lit.a din Legea nr.205/2004, de asemenea, soluţia era, potrivit opiniei separate exprimate în cauză,  de achitare, conform art.10 lit.d Cod pr.penală, faptei lipsindu-i latura obiectivă.
Elementul material se realizează printr-o acţiune de suprimare a vieţii animalelor din perversitate, ceea ce nu se regăseşte în cauză şi prin practicarea tirului pe animale domestice.
Potrivit opiniei separate nu se poate pune problema tirului, pentru că cei doi câini au fost împuşcaţi din necesitatea de a înlătura acţiunea lor violentă, iminentă şi distructivă, circumstanţe ce exclud răspunderea penală, datorită lipsei vinovăţiei.
Pe de altă parte, Legea nr.205/2004, prin dispoziţiile art.4 şi 5, instituie în sarcina deţinătorilor de animale o serie întreagă de obligaţii, între care şi acelea de a nu le părăsi, de a le acorda îngrijire şi atenţie, hrană şi apă suficiente.
Este, în opinia separată, cel puţin discutabil în ce măsură partea vătămată se achita de aceste obligaţii, de vreme ce, câinii au fost duşi într-o curte nelocuită, iar faptul că din 6 păsări ucise mâncaseră 3, face tot mai plauzibilă concluzia că au acţionat de foame.