avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale la nivel de unitate.Condiţii.
 
Legea nr. 62/2011- Legea dialogului social, art. 223 şi art. 51 alin.1 lit. c
 
Conform art. 223 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, reprezentativitatea organizaţiilor sindicale constatată până la data intrării în vigoare a menţionatei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de menţionata lege.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1569 din 23 aprilie 2012. 
 
          Prin decizia civilă nr. 1569/23 aprilie 2012, Curtea de Apel Ploieşti  a admis recursul declarat de sindicatul S.R.L.D.B.C., a modificat în tot sentinţa civilă nr. 693/30 ianuarie 2012 pronunţată de Tribunalul Prahova, în sensul că a respins ca neîntemeiată cererea petentei Federaţia F.R.L.R. de constatare a îndeplinirii de către ea a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate.
Conform art. 223 din Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, reprezentativitatea organizaţiilor sindicale constatată până la data intrării în vigoare a menţionatei legi produce efecte după data intrării în vigoare a acesteia numai în condiţiile în care întruneşte criteriile de reprezentativitate prevăzute de menţionata lege.
Reprezentativitatea organizaţiilor sindicale la nivel de unitate (ceea ce se solicită a se constata în cazul în speţă de petentă) este condiţionată, potrivit art. 51 alin. 1 lit. C din Legea nr. 61/2011, de îndeplinirea cumulativă a următoarelor trei criterii – au statut legal de sindicat; au independenţă organizatorică şi patrimonială; numărul de membri ai sindicatului reprezintă cel puţin jumătate plus unu din numărul angajaţilor unităţii.
Or, în cazul în speţă, petenta F.R.L.R. nu îndeplineşte cumulativ condiţiile anterior menţionate de reprezentativitate la nivel de unitate, neavând statut legal de sindicat, ci de federaţie sindicală (constituită din mai multe sindicate) ce i-ar permite reprezentativitatea la nivel de sector de activitate sau grup de unităţi (conform art. 51 alin. 1 lit. B din Legea nr. 62/2011) şi, nicidecum, la nivel de unitate.
În considerarea acestor argumente, Curtea, în temeiul art. 312 Cod proc. civilă coroborat cu art. 51 alin. 4 din Legea nr. 62/2011, a admis recursul,  a modificat în tot sentinţa civilă nr. 693/30.01.2012 a Tribunalului Prahova, în sensul că, în baza art. 223 coroborat cu art. 51 alin. 1 lit. C din Legea nr. 62/2011, a respins ca neîntemeiată cererea petentei de constatare a îndeplinirii de către ea a condiţiilor de reprezentativitate la nivel de unitate.
 
(Judecător Cristina-Paula Brotac)