avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obligativitatea aplicării, de către instanţa de fond, a prevederilor art. 36 alin. 1 Cod penal.
 
Potrivit  disp. art. art. 36 alin. 1 Cod penal, dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă, se aplică dispoziţiile art. 34 şi 35 Cod penal.
Conform art. 36 alin. 1 Cod penal, în caz de condamnare a unei persoane, se impune ca la stabilirea pedepsei să fie avute în vedere toate elementele legate de condamnările anterioare (cu caracter de obligativitate pentru instanţă, atunci când avea cunoştinţă de antecedenţa sa infracţională, dacă aceasta rezultă din fişa de cazier judiciar a inculpatului).
Aceasta întrucât, neprocedându-se astfel, se poate ajunge la sancţiuni rezultante vădit nelegale, ce ar putea rezulta dintr-o greşită aplicare a prevederilor art. 83, respectiv art. 85 Cod penal, când acestea se află în concurs.
(Curtea de Apel Suceava - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori, decizia penală nr. 86 din 30 ianuarie 2012)
 
 
 
 
Prin sentinţa penală nr. 661 din 28 octombrie 2011 pronunţată de Judecătoria Rădăuţi a fost condamnat inculpatul M. V. I. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 al. 1, al. 2 lit. b şi c Cod penal,  cu aplicarea art.37 lit. a Cod penal la 5 (cinci) ani închisoare, parte vătămată fiind C. Gh. M..
Inculpatul a fost obligat să plătească părţii vătămate suma de 600 lei cu titlu de daune.
Pentru a hotărî în acest sens, prima instanţă a reţinut că prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr.1224/P/2008 din 20.10.2008 a fost trimis în judecată inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie, prev. de art.211 al.1, 2 lit.b şi c Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal.
 Din actul de sesizare, instanţa a reţinut că în seara zilei de 12.04.2008, inculpatul a consumat băuturi alcoolice la barul SC”Alex”SRL din comuna Zamostea şi în jurul orelor 23.45  i-a cerut numitului P. A. C. să îl ducă cu motoscuterul până în localitatea Bălineşti, lucru cu care acesta din urmă a fost de acord.
         Cei doi au plecat cu motoscuterul şi în dreptul bisericii din com. Zamostea, inculpatul, care se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, i-a cerut lui P. A. să oprească. După ce a coborât de pe motoscuter, inculpatul s-a apropiat de partea vătămată care se deplasa în zona respectivă împreună cu numitul Ţ.V. şi fără niciun motiv a lovit-o cu capul în faţă şi cu pumnul în stomac. După ce aceasta a căzut la pământ, a căutat prin buzunarele de la hainele acesteia şi i-a sustras suma de 20 lei şi un telefon mobil marca Nokia  6300.
         După săvârşirea faptei, inculpatul  a revenit la barul SC”Alex”SRL şi a oferit spre vânzare telefonul mobil sustras, însă nicio persoană nu s-a arătat interesată să îl cumpere.
         Instanţa de fond a apreciat că din probele administrate în cauză a rezultat cu certitudine că inculpatul a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa, aceasta întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de  tâlhărie în varianta agravată prev. de art.11  al.1, 2 lit.b şi c Cod penal.
         Prin sentinţa penală nr.203/2.03.2009, pronunţată de Judecătoria Rădăuţi în dosarul nr. 6543/285/2008, inculpatul a fost condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de art.211  al.1, 2 lit.b şi c Cod penal, cu aplicarea art.37 lit.a Cod penal, la 5 ani şi 6 luni închisoare.
         S-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de un an închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa penală nr.691/2007 a Judecătoriei Rădăuţi, inculpatul urmând a executa şi această pedeapsă.
         Împotriva acestei sentinţe a declarat apel inculpatul arătând că el nu a beneficiat de o apărare corectă, iar în momentul judecării pe fond a cauzei el nu s-a putut prezenta în instanţă.
Tribunalul Suceava, prin decizia penală nr. 146/2.06.2009, a admis apelul declarat de inculpat, dispunând desfiinţarea în totalitate a sentinţei penale, trimiţând cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe, respectiv Judecătoriei Rădăuţi.
Din probele administrate în cauză, instanţa a stabilit că inculpatul MVI a săvârşit fapta de tâlhărie reţinută în sarcina sa, stabilită şi dovedită cu declaraţiile părţii vătămate şi ale martorilor audiaţi atât la urmărirea penală, cât şi în cursul cercetării judecătoreşti, precum şi cu declaraţiile de recunoaştere parţială ale inculpatului.
În drept, a statuat instanţa, fapta întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de tâlhărie în varianta agravată prev. de art.211 al.1, al.2 lit. b şi c Cod penal, pentru care a fost condamnat.
Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, au declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi şi inculpatul, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia penală nr. 86 din data de 30.01.2012 pronunţată de Curtea de Apel Suceava în dosar nr. 4742/285/2009, s-au admis recursurile declarate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi şi de inculpat, s-a casat în totalitate sentinţa penală atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
Pentru a decide astfel, a reţinut curtea că, „prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi nr. 1224/P/2008 din 20.10.2008, a fost trimis în judecată inculpatul M. V. I. pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie prev. de art. 211 alin. 1, 2 lit. b şi c Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. a Cod penal.
         Analizând fişa de cazier a inculpatului recurent (f. 230 dosar fond) Curtea constată că prima instanţă, la stabilirea pedepsei ce a fost aplicată, nu a ţinut seama de antecedenţa penală a inculpatului M. V. I., antecedenţă ce ar fi putut duce la o altă pedeapsă.
         Astfel se constată că recurentul:
         1. a fost condamnat la 1 an închisoare pentru art. 211/1 alin. 21 lit. b,c Cod penal cu suspendare condiţionată conform disp. art. 81 Cod penal, 82 Cod penal, prin sentinţa penală nr. 691/14.11.2007, dosar nr. 2545/285/2007 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la 18.12.2007, fapta fiind din 02.12.2004.
         2. a fost condamnat la 1 an închisoare pentru art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, 1 an pentru art. 87 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, dispunându-se conform disp. art. 33 lit. b Cod penal, să execute 1 an închisoare cu suspendare condiţionată conform disp. art. 81 Cod penal, 82 Cod penal, prin sentinţa penală nr. 308/16.04.2008, dosar nr. 3392/285/2007 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la 05.05.2008, fapta fiind comisă la 04.01.2007.
         3. a fost condamnat la 2 ani închisoare pentru art. 211 alin. 1, alin. 2 lit. b, c Cod penal prin sentinţa penală nr. 868/08.12.2008, dosar nr. 3906/285/2008 al Judecătoriei Rădăuţi, definitivă la 08.01.2009, fapta fiind comisă la 06.01.2007 (arestat la 19.01.2009, eliberat la 14.07.2010, rest de executat 188 zile).
Cum fapta prezentă a fost comisă la data de 12.04.2008, se constată că în raport de condamnarea de la punctul 1 anterior precizat (sentinţa penală nr. 691/14.11.2007), ea a fost săvârşită în timpul termenului de încercare al suspendării  condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare, ceea ce presupune ca în baza art. 83 Cod penal să se procedeze la revocarea respectivei suspendări condiţionate.
         În raport de condamnarea de la pct. 2 (sentinţa penală nr. 308/16.04.2008, definitivă la 05.05.2008), prezenta faptă (12.04.2008) a fost săvârşită în concurs real, ceea ce presupune aplicarea prevederilor art. 33 lit. a Cod penal, art. 34 şi art. 85 Cod penal.
         Faţă de a treia condamnare precizată anterior (sentinţa penală nr. 868/08.12.2008, definitivă la 08.01.2009) prezenta faptă săvârşită la 12.04.2008, deci înainte ca sentinţa penală nr. 868/08.12.2008 să rămână definitivă, se află tot în concurs real şi implică nu doar aplicarea prevederilor legale referitoare la contopirea pedepselor cât şi a celor vizând deducerea duratei de arest preventiv sau de executare, în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 Cod penal.
         În plus, se constată că şi faptele de la punctele 2 şi 3 se află în concurs real.
         Potrivit  art. 3859 pct. 10 Cod procedură penală constituie motiv de casare cu trimitere şi ipoteza când instanţa nu s-a pronunţat asupra unor cereri esenţiale pentru părţi, de  natură să garanteze drepturile lor şi să influenţeze soluţia procesului.
         Conform art. 36 alin. 1 Cod penal, se impune ca la stabilirea pedepsei să fie avute în vedere toate elementele legate de condamnările anterioare (cu caracter de obligativitate pentru instanţă, atunci când avea cunoştinţă de antecedenţa sa infracţională, astfel cum este cazul în speţă, aspect ce rezultă din fişa de cazier judiciar a inculpatului) şi, cum nu s-a procedat astfel, se constată că  este dat motivul de casare anterior menţionat.
         Aşa fiind, în baza art. 38515 pct. 2 lit. c Cod procedură penală, vor fi admise recursurile, casată în totalitate sentinţa, urmând a fi trimisă aceleiaşi instanţe spre rejudecare.
         Cu ocazia rejudecării, prima instanţă va avea în vedere toate hotărârile anterioare menţionate, va proceda după caz la aplicarea prevederilor art. 83 sau 85 Cod penal, va ţine seama de decizia în interesul legii nr. 42/2008 a  Î.C.C.J., în măsura în care este aplicabilă, şi toate acestea fără a se încălca principiul neagravării în propria cale de atac. Vor fi avute în vedere şi celelalte motive de recurs invocate.”