avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Revocarea suspendării condiţionate a pedepsei prevăzută de art.83 Cod penal. Situaţia în care aceste dispoziţii legale nu sunt incidente.
 
Cod penal, art.305 alin.4     
 
 Art.305 alin.4 Cod penal stabileşte că revocarea suspendării condiţionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie.
                                                                  
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 336/R din 12 martie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.191 din data de 13 decembrie 2011 pronunţată de judecătoriei a fost condamnat între alţii inculpatul G. V la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la furt calificat, faptă din data de 09/10.01.2011, în baza art.20 Cod penal rap. la art. 208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal; la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, faptă din data de 09/10.01.2011 în baza art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal.
În baza art.83 Cod penal, s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, definitivă prin nerecurare, pedeapsă care se adaugă la pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare, respectiv 3 ani închisoare, rezultând pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi respectiv 4 ani închisoare..
S-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.71, art.64 lit.a, b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege în alegerile legislative, prev. de art. 64 al.1 lit. a Cod penal.
S-a constatat că inculpatul a săvârşit cele două infracţiuni, de tentativă la furt calificat şi de violare de domiciliu, în concurs real, conform art.33 lit.a Cod penal.
În baza art.34 al.1 lit.b Cod penal, s-au contopit pedepsele rezultante de de  2 ani şi 6 luni inchisoare şi de 4 ani închisoare, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa cea mai grea, aceea de 4 ani închisoare.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi prev. de art.71 şi 64 lit. a şi b Cod penal, cu excepţia dreptului de a alege în alegerile legislative, prev. de art. 64 al.1 lit. a Cod penal.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut în esenţă că în noaptea de 09/10.01.2011, inculpatul G. V.  împreună cu un alt făptuitor,au luat hotărârea de a fura animale. În baza acestei rezoluţii infracţionale cei doi au intrat în curtea părţii vătămate E. C. pe o poartă aflată în spatele locuinţei. Nereuşind să deschidă lacătul ce asigura uşa de la grajdul animalelor au dărâmat peretele, cu intenţia de a pătrunde in interior, iar prin gaura făcută au văzut 2 vaci, mai multe oi şi capre.
În timpul săvârşirii activităţii infracţionale la locuinţa părţii vătămate s-a aprins un bec motiv pentru care, fiindu-le teamă să nu fie prinşi, au renunţat la continuarea săvârşirii infracţiunii, părăsind curtea.
La faţa locului organele de poliţie au descoperit mai multe urme de încălţăminte în zăpadă, care conduceau la locuinţa celor doi inculpaţi.
A constatat instanţa de fond că situaţia de fapt rezultă din mijloacele de probă administrate, respectiv:declaraţia părţii vătămate, procesul verbal de cercetare la faţa locului, însoţit de planşele fotografice, procesul verbal de reconstituire, declaraţiile cele doi inculpaţi.
Instanţa de fond a reţinut că inculpatul G.V. a săvârşit infracţiunea de tentativă la furt în stare de recidivă postcondamnatorie, potrivit prevederilor art.37 lit. a Cod penal, astfel cum reiese din fişa de cazier judiciar a acestuia, acesta săvârşind fapta în termenul de încercare al pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.96 din 22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, definitivă prin nerecurare.
Pentru aceste motive, în baza art.83 Cod penal, instanţa de fond a revocat beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei anterioare pe care a adăugat-o la pedepsele aplicabile pentru infracţiunile de faţă, în final inculpatul urmând să execute pedeapsa totală cea mai grea prin privarea de libertate.
Împotriva acestei sentinţe au declarat recursuri ambii inculpaţi, deci şi G. V. pe care însă nu le-au motivat.
Ulterior, în şedinţa dezbaterilor de astăzi, prin apărătorul desemnat din oficiu, recurenţii-inculpaţi au criticat sentinţa atacată sub aspectul individualizării pedepselor, solicitând admiterea recursurilor, casarea hotărârii atacate şi reducerea acestora.
 Curtea, examinând hotărârea recurată, în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu conform art.3856 alin.3, în limitele motivelor de casare prev.de art.3859 alin.3 Cod pr.pen., a constatat că este afectată legalitatea şi temeinicia acesteia, pentru considerentele care succed :
Din analiza coroborată a materialului probator administrat în faza de urmărire penală, rezultă că instanţa de fond, în baza propriului examen, în mod judicios, temeinic şi motivat a stabilit vinovăţia celor doi inculpaţi pentru comiterea, în concurs real de fapte penale a infracţiunilor de violare de domiciliu şi tentativă de furt calificat pentru care au fost trimişi în judecată, în raport cu situaţia de fapt reţinută prin sentinţă şi constând în esenţă în aceea că în noaptea de 09/10.01.2011, hotărând să fure animale din grajdul părţii vătămate E. C. au intrat în curte pe poarta din spatele locuinţei, au dărâmat un perete de la grajd, iar prin gaura făcută au văzut 2 vaci, mai multe oi şi capre.Fiindcă în locuinţa victimei s-a aprins un bec inculpaţii au renunţat la sustragerea animalelor şi au fugit.
Cei doi inculpaţi nu au fost audiaţi la instanţa de fond deşi împotriva acestora s-au emis mai multe mandate de aducere.
Ei au fost audiaţi în faţa instanţei de recurs, în temeiul art.38514 alin.11 Cod pr.pen., la termenele de judecată din 21 februarie 2012 şi respectiv 12 martie 2012.
Cu acest prilej, cei doi recurenţi-inculpaţi au recunoscut comiterea infracţiunilor, confirmând starea de fapt reţinută de instanţa fondului.
Criticile privind greşita individualizare a pedepselor nu sunt întemeiate, astfel că sub acest aspect Curtea a constatat că hotărârea recurată este legală şi temeinică.
Cu toate acestea, sentinţa primei instanţe a fost parţial reformată sub aspectul laturii penale şi numai în privinţa recurentului-inculpat G. V. pentru care a fost revocat beneficiul suspendării condiţionate a pedepsei anterioare aplicate prin sentinţa penală nr.96 din 22.05.2009 a Judecătoriei Mizil-definitivă prin nerecurare şi care s-a stabilit că reprezintă primul termen al recidivei poscondamnatorii în care acesta se află.
Din fişa de cazier a acestui inculpat şi copia sentinţei penale nr.96 din 22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, aflată la filele 41-42 dosar fond  rezultă că pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendare condiţionată stabilită prin sentinţa sus-menţionată i-a fost aplicată pentru comiterea infracţiunii de abandon de familie, faptă prev.şi ped.de art.305 Cod penal.
Art.305 alin.4 cod penal stabileşte că revocarea suspendării condiţionate nu are loc decât în cazul când, în cursul termenului de încercare, condamnatul săvârşeşte din nou infracţiunea de abandon de familie.
Este adevărat că infracţiunile comise de acest inculpat în noaptea de 09/10.01.2011 au fost săvârşite înlăuntrul termenului de încercare stabilit prin sentinţa anterioară de condamnare însă faptele penale de violare de domiciliu şi tentativă de furt calificat nu se circumscriu cerinţei legale şi obligatorii arătate în textul legii  pentru a fi incidente dispoziţiile art.83 cod penal.
În aceste circumstanţe, Curtea a reţinut că în mod greşit instanţa de fond a făcut aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la revocarea beneficiului suspendării condiţionate a pedepsei anterioare fiindcă  inculpatul Gheorghe Victor nu a comis din nou infracţiunea de abandon de familie, ceea ce atrage incidenţa cazului de recurs prev.de art.3859 alin.1 pct.172 Cod pr,pen.
Astfel fiind, în conformitate cu art.38515 alin.1, pct.2 lit.d Cod pr.pen, a  admis recursul exercitat de acest inculpat cu consecinţa casării în parte, în latură  penală, a sentinţei recurate şi după rejudecare, Curtea a dispus  descontopirea  pedepsei rezultante de 4 ani închisoare aplicată inculpatului G. V. în pedepsele componente de:
 -2 ani şi 6 luni închisoare compusă la rândul ei din pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.20 Cod penal rap. la art. 208 alin.1- art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi 1 an închisoare  aplicată prin sentinţa penală nr. 96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, pedeapsă a cărei suspendare condiţionată a fost revocată conform art. 83 Cod penal;
-4 ani închisoare compusă la rândul ei din pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, pedeapsă a cărei suspendare condiţionată a fost revocată conform art. 83 Cod penal.
A descompus pedepsele de 2 ani şi 6 luni închisoare şi de 4 ani închisoare în pedepsele componente de:1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.20 Cod penal rap. la art. 208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi  de 1 an închisoare  aplicată prin sentinţa penală nr. 96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, pedeapsă a cărei suspendare condiţionată a fost revocată conform art. 83 Cod penal şi respectiv de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal şi de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil, pedeapsă a cărei suspendare condiţionată a fost revocată conform art. 83 Cod penal.
A înlăturat aplicarea dispoziţiilor art. 83 Cod penal privind revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 96/22.05.2009 a Judecătoriei Mizil în cazul celor două infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat în prezenta cauză iar în baza art. 33 lit. a şi art. 34 lit. b Cod penal vor fi contopite pedepsele de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.20 Cod penal rap. la art. 208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a, g şi i Cod penal cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal şi de 3 ani închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art.192 alin.2 Cod penal cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare.
 
  (Judecător Simona Petruţa Buzoianu)