avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Recunoaşterea şi executarea  unei hotărâri judecătoreşti străine. Competenţă.  Investire. Pedeapsa de punere în libertate  sub supraveghere pentru pedeapsa de un an şi şase luni din Codul penal  bulgar. Substituire cu pedeapsa închisorii de un an şi sase luni închisoare pentru ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 din Codul penal român.
 
 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală modificată prin Legea nr. 224/2006.
Convenţia europeană privind valoarea internaţională a hotărârilor                 represive de la Haga din 28 mai 1970.
 
Pedeapsa de punere în libertate sub supraveghere pentru un an şi şase luni conform art. 343 paragraful 1B din Codul penal bulgar, aplicată unui cetăţean  român cu domiciliul în România, printr-o hotărâre definitivă pronunţată în  Bulgaria, pentru  infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 din Codul penal român echivalează cu pedeapsa închisorii  de un an şi şase luni închisoare a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform art. 861 C.pen.
                                 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Sentinţa  penală nr. 11 din 20 ianuarie 2012.
 
Prin cererea formulată de Ministerul de Justiţie al Bulgariei s-a solicitat printr-o adresă din data de 1 aprilie 2011 către Ministerul Justiţiei din România recunoaşterea şi executarea sentinţei nr. 26 din data de 22 februarie 2010 pronunţată de Tribunalul Varna privind pe cetăţeanul român B.M.A., cu domiciliul în municipiul Ploieşti, hotărâre rămasă definitivă prin decizia penală nr. 107 din 6 iulie 2010 a Curţii de Apel Varna.
Prin sentinţa penală nr.11 din data de 20 ianuarie 2012 a Curţii de Apel Ploieşti, s-a admis cererea de investire  a instanţei  formulată de autorităţile judiciare bulgare privind pedeapsa de punere în libertate sub supraveghere pentru un an şi şase luni închisoare conform art. 343 paragraful 1B din Codul penal bulgar, aplicată cetăţeanului român B.M.A prin sentinţa penală nr. 26 din data de 22 februarie 2010 a Tribunalului Varna din Bulgaria, modificată şi rămasă definitivă prin decizia nr. 107 din 6 iulie 2010 a Curţii de Apel Varna. Prin hotărârea penală rămasă definitivă s-a reţinut în fapt că în ziua de 10 iulie 2009 prin încălcarea regulilor de circulaţie şi conducerea unui autoturism pe drumul principal E 87 în direcţia Varna, a pătruns pe contrasens unde a avut loc un impact frontal cu un alt autoturism în care se afla victima, care a decedat.
Pedeapsa de punere în libertate sub supraveghere pentru un an şi şase luni conform art. 343 paragraful 1B din Codul penal bulgar, aplicată unui cetăţean  român cu domiciliul în România, printr-o hotărâre definitivă pronunţată în  Bulgaria, pentru  infracţiunea de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 2 din Codul penal român echivalează cu pedeapsa închisorii  de un an şi şase luni închisoare a cărei executare este suspendată sub supraveghere conform art. 861 C.pen.
Temeiul de drept al acestei recunoaşteri îl constituie disp. art. 131 alin. 1 lit. a – g din Legea nr.  302/2004 cu modificările şi completările ulterioare, republicată şi prevederile Convenţiei Europene privind valoarea internaţională a hotărârilor represive  adoptată la Haga la 28 mai 1970, ratificată de România prin Ordonanţa de Guvern nr. 90/1999.
 
(Judecător Traian Logojan)