avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Revizuire sentinţă penală.Condiţii pentru admiterea cererii.
 
C.proc.pen., art. 394 alin. 1 lit. a
 
 Revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art.394 alin.1 lit.a C.proc.pen. este dublu condiţionată, în sensul că presupune descoperirea unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei, iar faptele sau împrejurările noi pot dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare, ceea ce nu este cazul în prezentul dosar.
    
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia penală nr. 164 din data de 9 februarie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.5 din data de 07 noiembrie 2011, Judecătoria VM, în baza art.401 rap. la art.403 alin.3 Cod procedură penală, a respins cererea de revizuire formulată de condamnatul LG cu privire la sentinţa penală nr.447 din 26 septembrie 2005 pronunţată în dosarul R.1005/2005 al Judecătoriei VM.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că prin cererea înregistrată la data de 26 septembrie 2011, condamnatul LG a solicitat revizuirea sentinţei penale nr.447 din 26 septembrie 2005 pronunţată în dosarul R.1005/2005 al Judecătoriei VM.
În motivarea cererii revizuentul a arătat că instanţa nu a cunoscut faptul că la data de 20/21 ianuarie 2002 era reţinut în arestul IPJ Buzău, pentru 5 zile, şi a fost acuzat că a pătruns în locuinţa numitului DF din satul Costesti, prin fortarea unui oblon si a usii de acces, de unde a sustras un televizor Philips si o drujbă electrică, deşi la acea dată era arestat şi nu avea cum să săvârsească această faptă.
S-a dispus ataşarea dosarului nr.1005/2005.
Instanţa de fond a constatat că, prin sentinţa penală nr.447 din 26 septembrie 2005, revizuentul LG a fost condamnat la 7 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, în perioada mai 2000 – februarie 2002 în dauna părţilor vătămate TI, FM, SI, CM – administrator la SC T SNC Măneciu, JE, DIR, DF, EM şi CG.
În baza art.449 lit.a şi b Cod penal, s-a admis cererea de contopire a pedepselor la care a fost condamnat de Judecătoriile Ploieşti, Slobozia, Buzău, Râmnicu Sărat şi Pătârlagele, urmând ca revizuentul să execute pedeapsa de 11 ani închisoare.
Instanţa de fond a mai reţinut că din considerentele hotărârii a cărei revizuire a fost cerută rezultă că inculpatul a pătruns în locuinta părtii vătămate DF din satul Costesti, prin fortarea unui oblon si a usii de acces în noaptea de 20/21 ianuarie 2002, iar din această locuintă a sustras un televizor marca Philips si o drujbă electrică, bunuri evaluate la 10 milioane lei.
Prin adresa nr.223685 din 10 august 2011, Inspectoratul de Politie Judetean Buzău a comunicat Parchetului de pe lângă Judecătoria VM că LG a fost reţinut în Centrul de Retinere şi Arestare Preventivă al IPJ Buzău la data de 20 ianuarie 2002, ora 13,00, iar la data de 25 ianuarie 2001 a fost pus în libertate la expirarea mandatului de arestare preventivă.
În declaraţia dată în faţa instanţei de judecată, la data de 9 septembrie 2004, revizuentul a declarat că recunoaşte şi regretă faptele aşa cum au fost prezentate în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria VM, iar cu privire la partea vătămată DF a arătat că acesteia i-a furat un TV Philips şi o drujbă electrică în valoare de 10.000.000 lei (fila 51 dosar 1352/2004).
În declaraţia dată în faţa organelor de poliţie revizuentul a arătat că a forţat uşa de acces, după care a pătruns în locuinţă, de unde a sustras un televizor color Philips şi o drujbă electrică, a pus aceste bunuri în autoturism, după care le-a transportat la domiciliul său şi apoi le-a vândut în piaţa din Nehoiu.
Instanţa de fond a constatat că din probele existente nu rezultă date suficiente pentru admiterea în principiu a cererii de revizuire, astfel că a respins-o.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs revizuentul condamnat LG, arătând, în esenţă, că nu este vinovat de comiterea infracţiunii, întrucât la data pretinsei fapte, respectiv la data de 20/21 ianuarie 2002 era reţinut în Arestul IPJ Buzău, aşa cum rezultă din adresa nr.223685 din 10 august 2011 a Inspectoratului de Politie Judeţean Buzău.
Curtea, examinând hotărârea recurată în raport de actele şi lucrările dosarului, de criticile invocate de recurent, dar şi din oficiu sub toate aspectele potrivit art.3856 alin.3 C.pr.pen., a constatat că recursul declarat este nefondat pentru următoarele considerente:
Astfel, Curtea a reţinut că, prin cererea formulată, revizuentul a arătat că a fost condamnat pe nedrept, pentru o faptă pe care nu a săvârşit-o, respectiv cea din data de 20/21 ianuarie 2002, când era reţinut în Arestul IPJ Buzău.
În memoriul depus la dosar, recurentul revizuent a prezentat aceleaşi motive, arătând că pedeapsa foarte mare i-a fost aplicată şi datorită faptului că una dintre părţile vătămate din dosarul de fond, unde a fost condamnat şi un alt coinculpat, este judecător la Curtea de Apel P, însă revizuentul nu a participat şi la săvârşirea acelei fapte.
Potrivit referatului nr.267/III/6/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria VM, în cauza de faţă nu este incident niciunul dintre cazurile de revizuire prevăzute de art.394 C.pr.pen., întrucât fapta pentru care revizuentul a fost condamnat a fost săvârşită în cursul zilei de 20.01.2002, până la momentul reţinerii şi depunerii sale în Arestul IPJ Buzău, care a avut loc la ora 1300.
Având în vedere concluziile referatului arătat anterior şi actele dosarelor de fond, apel şi recurs, Curtea a constatat că susţinerile revizuentului sunt neîntemeiate în raport cu probele administrate cu ocazia judecării pe fond a cauzei.
Astfel, Curtea a reţinut că, potrivit declaraţiilor date de revizuent cu ocazia judecării cauzei pe fond, acesta a recunoscut faptele reţinute în sarcina sa, formulând chiar un autodenunţ, fapte pe care le-a descris în mod amănunţit, declaraţiile sale cu privire la fapta săvârşită în dauna părţii vătămate DF coroborându-se cu declaraţia acestei părţi vătămate, care a arătat că a sosit chiar în ziua de 20.01.2002 la locuinţa din care au fost sustrase bunuri.
Totodată, Curtea a constatat că instanţa de fond care a dispus condamnarea revizuentului a reţinut că fapta săvârşită de acesta este în formă continuată, respectiv în conţinutul său intrau acte materiale comise în perioada mai 2000 – februarie 2002.
Curtea a mai reţinut că revizuirea întemeiată pe dispoziţiile art.394 alin.1 lit.a C.pr.pen. este dublu condiţionată, în sensul că presupune descoperirea unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei, iar faptele sau împrejurările noi pot dovedi netemeinicia hotărârii de achitare, de încetare a procesului penal ori de condamnare, ceea ce nu este cazul în prezentul dosar.
Faţă de aceste considerente, în baza art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală, Curtea a respins ca nefondat recursul declarat de revizuentul condamnat LG împotriva sentinţei penale nr.5 din data de 07 noiembrie 2011 pronunţată de Judecătoria VM în dosarul nr.2855/331/2011.
În baza art.192 alin.2 Cod procedură penală, a obligat recurentul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei reprezintă onorariul apărătorului din oficiu, avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului P.
                                                                      
  (Judecător Lucian Crăciunoiu)