avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Plasament. Stabilirea interesului real al copilului
 
Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi  promovarea drepturilor copilului
 
Practica judecătorească şi literatura de specialitate au statuat în mod constant că stabilirea interesului real al copilului trebuie să aibă loc luându-se  în considerare nu numai situaţia materială şi locativă,  ci în special climatul moral şi familial.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1170 din 26 martie 2012. 
 
 
Prin decizia civilă nr. 1170/26.03.2012, Curtea de Apel Ploieşti a respins ca nefondat recursul declarat de pârâtul I.D. împotriva sentinţei civile nr. 181/25.01.2012 a Tribunalului Dâmboviţa, apreciind-o ca fiind legală şi temeinică.
Practica judecătorească şi literatura de specialitate au statuat în mod constant că stabilirea interesului real al copilului trebuie să aibă loc luându-se  în considerare nu numai situaţia materială şi locativă,  ci în special climatul moral şi familial.
Or, în cazul în speţă, cum în mod corect a  reţinut  prima instanţă, probatoriul administrat în cauză concluzionează că sunt  indicii temeinice că mediul  din familia tatălui influenţează negativ dezvoltarea   psihică a copilului, fiind  lipsit de afecţiune, de siguranţă emoţională şi chiar fizică.
Este de menţionat că ne aflăm în faţa unei situaţii de excepţie,  iniţiativa sesizării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa aparţinând însăşi copilului, care, de altfel, şi în faţa instanţei de judecată şi-a  exprimat dorinţa de a locui cu bunicii materni, refuzând confortul material asigurat de familia tatălui pentru un confort psihosocial pe care îl găseşte la bunicii materni.
În acest context, este cert că rămânerea copilului în mediul familial al tatălui  ar fi contrară intereselor sale.
 
 (Judecător Cristina-Paula Brotac)