avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Rolul activ al instanţei în cazurile în care partea vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.
 
Cod  proc. penală, art. 17, art. 38515 pct. 2 lit. c
 
În cazul în care cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, instanţa de judecată este obligată să se pronunţe din oficiu asupra reparării pagubei şi a daunelor morale, chiar dacă persoana vătămată nu este constituită parte civilă.
Instanţa cere persoanei vătămate ca, prin reprezentantul său legal, ori, după caz, persoanei care îi încuviinţează actele, să prezinte situaţia cu privire la întinderea pagubei materiale şi a daunelor morale, precum şi date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1625  din  5 decembrie  2012.
                                                                                       
Prin sentinţa penală nr.535/20.03.2012, Judecătoria Ploieşti l-a condamnat pe inculpatul DDF sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prev. de art.178 alin.2 C.p. cu aplicarea art.3201  al.7 C.p.p, faptă din 16.05.2009, la 1 (un) an şi 6 (şase) luni  închisoare. Cu aplic. art.71 şi 64 lit.a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, prev. de art.64 al.1 lit.a C.p. În temeiul art.861 alin.1, 2 C.pen., a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare pe durata unui termen de încercare de 3 ani şi 6 luni, stabilit conform dispoziţiilor art.862 al.1 C.pen. În temeiul art.71 al.5 C.pen., a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicată inculpatului, pe durata termenului de încercare de mai sus.
În baza art.863 C.p., a dispus ca pe durata termenului de încercare inculpatul DDF să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Prahova conform programului de supraveghere; să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.
În baza art.359 C.pr.pen., a atras atenţia inculpatului asupra disp. art.864 C.pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare, al neîndeplinirii obligaţiilor civile din hotărâre până la expirarea acestui termen sau al neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere prevăzute de lege şi a obligaţiilor stabilite de instanţă. În baza art.14 şi art.346 C.pr.pen., a luat act că partea vătămată I I nu s-a constituit parte civilă în cauză faţă de inculpatul DDF.
În baza art.191 C.pr.pen., a obligat inculpatul să plătească statului 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, nr.828/P/2011 din data de 09.11.2011, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului DDF sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art.178 alin.2 C.p. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de 17.11.2011 sub nr.27059/281/2011.
În motivarea actului de sesizare a instanţei s-a reţinut că la data de 16.05.2009, în jurul orelor 1340, inculpatul DDF se deplasa pe raza com. Iordăcheanu, jud. Prahova, pe DJ 102C, având direcţia de mers către localitatea Urlaţi, cu o viteză mult superioară celei legale în zona unei şcoli, zonă aflată sub incidenţa indicatorului de avertizare copii şi a accidentat mortal pe IFV, în vârstă de 9 ani, angajat în traversarea străzii la o distanţă de câţiva metri de trecerea de pietoni. Situaţia de fapt astfel reţinută prin rechizitoriu a avut în vedere următoarele mijloace de probă administrate în cursul urmăririi penale: proces-verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului în care s-a produs accidentul şi planşa foto întocmită cu ocazia cercetării la faţa locului; declaraţiile martorilor; raport de expertiză tehnică auto; buletin de testare cu aparatul etilotest, de examinare clinică şi buletin de analiză toxicologică alcoolemie ale învinuitului; raport medico-legal de autopsie a victimei; proces-verbal de verificare tehnică a autoturismului implicat în accident; declaraţii inculpat în care recunoaşte fapta.
  Partea vătămată II a arătat că nu se constituie parte civilă în cadrul procesului penal, împotriva inculpatului DDF.
  Astfel, în declaraţia dată în cursul urmăririi penale, partea vătămată II, tatăl victimei minore IFV, a arătat că a doua zi după producerea accidentului, tatăl inculpatului a mers la domiciliul său ajutându-i material în vederea înmormântării minorului, iar dupa aceea, ocazional; a menţionat că nu formulează niciun fel de pretenţii faţă de conducătorul auto DDF.
  La termenul de judecată din data de 13.03.2012, inculpatul DDF a declarat personal că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare a instanţei, cunoaşte probele administrate în faza de urmărire penală şi şi le însuşeşte şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în temeiul dispoziţiilor art.3201 C.p.p. În acest sens, instanţa a procedat la audierea inculpatului DDF.
Instanţa a constatat că probele administrate în faza de urmărire penală stabilesc fapta inculpatului şi cuprind date suficiente cu privire la persoana acestuia, iar inculpatul a declarat că le cunoaşte şi şi le însuşeşte. Drept pentru care instanţa a admis cererea inculpatului DDF, iar cauza a fost judecată conform procedurii prevăzute de art.3201 C.p.p., având în vedere că inculpatul a recunoscut în totalitate fapta de care a fost acuzat înainte de a se intra în cercetarea judecătorească.
Din fişa de cazier judiciar a inculpatului rezultă că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.
Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, raportat la cererea inculpatului privind judecarea sa în procedura prev. de disp. art.3201 C.p.p., instanţa de fond a reţinut că la data de 16.05.2009, în jurul orei 1340, inculpatul DDF a condus autoturismul marca Fiat Marea, cu numărul de înmatriculare ……., pe DJ 102 C, în comuna Iordăcheanu, sat Iordăcheanu, direcţia de mers spre localitatea Urlaţi. În drumul său, în dreptul Şcolii Generale din această localitate, l-a surprins şi l-a accidentat pe IFV care se angajase în traversarea drumului, din partea dreaptă către stânga sensului de deplasare a inculpatului; ulterior impactului cu acesta, l-a acroşat şi pe TD care se deplasa cu bicicleta pe sensul de mers Urlaţi către localitatea Gornet Cricov. Decesul lui IFV, în vârstă de 9 ani, s-a produs instantaneu, iar victima TD, persoana ce se deplasa pe bicicleta, a suferit leziuni de tipul excoriaţiilor şi echimozelor la nivelul antebraţului stâng, coapsei şi gambei drepte, şi parietal stânga.
Potrivit certificatului medico-legal nr.1097/22.05.2009 eliberat numitului TD de Serviciul de Medico Legal Ploieşti, acesta a prezentat leziuni ce pot data din data de 16.05.2009 şi s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri dure, posibil într-un accident de circulaţie şi a necesitat 4-5 zile de îngrijiri medicale.
În ceea ce priveşte victima TD, prin rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale faţă de DDF pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.184 alin.1 şi 3 Cod penal, deoarece fapta nu este prevăzută de legea penală, persoana vătămată TD necesitând un număr mai mic de zile de îngrijiri medicale decât cel prevăzut de Codul penal.
În ceea ce priveşte moartea lui IFV, din raportul medico-legal nr.263M/18.05.2009 întocmit de Serviciul Medico-Legal Ploieşti, rezultă că aceasta a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei şi contuziei cerebrale consecutiv unui traumatism cranio-cerebral cu fractură craniană asociat unui traumatism vertebro-medular cu secţiune medulară în cadrul unui politraumatism complex. Aceste leziuni s-au putut produce prin lovire cu şi de corpuri şi planuri dure (proiectare), posibil în condiţiile unui accident rutier, între leziuni şi deces existând legătură directă de cauzalitate. Fiind testat, alcoolemia inculpatului a fost stabilită ca fiind 0,00 gr.‰.
Audiat fiind, inculpatul a declarat că la data de 16.05.2009, în jurul orelor 1340 a plecat de la domiciliul său, conducând autoturismul marca Fiat Marea, cu nr. de înmatriculare ……………., cu intenţia de a ajunge în localitatea Urlaţi. Din satul Moceşti, com. Iordăcheanu, l-a luat în autoturism pe CI, un cunoscut al său, care a ocupat locul din dreapta faţă al autoturismului.
În dreptul trecerii de pietoni din faţa şcolii, inculpatul a trecut pe lângă un autoturism Dacia oprit pe partea dreaptă a sensului său de mers. Ulterior s-a intersectat cu o dubiţă şi, în momentul când se afla în dreptul acesteia, prin spate, dinspre stânga a apărut brusc, în fugă, un copil. A virat stânga, nu a reuşit să-l evite şi l-a lovit cu partea dreaptă faţă a autoturismului. A pierdut controlul direcţiei şi a lovit cu oglinda retrovizoare stângă un biciclist ce se deplasa din sens opus, respectiv pe TD, care a căzut în şanţul ce mărginea drumul.
Victima TD a declarat că în timp ce conducea bicicleta pe DJ 102C, prin localitatea Iordăcheanu, mergând spre localitatea Gomet Cricov, a observat un copil care s-a angajat în traversarea străzii, la aproximativ 2-3 m oblic faţă de trecerea de pietoni, spre magazinul din apropiere. Când a ajuns pe cealaltă bandă a drumului, un autoturism de culoare neagră, care se deplasa cu o viteză mai mare decât se circulă în mod normal prin localitate, a acroşat frontal minorul, apoi a intrat pe contrasens şi l-a lovit şi pe el cu partea dreaptă. Acesta a precizat că nu a fost depăşit de niciun autovehicul, în momentele anterioare producerii accidentului. Martorul CIM, persoana aflată pe bancheta din faţă a autoturismului condus de inculpat a susţinut varianta precizată de acesta din urmă.
Expertul tehnic desemnat în cauză, SN, a concluzionat că în momentul impactului pietonul avea partea laterală stângă a corpului orientată spre direcţia din care venea autovehiculul, deci victima a apărut din partea dreaptă a sensului în care se deplasa autoturismul; expertul a calculat că viteza cu care circula autoturismul marca Fiat Marea cu nr. de înmatriculare …………, condus de inculpat în momentele premergătoare impactului, a apariţiei stării de pericol, a fost de 48 km/h. Acesta a considerat că numai victima ar fi putut evita accidentul dacă se asigura când a pătruns pe banda de circulaţie a autoturismului.
CM, expert recomandat la solicitarea părţii vătămate, tatăl minorului decedat, în temeiul dispoziţiilor art.118 alin.3 Cod de procedură penală, a concluzionat că viteza iniţială de deplasare a autoturismului Fiat Marea, nr…………, condus de inculpat, a fost de 77 km/h, iar în momentul impactului a fost de 57 km/h, accidentul putând fi evitat de acesta la viteza legală de 50 km/h. Minorul putea evita accidentul dacă efectua traversarea drumului prin locul special amenajat.
Ambii experţi au avut în vedere la întocmirea rapoartelor de expertiză segmentul de drum pe care s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi semnele de circulaţie descrise în procesul verbal de cercetare la faţa locului.
Inculpatul, în declaraţia sa, a precizat că a observat în zonă indicatoarele de avertizare şi semnalizare trecere pietoni şi apropiere de zona unei şcoli.
Potrivit dispoziţiilor art.123 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002, conducătorul autovehiculului este obligat să circule cu o viteză de 30 km/h în localităţi, în zona de acţiune a indicatorului de avertizare Copii, în intervalul orar 7 – 2200. În actul de sesizare a instanţei s-a reţinut că la producerea accidentului a concurat şi culpa victimei minore care s-a angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis.
Prima instanţă a reţinut că din materialul probator administrat în cauză rezultă fără dubiu că inculpatul DDF a fost cel care a condus autoturismul în momentele premergătoare accidentului, situaţia de fapt rezultând din declaraţiile inculpatului coroborate cu celelalte mijloace de probă administrate în faza de urmărire penală, respecitv proces-verbal de cercetare la faţa locului, schiţa locului în care s-a produs accidentul şi planşa foto întocmită cu ocazia cercetării la faţa locului (filele 9-33); declaraţiile martorilor (filele 43-45,47-70); raport de expertiză tehnică auto (filele 86-110,112-117); buletin de testare cu aparatul etilotest, de examinare clinică şi buletin de analiză toxicologică alcoolemie ale învinuitului (filele 39-42); raport medico-legal de autopsie a victimei (filele 37- 38); proces-verbal de verificare tehnică a autoturismului implicat în accident (filele 34-35); declaraţii inculpat în care recunoaşte fapta ce se reţine în sarcina sa (filele 72, 75-76).
Instanţa de fond a constatat că inculpatul are culpă în producerea accidentului, având în vedere că a creat starea de pericol ce a condus la producerea accidentului. Accidentul putea fi evitat de acesta la viteza legală de 50 km/h. S-a reţinut şi culpa minorului care putea evita accidentul dacă efectua traversarea drumului prin locul special amenajat pentru aceasta.
În drept, prima instanţă a reţinut că fapta inculpatului DDF care la data de 16.05.2009, în jurul orelor 1340 se deplasa pe raza com. lordăcheanu, jud. Prahova, pe DJ 102C, având direcţia de mers către localitatea Urlaţi, cu o viteză mult superioară celei legale în zona unei şcoli, zonă aflată sub incidenţa indicatorului de avertizare copii, accidentând mortal pe IFV în vârstă de 9 ani, angajat în traversarea străzii la o distanţă de câţiva metri de trecerea de pietoni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art.178 alin.2 Cod penal.
La producerea accidentului a concurat şi culpa victimei care s-a angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de ucidere din culpă constă în conducerea necorespunzătoare a unui vehicul, respectiv prin adoptarea  unei soluţii imprudente, conducând cu o viteză mult superioară celei legale în zona unei şcoli, aflată sub incidenţa indicatorului de avertizare copii, inculpatul a creat starea de pericol ce a condus la producerea accidentului; accidentul putea fi evitat de acesta la viteza legală de 50 km/h. Având în vedere că inculpatul a săvârşit fapta de ucidere din culpă ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale şi a măsurilor de prevedere pentru efectuarea activităţii de a conduce pe drumurile publice un autovehicul, iar prin fapta săvârşită s-a cauzat moartea unei persoane, instanţa a reţinut forma calificată a infracţiunii, prevăzută de alineatul 2  al art.178 C.p.
Urmarea imediată constă în decesul minorului IFV.
Legătura de cauzalitate rezultă din săvârşirea faptei de către inculpat, rezultatul produs (decesul victimei) fiind urmarea directă a acţiunii acestuia.
Sub aspectul laturii subiective, fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie a culpei cu prevedere, aşa cum aceasta este definită prin art.19 pct.2 lit.a Cod Penal, ţinând seamă că inculpatul DDF a prevăzut rezultatul faptei sale, respectiv a prevăzut că manevrarea necorespunzătoare a vehiculului, prin adoptarea soluţiei imprudente, conducând cu o viteză mult superioară celei legale în zona unei şcoli, aflată sub incidenţa indicatorului de avertizare copii, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei că rezultatul nu se va produce.
La individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa a avut în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 al.1 C.p. şi a ţinut seama de limitele de pedeapsa fixate in textul de incriminare, de gradul de pericol social concret al infracţiunii, având in vedere circumstanţele reale ale faptei si împrejurările săvârşirii acesteia, modalitatea de comitere a infracţiunii si circumstanţele personale ale inculpatului. De asemenea, instanţa a avut în vedere prevederile art.3201 al.7 C.p.p., referitoare la reducerea limitelor de pedeapsă în cazul aplicării procedurii prevăzute de acest text legal, reţinând şi culpa minorului, care putea evita accidentul dacă efectua traversarea drumului prin locul special amenajat pentru aceasta.
În cadrul procesului de individualizare a sancţiunii, instanţa de fond a apreciat că activitatea infracţională trebuie raportată nu numai la pericolul social concret al faptei comise, dar şi la urmările ei (în speţă urmarea imediată fiind starea de pericol creată), la ansamblul condiţiilor în care a fost săvârşită, precum şi la orice element de natură să caracterizeze persoana infractorului care a recunoscut şi regretat săvârşirea faptei reţinute in sarcina sa şi nu este cunoscut cu antecedente penale.
Având în vedere elementele arătate mai sus, avute în vedere la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului, instanţa a apreciat că aplicarea unei pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare este necesară şi suficientă pentru atingerea scopurilor prev. de art.52 Cod penal.
În consecinţă, în baza art.178 alin. 2 C.pen. cu aplic. art.3201 al.7 C.p.p., instanţa a condamnat inculpatul DDF la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, aşa cum s-a arătat mai sus şi a făcut aplicarea art.71 şi 64 lit.a şi b C.p., cu excepţia dreptului de a alege, prev. de art.64 alin.1 lit.a C.p.
Cu privire la modalitatea de executare a pedepsei aplicate inculpatului, instanţa de fond a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.861 C.p. pentru aplicarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere, respectiv pedeapsa aplicată este de 1 an şi 6 luni închisoare, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior şi scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, motiv pentru care, în baza art.861 alin.1, 2 C.pen., a dispus suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de încercare stabilit conform disp. art.862 al.1 C.pen.
În temeiul art.71 al.5 C.pen., a suspendat executarea pedepsei accesorii aplicate inculpatului şi, în baza art.863 C.p., a dispus ca pe durata termenului de încercare inculpatul să se supună măsurilor de supraveghere arătate mai sus.
În baza art.359 C.pr.pen., a atras atenţia inculpatului asupra disp. art.864 C.pen. privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei, în cazul săvârşirii unei alte infracţiuni în termenul de încercare, al neîndeplinirii obligaţiilor civile din hotărâre până la expirarea acestui termen sau al neîndeplinirii cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere legale şi a obligaţiilor stabilite de instanţă.
În baza art.14 şi art.346 C.pr.pen., instanţa a luat act de faptul că partea vătămată Iosif Ion nu s-a constituit parte civilă în cauză faţă de inculpat.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs părţile civile II, IAI şi IMA prin reprezentant.
În motivarea recursurilor declarate, părţile civile au arătat, în esenţă, că pedeapsa aplicată inculpatului este prea mică faţă de faptele săvârşite.
Curtea, examinând hotărârea recurată în raport de actele şi lucrările dosarului, de criticile invocate de recurenţi, dar şi din oficiu sub toate aspectele potrivit dispoziţiilor art.3856 alin.3 C.pr.pen., a constatat că recursurile declarate sunt fondate, însă pentru alte considerente decât cele arătate de recurenţi:
Astfel, Curtea a reţinut că situaţia de fapt a fost stabilită în mod corect şi complet de prima instanţă pe baza probelor administrate în cauză, aşa cum a fost prezentată mai sus.
              De asemenea, pedeapsa aplicată inculpatului a fost stabilită în limitele legale, fiind avute în vedere criteriile de individualizare a pedepsei prevăzute de art.72 Cod penal, dar şi dispoziţiile art.3201 C.pr.pen., faţă de poziţia inculpatului DDF, care a declarat personal că recunoaşte în totalitate fapta reţinută în actul de sesizare a instanţei, cunoaşte probele administrate în faza de urmărire penală, pe care şi le însuşeşte, şi a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.
              Prin urmare, în latură penală sentinţa atacată este legală şi temeinică, faţă de împrejurările de săvârşire a infracţiunii, culpa victimei care s-a angajat în traversare printr-un loc nepermis şi circumstanţele personale ale inculpatului, descrise mai sus.
În ceea ce priveşte latura civilă, Curtea a reţinut că la data de 19.03.2012, după ce instanţa de fond a rămas în pronunţare la data de 13.03.2012, pronunţarea fiind amânată la data de 20.03.2012, partea civilă II a solicitat repunerea cauzei pe rol, arătând că în cauză mai erau şi alte părţi vătămate cărora nu li s-a adus la cunoştinţă că se pot constitui părţi civile, respectiv II, IAI şi IMA, între acestea aflându-se şi un minor.
Instanţa de fond nu a mai repus cauza pe rol pentru a pune în discuţie cererile formulate şi nici nu a făcut verificări cu privire la susţinerile părţii civile.
Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.1 şi 2 C.pr.pen., acţiunea civilă se porneşte şi se exercită şi din oficiu, când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, instanţa de judecată cerând persoanei vătămate ca, prin reprezentantul său legal, ori, după caz, persoanei care îi încuviinţează actele, să prezinte situaţia cu privire la întinderea pagubei materiale şi a daunelor morale, precum şi date cu privire la faptele prin care acestea au fost pricinuite. Alineatul 3 al aceluiaşi articol stabileşte că instanţa de judecată este obligată să se pronunţe din oficiu asupra reparării pagubei şi a daunelor morale, chiar dacă persoana vătămată nu este constituită parte civilă.
În aceste condiţii, Curtea a apreciat că instanţa de fond nu a avut rol activ în soluţionarea laturii civile şi nici nu a respectat dispoziţiile art.17 alin.3 C.pr.pen., în condiţiile în care partea civilă II a adus la cunoştinţa instanţei existenţa şi a altor părţi vătămate, cu atât mai mult cu cât partea civilă nu a beneficiat de serviciile unui avocat pentru a-şi putea face apărările.
Faţă de aceste considerente, Curtea, în baza art.38515 pct.2 lit.c Cod procedură penală, a admis recursurile declarate de părţile civile II, IAI şi IMA prin reprezentant, împotriva sentinţei penale nr.535/20.03.2012 a Judecătoriei Ploieşti, pe care o va casa în parte în latură civilă şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru soluţionarea legală a laturii civile a cauzei, cu citarea tuturor părţilor, respectiv a minorei IMA şi a părinţilor acesteia II şi IAI.
S-a menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate.
  În baza art.192 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.
                           ( Judecător  Lucian Crăciunoiu )