avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Elemente constitutive
 
Legea nr. 78/2000, art. 181, art. 17 alin. 1 lit. c
C. pen., art. 290
 
Activităţile repetate ale inculpatului de a determina pe alte persoane să întocmească acte oficiale sau sub semnătură privată, în care acestea au certificat ca fiind adevărate împrejurări nereale şi de a se folosi ulterior de aceste înscrisuri pentru obţinerea pe nedrept de fonduri europene, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.41 alin. 2 Cod penal şi cu referire la art.17 alin.1 lit. c din legea nr.78/2000, fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit. c din legea nr.78/2000, instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 25 Cod penal raportat la art. 288 alin.1, 2 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit. c din legea nr.78/2000 şi infracţiunea prevăzută de art. 181 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. pen.
 
Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie
      Decizia penală nr.  292R/30 martie 2012
 
La data de 15.11.2011, în dosarul nr.1891/234/2009 Judecătoria Gheorgheni pronunţă sentinţa nr.236 prin care, s-a respins cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 din legea nr. 78/2000, cerere formulată de inculpatul R.Z., dar şi cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 din legea nr. 78/2000, cerere formulată de inculpatul R.Z..
  In baza art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal, precum si cu aplicarea art.74 si art.76, al.1, lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul R.Z., la 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene şi s-a făcut aplicarea faţă de acesta a art. 64 „a”, „b” şi 71 Cod penal.
 In baza art. 18 ind.1, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal, precum si cu aplicarea art.74 si art.76, al.1, lit.a Cod penal, a fost condamnat inculpatul R.Z., la 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omisiune de a furniza, cu ştiinţa, datele cerute, potrivit legii, pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene şi s-a făcut aplicarea  art. 64 „a”, „b” şi 71 Cod penal.
 În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal, a fost achitat inculpatul R.Z., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 290 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1, lit.c din legea nr. 78/2000.
 În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală  rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal, a fost  achitat acelaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.25 Cod penal, raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal si cu referire la art. 17, al.1, lit.c din legea nr. 78/2000.
 În baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală  rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal, a fost achitat inculpatul R.Z., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.25 Cod penal, raportat la art. 288, al. 1 si 2 Cod penal si cu referire la art. 17, al.1, lit.c din legea nr. 78/2000.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele de 3 ani închisoare si 3 ani închisoare, aplicate prin prezenta sentinţă, inculpatul R.Z., stabilindu-se ca în final acesta să execute pedeapsa de 3 ani închisoare şi s-a făcut aplicarea art. 71 – 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi b Cod penal.
În baza art. 86 indice 1 Cod penal  s-a dispus suspendarea executării pedepsei, sub supraveghere, pe o durata de 6 ani, ce constituia termenul de încercare pentru inculpat, stabilit în condiţiile art. 86 indice 2 Cod penal, ce s-a dispus a se calcula, conform art. 86 ind 2 alin. 2 Cod penal, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat  suspendarea executării sub supraveghere a executării pedepsei. 
În baza art. 86 indice 3 alin. 1 Cod pena1 condamnatul a fost obligat să se supună următoarelor masuri de supraveghere, care vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Harghita:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Harghita;
b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşedinţa sau locuinţa si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea;
c) să comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
În baza art.359 Cod procedură penală i s-a atras atenţia acestuia asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 4 Cod penal şi în baza art. 71 alin. 5 Cod penal s-a suspendat executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere.
În baza art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. c Cod penal, raportat la art. 91 lit. c  Cod penal şi art. 181 alin. 3 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului R.Z.,   sancţiunea de 1000 lei amendă administrativă.
În baza art. 14 Cod procedură penală rap. la art. 346 Cod procedură penală s-a admis în parte acţiunea civila formulata de partea civila A.P.D.R.P.- Program SAPARD şi a fost obligat în solidar cu partea responsabila civilmente SC E.T.SRL Gheorgheni,   la plata sumei de 171994, 48 lei, reprezentând debit rămas de achitat.
În temeiul art. 191 alin. 1 Cod de procedură penală a mai fost obligat inculpatul R.Z. la plata  de  cheltuielilor judiciare către stat.
Pentru a adopta o asemenea soluţie, instanţa de fond a reţinut următoarele considerente:
Prin rechizitoriul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie din data de 10.12.2009, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului  R.Z. pentru infracţiunile prevăzute de: art. 18ind 1 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;  art. 18ind.1 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 alin.2 Cod penal;  art. 25 Cod penal, rap. la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41, al. 2 Cod penal şi a art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000;  art. 290 Cod penal, rap. la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr.78/2000 şi  art. 25 Cod penal, rap. la art. 288 alin. 1 şi 2 Cod penal şi la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000; in final  cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ învinuiţilor: S.C., pentru infracţiunea prevăzută de art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 cod penal, cu referire la art.17 alin.l lit.c din Legea nr.78/2000, şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 Ron lei; T.L., pentru infracţiunea prevăzută de art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2  Cod penal, cu referire la art.17 alin.l lit.c din Legea nr.78/2000 şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 Ron lei;   S.S., pentru infracţiunea prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.290 Cod penal cu referire la art.17 alin.l lit.c din Legea nr.78/2000 şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 Ron lei; F.A.A., pentru infracţiunea prevăzută de art.290 Cod penal cu referire la art.17 alin.l lit.c din Legea nr.78/2000 si aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 Ron lei; M.H. pentru săvârşirea infracţiunea prevăzută de art.288 alin.l şi 2 Cod penal raportat la art.17 alin.l lit.c din Legea nr.78/2000 şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, constând în amendă de 1000 Ron lei.
Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus neînceperea urmăririi penale fata de următoarele persoane: R.L.S., pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 17 alin. 1 Iit. c din Legea nr. 78/2000; P.A. pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, rap. la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000;  M.C.Z. pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal, rap. la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000; A.T.V. pentru infracţiunea prev. de art. 290  Cod penal, rap. la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000; K.M. pentru infracţiunea prev. de art. 290 Cod penal, rap. la art. 17, al.1, lit.c din legea nr. 78/2000.
In cuprinsul actului de sesizare s-a reţinut următoarea situaţie de fapt: 
La data de 04.11.2005, SC „E.T." SRL Gheorgheni, jud. Harghita a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - centrul Regional 7 Alba Iulia, prin administratorul său, inculpatul R.Z., cererea de finanţare prin programul SAPARD pentru proiectul „Construirea pensiunii turistice „E.G." - Gheorgheni, jud. Harghita.
La această cerere, solicitantul SC „E.T." SRL Gheorgheni,   a anexat, ca dovadă a proprietăţii terenului, pe care urma să se construiască pensiunea, două extrase de Carte Funciară emise de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gheorgheni.
Pentru a justifica provenienţa fondurilor necesare cofinanţării, inculpatul R.Z. a anexat la cerere şi certificatul de confirmare de fonduri nr. 3147 din 31.10.2005, emis de Banca Transilvania - Sucursala Miercurea Ciuc.
La data de 16.06.2006, între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), în calitate de Autoritate Contractantă şi SC „E.T." SRL Gheorgheni, jud. Harghita, reprezentată de inculpatul R.Z., în calitate de beneficiar, s-a încheiat Contractul Cadru nr. C 3.40201372100182, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru punerea în aplicare a proiectului „Construirea pensiunii turistice E.G. - localitatea Gheorgheni, jud. Harghita".
În contractul cadru, la durata de execuţie, s-a prevăzut că aceasta „va începe la data semnării", că „durata de execuţie a proiectului este de 15 luni" şi că valoarea totală eligibilă a proiectului, care făcea obiectul finanţării, era de 729.040 RON, din care A.P.D.R.P. s-a angajat să acorde o finanţare, nerambursabilă, de maxim 364.520 RON, echivalentă cu 50 % din valoarea totală eligibilă a proiectului.
În cursul derulării Contractului de finanţare, la data de 11.09.2007 s-a încheiat Actul adiţional nr. 1, prin care durata de execuţie a proiectului a fost prelungită cu 3 luni, până la data de 16.12.2007.
Prin Nota nr. 24184/10.12.2007, A.P.D.R.P. a suspendat Contractul de finanţare încheiat cu SC „E.T." SRL Gheorgheni, jud. Harghita, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 (2) din Anexa I - Condiţii generale, având în vedere că, în privinţa terenului-pe care s-a construit pensiunea erau mai multe litigii pe rolul Judecătoriei Gheorgheni.
Prin Nota de aprobare nr.9569/10.06.2008 s-a propus încetarea suspendării Contractului de finanţare şi au fost încheiate: actul adiţional nr.2/24.06.2008 - prin care s-a prelungit durata de execuţie a proiectului până la data de 30.09.2008; actul adiţional nr.3/31.10.2008 prin care s-a prelungit durata de execuţie a proiectului până la data de 31.10.2008 şi pentru aprobarea modificării soluţiei tehnice în privinţa schimbării bazinului vidanjabil cu o microstaţie de epurare a apelor uzate; actul adiţional nr.4/22.04.2009 prin care s-a prelungit durata de execuţie a proiectului până la data de 30.05.2009; actul adiţional nr.5/23.07.2009 prin care s-a prelungit durata de execuţie a proiectului până la data de 30.09.2009.
Parte integrantă a Contractului cadru de finanţare C 3.40201372100182 şi cu aceeaşi forţă juridică au fost: Anexa I: „Prevederi Generale"; Anexa II: „Panouri cu afişare temporara şi placi cu amplasare permanenta cu informaţii privind participarea Uniunii Europene"; Anexa III: „Bugetul indicativ si planul financiar"; Anexa IV: „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi"; Anexa V: „Instrucţiuni de plata", toate acestea stabilind norme obligatorii în sarcina beneficiarului, încălcarea lor ducând la încetarea executării contractului cu dreptul Agenţiei SAPARD de a cere restituirea finanţării.
Astfel, potrivit Anexei I - „Prevederi generale" beneficiarul avea următoarele obligaţii: potrivit art. 2 (1) - „să întocmească şi să ataşeze la fiecare cerere de plată rapoarte de execuţie, respectând Instrucţiunile de Plată - Anexa V la prezentul contract"; potrivit art. 2 (2) - „să furnizeze orice alte informaţii de natură tehnică sau financiară solicitate de Autoritatea Contractantă"; potrivit art. 3 (1), ca „Beneficiarul se obligă să respecte pe toată durata contractului, criteriile de eligibilitate şi de selecţie înscrise în cererea de finanţare. De asemenea, pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Beneficiarul se obligă să nu modifice  substanţial proiectul, conform art. 14 (2) al prezentului contract"; potrivit art. 4, trebuia să adopte „o asemenea conduită care va evita conflictul de interese şi va informa imediat Autoritatea Contractantă despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict"; potrivit art. 9 (6) - „Pentru schimbarea adresei sediului social, schimbarea contului bancar sau înlocuirea responsabilului legal sau tehnic, Beneficiarul notifică Autoritatea Contractantă. Pentru schimbarea contului bancar şi / sau a băncii, modificarea va fi însoţită de acordul scris al băncii creditoare dacă beneficiarul a solicitat credit bancar pentru cofinanţarea proiectului. Pentru oricare din aceste cazuri, notificarea va fi însoţită de documente justificative eliberate de autorităţile competente care vor fi ulterior autorizate de Autoritatea Contractantă şi devin parte integrantă din contract".
Prin Anexa I, art. 11 - Încetarea contractului" s-a stabilit că: „11 (1) In cazuri excepţionale şi temeinic dovedite, inclusiv în cazurile de forţă majoră, Autoritatea Contractantă poate decide rezilierea Contractului printr-o notificare scrisă, fără a fi cerută plata finanţării nerambursabile; 11 (2) Autoritatea Contractantă poate înceta executarea Contractului, fără să facă înştiinţare şi fără să plătească finanţarea nerambursabilă, în cazul încălcării de către Beneficiar a prezentului contract; această eventualitate, Autoritatea Contractantă va solicita restituirea completă a urnelor deja plătite în cadrul Contractului.
Anterior rezoluţiuni contractului, Autoritatea Contractantă poate suspenda plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă, după cum este specificat în acest articol; 11 (3) În cazul în care Beneficiarul nu se prezintă în termen de 30 zile de la semnarea contractului pentru depunerea declaraţiei de eşalonare a plăţilor cu toate documentele specificate în Anexa V - Instrucţiuni de plată, contractul este desfiinţat de drept.”
Prin art. 14(1) din Anexa I s-a stabilit că nu sunt eligibile pentru finanţarea în cadrul Programului: „... lit. e) costurile oricăror servicii, bunuri şi lucrări care valorează mai mult decât echivalentul în Ron a 10.000 Euro, pentru care Beneficiarul nu a obţinut oferte de la cel puţin 3 furnizori, originalele acestora fiind incluse în declaraţia de cheltuieli
Potrivit art. 17 (1) - „Prin Neregularitate, în  accepţiunea prezentului contract, se înţelege orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanţare, acordurilor de finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor contractului de finanţare, rezultată dintr-o acţiune sau omisiune de către beneficiar, care printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea Comunităţii Europene şi a României.
Prin Anexa IV - „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi -Cap.I - „Prevederi Generale", s-a stabilit că: „Obiectul unui contract de achiziţii — achiziţie de servicii, bunuri sau lucrări - să fie inclus în cererea de finanţare în baza căreia a fost atribuit contractul de finanţare"; „Costurile eligibile ale oricăror servicii, bunuri şi lucrări mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 Euro, sunt eligibile dacă beneficiarii privaţi au obţinut cel puţin 3 oferte conforme de la furnizori diferiţi. " Pentru orice achiziţie a cărei valoare nu depăşea echivalentul în lei a 10.000 Euro, beneficiarul trebuia să depună, cel puţin, o ofertă conformă; „atribuirea contractelor să fie în concordanţă cu principiul liberei concurenţe, al transparenţei, al respectării parametrilor de calitate ai obiectelor achiziţiilor şi ai eficienţei utilizării fondurilor.
2. Derularea efectivă şi încheierea contractelor de achiziţii nu  puteau avea loc decât după data semnării contractelor de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Program SAPARD, cu excepţia contractelor de consultanţă şi de proiectare 12% din valoarea total eligibilă a proiectului conform Acordului Multianual de Finanţare;
Prin Anexa V – “Instrucţiuni de plată a contractelor de finanţare", s-a prevăzut, între altele, că dosarul cererii de plată trebuie să cuprindă următoarele documente justificative: „copii facturi, copii documente de plată, situaţii de plată pentru lucrările executate, copii ale certificatelor de origine a bunurilor, certificate tip EURl/facturilor sau documentelor comerciale cu declaraţia exportatorului autorizat, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului în care acesta să confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate - generale şi specifice - pe parcursul realizării proiectului, etc. 
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 79 din 28.08.2003 - privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, „termenii şi expresiile" care îşi găsesc aplicabilitate în domeniu, erau, după cum urmează: „ a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare - privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri /acorduri, rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţilor Europene şi/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) — f) din Legea ir.500/2002 — privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin.(2) lit.a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 - privind finanţele publice locale; b) fraudă înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu : utilizarea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secţiunea 41 din Legea nr.78/2000  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) –f) din Legea nr. 500/2002 –privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art.1 alin.(2) lit. a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 - privind finanţele publice locale; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial; operatorul economic este persoana fizică sau juridică ori alte organe şi/sau entităţi constituite potrivit legii; creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunităţii Europene, la bugetele administrate de acestea ori în numele lor, precum şi/sau prevăzute la art.1 alin.(2) lit. a) - j) din Legea nr.500/2002 - privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin.(2) lit. a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 - privind finanţele publice locale, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente".
Având în vedere şi definiţiile date termenilor de „neregulă" şi fraudă", cu precizarea că acestea au fost modificate şi completate prin Ordonanţa Guvernului nr. 12 din 31.01.2007, din actele de urmărire penală administrate în cauză, prin rechizitoriu, s-au reţinut următoarele încălcări ale dispoziţiilor legale aplicabile în materie:
1. În privinţa achiziţiilor de servicii - studiu de fezabilitate, plan de afaceri şi strategie de marketing, servicii de consultantă privind implementarea proiectului, respectiv a achiziţiilor de lucrări -de instalaţii şi de construcţii.
Primind Notificarea referitoare la aprobarea fişei de avizare a dosarelor de achiziţii, beneficiarul SC „E.T." SRL Gheorgheni, a organizat, prin inculpatul R.Z., 5 (cinci) proceduri de achiziţie – cerere ofertă, respectiv pentru: studiul de fezabilitate, plan de afaceri strategie de marketing, servicii consultanţă în vederea implementării proiectului, lucrări de instalaţii şi lucrări de construcţii.
Pentru toate aceste achiziţii comisia de Evaluare a fost compusă din inculpatul R.Z. - în calitate de preşedinte şi din martorii A.E. şi P.A., ofertele fiind lansate şi primite, astfel:
- la studiul de fezabilitate: SC „D.C." SRL Odorheiu :Secuiesc, judeţul Harghita, SC „M.P." Cozmeni, judeţul Harghita şi SC “M." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita;
- la plan de afaceri şi strategie de marketing: SC „D.C." SRL Odorheiu Secuiesc, SC „I.C." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita şi SC „P.E.C." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita;
- la servicii de consultanţă în domeniu] managementului : SC „D.C." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, SC „T.C." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita şi SC „P.E.C." SRL Odorheiu Secuiesc; judeţul Harghita;
- la lucrări de instalaţii: SC „G." SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita; SC „E.B." SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita şi SC F." SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita;
- la lucrări de construcţii: SC „E." SRL Gheorgheni, judeţul Harghita, SC „H." SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita şi SC „I.S.C." SA Miercurea Ciuc, judeţul Harghita.
Prin procesele verbale de adjudecare nr. 17 din 22.08.2005, nr. 18 din 23.08.2005, nr. 33 din 06.03.2006, nr. 56 din 15.05.2006 şi nr. 55 din 15.05.2006 pentru primele 3 (trei) achiziţii a fost desemnată câştigătoare oferta SC „D.C." SRL Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, pentru achiziţia de lucrări de instalaţii - SC „G." SRL Miercurea Ciuc, iar pentru achiziţia de lucrări de construcţii SC „E." SRL Gheorgheni, judeţul Harghit.
Pentru acestea, inculpatul R.Z. a dat declaraţia, pe propria răspundere nr. 53 din 12.05.2006, prin care a precizat că toate achiziţiile proiectului „au fost efectuate în mod corect şi nu există un conflict de interese de natură să influenţeze decizia de atribuire a contractelor”.
Ulterior s-a constatat, însă, că la data participării la procedurile de achiziţii F.Z. avea calitatea de asociat la SC „D.C." SRL Odorheiu Secuiesc, dar şi de angajat la SC „P.E.C." SRL Odorheiu Secuiesc, societate la care administrator era soţia sa F.E., între cele două firme existând un evident conflict de interese.
S-a stabilit, de asemenea, că licitaţiile au fost formal organizate, cu intenţia vădită de a se crea o aparenţă de legalitate şi, cu destinaţie precisă către firmele declarate câştigătoare, de reţinut fiind aici că membrii comisiei de Evaluare a ofertelor, martorul A.E. şi făptuitorul P.A. n-au cunoscut faptul că au fost desemnaţi să facă parte dintr-o astfel de comisie, nu li s-au prezentat, n-au văzut toate ofertele în original şi nu şi-au spus punctul de vedere asupra punctajelor. Mai mult, SC „H." SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita n-a primit şi n-a înregistrat cererea de ofertă lansată la SC „E.T." SRL Gheorgheni. judeţul Harghita depusă în dosarul SAPARD.
Procedând în acest mod, inculpatul R.Z. a încălcat dispoziţiile art. 3 (1), art. 4 şi art. 14(1) din Anexa I - prevederi generale" , precum şi Cap. I, pct. 3 din Anexa IV - „Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, respectiv Anexa V - instrucţiuni de plată a contractelor de finanţare".
2. În privinţa executării lucrărilor de instalaţii si de construcţii SC"E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, a încheiat, la data de 17.05.2006, cu SC"G."SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita, contractul de execuţie lucrări de instalaţii nr.-151, în valoare de 262.065,15 Ron, fără TVA şi la data de 18.05.2006 cu SC"E."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, contractul de execuţie lucrări de construcţii nr.148, în valoare de 685.051 Ron, fără TVA.
Lucrările de construcţie la pensiune, executate în baza Autorizaţiei de construire nr. 135 din 31.10.2005 emisă de Primăria mun. Gheorgheni, jud. Harghita, a fost începute, conform Procesului verbal nr.71 din 17.06.2006 anexat la cererea de plată - tranşa II, în aceeaşi zi, respectiv la 17.06.2006.
În evidenţele SC"E."SRL Gheorgheni, a fost identificat, însă, şi un alt contract cu nr.148 datat din 08.05.2006, semnat de aceiaşi reprezentanţi ai părţilor, şi, în cursul urmăririi penale, s-a stabilit că , în fapt, lucrările de construcţie la pensiune au început la data de 11.05.2006, aşadar, anterior procesului verbal de adjudecare a contractului de către SC"E."SRL Gheorgheni, încheiat la data de 15.05.2006 şi, mai mult chiar, anterior încheierii Contractului cadru de finanţare cu Agenţia SAPARD.
Pentru obţinerea de fonduri, din bugetul general al Comunităţilor Europene, dat fiind faptul că încheierea şi derularea unui astfel de contract, nu se putea face decât după data de semnării contractului de finanţare, inculpatul R.Z. 1-a determinat pe numitul T.L. - inginer C., or şi diriginte de şantier, să întocmească şi să semneze procesul-verbal nr.71 din 17.06.2006 din care, contrar adevărului, rezulta că lucrările de construcţie ar fi început la data de 17.06.2006 deşi, în fapt, executarea lor începuse încă din data de 11.05.2006. Acest proces verbal obligatoriu pentru plăţile - tranşa II, a mai fost semnat de inculpatul R.Z. si de numiţii S.C. - inginer şef la SC"E."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, şi S.S. - inginer geolog la SC"G.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita,  P.A. - inginer proiectant la SC "P."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, M.C.Z. - director tehnic la SC"G."SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita, şi R.L.S. - inginer C. În acelaşi scop al obţinerii fondurilor de finanţare aprobate, inculpatul R.Z. a determinat-o pe numita M.H.- inspector de specialitate cu atribuţiuni de control la Inspectoratul Judeţean în construcţii Harghita, să falsifice un înscris oficial - prima filă a procesului verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante nr.84/25.05.2006 înregistrat sub nr. 1060/31.05.2006 la acest inspectorat şi sub nr.331/25.05.2006 la SC"'E."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, pe care îl întocmise anterior prin modificarea datei verificărilor şi întocmirii, respectiv să facă menţiunea „20.06.2006", în loc de „25.05.2006”. 
Mai mult, în scopul arătat, inculpatul R.Z. i-a determinat pe numiţii S.C. - inginer şef la SC"E."SRL Gheorgheni, jud.Harghita, T.L. - inginer C.or,  diriginte de şantier şi S.S. - inginer geolog la SC'G.T."SRL Gheorgheni, jud.Harghita, să întocmească sau să semneze şi alte înscrisuri sub semnătură privată conţinând date şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, respectiv: 
- procesul-verbal de predare - primire a amplasamentului şi a bornelor de repere nr. 1/17.06.2006 întocmit de S.C. şi semnat de acesta şi de T.L., precum şi de K.M., A.T.V. şi R.L.S., înscris în care s-a atestat, contrar adevărului, că la data de 17.06.2006 s-ar fi desfăşurat delimitarea în teren conform planului, cota absolută fiind cota 0,00 şi faptul că pe amplasament nu sunt construcţii şi instalaţii; 
- procesul-verbal de verificare a naturii terenului de fundare nr.2/20.06.2006 încheiat iniţial la data de 25.05.2006 şi refăcut de F.A.A. la cererea lui S.S., înscris semnat de acesta din urma, de inculpatul R.Z. si de  T.L., S.C. si de  R.L.S.; 
- procesul-verbal de verificare a cotei de fundare nr.3, înscris prin care S.C. a confirmat, sub semnătură proprie, împrejurări nereale asupra datei de 20.06.2006, în condiţiile în care acesta a fost întocmit în luna noiembrie 2006, atunci când s-a solicitat tranşa II de plată, înscris semnat şi de T.L., respectiv de martorul P.A.;
 3. În privinţa plăţilor solicitate şi primite de beneficiarul proiectului SC"E.T."SRL Gheorgheni, jud.Harghita.
Potrivit prevederilor Contractului cadru pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului SAPARD, plăţile s-au efectuat pe baza cererilor depuse, de beneficiar, însoţite de documentele justificative şi autorizate de A.P.D.R.P., SC'E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, optând pentru plata finanţării nerambursabile în 3 (trei) tranşe.
Cererea de plată - tranşa I a fost înregistrată la A.P.D.R.P. - Centrul regional Alba Iulia la data de 30.11.2006, beneficiarul SC"'E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, solicitând autorizarea cheltuielilor în valoare de 385.440,80 Ron - reprezentând 50% din cheltuielile eligibile efectuate.
Potrivit Certificatului de plată nr.6534 din 25.01.2007, cheltuielile eligibile avizate au fost de 378.768,94 Ron, valoarea finanţării nerambursabile achitate fiind de l89.384,47 Ron.
Cererea de plată - tranşa II a fost înregistrată la A.P.D.R.P. - Centrul Alba Iulia, beneficiarul SC"E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, solicitând autorizarea cheltuielilor în valoare de 195.377,06 Ron şi plata sumei de 97.688,53 Ron - reprezentând 50% din cheltuielile eligibile efectuate. 
Potrivit Certificatului de plată nr.7654 din 18.06.2007, cheltuielile eligibile avizate au fost de 91.610,01 Ron, cele achitate fiind de 97.610,01 Ron. 
Cum, Contractul de finanţare a fost suspendat, după cum s-a arătat, prin Nota nr.24.184 din 10.12.2007, A.P.D.R.P. n-a mai avizat şi achitat tranşa III de plată, beneficiarul investiţiei SC"E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, a obţinut, în condiţiile descrise anterior, pe nedrept, în total suma de 286.994,48 Ron.
4. Omisiuni în furnizarea datelor cerute potrivit legii pentru obţinere de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene
Prezentând A.P.D.R.P. - Agenţia SAPARD, documentele inexacte sau false evidenţiate anterior, beneficiarul investiţiei SC'E.T."SRL Gheorgheni, a omis, totodată ca, prin reprezentantul său legal, inculpatul R.Z., să comunice Centrului regional Alba Iulia, evident în acelaşi scop al obţinerii de fonduri, următoarele date:
- modificările asupra regimului proprietăţii terenului pe care s-a construit pensiunea turistică „E.G.", imobil revendicat de Peter Iuliana care a acţionat în instanţă SC'E.T."SRL, deşi prin contract şi declaraţia pe propria răspundere din 02.11.2005, se angajase să facă acest lucru;
- existenţa altor conflicte de interese apărute ca urmare a faptului că parte din materialul - elemente P.K.C. utilizat la construcţia pensiunii „E.G." provenea de la SC "P.C." SRL Gheorgheni, societate la care avea calitatea de administrator, valoarea acestor materiale ridicându-se la suma de 56.300 Ron.
Pe parcursul urmăririi penale, situaţia de fapt mai sus expusă a fost  stabilită şi prin următoarele mijloace de probă: contractul de finanţare şi anexele acestuia; dosarele de achiziţii şi plăţi aflate la Agenţia SAPARD;  înscrisurile ridicate de la Primăria Gheorgheni, C.F. Gheorgheni şi inculpatul R.Z. în privinţa imobilului pe care s-a construit pensiune „E.G.”; documentele ridicate de la SC"E.T."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, SC „E." SRL Gheorgheni, jud. Harghita şi de la SC "P.C."SRL Gheorgheni, jud. Harghita; raportul de constatare tehnico - ştiinţifică de natură grafică;  nota de constatare a A.N.A.F. - Garda Financiară Secţia Harghita şi actele anexă acesteia; declaraţiile martorilor: N.F., S.C., A.E., K.G., A.H., S.L., Z.I., B.E.I., P.T.; declaraţiile martorilor: L.L., B.C., X.I., P.I., N.I., B.A.; - declaraţiile învinuiţilor R.I., S.C., T.L., S.S., F.A.A.şi M.H., precum şi ale făptuitorilor R.L.Z., P.A., A.T.V. şi K.M.; procesele-verbale de confruntare.
Analizând probatoriul administrat in faza de urmărire penala, prin rechizitoriu s-au evidenţiat următoarele aspecte:
- potrivit Notei de constatare nr. 503044/HR/25.07.2008 a A.N.A.F. - Garda Financiară - Secţia Judeţeană Harghita, „...Pe parcursul derulării activităţilor de construcţii în vederea realizării obiectului pensiune turistica "E.P." aparţinând SC E.T.SRL, executantul SC E. SRL a utilizat materiale de construcţii provenite de la SC P.K. SRL firma a cărui administrator este Dl R.Z., valoarea elementelor de construcţie fiind de 56.300 RON (conform facturilor fiscale anexate la Nota de constatare nr. 150003/2008, întocmit la SC E. SRL...”;
- potrivit notei de control nr. 7/227/2008 din 03.09.2008 a Departamentului pentru Lupta Antifraudă, referitor la procedurile de achiziţie;
„ ...- nu au existat întruniri ale tuturor membrilor comisiei de Evaluare, în toate procedurile de achiziţie şi aceştia nu au oferit un punctaj ofertanţilor;
- Evaluatorilor nu li s-a adus la cunoştinţă faptul că fac parte din comisia de Evaluare;
- Evaluatorilor nu le-au fost prezentate şi nu au văzut toate ofertele n original;
- activitatea de Evaluare a celor doi membri a constat doar în sugestii date responsabilului legal de proiect...”;
-  potrivit notei  de  control nr.  7/227/2008/2009 din 10.11.2009 Departamentului pentru Lupta Antifraudă, învinuitul R.Z. a prezentat autorităţii contractante, „...Cererea de plată aferentă Tranşei I, înregistrată sub nr. 4499/30.11.2006 conţinând documente (procesul verbal de începere a lucrărilor nr. 71/17.06.2006, procesul verbal de primire a amplasamentului şi a bornelor  de repere nr. 1/17.06.2006, procesul verbul de verificare a naturii terenului de fundare nr. 2/20.06.2006, proces verbal de verificare a cotei de fundare nr. 3/20.06.2006, proces verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante nr. 84/20.06.2006, înregistrat la I.J.C. Harghita cu nr. 1060/20.06.2006, situaţia de lucrări nr. 01 din noiembrie 2006) care nu corespund adevărului…”.
De asemenea, au fost reţinute ca şi probe si mijloace de proba, declaraţiile următorilor martori: P.I. - fost primar al mun. Gheorgheni, jud. Harghita,  B.A.,  A.E. - membru în comisia de Evaluare a ofertelor, P.M. - administrator  la  SC "P. "SRL Gheorgheni, jud. Harghita, N.F. - inginer la SC"E."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, K.G.   - administrator la SC "E."SRL Gheorgheni, jud. Harghita, A.H. - contabil şef la SC'E.” SRL Gheorgheni, jud. Harghita, S.L. - inginer la SC'I.S.C. SA Miercurea Ciuc, jud. Harghita, P.N. - inginer şef la SC"H."SRL  Miercurea Ciuc, jud. Harghita, K.S. - inginer şef la SC"G."SRL Miercurea Ciuc, jud. Harghita, B.A. - administrator la SC M." SRL Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, S.C. - administrator şi director la SC "D.C.'SRL Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita, precum si declaraţia inculpatului R.Z. care  a precizat, în esenţă, următoarele: „...In privinţa faptului că la construcţia pensiunii a fost utilizat şi material lemnos care provenea şi de la SC P. C. SRL Gheorgheni, arăt că nu este vorba de material lemnos, ci de ,, elemente de construcţie P.K.C. ",mai precis un ,, cofraj pierdut din polistiren " care nu era comercializat de nici o altă firmă din România, în afară de societatea la care eu sunt într-adevăr administrator SC "P. C.'SRL Gheorgheni. Acest material este fabricat în Ungaria şi eu ulterior construcţiei am făcut chiar demersuri pentru a fi distribuitorul produsului în cauză.
La SC „P.  C.” SRL Gheorgheni asociaţi sunt P.M. - soţia lui P.A. şi o societate din Ungaria, aşa cum rezultă şi din datele aflate la Oficiul Naţional al Comerţului.
Am considerat că nu este cazul să înştiinţez Agenţia SAPARD despre faptul că sunt administrator  la  SC'P. C.SRL Gheorgheni  şi  că materialul la care m-am referit provine, prin cumpărare, de la această societate...".
„...Tot terenul unde urma să fie construită pensiunea era o mocirlă şi am solicitat SC"E."SRL înainte de adjudecarea ofertei, înainte de încheierea contractului din 18.05.2005, inclusiv înainte de încheierea în iunie a contractului de finanţare cu Agenţia SAPARD, să execute nişte şanţuri şi demolarea unui drum forestier. Aceste activităţi le-am solicitat ca pregătire a terenului pentru construcţie şi erau lucrări separate pe o comandă distinctă şi nu aveau legătură cu contractul...".
„ ...Da, eu le-am indicat aceste preţuri celor trei ofertanţi... ".
„...Am fost modificat traseul conductelor, deoarece B.A. a formulat o plângere la Poliţie pentru tulburare de posesie, susţinând că terenul unde erau montate ţevile este proprietatea ei. Nu ne-am putut înţelege pe cale amiabilă, mi s-a cerut de către aceasta chiar 100.000 Euro. Modificările au fost efectuate de un cunoscut de al meu - R.S., datorită prieteniei dintre noi...".
„...Da, eu am solicitat acest lucru la sugestia angajaţilor de la SC „D.C." SRL, n-aş putea preciza care anume. Am aflat mai târziu, în cursul acestei anchete, că SAPARD impunea ca obligaţie acest lucru, respectiv să nu existe lucrări înainte de încheierea contractului cu Agenţia SAPARD.
Iniţial au fost întocmite aceste procese-verbale, datate în mod real, adică prin acelea se certifica începerea lucrării anterior încheierii contractului cu Agenţia SAPARD.
Procesele-verbale în cauză, cu data reală a lucrărilor, le-am predat la SC „D.C." SRL pentru a întocmi documentaţia aferentă plăţii tranşei , acest lucru având loc în luna noiembrie 2006, însă ulterior, conform celor precizate de reprezentanţii SC „D.C." SRL, am solicitat refacerea acestor procese-verbale cu date ulterioare încheierii contractului.
Eu m-am deplasat la Inspectoratul Judeţean pentru Construcţii Harghita în scopul arătat, am solicitat modificarea, dar nu pot preciza numele persoanei cu care am  discutat şi care a făcut modificarea. îmi amintesc că în ziua respectivă mi .s-a şi înmânat un exemplar din procesul-verbal astfel modificat, mai precis mi s-a înmânat doar prima filă din procesul-verbal, iar fila a doua, unde apăreau toate semnăturile şi persoanele participante la activitate, a fost folosită cea de la procesul - verbal din 25.05.2006.
Am făcut acest lucru tot în cursul lunii noiembrie 2006, conform celor precizate de către SC „D.C." SRL... " 
 „...Aşa cum am declarat, la d-na M.H. am apelat atunci când m-am deplasat la sediul I.J.C. Harghita şi i-am cerut să se refacă procesul verbal de control al calităţii lucrărilor în faze determinante nr. 84/25.05.2006 şi să se menţioneze ca dată a acestui proces verbal şi a desfăşurării activităţii de verificare în teren, din câte reţin ziua de 20.06.2006...”. 
Pe parcursul cercetării judecătoreşti, la data de 01.03.2010, partea vătămata Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 286994.48 lei, reprezentând contravaloarea integrala a finanţării nerambursabile decontate beneficiarului SC E.T.SRL.
La termenul din data de 04.11.2010, in conformitate cu prevederile art. 323 Cod pr. Pen., s-a procedat la audierea inculpatului, declaraţia acestuia fiind ataşata la dosarul cauzei.
In conformitate cu prevederile art. 327 cod pr. Pen., au fost audiaţi martorii propuşi prin rechizitoriu, respectiv: A.E., S.C., A.T.V., K.M., S.C., P.A., T.L., S.S., F.A.A., A.H., K.G., M.C.Z., P.I., B.A.
La solicitarea inculpatului, în cauză, au fost audiaţi martorii S.L. si B.N., de asemenea, tot la solicitarea inculpatului, instanţa a procedat la luarea unui supliment de declaraţie de inculpat.
Inculpatul a depus la dosar un set de înscrisuri, aflate la filele 207-232 din dosar.
La termenul din 10.10.2011, inculpatul, prin apărător, a solicitat schimbarea încadrării juridice a faptei data prin rechizitoriu, in sensul ca solicita a se retine , in loc de art. 18 ind.1 al. 1 si 3 , doar art. 18 ind.1 al.1, iar in locul infracţiunii prevăzute de art. 18 ind.1 al.2 si 3, doar art. 18 ind.1 al.2 ambele din legea nr. 78/2000.
La data de 28.10.2011, partea civila Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a depus o precizare a acţiunii civile, prin care a arătat că rectifică cererea de constituire de parte civila, în sensul că se constituia parte civilă cu suma de 248447.03 lei, reprezentând: 171994.48 lei debit rămas de achitat, deoarece inculpatul a achitat suma de 115000 lei din debitul iniţial; 15841.69 lei majorări de înregistrare; 7911.75 lei dobânzi de întârziere; 26899.94 lei dobânzi de întârziere; 25799.17 lei penalităţi de întârziere.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, în concordanţă cu dispoziţiile art. 63 C.proc.pen., instanţa a constatat următoarele:
Cu privire la solicitarea inculpatului privind schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 din legea nr. 78/2000, precum si schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 din legea nr. 78/2000, instanţa a reţinut că se impune respingerea cererii, ca neîntemeiata, pentru următoarele:
Inculpatul a fost trimis in judecata pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 18 ind.1, al.1 si 2, ambele cu aplicarea al.3 din acelaşi articol, deoarece, la data sesizării faptei, precum si la data înaintării rechizitoriului către instanţa de judecată, valoarea prejudiciului se ridica la suma de 286994.48 lei, reprezentând contravaloarea finanţării nerambursabile decontată de partea civilă către beneficiarul SC E.T.SRL.
S-a apreciat, raportat la aceasta valoare, că era pe deplin justificată aplicarea al.3 din art. 18 ind.1 din legea nr. 78/2000, care prevedea că pedeapsa se majorează dacă faptele prevăzute la aliniatele 1 si 2 au produs consecinţe deosebit de grave. 
Potrivit art. 146 cod penal, prin consecinţe deosebit de grave se înţelegea o pagubă materială mai mare de 200000 lei, condiţie îndeplinită în prezenta speţă.
Solicitarea inculpatului, în sensul de a nu se reţine prevederea aliniatului 3 al art. 18 ind.1 din legea 78/2000, avea în vedere aspectul că, la data de 28.06.2010, prin ordinul de plată nr. 222, acesta, în calitate de reprezentant al părţii responsabile civilmente SC E.T.SRL, a achitat suma de 115000 lei din debitul total de 286994.48 lei, astfel că, în prezent, paguba materială se afla sub limita de 200000 lei, nemaireprezentând o consecinţă deosebit de gravă si, astfel, impunându-se schimbarea încadrării juridice în sensul celor arătate mai sus.
Interpretând în mod coroborat dispoziţiile înscrise in art.18 ind.1 , al.3 al legii nr. 78/2000 cu prevederile art. 146 Cod penal, instanţa a constatat ca nu se impunea schimbarea încadrării juridice data faptei prin rechizitoriu, deoarece fapta a produs, în momentul săvârşirii ei,  aceste consecinţe deosebit de grave; aspectul că, în cursul judecării cauzei, a fost achitată o parte din prejudiciu, care s-a redus astfel sub limita prevăzuta de art. 146 Cod penal, nu putea conduce la schimbarea încadrării juridice a faptei, care a fost corect încadrata, ci putea, eventual, să constituie o circumstanţa atenuanta personală a inculpatului, care a depus stăruinţa in vederea reparării pagubei pricinuite.
Pentru considerentele expuse, instanţa  a respins cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.1 din legea nr. 78/2000, cerere formulata de inculpatul R.Z., de asemenea,  a respins şi cererea privind schimbarea încadrării juridice a faptei, din infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, in infracţiunea prevăzuta de art. 18 ind.1, al.2 din legea nr. 78/2000, cerere formulata de inculpatul R.Z..
Cu privire la starea de fapt, s-a constatat de către instanţă următoarele:
In  baza cererii de finanţare, nr. F 340201372100182/04.05.2006, s-a încheiat contractul de finanţare C 340201372100182/16.06.2006, intre Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, in calitate de autoritate contractanta si SC E.T., prin administrator R.Z., in calitate de beneficiar. Contractul s-a încheiat pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil, in vederea punerii in aplicare a proiectului „Construirea pensiunii turistice E.G.” in Gheorgheni, jud.Harghita.
Contractul a fost încheiat pentru o valoare a cheltuielilor eligibile de 729040lei, din care finanţare nerambursabila 50% in cuantum de 364520 lei.
In acest contract cadru s-a stabilit ca durata de execuţie a proiectului era de 15 luni, cu începere de la data semnării contractului, durata de execuţie fiind ulterior prelungită, prin actele adiţionale nr. 1,2,3,4 si 5, până la data de 30.09.2009.
Prin Nota nr. 24184/10.12.2007, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit a suspendat contractul de finanţare cu SC E.T.SRL, dat fiind că, in privinţa terenului, pe care s-a construit pensiunea, existau mai multe litigii pe rolul Judecătoriei Gheorgheni.
Prin Nota nr. 9569/10.06.2008 s-a propus încetarea suspendării Contractului de finanţare.
Cu privire la terenul pe care s-a construit pensiunea turistica E.G., au fost reţinute următoarele: 
Potrivit contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 2011/08 iulie 2005, la Biroul notarului public M.M. din Gheorgheni,  SC E.T.SRL, reprezentată de R.Z. a cumpărat de la vânzătorii R.V. şi E., „Fâneaţa la postata «E.N.» în suprafaţă totală de 919 mp, Păşune la postata «E.N.» în suprafaţă totală de 13.164 mp, identificate în CF639 CN - Gheorgheni, nr. cad. 708/2 si 709/2. situate în extravilanul mun. Gheorgheni, judeţul Harghita...şi Teren neclădit în extravilan în suprafaţă totală de 4370 mp, identificate în C.F. 14315 - Gheorgheni. nr. top. 22518/1, 22520/1 si 22519 situate în extravilanul mun. Gheorgheni, judeţul Harghita..." Potrivit  extraselor de Carte funciară 639 CN şi 14315 CN, eliberate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Gheorgheni,  la rubrica înscrieri privitoare la proprietate, era înscris" SC „E.T.SRL GHEORGHENI în întregime 1/1 cu titlu de cumpărare conf. înch. nr. 2611/2005 c.f."
Potrivit declaraţiei pe propria răspundere, dată de responsabilul legal al proiectului, inculpatul R.Z., precizează că „...voi aduce la cunoştinţa Agenţiei Sapard în termen de trei zile, de la data începerii lor, orice modificare asupra regimului proprietăţii terenului care reprezintă amplasamentul investiţiei proiectului menţionat mai sus.".
Pentru execuţia lucrărilor la pensiunea menţionată, SC E.T. SRL a avut Autorizaţia de construire nr. 135 din 31.10.2005 emisă de Primăria municipiului Gheorgheni, judeţul Harghita.
Pentru terenul pe care era şi este amplasată pensiunea, numita P.J. a depus cerere de retrocedare în anul 1992. Ca urmare a faptului că, in zona respectivă, Primăria Gheorgheni deţinea  unele obiective de interes local(o staţie de pompare a apei pentru municipiul Gheorgheni şi un dig de protecţie) numita P.J. a fost anunţata de Primăria Gheorgheni că, în zona respectivă, nu se vor retroceda terenuri şi că va intra pe lista de despăgubiri sau i se vor da terenuri, în compensaţie, în altă zonă, aspect cu care aceasta a fost de acord. Ulterior, Primăria Gheorgheni a retrocedat în aceeaşi zonă, numitei T.K., terenul pe care se afla staţia de pompare şi digul. Acest teren a fost cumpărat de familia R.V. şi E., care, după cumpărare, a încheiat cu Primăria Gheorgheni un Act de dezmembrare şi contract de schimb, autentificat sub nr. 948/22 aprilie 2004, prin care, în locul suprafeţelor ocupate de staţia de pompare şi de dig, i-a fost dat la schimb terenul solicitat de P.J., ulterior efectuându-se modificările cuvenite în Cartea funciară. Luând la cunoştinţă faptul că, în zona în care a solicitat retrocedarea terenului, în anul 1992, la care Primăria Gheorgheni i-a răspuns că nu se retrocedează, s-a retrocedat totuşi terenul respectiv, în posesia căruia a intrat familia R.V. şi E., numita P.J. a demarat o acţiune in instanţa, in urma căreia a obţinut anularea contractului de schimb intre Primăria Gheorgheni si R.V. si E.. In baza acestei hotărâri Comisia de fond funciar i-a eliberat Titlul de Proprietate, iar Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară i-a eliberat extras de carte funciară. In baza hotărârii judecătoreşti, având în vedere că, pe terenul respectiv, era demarată construirea pensiunii de către firma SC E.T. SRL, între numita P.J. şi familia R.V. şi E., s-a  încheiat, în data de 07.06.2006, un contract de vânzare-cumpărare sub semnătura privata,   prin care prima parte a vândut şi cealaltă parte a cumpărat, terenul aflat în discuţie, contra sumei de 250.000.000 (douăsutecincizecimilioane ) lei, suma fiind achitată integral la data încheierii acestui contract. Ulterior,  familia R. a înaintat acţiune în instanţă pentru autentificarea contractului respectiv.
Concluzionând, la data depunerii Cererii de finanţare, respectiv 04.11.2005, beneficiarul avea cunoştinţă de unele litigii legate de terenul pe care urma să construiască pensiunea.
Revenind la circumstanţele încheierii contractului de finanţare nr. C 340201372100182/16.06.2006, precum si obţinerii de fonduri nerambursabile, au fost reţinute de către instanţa următoarele: 
I. Cu privire la achiziţiile efectuate in cadrul proiectului:
Conform Anexei IV la Contractul de Finanţare - Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii măsurilor 1.1, 3.1, 3.4, „costurile eligibile ale oricăror servicii, bunuri şi lucrări, mai mari de echivalentul în RON a 10.000 euro, sunt eligibile dacă beneficiarii privaţi au obţinut oferte conforme. De asemenea, „atribuirea contractelor trebuie să fie în concordanţă cu principiul liberei concurenţe, al transparenţei (...)".
In Anexa IV la Contractul de finanţare - Instrucţiuni de achiziţie se menţionează „Aprobarea Fişei de avizare/neavizare a (...) dosarelor de achiziţii constituie avizul Agenţiei SAPARD pentru începerea procedurii de contractare în vederea semnării Contractului de finanţare".
De asemenea, Anexa I la Contractul de Finanţare prevedea „regulile privind achiziţiile realizate de către organismele private sunt emise de către autoritatea Contractantă, iar Beneficiarul finanţării nerambursabile este obligat sa le respecte conform Anexei IV - Instrucţiuni privind achiziţiile pentru beneficiarii privaţi".
Reprezentantul SC E.T.SRL a depus la Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centru Alba Iulia dosarul de achiziţie, înregistrat sub nr. 3891/17.05.2006 .
Prin Notificarea privind aprobarea Fişei de avizare a dosarelor de achiziţie nr. 4031/23.05.2006 (nr. de înregistrare APDRP), inculpatul a fost înştiinţat să se prezinte, în 30 de zile, pentru semnarea Contractului de Finanţare.
Conform dosarului de achiziţie prezentat echipei de control, beneficiarul a organizat cinci proceduri de achiziţie - cerere de ofertă.
Pentru toate achiziţiile efectuate, comisia de Evaluare a fost compusă din următoarele persoane: Z.R. - preşedinte; E.A. - membru; A.P. - membru.
In dosarul de achiziţie a fost anexată o Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, nr. 16/22.07.2005, semnată de toţi membrii comisiei de Evaluare, pentru toate procedurile de achiziţie. Acest document a fost anexat dosarului de achiziţie depus la CRDRP, în vederea avizării.
Inculpatul a prezentat în Dosarul de achiziţie documente pentru cinci proceduri de cerere de ofertă, respectiv:
1. achiziţie studiu de fezabilitate, fiind regăsite oferte de preţ de la următoarele societăţi comerciale: SC D.C. SRL Harghita - 13.125 ron; SC M.P. SRL- 14.200 ron; SC M.SRL- 15.300 ron.
Prin procesul verbal de adjudecare nr. 17/22.08.2005,  a fost desemnată câştigătoare oferta SC D.C. SRL.
2. achiziţie plan de afaceri şi strategie de marketing, fiind regăsite oferte de preţ de la următoarele societăţi comerciale: SC D.C. SRL Harghita - 23.330 ron; SC I.C. SRL -24.200 ron; SC P.E.C. SRL - 24.600 ron.
Prin procesul verbal de adjudecare nr. 18/23.08.2005 a fost desemnată câştigătoare oferta SC D.C. SRL.
3. achiziţie servicii de consultanţă în domeniul managementului investiţiei privind implementarea proiectului, fiind regăsite oferte de preţ de la următoarele societăţi comerciale: SC D.C. SRL Harghita - 14.600 ron; SC T.C. SRL. - 15.500 ron; SC P.E.C. SRL - 16.000 ron.
Prin procesul verbal de adjudecare nr. 33/06.03.2006, a fost desemnată câştigătoare oferta SC D.C. SRL.
4. achiziţie de lucrări de instalaţii, fiind regăsite oferte de preţ de la următoarele societăţi comerciale: SC G. SRL - 262.065,15 ron; SC E.B. SRL - 275.579,59 ron,SC F. SRL - 296.990,11 ron.
Prin procesul verbal de adjudecare nr. 56/15.05.2008, a fost desemnată câştigătoare oferta SC G. SRL.
5. achiziţie de lucrări de construcţii, fiind regăsite oferte de preţ de la următoarele societăţi comerciale: SC E. SRL - 665.051 ron; SC H.B. SRL - 704.140,52 ron;
Prin procesul-verbal de adjudecare nr. 55/15.05.2006, a fost desemnată câştigătoare oferta SC E. SRL.
In dosarul de achiziţie a fost anexată Declaraţia pe proprie răspundere nr. 53/12.05.2006, în care inculpatul Z.R. a menţionat faptul că „declar pe proprie răspundere că toate achiziţiile din cadrul proiectului au fost efectuate în mod corect”.
Cu privire la  organizarea procedurilor de achiziţie, martorii A.E., P.A. au declarat că nu li s-a adus la cunoştinţă faptul că erau membrii ai comisiei de Evaluare, precum si faptul că, semnăturile aflate în dreptul lor, pe toate documentele aflate în Dosarul de achiziţii (toate procesele verbale de adjudecare, declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate), nu le aparţineau.
 Astfel, din declaraţiile celor doi martori, membri ai comisiei de Evaluare, au rezultat următoarele, cu privire la procedurile de achiziţie: nu au existat întruniri ale tuturor membrilor comisiei de Evaluare, în toate procedurile de achiziţie şi aceştia nu au oferit un punctaj ofertanţilor; Evaluatorilor nu li s-a adus la cunoştinţă faptul că fac parte din comisia de Evaluare; activitatea de Evaluare a celor doi membri a constat doar în sugestii date responsabilului legal de proiect; declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate nr. 16/22.07.2005, precum şi procesele verbale de adjudecare nr. 17/22.08.2005, 18/23.08.2005, 33/06.03.2006, 56/15.05.2006, 55/15.05.2006,  nu au fost semnate de A.P. şi A.E.
Cu privire la  participanţii la procedurile de achiziţie, au rezultat următoarele:
La data participării la procedurile de achiziţie,  numitul Z.F. avea calitatea de asociat la SC D.C. SRL si era  căsătorit cu E.F. ,asociat unic şi administrator la SC P.E.C. SRL. Totodată, Z.F. era angajat la SC P.E.C. SRL.
In dosarul de achiziţie a fost anexată Declaraţia pe proprie răspundere nr. 53/12.05.2006, în care inculpatul Z.R. menţiona „declar pe proprie răspundere că toate achiziţiile din cadrul proiectului au fost efectuate în mod corect".
Astfel, inculpatul a prezentat Autorităţii Contractante dosarul de achiziţie înregistrat sub nr. 3891/17.05.2006 conţinând declaraţii (declaraţia pe proprie răspundere nr. 53/12.05.2006) şi documente (declaraţia de imparţialitate şi confidenţialitate nr. 16/22.07.2005, precum şi procesele verbale de adjudecare nr. 17/22.08.2005, 18/23.08.2005, 33/06.03.2006, 56/15.05.2006 şi 55/15.05.2006, regăsite în dosarul de achiziţie) care nu corespundeau adevărului, fapt ce a avut ca rezultat încheierea contractului de finanţare.
De asemenea, inculpatul a indus în eroare Autoritatea Contractantă cu prilejul încheierii Contractului de Finanţare, cu privire la realitatea organizării procedurilor de achiziţie prin prezentarea unor documente nereale, în scopul de a încheia Contractul de Finanţare, ce a avut ca rezultat pricinuirea unei pagube bugetului de stat.
II. Cu privire la contractele încheiate, ce vizau implementarea proiectului:
Pentru implementarea proiectului, beneficiarul a încheiat următoarele contracte:
- contract de execuţie lucrări instalaţii nr. 151 încheiat în data de 17.05.2006, între SC G. SRL şi SC E.T. SRL având ca obiect lucrări de instalaţii, cu o valoare de 262.065,15 RON fără TVA;
- contract de execuţie lucrări construcţii nr. 148 încheiat în data de 18.05.2006, între SC E. SRL şi SC E.T.SRL, având ca obiect lucrări de construcţii, cu o valoare de 685.051 RON, fără TVA.
- contract de servicii nr. 48 încheiat în data de 14.03.2006, între SC D.C. SRL şi SC E.T. SRL, având ca obiect consultanţă în domeniul managementului investiţiei privind implementarea proiectului, în valoare de 14.600 RON, fără TVA.
- contract de servicii nr. 33, încheiat în data de 26.08.2005, între SC D.C. SRL şi SC E.T. SRL, având ca obiect elaborare studiu de fezabilitate, plan de afaceri şi strategie de marketing, în valoare de 36.455 RON, fără TVA.
Din actele dosarului a rezultat că mai exista o variantă a contractului de lucrări nr. 148, semnată şi ştampilată de reprezentanţii SC E.T. SRL şi SC E. SRL, care purta data de 08.05.2006. în registrul de intrări-ieşiri al SC E. SRL, figurând înregistrat contractul I SC E.T. SRL doar în data de 08.05.2006, deşi procesul verbal de adjudecare a contractului de lucrări era din 15.05.2006.
Lucrările de construcţii s-au executat în baza Autorizaţiei de construire nr. 135/31.10.2005, emisă de Primăria mun. Gheorgheni.
Conform procesului verbal nr. 71/17.06.2006, anexat la Cererea de plata- Transa a doua, data începerii execuţiei a fost 17.06.2006.
Din  declaraţiile martorilor C.S., şef de şantier la SC E. SRL, C.Z.M., angajat SC G. a rezultat faptul că lucrările au început în data de 11.05.2006.
In consecinţa, s-a putut aprecia că inculpatul a modificat înscrisurile menţionate, pentru ca aceste cheltuieli să fie eligibile, inducând în eroare Autoritatea Contractantă cu prilejul executării Contractului de Finanţare, cu privire la derularea contractelor de lucrări, prin prezentarea unor documente nereale sau având menţiuni, în scopul de a obţine sumele de bani aferente Contractului de finanţare.
III. Cu privire la plăţile efectuate in cadrul proiectului:
Potrivit art. 4(2) din Contractul Cadru nr. C 3.40201372100182 din 16.06.2006 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile Programului SAPARD, plăţile se efectuau pe baza cererilor de plată autorizate de A.P.D.R.P., depuse de beneficiari şi însoţite de documente justificative.
 In acord cu prevederile art. 4(3), S.C. E.T. S.R.L. a optat pentru plata finanţării nerambursabile în trei tranşe.
Cererea de  plată pentru  prima tranşă a fost înregistrată la B.R.I.P.S. Centru Alba Iulia, la data de 30.11.2006, iar inculpatul  a  solicitat  autorizarea  cheltuielilor în  valoare  de 385.440.08 RON şi plata sumei de 192.720.04 RON reprezentând 50% din cheltuielile eligibile efectuate.
Potrivit Certificatului de Plată nr. 6534 din 25.01.2007, cheltuielile eligibile constatate au fost în sumă de 378.768,94 RON, iar valoarea finanţării nerambursabile plătite la prima transă a fost de 189.384,47 ron. 
Cererea de  plată pentru transa a doua  a fost înregistrată la B.R.I.P.S. Centru Alba Iulia, la data de 17.05.2007, iar inculpatul  a  solicitat  autorizarea   cheltuielilor  în   valoare   de 195377,06 ron şi plata sumei de 97.688,53 RON reprezentând 50% din cheltuielile eligibile efectuate.
Potrivit Certificatului de Plată nr. 7654 din 18.06.2007, cheltuielile eligibile constatate au fost în sumă de 195.220,03 RON, iar valoarea finanţării nerambursabile plătite la tranşa a doua a fost de 97.610,01 ron .
Cererea de plată pentru tranşa a treia nu a fost depusă până în momentul soluţionării cauzei.
Prin urmare, plăţile totale efectuate în cadrul proiectului de către autoritatea contractantă au însumat 286.994,48 ron.
In drept:
I. Faptele inculpatului R.Z. care, in calitatea acestuia de administrator al SC E.T.SRL , in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, in scopul obţinerii cofinanţării din fonduri europene si in vederea implementării si derulării proiectului privind construirea pensiunii turistice „E.G.” Gheorgheni, a prezentat Agenţiei Sapard Alba Iulia următoarele documente false, inexacte sau incomplete - declaraţia din 02.11.2005, prin care a precizat ca terenul pe care urma să se construiască pensiunea nu face obiectul unor litigii in instanţa, deşi cunoştea aspectul contrar; declaraţia pe propria răspundere nr. 53/12.05.2006, în care a precizat că, toate achiziţiile proiectului  au fost efectuate in mod corect si nu exista conflicte de interese care sa influenţeze decizia de atribuire a contractelor de achiziţii servicii si lucrări, deşi existau astfel de conflicte de interese intre firmele participante ( SC D.C. SRL si  SC P.E.C. SRL); procesele – verbale de adjudecare a achiziţiilor de servicii sau lucrări nr. 17/22.08.2005, 18/23.08.2005, 33/06.03.2006, 55/15.05.2006, 56/15.05.2006, in care s-au făcut menţiuni necorespunzătoare adevărului in privinţa ofertanţilor; procesul-verbal nr. 71/17.06.2006, anexat la cererea de plata a transei a doua, in care s-a menţionat, contrar adevărului, data începerii lucrărilor de construcţie ca fiind 17.06.2006, deşi lucrările au început in realitate la data de 11.05.2006, anterior încheierii contractului de finanţare; cererile de oferta lansate către SC D.C. SRL si SC P.E.C. SRL, firme intre care existau conflicte de interese -  in scopul de a obţine pe nedrept, in doua transe, suma totala de 286994.48 lei, s-a reţinut că, constituie infracţiunea de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene, fapta prevăzuta şi pedepsită de art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al. 2 Cod penal.
Astfel, fapta prevăzută de textul de lege menţionat consta in acţiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, ori înscrisurile prezentate mai sus prezentau, fără putinţa de tăgadă acest caracter, fiind folosite exclusiv pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, urmarea imediată fiind crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind interesele financiare ale Comunităţilor Europene.
Cu privire la aceasta fapta, inculpatul a recunoscut, atât in faza de urmărire penala, cât si în faţa instanţei, săvârşirea ei, dar a arătat ca a folosit documente si declaraţii false sau inexacte deoarece aceasta a fost solicitarea reprezentanţilor SC D.C., firma de consultanţă angajată de inculpat.
Instanţa nu a putut reţine aceasta apărare a inculpatului, care nu s-a coroborat cu niciuna din probele dosarului. Astfel, martorul A.E., contabil şi reprezentant tehnic la SC E.T., firma administrată de inculpat, a declarat că nu a semnat niciunul din procesele-verbale de adjudecare a achiziţiilor de servicii sau lucrări, că nu avea cunoştinţă ca, in urma licitaţiilor, să se fi încheiat procese-verbale, că inculpatul era cel care aducea ofertele în vederea organizării licitaţiilor si tot el era acela care desemna câştigătorul.
Martorul S.C., administratorul SC D.C. SRL, a declarat ca firma sa nu a organizat nicio licitaţie pentru diversele proiecte ale SC E.T. SRL, de asemenea, a  mai arătat martorul că, în situaţia in care societatea sa redacta scriptic procesele-verbale de adjudecare, acestea erau apoi transmise beneficiarului, în vederea semnării, astfel că nu cunoaşte cine le semna.
Martorul S.C. a arătat că lucrarea privind construirea pensiunii a început in luna mai, dar, la cererea inculpatului, a fost refăcut procesul-verbal nr.71, în care s-a menţionat, în mod neadevărat, că data  începerii lucrării, a fost sfârşitul lunii iunie 2006.
II. De asemenea, faptele inculpatului R.Z., care, in calitatea sa de administrator al SC E.T.SRL, in realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu a comunicat Agenţiei Sapard: modificările asupra regimului proprietăţii terenului pe care s-a construit pensiunea turistica, nu a informat Agentia despre conflictul de interese apărut ca urmare a faptului ca o parte din materialele utilizate la construcţia pensiunii turistice provenea de la SC P. C. SRL, societate la care inculpatul avea calitatea de administrator,  în scopul de a obţine pe nedrept, în doua transe, suma totala de 286994.48 lei, s-a apreciat a constitui infracţiunea de omisiunea de a furniza, cu ştiinţa, datele cerute, potrivit legii pentru obţinerea  de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene, fapta prevăzuta si pedepsita de art. 18 ind.1, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2cod penal.
Astfel, fapta prevăzuta de textul de lege menţionat consta in inacţiunea inculpatului de a nu comunica datele menţionate mai sus, ştiind ca furnizându-le, nu va obţine fondurile solicitate, urmarea imediata  fiind crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale privind interesele financiare ale Comunităţilor Europene.
S-a reţinut a fi adevărat că inculpatul a comunicat, către Agenţia Sapard, faptul că existau probleme privind regimul juridic al terenului pe care se construia pensiunea, dar acest lucru s-a întâmplat abia la data de 10.12.2007, când A.P.D.R.P. a si suspendat contractul de finanţare cu SC E.T.
In realitate, încă de la data semnării contractului de finanţare existau probleme privind  proprietatea terenului, pe care urma să se construiască pensiunea turistică „E.G.”, imobilul fiind  revendicat de numita Peter Iuliana.
Cu privire la conflictul de interese apărut ca urmare a faptului că o parte din materialele utilizate, la construcţia pensiunii turistice, provenea de la SC P. C. SRL, societate la care inculpatul avea, de asemenea, calitatea de administrator, a fost reţinut  faptul că acesta a recunoscut aceasta faptă, dar a precizat că, datorită faptului că materialele respective se puteau comercializa doar din Ungaria, că nu exista o societate comercială în România care să distribuie aceste materiale, a fost nevoit să înfiinţeze SC P.  C. SRL, firmă care a livrat beneficiarei SC E.T. materialele în cauză, fără nici un adaos comercial. Recunoaşterea inculpatului s-a coroborat, de altfel, cu celelalte mijloace de probă administrate în cauză.
III. Cu privire la infracţiunea prevăzuta de art. 290 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000, reţinută în sarcina inculpatului, s-a constatat de către instanţă următoarele: 
Prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul, în vederea obţinerii de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, a semnat procesul-verbal de începere a lucrărilor nr. 71/17.06.2006, din care, contrar adevărului, a rezultat că lucrările de construcţie a pensiunii au început la data de 17.06.2006, deşi, in realitate, acestea începuseră la data de 11.05.2006.
Prin acelaşi rechizitoriu, cu privire la aceeaşi fapta, respectiv semnarea procesului-verbal de începere a lucrărilor, nr. 71/17.06.2006, din care, contrar adevărului, a rezultat că lucrările de construcţie a pensiunii au început la data de 17.06.2006, deşi, in realitate, acestea începuseră la data de 11.05.2006, numiţii S.C. si T.L., au fost scoşi de sub urmărire penală, aplicându-li-se o sancţiune cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 lei.
Aplicarea unei pedepse s-a făcut în strânsă legătură cu infracţiunea săvârşită, desigur ţinând cont de toate circumstanţele săvârşirii acelei fapte. Aspectul că aceeaşi persoană a săvârşit mai multe infracţiuni, este reglementat de legiuitor prin prisma dispoziţiilor art.33, 34 cod penal, existând posibilitatea agravării pedepsei rezultante din pedepsele stabilite individual, pentru fiecare infracţiune, in parte.
S-a constatat aşadar, că, în prezenta cauză, pentru o faptă identică, ca mod şi mijloace de săvârşire, în condiţii temporale şi spaţiale identice, pentru o faptă săvârşită în coautorat de inculpatul R.Z. şi numiţii S.C. si T.L., ultimii doi au fost scoşi de sub urmărire penală, aplicându-li-se o sancţiune administrativă, în timp ce primul a fost trimis în judecată, deşi fapta a fost identică, fără a se explica diferenţa de tratament dintre cei trei.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, în concordanţă cu dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală, instanţa a constatat că pentru această faptă deveneau aplicabile prevederile art. 10 lit.b1  Cod procedură penală, deoarece, luând în considerare intervalul scurs de la săvârşirea faptei, modalitatea săvârşirii faptei, valoarea prejudiciului ce a fost, în mare parte, recuperat, prin plata voluntară făcută de inculpat,  şi coroborând aceste aspecte cu integrarea socio-profesională a inculpatului şi lipsa antecedentelor penale, s-a apreciat că aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ putea atinge scopul preventiv-educativ al pedepsei.
Faţă de cele menţionate, instanţa a constatat că, în cauză, erau îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 181 în care se prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin conţinutul ei concret este lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni – se arată în art. 181  alin. 2 Cod penal  – se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care a fost comisă fapta, de urmarea produsă, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.
În cauză, faţă de rezultatul infracţional al faptelor inculpatului R.Z., dar mai ales faţă de circumstanţele personale ale acestuia, care a avut o atitudine sinceră, pe parcursul urmăririi penale si al cercetării judecătoreşti, nu era cunoscut cu antecedente penale, este integrat în societate, s-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 181 Cod penal, pentru ca fapta inculpatului să nu constituie infracţiune, astfel încât instanţa a dispus achitarea acestuia, în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 290 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1, lit.c din legea nr. 78/2000.
Cu privire la infracţiunea prevăzuta de art.25 Cod penal, raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal şi cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000, reţinuta în sarcina inculpatului, s-a constatat de către instanţă următoarele: 
Prin actul de sesizare s-a reţinut că inculpatul, în vederea obţinerii de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, i-a determinat pe numiţii S.C., T.L. si S.S. sa întocmească si sa semneze înscrisuri, sub semnătură privată, conţinând date si împrejurări necorespunzătoarea adevărului.
Prin acelaşi rechizitoriu, cu privire la aceeaşi faptă,  autorii S.C. T.L. si S.S., au fost scoşi de sub urmărire penală, aplicându-li-se o sancţiune cu caracter administrativ, constând în amendă de 500 lei.
Aplicarea unei pedepse se face in strânsa legătura cu infracţiunea săvârşita, desigur ţinând cont de toate circumstanţele săvârşirii acelei fapte. Aspectul ca aceeaşi persoana a săvârşit mai multe infracţiuni, este reglementat de legiuitor prin prisma dispoziţiilor art.33, art. 34 cod penal, existând posibilitatea agravării pedepsei rezultante din pedepsele stabilite individual, pentru fiecare infracţiune, in parte.
S-a constatat aşadar, că în prezenta cauză, pentru o faptă identică, ca mod si mijloace de săvârşire, in condiţii temporale si spaţiale identice, pentru fapta săvârşită în calitate de instigator, de către  inculpatul R.Z., acesta a fost trimis in judecată, in timp de autorii au fost scoşi de sub urmărire penală, aplicându-li-se o sancţiune administrativă, fără a se explica diferenţa de tratament dintre autori si instigator.
Potrivit art. 27 Cod penal, instigatorul se  sancţionează cu aceeaşi pedeapsa ca autorul faptei.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, în concordanţă cu dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală, instanţa a constatat că, pentru aceasta fapta erau aplicabile prevederile art. 10 lit.b1  Cod procedură penală, deoarece, luând în considerare intervalul scurs de la săvârşirea faptei, modalitatea săvârşirii faptei, valoarea prejudiciului ce a fost, în mare parte, recuperat, prin plata voluntară făcută de inculpat,  şi coroborând aceste aspecte cu integrarea socio-profesională a inculpatului şi lipsa antecedentelor penale, s-a apreciat că aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ putea atinge scopul preventiv-educativ al pedepsei.
Faţă de cele menţionate, instanţa a constatat că, în cauză, erau îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 181, în care se prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin conţinutul ei concret este lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social al unei infracţiuni – se arată în art. 181  alin. 2 Cod penal – se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care a fost comisă fapta, de urmarea produsă, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.
În cauză, faţă de rezultatul infracţional al faptelor inculpatului R.Z., dar mai ales faţă de circumstanţele personale ale acestuia, care a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale si al cercetării judecătoreşti, nu era cunoscut cu antecedente penale, este integrat în societate, s-a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 181 Cod penal  pentru ca fapta inculpatului să nu constituie infracţiune, astfel încât instanţa  a dispus achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b1  Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 25 Cod penal, raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal si cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000.
  Cu privire la infracţiunea prevăzuta de art.25 Cod penal, raportat la art. 288, al.1 si 2 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000, reţinută în sarcina inculpatului, s-a constatat că:
Prin actul de sesizare s-a reţinut ca inculpatul, in luna noiembrie 2006, a determinat-o, cu intenţie, pe numita M.H., inspector cu atribuţii de control la Inspectoratul Judeţean in Construcţii Harghita, să falsifice un înscris oficial- prima fila a procesului-verbal de control al calităţii lucrărilor in faze determinante nr. 84/ 25.05.2006, prin modificarea datei verificărilor si întocmirii.
Prin acelaşi rechizitoriu, cu privire la  fapta prevăzuta de art. 288, al.1 si 2 Cod penal raportat la art. 17, al.1 lit.c din legea nr. 78/2000,  autorul M.H., a fost scos de sub urmărire penala, aplicându-i-se o sancţiune cu caracter administrativ, constând in amenda de 1000 lei.
Aplicarea unei pedepse se face in strânsa legătura cu infracţiunea săvârşita, desigur ţinând cont de toate circumstanţele săvârşirii acelei fapte. Aspectul ca aceeaşi persoana a săvârşit mai multe infracţiuni, este reglementat de legiuitor prin prisma dispoziţiilor art.33, art. 34 Cod penal, existând posibilitatea agravării pedepsei rezultante din pedepsele stabilite individual, pentru fiecare infracţiune, în parte.
S-a constatat aşadar, că în prezenta cauză, pentru o faptă identică, ca mod si mijloace de săvârşire, în condiţii temporale si spaţiale identice, pentru fapta săvârşită în calitate de instigator de către  inculpatul R.Z., acesta a fost trimis in judecată, în timp de autorul a fost scos de sub urmărire penală, aplicându-i-se o sancţiune administrativă, fără a se explica diferenţa de tratament dintre autor si instigator.
Potrivit art. 27 Cod penal, instigatorul se  sancţionează cu aceeaşi pedeapsa ca autorul faptei.
Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, în concordanţă cu dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală, instanţa a constatat că pentru aceasta fapta deveneau aplicabile prevederile art. 10 lit.b1  Cod procedură penală, deoarece, luând în considerare intervalul scurs de la săvârşirea faptei, modalitatea săvârşirii faptei, valoarea prejudiciului ce a fost în mare parte recuperat, prin plata voluntara făcuta de inculpat, şi coroborând aceste aspecte cu integrarea socio-profesională a inculpatului şi lipsa antecedentelor penale, s-a apreciat că aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ putea atinge scopul preventiv-educativ al pedepsei.
Faţă de cele menţionate, instanţa a constatat că în cauză erau îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 181 în care se prevede că nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală, dacă prin conţinutul ei concret este lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea, în concret, a gradului de pericol social al unei infracţiuni – se arată în art. 181  alin. 2 Cod penal – se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care a fost comisă fapta, de urmarea produsă, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.
În cauză, faţă de rezultatul infracţional al faptelor inculpatului R.Z., dar mai ales faţă de circumstanţele personale ale inculpatului care a avut o atitudine sinceră pe parcursul urmăririi penale si al cercetării judecătoreşti, nu era cunoscut cu antecedente penale, este integrat în societate, s-a apreciat că erau îndeplinite condiţiile cerute de art. 181 Cod penal pentru ca fapta inculpatului să nu constituie infracţiune, astfel încât instanţa a dispus achitarea inculpatului în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală, cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii  prevăzute de art. 25 Cod penal, raportat la art. 288, al.1 si 2 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000.
Din fişa de cazier a inculpatului R.Z. a reieşit că acesta nu era cunoscut cu antecedente penale.
La stabilirea şi aplicarea pedepsei, instanţa  a avut în vedere criteriile prevăzute de art. 72 şi 52 Cod penal, şi anume: limitele de pedeapsă fixate pentru infracţiunile săvârşite, gradul de pericol social al faptelor, împrejurările în care au fost comise infracţiunile, dispoziţiile părţii generale a Codului penal, precum şi circumstanţele personale ale inculpatului. Astfel, instanţa a ţinut cont de faptul că inculpatul se afla la primul conflict cu legea penală, precum şi de faptul că pe parcursul procesului penal acesta a avut o atitudine sinceră, recunoscând săvârşirea faptelor, precum si faptul că inculpatul a achitat, mai bine, de jumătate din prejudiciul creat, precum şi circumstanţele reale în care au fost săvârşite faptele şi cele personale ale inculpatului, iar pe de altă parte, va avea în vedere gradul de pericol social ridicat al faptelor comise şi impactul acestora asupra societăţii. 
 In consecinţă, toate aceste aspecte au fost apreciate de instanţă ca fiind circumstanţe atenuante judiciare si a reţinut în favoarea acestui inculpat aceste circumstanţe atenuante, în baza art. 74 Cod penal si, în consecinţă, în temeiul art. 76 al.1, lit.a Cod penal, a redus pedeapsa ce i s-a stabilit sub minimul special prevăzut de textul de lege incriminatoriu.
Ca atare, în raport de împrejurările menţionate mai sus, instanţa a apreciat că: aplicarea unei pedepse de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene prev. de art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal, precum si cu aplicarea art.74 si art.76, al.1, lit.a Cod penal, precum si aplicarea unei pedepse de 3 (trei) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omisiune de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute, potrivit legii, pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, prev. şi ped. de art. art. 18 ind.1, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal, precum si cu aplicarea art.74 si art.76, al.1, lit.a Cod penal,  sunt de natură a atinge scopul preventiv şi educativ al pedepsei prevăzut de dispoziţiile art. 52 Cod penal.
Având în vedere că faptele au fost săvârşite de inculpat în concurs real, instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b Cod penal şi l-a condamnat pe inculpatul R.Z. la pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, conform dispoziţiilor art. 86, indice 1 Cod penal, deoarece conform aliniatului 2 al acestui articol se prevede că se poate aplica suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi în caz de concurs de infracţiuni dacă pedeapsa aplicată este închisoare de cel mult 3 ani, inculpatul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an şi se apreciază că scopul preventiv şi educativ al pedepsei poate fi atins chiar şi fără executarea acesteia, pe durata termenului de încercare de 6 ani compus din durata pedepsei aplicate prin prezenta sentinţă penală, la care se adaugă intervalul de 3 ani stabilit de instanţa, in conformitate cu dispoziţiile art. 86 indice 2 Cod penal.
Termenul de încercare a fost calculat conform art. 86 ind. 2 alin. 2 Cod penal, respectiv de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat  suspendarea executării sub supraveghere a executării pedepsei.
Pe durata termenului de încercare inculpatul a fost obligat a se supune măsurilor de supraveghere prevăzute la art.86 ind.3 Cod penal, măsuri ce vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Harghita:
a) să se prezinte la datele fixate la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Harghita;
b) să anunţe în prealabil, orice schimbare de domiciliu. reşedinţa sau locuinţa si orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum si întoarcerea;
c) să comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;
d) să comunice informaţii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.
În baza art.359 Cod procedură penală i s-a atras atenţia inculpatului asupra cauzelor de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere prevăzute de art. 86 ind. 4 Cod penal.
De asemenea, s-a făcut aplicarea art. 64 lit. a, teza II şi lit. b Cod penal, pe durata prev. de art. 71 Cod penal. Astfel, în ceea ce priveşte pedeapsa accesorie, instanţa a apreciat, având în vedere cauza Sabou şi Pîrcălab contra României, că pentru a se interzice drepturile accesorii prevăzute de lege trebuie să existe o nedemnitate în exercitarea acestor drepturi. Instanţa a reţinut că natura faptei săvârşite, reflectând o atitudine de sfidare de către inculpat a unor valori sociale importante, a relevat existenţa unei nedemnităţi în exercitarea drepturilor de natură electorală prevăzute de art.71 Cod penal  - 64 lit. a teza a II-a lit.b Cod penal. Prin urmare, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice sau de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat i-au fost interzise pe durata executării pedepsei. În ceea ce priveşte dreptul de a alege, având în vedere cauza Hirst contra Marii Britanii, prin care Curtea Europeană a statuat că interzicerea automată a dreptului de a participa la alegeri, aplicabilă tuturor deţinuţilor, condamnaţi la executarea unei pedepse cu închisoarea, deşi urmăreşte un scop legitim, nu respectă principiul proporţionalităţii, reprezentând, astfel, o încălcarea a art. 3 Protocolul 1 din Convenţie, instanţa a apreciat că, în raport de natura infracţiunii săvârşite de inculpat, acesta nu era nedemn să exercite dreptul de a alege, motiv pentru care nu i-a interzis exerciţiul acestui drept.
In temeiul art. 71 alin.5 Cod penal, pe durata suspendării executării pedepsei sub supraveghere, s-a suspendat şi executarea pedepselor accesorii prev. de art. 64 lit. a teza II şi b Cod penal.
Cu privire la celelalte trei infracţiuni pentru care instanţa  a pronunţat achitarea, in baza art. 11 pct. 2 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit. b1 Cod procedură penală cu aplicarea dispoziţiilor art. 181 alin. 1 Cod penal,  respectiv infracţiunea prevăzuta de art. 290 Cod penal, cu referire la art. 17, al.1. lit.c din legea nr. 78/2000, infracţiunea prevăzuta de art.25 Cod penal, raportat la art. 290 Cod penal, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal si cu referire la art. 17, al.1, lit. c din legea nr. 78/2000, precum si infracţiunea prevăzuta de art.25 Cod penal, raportat la art. 288, al. 1 si 2 Cod penal si cu referire la art. 17, al.1, lit. c din legea nr. 78/2000, în baza art. 33 alin. 1 lit. a Cod penal raportat la art. 34 alin. 1 lit. c Cod penal, raportat la art. 91 lit. c  Cod penal şi art. 181 alin. 3 Cod penal, i s-a aplicat inculpatului R.Z., sancţiunea de 1000 lei amendă administrativă.
In ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, instanţa a constatat că partea vătămată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Program Sapard s-a constituit parte civilă, în procesul penal, la data de 01.03.2010, cu suma de 286994.48 lei, reprezentând contravaloarea integrala a finanţării nerambursabile decontate beneficiarului SC E.T. SRL, iar la data de 28.10.2011 si-a rectificat cererea de constituire parte civila, în sensul că s-a  constituit parte civilă cu suma de 248447.03 lei, reprezentând: 171994.48 lei debit rămas de achitat, deoarece inculpatul a achitat suma de 115000 lei din debitul iniţial; 15841.69 lei majorări de înregistrare; 7911.75 lei dobânzi de întârziere; 26899.94 lei dobânzi de întârziere; 25799.17 lei penalităţi de întârziere.
S-a constatat de către instanţă că cererea ulterioara a  părţii civile, privind obligarea inculpatului la plata sumei de 248447.03 lei, prin care a modificat suma cu care se constituie parte civilă, în sensul că a aplicat dobânzi şi penalităţi de întârziere a fost tardiv formulată, fiind depusa la dosar la data de 28.10.2011, după citirea actului de sesizare (04.11.2010), motiv pentru care i s-a respins, în baza art.15, al.2 Cod procedură penală, aceasta cerere ulterioară.
Cu privire la cererea iniţiala, formulată la data de 01.03.2010, pentru  suma de 286994.48 lei, s-a constatat că, prin Ordinul de Plată nr. 222/28.06.2010, aflat la fila 210 din dosar, inculpatul a achitat către partea civilă suma de 115000 lei, aspect recunoscut de altfel, si de partea civilă, rămânând, aşadar un rest neachitat de 171994.48 lei.
Pentru a se putea reţine răspunderea civilă delictuală era necesar ca partea civilă să facă dovada unui prejudiciu cert şi determinabil, în directă legătură de cauzalitate, cu fapta săvârşită de inculpat, deoarece dispoziţiile art. 998 – 999 Cod civil, prevăd obligaţia generală a oricărei persoane de a răspunde pentru prejudiciul cauzat prin fapta sa, dar şi de acela cauzat prin neglijenţa sa.
Instanţa a apreciat că partea civilă a arătat existenţa unui prejudiciu, cert şi determinat, în directă legătură de cauzalitate cu fapta săvârşită, astfel încât  daunele i-au putut fi acordate, deoarece dispoziţiile art. 998 Cod civil instituie obligaţia generală a oricărei persoane de a repara prejudiciul produs altuia, prin fapta sa, legea nefăcând distincţie după cum prejudiciul este de natură patrimonială sau nepatrimonială.  
Probele administrate în cauză  şi faptul că vinovăţia inculpatului a fost dovedită pentru doua din infracţiunile, pentru care a fost trimis in judecata, existând legătură de cauzalitate între faptele acestuia şi prejudiciul suferit de partea civilă, au confirmat existenţa unui prejudiciu cert şi determinat, în directă legătură cu faptele inculpatului, astfel încât în conformitate cu dispoziţiile art. 14 Cod procedură penală şi art. 346 alin. 1 Cod procedură penală  raportat la dispoziţiile art. 998 Cod civil, instanţa urmează a admis acţiunea civilă formulată şi a obligat, în solidar, inculpatul R.Z. si partea responsabila civilmente SC E.T.SRL Gheorgheni la plata sumei de 171994.48 lei despăgubiri civile - debit rămas neachitat.
In baza art. 191 al.1 Cod procedură penală, instanţa l-a obligat pe  inculpat la plata  cheltuielilor judiciare către stat.
Soluţia instanţei de fond, în termen legal, a fost atacată cu recurs de către inculpatul R.Z., Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg.Mureş  şi de către partea civilă A.P.D.R.P.
În recursul promovat de partea civilă s-a criticat doar modul de soluţionare, de către instanţa de fond, a laturii civile a cauzei, solicitându-se  ca, în urma admiterii acestei căi de atac şi a reformării parţiale a sentinţei penale criticate, inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente, să fie obligaţi şi la plata majorărilor de întârziere aferente despăgubirilor datorate, penalităţi în cuantum de 78.516,48 lei.
În dezvoltarea motivelor de recurs această recurentă a invederat că: 
Prin adresa nr. 3433/25.02.2010, A.P.D.R.P. s-a constituit parte civilă cu suma de 286.994,48 lei, pentru neregulile semnalate în derularea proiectului «Construirea pensiunii turistice E.G. - Gheorgheni, Jud. Harghita», proiect ce făcea, obiectul contractului de finanţare nr. C3.40201372100182/16.06.2006 încheiat în cadrul Programului SAPARD, între Agenţia SAPARD (în prezent A.P.D.R.P., conform O.U.G. nr. 13/2006), în calitate de Autoritate Contractantă şi S.C. E.T.S.R.L, în calitate de beneficiar.
Cuantumul  prejudiciului  în  valoare  totală  de  286.994,48   lei   reprezenta contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile decontate beneficiarului SC E.T.SRL. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a considerat, ca fiind neeligibilă, valoarea integrală a finanţării, respectiv valoarea integrală a contractului de finanţare astfel cum a fost aceasta decontată, ca urmare a prezentării de către beneficiarul finanţării de documente false, inexacte sau incomplete, în dosarele de achiziţii, precum şi în dosarele cererilor de plată, înscrisuri care confirmau contrar realităţii, faptul că selecţiile de oferte s-au derulat, în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul cadru de finanţare.
În fapt, între A.P.D.R P. - Program SAPARD, în calitate de Autoritate Contractanta si SC E.T.SRL, judeţul Harghita, în calitate de Beneficiar, s-a încheiat contractul nr. C3.40201372100182/16.06.2006, având ca obiect acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru realizarea proiectului intitulat „Construire pensiunii turistice E.G.-Gheorgheni, jud. Harghita", reprezentând 50% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Programul SAPARD, prin care erau alocate fonduri nerambursabile din partea Comunităţii Europene (75%) şi din partea statului român (25%) stabilea reguli şi obligaţii, atât în relaţia Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Comisia European, precum şi în raportul Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Beneficiar.
Obţinerea sprijinului financiar nerambursabil impunea îndeplinirea unor condiţii stabilite si acreditate de Comisia Europeana, condiţii care erau obligatoriu de cunoscut si respectat de către beneficiari.
Dispoziţiile legale privind desfăşurarea activităţii de implementare a Programului SAPARD (Legea. nr. 316/2001 şi OG nr. 79/2003 şi Normele de aplicare ale Ordonanţa Guvernului  nr.79/2003, prevedeau că, eligibilitatea cheltuielilor era supusă verificărilor pe tot parcursul duratei de valabilitate a contractului de finanţare (perioada de execuţie a proiectului - care se poate întinde pe maxim 2 ani, la care se adăuga o perioada de 5 ani de monitorizare, conform art. 2 din contractul-cadru de finanţare), iar în cazul în care, cu ocazia unui control aprofundat, erau descoperite şi dovedite nereguli, cheltuiala respectivă era declarată neeligibilă pe motiv de încălcare/fraudare a normelor si se proceda la constituirea debitului si recuperarea acestuia potrivit unor etape si formalităţii riguros stabilite.
Verificările efectuate de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgul Mureş, au relevat o serie întreagă de fapte penale, apărute pe parcursul implementării proiectului, anterior menţionat şi reţinute de către organul de cercetare penală, în sarcina reprezentantului legal al beneficiarului, fapte penale care aveau ca obiect încălcarea cu vinovăţie, de către beneficiar a clauzelor obligatorii ale contractului de finanţare nr. C C3 40201372100182/16.06.2006, încheiat intre Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi SC E.T.SRL, Jud.Harghita.
Astfel, ancheta penală derulată a relevat faptul că, procedurile de achiziţii derulate, de către beneficiarul finanţării nerambursabile SC E.T.SRL, inclusiv aceea desfăşurată pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări, a fost formală şi având destinaţie precisă către firmele declarate câştigătoare. S-a arătat că, membrii comisiei de Evaluare a ofertelor, respectiv martorul A.E. şi făptuitorul P.A. nu au cunoscut faptul că au fost desemnaţi să facă parte dintr-o astfel de comisie, nu li s-au prezentat documentele de nominalizare, nu au putut consulta ofertele în original şi, de asemenea, nu şi-au formulat punctul de vedere asupra punctajelor obţinute de către ofertanţii participanţi. Mai mult decât atât, reprezentantul legal al unuia dintre ofertanţii participanţi, respectiv SC H. SRL Miercurea Ciuc, judeţul Harghita a susţinut că nu a primit şi nu a înregistrat cererea de ofertă lansată de SC E.T.SRL Gheorgheni.
Toate aceste înscrisuri au fost depuse de către reprezentantul legal al proiectului R.Z., în scopul încheierii contractului de finanţare la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Alba, fiind însoţite de o declaraţie pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 53/12.05.2006. Aceste înscrisuri reprezentau documente cu un conţinut nereal, în acestea menţinându-se, în mod nereal, faptul că „achiziţia s-a efectuat în mod corect şi nu există conflicte de interese de natură să influenţeze decizia de atribuire a contractului”.
Procedând în acest mod, inculpatul, care deţinea în cadrul relaţiei contractuale cu subscrisa şi calitatea de reprezentant legal, a încălcat dispoziţiile art. 3(1) raportat la art.4 din Anexa I - Prevederi generale, precum şi prevederile din Cap.I pct.3 din Anexa IV  Instrucţiunii de achiziţii pentru beneficiarii privaţii ai programului SAPARD, respectiv Anexa V - Instrucţiuni de plată a contractelor de finanţare - prevederile referitoare la declaraţia pe proprie răspundere prin care beneficiarul trebuia să confirme respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice, pe întreg parcursul implementării proiectului, respectiv la momentul depunerii fiecărei tranşe de plată.
Mai mult, astfel cum a demonstrat DNA - Serviciul Teritorial Mureş, între executantul lucrării SC E. SRL Gheorgheni, jud. Harghita, a fost încheiat şi un alt contract cu nr.148, din data de 08.05.2006, semnat de aceiaşi reprezentanţi ai părţilor, acest aspect demonstrând că lucrările de construcţie a pensiunii au început la data 11.05.2006, aşadar, anterior procesului verbal de adjudecare a contractului de către SC E. SRL Gheorgheni, încheiat la dat de 15.05.2006 şi, mai mult chiar, anterior încheierii Contractului cadru de finanţare cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, care avea data de 16.06.2006.
In vederea obţinerii de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, dat fiind faptul că încheierea şi derularea unui astfel de contract de execuţie lucrării, nu se putea face decât după data semnării contractului de finanţare, sens în care inculpatul R.Z. l-a determinat pe învinuitul T.L.-inginer, C.or şi diriginte de şantier, să întocmească şi să semneze procesul verbal nr.71 din data 17.06.2006 din care, contrar adevărului, a rezultat că lucrările de construcţie ar fi început la data de 17.06.2006 deşi, în fapt, executarea lor începuse încă de la data de 11.05.2006.
Acelaşi tip de neregulă, mai exact derularea, în mod formal, a procedurilor de achiziţii, dar şi furnizarea dedate incorecte ori incomplete, în scopul obţinerii nejustificate a finanţării nerambursabile, a fost demonstrată de către D.N.A. - Serviciul Teritorial Mureş ca fiind o practică a beneficiarului finanţării nerambursabile, neregula, cu aceeaşi încadrare juridică fiind prezentă şi în cazul procedurii achiziţiilor de servicii-studiu de fezabilitate, plan de afaceri şi strategie de marketing, servicii de consultanţă privind implementarea proiectului.
Pentru toate aceste neregularităţi si fraude care priveau, atât derularea procedurilor de achiziţii, cât şi prezentarea de documente al căror conţinut a fost modificat, semnificative în acest sens şi datele de lansare şi primire a ofertelor, rezultând fără putinţă de tăgadă faptul că reprezentantul beneficiarului, R.Z. a încălcat clauzele contractului de finanţare încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - Anexa I " Prevederi generale". art.3(1) si art.14(1), precum si anexa IV - Instrucţiuni de achiziţii pentru beneficiarii privaţi, pct.1 lit.b si pct.1 lit.d.
Procedând în acest mod, beneficiarul finanţării nerambursabile SC E.T.SRL, reprezentată legal de R.Z. a creat aparenţa unei competiţii corecte, deşi procedurile de achiziţii derulate au fost unele formale, practic simulate. Încălcând astfel clauzele contractului de finanţare încheiat cu Agenţia SAPARD. respectiv Anexa I " Prevederi generale, art. 3 (1) si art.4 referitor la conflictul de interese, art.14 (1). precum si anexa IV - Instrucţiunii de achiziţii pentru beneficiarii privaţi -pct.1 lit.b şi pct.1 lit.d., toate aceste acţiunii fiind derulate premeditat cu scopul bine definit de încălcare a clauzelor contractului de finanţare si de a realiza mai mult decât procentul maxim de cofinanţare prevăzut în cuprinsul acestuia si fisa Măsurii 3.4 aprobată prin Hotărârea Guvernului 756/2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor.
S-a mai arătat că procedura de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau fraudă, survenite pe parcursul duratei de valabilitate a contractului de finanţare, era reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente, utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările ulterioare şi de Normele Metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1306/2007 (care a înlocuit H.G. nr.1510/2003 cu modificările şi completările ulterioare) - acestea făcând trimitere la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 Codul de procedură fiscală.
În conformitate cu dispoziţiile cuprinse în art. 2 şi art. 3 din O.G. nr. 79/2003 şi în art. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 1306/2007, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - (APDRP), în calitatea sa de autoritate competentă în gestionarea fondurilor comunitare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, era responsabilă cu întocmirea actului de control cu valoare de titlu de creanţă, stabilind astfel şi individualizând obligaţia de plată provenită din sumele utilizate necorespunzător de beneficiari din fondurile comunitare şi naţionale de cofinanţare ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei. În continuare, din economia textelor OG nr. 79/2003 şi ale Normelor Metodologice, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a comunicat actul de control - titlu de creanţă debitorului, a soluţionat contestaţia acestuia şi a formulat apărările în faţa instanţei de contencios administrativ.
 Art. 6 alin. (4) din H.G. nr. 1306/2007 - Normele Metodologice ale O.G. nr. 79/2003 stipulează fără echivoc că: "in cazul în care creanţele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plata voluntară sau deducere, autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor comunitare (entităţile care au efectuat controlul şi au stabilit creanţa) vor transmite titlurile executorii organelor care sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 93 republicată".
Potrivit art. 10 alin. (3) din O.G. nr. 79/2003, îndeplinirea măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită a creanţelor bugetare rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinanţare aferente este stabilită în sfera de competenţă a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care, prin unităţile sale teritoriale, va aplica prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 - Codul de Procedură Fiscală.
Având în vedere dispoziţiile legale invocate, în cazul beneficiarului Programului SAPARD, titlul de creanţă reprezentat de procesul verbal de constatare nr. 5716/29.03.2010 trebuie transmis către executare organelor abilitate, respectiv Direcţia Finanţelor Publice Harghita.
Astfel, potrivit art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 79/2003, cu modificările şi completările ulterioare, „Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli, prin executare silită se efectuează în lei, conform Codului de procedură fiscală, în conturile indicate în titlul executoriu sau comunicate de autorităţile prevăzute la art. 2 lit .e."
A.P.D.R.P. a procedat la constituirea de parte civilă în care au fost expuse neregulile semnalate de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Târgu Mureş.
Prin sentinţa penală nr. 236/2011 din data de 15.11.2011, pronunţată de Judecătoria Gheorgheni în dosarul nr. 1891/234/2009 s-a dispus condamnarea inculpatului R.Z., la 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute, potrivit legii, pentru obţinerea de fonduri din bugetul general ai Comunităţii Europene.
Totodată, instanţa de fond a admis, în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă APDRP, în sensul obligării inculpatului R.Z., în solidar, cu partea responsabilă civilmente SC E.T.SRL, la plata sumei de 171.994 lei, reprezentând debit principal rămas neachitat către APDRP, fără a obliga inculpatul şi partea responsabilă la plata sumei de 78.516,48 lei reprezentând majorări de întârziere calculate conform art. 120 şi art. 120' din Codul de Procedura Fiscală.
Aşadar, potrivit art. 120 alin. (1) din O.G. nr. 92/2003, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează majorări de întârziere pentru fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
În concluzie, s-a solicitat să a se dispune obligarea inculpatului la plata majorărilor de întârziere calculate conform art.120 şi 120/1 Cod procedură fiscală aferente debitului constituit prin procesul-verbal de constatare nr.5716/29.03.2010.
Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg.Mureş criticând soluţia instanţei de fond pe motive de nelegalitate şi netemeinicie, a solicitat ca, în urma admiterii recursului său, să fie casată parţial sentinţa penală criticată şi în rejudecare:
- condamnarea inculpatului, la câte o pedeapsă cu închisoarea, şi pentru infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, formă continuată şi instigare la fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, prevăzute de art. 290 Cod penal,  cu referire la art. 17 alin.1 lit.c din Legea nr. 78/2000, art. 25 Cod penal  raportat la art. 290, cu referire la art. 17 alin.1 lit.c din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 lin.2 Cod penal  şi art. 25 Cod penal raportat la art. 288 alin. 1 şi 2 Cod penal,  cu referire la art. 17 alin.1 lit.c din Legea nr. 78/2000, contopirea în temeiul art. 33 lit.a din Cod penal  a acestor pedepse cu pedepsele aplicate pentru infracţiunile prevăzute de art. 181, al.1 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal şi art. 181, al.2 si 3 din legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41, al.2 Cod penal, urmând ca, în temeiul art. 34 alin.1 lit.b, să execute pedeapsa cea mai grea dintre cele care îi vor fi aplicate;
- interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art.64 alin.1, lit.c alături de interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II- a şi lit. b;
- anularea înscrisurilor falsificate.
În dezvoltarea motivelor de recurs Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg.Mureş  a invederat că:
Potrivit alin. 2 al art. 181 din Codul penal, la stabilirea în concret a gradului de pericol social al faptei prevăzute de legea penală, se ţine seama de modul şi de mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmare produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului.
Aprecierea instanţei că, faptele de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, formă continuată, prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi cu referire la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000, fals în înscrisuri sub semnătură privată în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale  Comunităţilor  Europene prevăzută de art.290 Cod penal, cu referire la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000 şi instigare la fals material în înscrisuri oficiale în legătură directă cu o infracţiune împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene prevăzută de art.25 Cod penal raportat la art.288 alin.1 şi 2 Cod penal şi la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000, nu prezentau gradul de pericol social al unei infracţiuni nu se justifica în raport de niciunul dintre criteriile de mai sus, prin atingerea adusă valorilor apărate de lege şi de conţinutul concret al acestor fapte.
Astfel, inculpatul a folosit, în mod repetat, înscrisurile falsificate în scopul obţinerii pe nedrept a cofinanţării din fonduri europene prin Agenţia SAPARD - BRIPPS Alba - Iulia obţinând, pe nedrept, suma de 286.994,48 RON (85.931,78 Euro) din bugetul general al Comunităţilor Europene. Valoarea prejudiciului cauzat, prin faptele sale, bugetului general al Comunităţilor Europene a atras aplicarea agravantei prevăzute la alin.3 al art.181 din Legea nr. 78/2000. Inculpatul a falsificat el însuşi, şi a determinat, şi alte persoane, între care un funcţionar public, să falsifice înscrisuri oficiale şi înscrisuri sub semnătură privată, în scopul obţinerii acestor fonduri. Aşa încât, modul şi mijloacele de săvârşire a faptelor, de scopul urmărit, împrejurările în care fapta a fost comisă si urmarea produsă au arătat că faptele inculpatului prezentau, cu prisosinţă, gradul de pericol social al infracţiunilor prevăzute în art.25 Cod penal raportat la art.290 Cod penal, cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal şi cu referire la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000, art.290 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000 şi art.25 Cod penal raportat la art.288 alin.1 şi 2 Cod penal şi la art.17 alin.1 lit.c din Legea nr.78/2000.
Prevederea, cu caracter general, din art. 27 Partea generală a Codului penal, referitoare la pedeapsa în caz de participaţie, în sensul că instigatorul şi complicele, la o faptă prevăzută de legea penală, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor, nu poate fi interpretată în sensul că, în mod automat, toţi participanţii vor beneficia de acelaşi tratament juridic. Fraza a doua a aceluiaşi art.27 Cod penal  recomandă ca, la stabilirea pedepsei, să se ţină seama de contribuţia fiecărui participant la săvârşirea infracţiunii, precum şi de dispoziţiile art. 72 Cod penal însă, în speţă, s-a stabilit că cel care a avut iniţiativa săvârşirii infracţiunilor şi singurul beneficiar, al activităţii infracţionale a fost inculpatul, autorul moral al infracţiunilor. Ori, în aceste condiţii, raportat şi la infracţiunile scop, cu consecinţe deosebit de grave, reţinute în sarcina inculpatului, nu se putea clama egalitatea de tratament dintre instigator şi autori, respectiv coautori.                                                                       
De asemenea, era formală şi neconvingătoare trimiterea pe care a făcut-o instanţa la prevederile art. 33 şi 34 Cod penal  care, teoretic, ar putea regla diferenţa de tratament dintre o persoană, care a săvârşit mai multe infracţiuni, faţă de una care a săvârşit o singură infracţiune, existând posibilitatea agravării pedepsei rezultante, din pedepsele stabilite individual, pentru fiecare infracţiune în parte, în condiţiile în care, în mod concret, nici pentru faptele inculpatului, pentru care s-a stabilit că prezintă gradul de pericol social al infracţiunilor, nu a ţinut seama de această pluralitate, pedepsele aplicate fiind reduse până la limita minimă posibilă, ca efect al circumstanţelor atenuante, fără aplicarea vreunui spor.
Sentinţa era netemeinică şi sub aspectul conţinutului drepturilor interzise inculpatului, ca pedeapsă complementară.
Astfel, pe lângă interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. a teza a Ii-a şi b, se impunea, din motive evidente, interzicerea dreptului de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii.
Prin activitatea sa infracţională, inculpatul a cauzat un prejudiciu care se încadra,  în  conformitate  cu  prevederile   art.   146   Cod penal, în   categoria consecinţelor deosebit de grave şi, în aceste condiţii, protejarea relaţiilor sociale privind interesele financiare ale Comunităţilor Europene , reflectate în accesarea şi utilizarea corectă a fondurilor obţinute din bugetul general al Comunităţilor Europene, din bugetele administrate de acestea sau în numele lor justifica şi interzicerea exercitării de către inculpat a drepturilor prevăzute de art. 64 alin.1 lit. c din Cod penal.
Al treilea motiv de critică s-a referit la omisiunea instanţei de a dispune anularea înscrisurilor despre care s-a reţinut că au fost falsificate, de inc de alte persoane, sau de inculpat împreună cu alte persoane, în conformitate cu dispoziţiile ar. 20 alin. 3 lit.a, 346 şi 357 Cod procedură penală .
Era vorba despre :
• declaraţia din 02.11.2005, în care a precizat că terenul pe care urma să construiască pensiunea turistică „E.G.” Gheorgheni, jud. Harghita, nu făcea obiectul unor litigii în instanţă, deşi pe rolul Judecătoriei Gheorgheni exista o astfel de cauză, respectiv dosarul nr.979/2005, încă din data de 18.07.2005;
• declaraţia pe propria răspundere, înregistrată sub nr.53/12.05.2006, în care a precizat că, toate achiziţiile proiectului au fost efectuate în mod corect şi că nu au existat conflicte de interese, de natură să influenţeze decizia de atribuire a contractelor de achiziţii servicii şi lucrări, deşi existau nereguli şi conflicte de interese între firmele participante, respectiv SC "D.C." SRL şi SC „P.E.C.” SRL Odorheiul Secuiesc;
• procesele verbale de adjudecare a achiziţiilor de servicii sau lucrări nr.17/22.08.2005; nr.18/233.08.2005; nr.33/06.03.2006; nr.55/15.05.2006 şi nr.56/15.05.2006, în care s-au făcut menţiuni necorespunzătoare adevărului, în privinţa ofertanţilor, fapte confirmate de membrii comisiei de Evaluare A.E. şi P.A., cărora nici nu li s-a adus la cunoştinţă faptul că fac parte dintr-o astfel de comisie, nu li s-au prezentat, nu au văzut toate ofertele în original şi nu şi-au spus punctul de vedere asupra punctajelor;
• procesul verbal nr.71/17.06.2006, anexat la cererea de planşă - tranşa II, în care s-a menţionat, contrar adevărului, data începerii lucrărilor de construcţie ca fiind 17.06.2006, deşi acestea au început, în fapt, la data de 11.05.2006, anterior procesului verbal de adjudecare a contractului de către SC"E."SRL încheiat la data de 15.05.2006 şi, mai mult, chiar şi anterior, încheierii Contractului Cadru de finanţare Proiect nr.C 3.40201372100182/ 16.06.2006.
Inculpatul R.Z. a înţeles să solicite ca, în urma admiterii recursului astfel declarat, să se dispună:
a) rejudecarea cauzei reţinându-se incidenţa disp.art.334 Cod procedură penală, să se procedeze la schimbarea încadrării juridice a infracţiunii prev. de art.181 alin.1 şi 3 din legea nr.78/2000 (reţinută în sarcina sa) infracţiunea prev. de disp.art.181 din lega nr.78/2000, şi de asemenea, s-a solicitat să se procedeze la schimbarea încadrării juridice şi a faptei prev. de disp.art.181 alin.2 şi 3 din legea nr.78/2000 în cea incriminată de disp.art.181 alin.2 din legea nr.78/2000. S-a invederat de către inculpat că, a  solicitat, la data de  10 octombrie 2010, schimbarea încadrării juridice a faptei conform celor de mai sus însă instanţa a amânat pronunţarea asupra acestei cereri, soluţionând-o odată cu fondul. In cuprinsul sentinţei atacate s-a susţinut că inculpatul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 18 ind.l, al.l si 2, ambele cu aplicarea al.3 din acelaşi articol, deoarece, s-a apreciat că exista un prejudiciu în cauză si acesta ar consta în contravaloarea finanţării nerambursabile decontată de partea civilă către beneficiarul SC E.T. SRL, care la data sesizării faptei, precum si la data înaintării rechizitoriului către instanţa de judecată se ridica la suma de 286994.48 lei.                                                               
S-a apreciat, raportat la aceasta valoare, că era justificată aplicarea al.3 din art. 18 ind.l din legea nr. 78/2000, care prevede că pedeapsa se majorează dacă faptele prevăzute la aliniatele 1 si 2 au produs consecinţe deosebit de grave. Potrivit art. 146 Cod penal, prin consecinţe deosebit de grave se înţelege o pagubă materială mai mare de 200000 lei, condiţie îndeplinită în prezenta speţă:
a) În primul rând, instanţa trebuia să pună în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice si să se pronunţe asupra cererii formulate, din economia textului art. 334 Cod procedură penală, fie la data invocării acestui incident procesual, respectiv la 10 octombrie 2010, fie la următorul termen. Nefăcând-o, o perioada de peste 1 an, s-a menţinut, o incertitudine privind încadrarea juridică a faptei, cu repercusiuni asupra dreptului la apărare al inculpatului, care, neştiind care este încadrarea juridică corecta în cauză, nu si-a putut face o apărare efectivă. Legea de procedură penală nu reglementează apărările paralele privind o acuzare virtuală si una concretă, însă pusă în discuţie si incertă; sub acest aspect se putea vorbi de o concretă privare de dreptul de a se apăra.
Prin respingerea cererii de schimbare a încadrării juridice a faptei numai prin sentinţă, la peste un an de la data formulării cererii, instanţa a uzat de instituţia „unirii excepţiei cu fondul„ instituţie necunoscută în dreptul procesual penal, nulă conform disp. art. 197 Cod procedură penală, vătămarea fiind imposibilitatea exercitării unei apărări reale faţă de o acuză concretă.
b) Dispoziţiile art. 18 din lege descriu infracţiunea ca fiind (1) -  Folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi iar al. 3 arata ca dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) au produs consecinţe deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. Din probele dosarului însă a rezultat, nu numai că nu au existat consecinţe deosebit de grave, ci si faptul, că nu au existat niciun fel de consecinţe, de ordin penal, în privinţa faptelor care i s-au pus în sarcină.
Ansamblul materialului probator administrat în cauză, atât în faza de urmărire penală, cât şi în faza cercetării judecătoreşti, în concordanţă cu dispoziţiile art. 63 Cod procedură penală, a pus în vedere împrejurarea că, avansul din suma ( cele doua transe) obţinut cu titlu de subvenţii a fost folosit exclusiv în interesul realizării obiectivului eligibil; acesta în prezent este terminat, răspunde scopului pentru care s-a solicitat finanţarea, iar, între acţiunile care formau obiectul infracţiunilor, puse în sarcina sa şi realizarea efectivă a investiţiei, nu a existat o legătură categorică. Cu toate că se putea discuta dacă au fost sau nu respectate aspecte formale ale procedurilor de accesare a fondurilor, sumele ridicate au fost folosite în interesul realizării scopului contractat, care a şi fost finalizat, cu toate ca finanţarea a fost oprită după tranşa a doua. Pentru a se putea reţine răspunderea civilă delictuală era necesar ca partea civilă să facă dovada unui prejudiciu cert şi determinabil în directă legătură de cauzalitate cu fapta săvârşită de inculpat, dispoziţiile art. 998 - 999 Cod civil, prevăzând obligaţia generală a oricărei persoane de a răspunde pentru prejudiciul cauzat prin fapta sau neglijenţa sa. In cauză însă nu s-a dovedit existenţa unui prejudiciu cert şi determinat, în directă legătură de cauzalitate cu faptele considerate a fi săvârşite, anume cu declaraţii considerate nereale, omisiune de încunoştinţare privind unele aspecte ale situaţiei imobilului si altele. S-a apreciat că şi în situaţia existenţei acestor fapte, ele nu erau în directă legătură de cauzalitate si nu puteau genera prejudicierea părţii vătămate în condiţiile date.
c) Pe de alta parte, la data citirii actului de sesizare al instanţei, s-a definitivat întinderea prejudiciului determinat de fapta si deveneau actuale şi drepturile procesuale ale inculpatului faţă de faptă si consecinţele acesteia, deveneau actuale posibilităţile legale de apărare ale inculpatului. La acea dată, 4 noiembrie 2010, inculpatul plătise deja, din aşa numitul prejudiciu, către partea vătămată suma de 115.000 Ron cu OP Nr.222/28 iunie 2010 - fila nr. 210 din dosar, astfel încât valoarea prejudiciului la momentul citirii actului de acuzare era de 171,994.48 Ron.
Instanţa de fond a dat eficienţă, parţial, acestei situaţii atunci când a respins cererea părţii vătămate de majorare a constituirii de parte civilă ulterior citirii actului de sesizare.
 S-a reţinut că partea vătămată Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - Program Sapard s-a constituit parte civilă în procesul penal, la data de 01.03.2010, cu suma de 286994.48 lei, reprezentând contravaloarea integrală a finanţării nerambursabile decontate beneficiarului SC E.T.SRL, iar, la data de 28.10.2011, şi-a rectificat cererea de constituire parte civilă, în sensul că s-a constituit parte civilă cu suma de 248447,03 lei, reprezentând: 171994.48 lei debit rămas de achitat, deoarece inculpatul achitase suma de 115000 lei din debitul iniţial; 15841,69 lei majorări de înregistrare; 7911,75 lei dobânzi de întârziere; 26899,94 lei dobânzi de întârziere; 25799,17 lei penalităţi de întârziere.               ~
Instanţa a constatat că cererea ulterioara a părţii civile, privind obligarea sa la plata sumei de 248447,03 lei, prin care a modificat suma cu care se constituie parte civilă, în sensul că a aplicat dobânzi şi penalităţi de întârziere era tardiv formulată, fiind depusă la dosar la data de 28.10.2011, după citirea actului de sesizare (04.11.2010), motiv pentru care a respins, în baza art.15, al.2 Cod procedură penală, aceasta cerere ulterioară.
In aceasta situaţie, instanţa a stabilit limitele consecinţelor materiale ale faptelor deduse judecăţii ; astfel, fiind in fata unui „ prejudiciu" stabilit de instanţă ca ridicându-se la o suma inferioară celei cerute de disp. art. 146 Cod penal, instanţa în mod greşit a respins cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei.
Potrivit disp. art. 385 (15) alin.1 pct. 2 lit.b din Cod procedură penală, s-a solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate si achitarea inculpatului pe temeiul art. 10 lit.a si c cu art. 11 pct.2 lit.a Cod procedură penală privitor la capătul de acuzare privind comiterea infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene, faptă prevăzută de art. 181 alin. 1 şi 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art. 41 alin 2 Cod penal. 
b) în subsidiar, în urma casării sentinţei penale criticate, să se pronunţe o soluţie de achitare a sa, de sub acuza săvârşirii infracţiunii incriminate de disap.art.181 alin.1 şi 3 din legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, potrivit disp.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.c Cod procedură penală.
În dezvoltarea motivelor de recurs în direcţia acestei cereri subsidiare s-a arătat că: 
Instanţa de fond a analizat în cuprinsul sentinţei, pe larg, solicitarea privitoare la condamnarea sa pe temeiul de mai sus, care ar fi constat în concepţia acuzei, în aceea că, în calitate de administrator şi reprezehtant legal al. S.C'E.T.'SRL Gheorgheni, jud.Harghita,  în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţiuni infracţionale, în cursul anilor 2005 şi 2006, în scopul obţinerii cofinanţării din fonduri europene, ar fi prezentat Agenţiei SAPARD - BRIPS Alba Iulia, mai multe documente false, inexacte sau incomplete, anexate cererii de finanţare, dosarelor de achiziţii şi de plata. Acestea ar fi :
1.Declaraţia din 02.11.2005 în care a precizat că terenul pe care urma să se construiască pensiunea turistică „E.G.” nu făcea (obiectul unor litigii în instanţă, cu toate că pe rolul Judecătoriei Gheorgheni exista o astfel de cauză, respectiv, dos. Nr.979/2005;
2.Declaraţia  pe propria răspundere înregistrată  sub nr.53/12.05.2006  în  care  a precizat  că toate  achiziţiile proiectului au fost efectuate, în mod corect şi că nu au existat conflicte de interese de natură să influenţeze decizia de atribuire a contractelor de achiziţii servicii şi lucrări, deşi existau nereguli si conflicte de interese între firmele participante, respectiv SC D.C. SRL şi SC P.E.C. SRL Odorheiul Secuiesc;
3. Procesele verbale de adjudecare a achiziţiilor de servicii sau lucrări nr.17/22.08.2005; nr.18/233.08.2005;nr.33/06.03.2006; nr.55/15.05.2006 şi nr. 56/15.05.2006, în care s-au făcut menţiuni necorespunzătoare adevărului, în privinţa ofertanţilor, fapte confirmate de membrii comisiei de Evaluarea E. şi P.A., cărora nici nu li s-a adus la cunoştinţă faptul că fac dintr-o astfel de comisie, nu li s-au prezentat, nu au văzut toate ofertele în original nu şi-au spus punctul de vedere asupra punctajelor;
4.Procesul verbal nr.71/17.06.2006 anexat la cererea de plata tranşa II, în care s-a menţionat, contrar adevărului, data începerii lucrărilor construcţie ca fiind 17.06.2006, deşi acestea au început în fapt la data de 11.05.2006, anterior procesului verbal de adjudecare a contractului de către SC"E."SRL încheiat la data de 15.05.2006 şi chiar şi anterior încheierii Contractului Cadru de finanţare Proiect nr.C 16.06.2006;
5. Au fost lansate cereri de ofertă către SC D.C." SRL si SC'P.E.C." SRL Odorheiul Secuiesc, firme între care existau conflicte de interese, F.Z. fiind asociat la prima societate şi angajat la cea de-a doua la care administrator era soţia sa F.E. (fostă M.). "D.C."SRL   a   fost   declarată   câştigătoare   a   licitaţiei,   atribuindu-se contractul  de  achiziţie  servicii  de  consultanţă în  domeniul  management investiţiei privind implementarea proiectului.
S-a arătat că procedând în acest mod, din suma totală de 364.520 Ron - reprezentând finanţarea nerambursabilă acordată prin Programul SAPARD (73% din fonduri europene si 25% fonduri acordate de bugetul de stat), recurentul ar fi obţinut fonduri pe nedrept, în două tranşe, suma totală de 286.994,48 Ron (85.93 1,78 Euro).
Instanţa de fond a  concluzionat că, în privinţa terenului pe care urma sa se construiască pensiunea, beneficiarul (inculpatul) avea cunoştinţe de existenta unor litigii la data depunerii cererii de finanţare. Ori, din chiar prezentarea succintă a problemelor juridice, referitoare la terenul în cauză, a rezultat clar că aceste litigii au avut lor între numita P.J. si Primăria Gheorgheni, intre P.J. si numita T.K., iar în momentul în care s-a început un litigiu cu familia inculpatului, R.V. si R. E., s-a încheiat o convenţie de vânzare-cumpărare la 7 iunie 2006, între familia acestuia si P.J., aceasta din urmă primind o sumă de bani impresionantă, de la părinţii inculpatului. Procesul ulterior viza autentificarea,  prin instanţă, a convenţiei. Astfel, pe de o parte, nu a existat niciun litigiu cu societatea inculpatului sau cu acesta, pe de altă parte din 2005, când a fost înscris dreptul de proprietate pe societatea S.C.„E.T.SRL Gheorgheni, prin Inc. Cf. nr.1611/2005, regimul proprietăţii nu s-a schimbat. Astfel fiind inculpatul nu avea ce anume să aducă la cunoştinţa finanţatorilor, obligaţia luată fiind aceea de a încunoştiinţa „modificări ale regimului proprietăţii.” Cu toate acestea, respectiv cu toate că nu era nevoie de nici o încunoştiinţare întrucât nu s-a schimbat nimic din regimul proprietăţii, inculpatul a anunţat  finanţatorul de existenta litigiilor, iar prin nota nr. 24184/10 decembrie 2007 finanţarea a fost suspendată, însă peste 6 luni, constatându-se faptul că aceste litigii nu afectau regimul proprietăţii, prin Nota de aprobare nr.9569/10 iunie 2008 a fost încetată suspendarea contractului de finanţare.
Privitor la celelalte aspecte de mai sus, instanţa a înlăturat, în mod neîntemeiat, şi in pofida probelor, apărările inculpatului referitoare la împrejurarea că faptele nu au fost comise de acesta. Astfel, exista la dosar contractul de consultanţă nr. 48/14 martie 2006, cu societatea S.C. D.C. SRL din Odorheiul Secuiesc, având drept scop exclusiv prestarea de către aceasta societate de „Consultanţă în domeniul managementului investiţiei privind implementarea proiectului, construirea pensiunii turistice „E.G.”, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, care a fost selectată pentru finanţare în cadrul programului SAPARD, măsura 3.4”. 
Procedurile necesare implementării proiectului, au fost realizate de către aceasta societate, în temeiul contractului, furnizoarea de servicii a întreprins demersurile necesare pentru a fi întrunite condiţiile pentru obţinerea de subvenţii. Inculpatul nu avea cunoştinţă si nici nu putea cunoaşte procedurile în detaliu privind accesarea fondurilor; în cursul cercetărilor a luat la cunoştinţă de manoperele acestei societăţi care a organizat scriptic inclusive licitaţiile dintre care exclusiv pentru cele privind construcţiile si instalaţiile a solicitat oferte din partea inculpatului.                          
Cum s-a mai arătat în privinţa aşa-numitei licitaţii, privind contractul de management, faptul existenţei acestei licitaţii inculpatul 1-a aflat atunci când a studiat conţinutul rechizitoriului în cauză! Împrejurarea că exista o societate cu denumirea de SC P.E.C. SRL inculpatul nu 1-a ştiut decât la citirea rechizitoriului, necum împrejurări legate de relaţiile existente între personalul acestei societăţi si cel al societăţii SC D.C. SRL. Asupra acestor împrejurări era relevantă declaraţia dată de către managerul societăţii de consultanţă, care punea, în lumină, faptul că acesta, pe de o parte, încerca să escamoteze adevărul în cauză si, pe de altă parte, se contrazicea flagrant, spre a de disculpa personal, ştiind că întreaga responsabilitate îi aparţinea lui si nu inculpatului. Astfel acesta a arătat în declaraţiile date la D.N.A. Tg.-Mures în anul 2008:
„Este posibil ca cele 5 procese-verbale de adjudecare ale SC „E.T." SRL să fi fost redactate la societatea noastră, în condiţiile menţionate mai sus, respectiv datele conţinute ne-au fost dictate de R.Z. sau altă persoana trimisă de acesta...
Am  înţeles  după declanşarea  verificărilor de  către Departamentul Luptă Antifraudă că ar fi avut probleme cu semnăturile unora dintre cei care semnat procese-verbale de adjudecare pentru achiziţii sau alte înscrisuri! Acest lucru l-am aflat de la R.Z., care mi-a spus că la noi au fost redactate asemenea documente...
Personal sunt convins că niciun angajat al societăţii noastre, chiar daca înscrisurile menţionate s-au redactat la noi n-a semnat în locul celor menţionaţi în aceste acte, iar noi nu aveam nici interesul nici obligaţia de a contacta persoanele menţionate în acte în vederea semnării proceselor verbale de adjudecare.
Ţin să precizez că noi am adus întotdeauna la cunoştinţa solicitanţilor de fonduri europene obligaţiile pe care le au şi condiţiile pe care trebuie să le respecte conform ghidului solicitantului. Nu as putea preciza însă în concret cum s-a procedat în cazul lui R.Z.. Întrebat fiind ce cunosc despre firmele ofertante în privinţa studiului de fezabilitate sau a consultanţei, arăt că, cunosc SC P.E.C. SRL are asociat pe D-na F.E. care este soţia D-lui F.Z.. Nu cred că un angajat al societăţii noastre a recomandat această societate lui R.Z....”
Instanţa de fond nu s-a pronunţat asupra niciuneia dintre aceste probe (înscrisurile si depoziţia de martor) care îl disculpa pe inculpat. Mai mult de atât, a rezultat din probe că la societatea D.C. s-au confecţionat de către personalul acesteia, înscrisurile privind licitaţiile, astfel încât au fost falsificate semnăturile membrilor comisiei de licitaţie. Pentru aceasta s-au făcut cercetări criminalistice privitor la semnăturile, de pe procesul verbal de licitaţie, a serviciilor de consultanţă, neputând fi identificată persoana care a efectuat semnăturile.
S-a stabilit, clar, însă, în cadrul anchetei că semnăturile nu au fost realizate nici de inculpat si nici de cele doua persoane ale căror nume a fost trecute în comisia de licitaţii. Rezultă deci, că alte persoane, ar fi comis aceste falsuri si acestea dată fiind precizarea că la sediul societăţii s-au realizat înscrisurile indică personalul acesteia sau persoane apropiate acestui personal ca si autori direcţi al acestor manopere.
Inculpatului i s-a oferit, în mod continuu, consultanţă spunându-i-se ce anume sa facă; era indiscutabil că cei care si-au asumat obligaţia contractuală, au apelat la diverse manopere juridice pentru a obţine banii din fondurile comunităţii, dosarul cererii de plată a subvenţiei comunitare SAPARD a fost întocmit si verificat conform normelor, realizându-se procedurile exclusive de către personalul D.C. la sediul acestei societăţi de către angajaţii acesteia spre a se justifica onorariul extrem de ridicat încasat de la inculpat.                                                           
In aceste condiţii devenea, imposibilă, angrenarea răspunderii penale a inculpatului.
Pentru aceste temeiuri solicitarea primordială, în privinţa acestui cap de acuzare, precum si al următorului, a fost achitarea inculpatului în temeiul disp. art. 10 lit.c comb.cu disp. art. 11 pct. 2 lit. a, ambele din Cod procedură penală.
b.In subsidiar, instanţa trebuia să aprecieze că faptele săvârşite de către inculpat nu atingeau pragul de gravitate cerut de art. 17 Cod penal şi prin prisma consecinţelor şi urmărilor imediate ale acestora. Astfel, s-a constatat că avansul din suma (cele două tranşe),  obţinute cu titlu de subvenţii, a fost folosită, exclusiv, în interesul realizării obiectivului eligibil, de asemenea trebuia remarcat faptul că a fost restituită suma de 115,000 lei prin ordinul de plată depus la dosar. Aceste elemente denotau, fără îndoială, o conduită pozitivă a inculpatului şi care nu putea fi ignorată în ansamblul criteriilor ce justifică aplicarea disp. art. 181 Cod penal.
Nu trebuia ignorată împrejurarea că împrocesuarea penală nu s-ar fi materializat în condiţiile în care ar fi fost respectate procedurile APIA şi dacă inculpatul ar fi fost corect, îndrumat de către persoanele abilitate în acest sens, conform clauzelor contractului de management încheiat cu societatea  SC  D.C.  SRL pentru  care  a  achitat  o  suma considerabila de bani, ca si plată a serviciilor, pe baza căruia el, inculpatul si nu persoanele care au comis efectiv demersurile incriminate, a fost trimis în faţa instanţei.                                                                                     
Faţă de cele ce, preced în subsidiar, s-a solicitat instanţei de recurs constatarea că, în cauză, erau  întrunite exigenţele art. 181 Cod penal, în raport cu criteriile mai sus expuse, faptele comise de inculpat in condiţiile arătate prin aceste probe categorice neatingând pragul de gravitate cerut si statuat de prevederile art.17 Cod penal.
S-a solicitat achitarea inculpatului în baza art.11 pct.2 lit. a rap.la art 10 lit.b1 Cod procedură penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care a avut drept rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea.
Potrivit disp. art.315 (15) alin.1 pct. 2 lit.b din Cod procedură penală, s-a  solicitat admiterea recursului, casarea sentinţei atacate si achitarea inculpatului pe temeiul art. 10 litb (1) cu art. 11 pct.2 lit. a Cod procedură penală, privitor la capătul de acuzare privind comiterea infracţiunii de omisiune de a furniza cu ştiinţă datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor europene fapta prevăzută de art.181 a lin.2 şi 3 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 41 al.2 Cod penal, aceasta ar consta în opinia acuzării în aceea că:
- Nu a comunicat către SAPARD modificările asupra regimului proprietăţii terenului pe care s-a construit pensiunea turistică „E.G." din Gheorgheni, jud.Harghita cu toate că prin declaraţia pe proprie răspundere din data de 03.11.2005 s-a angajat să facă acest lucru si,
- Contrar prevederilor din art.4 din Contractul Cadru - Anexa Prevederi generale, nu a informat Autoritatea Contractantă despre conflictul de interese apărut ca urmare a faptului că parte din materialul lemnos utilizat la construirea pensiunii turistice „E.G." Gheorgheni, jud.Harghita provenea de la SC „ P.C." SRL societate la care avea calitatea de administrator.
S-a arătat  că procedând şi în acest mod, a obţinut in doua transe, pe nedrept, suma totală de 286.994,48 Ron (85.931,78 Euro).
c) în mod terţiar, casarea sentinţei penale criticate şi achitarea sa de sub acuza săvârşirii infracţiunii incriminate de disp.art.181 alin.2 şi 3 din legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, în baza prev.art.11 p+ct.2 lit.a rap.la art.10 lit.b1 Cod procedură penală. În susţinerea acestei cereri, formulate în recurs s-a invederat că:
Avându-se în vedere motivele expuse la cererea subsidiară de recurs, s-a reiterat că,  regimul proprietăţii nu s-a modificat, în cauză, iar existenta proceselor nu a fost o obligaţie pe care inculpatul sa si-o fi luat. Cu toate acestea, a fost anunţat finanţatorul, de către inculpat, asupra litigiilor ce au apărut, s-a suspendat finanţarea si după cercetările efectuate, a fost încetată suspendarea.
In actul de acuzare s-a arătat clar, că ceea ce se susţinea că forma obiect al infracţiunii, era materialul lemnos folosit la construcţia pensiunii, astfel cum s-a învederat mai sus. A fost, însă, dovedită în cauză provenienţa acestuia, respectiv, de la firma SC " A. " SRL au fost depuse la dosar documentele legale de provenienţă ale întregii cantităţi folosite la ridicarea pensiunii, facturile, documentele de transport si altele. Instanţa de fond însă s-a referit, în mod generic, la faptul că "materialele folosite" la construcţia pensiunii au avut această provenienţă. Or, dacă incriminarea era riguroasă si clară, instanţa trebuia să constate că acest material lemnos, avea dovedită provenienţa de la altă societate si nu să se refere la alte materiale decât cele menţionate în rechizitoriu. Întrucât în faza cercetării judecătoreşti nu s-a solicitat vreo precizare în acest sens, s-a arătat că motivarea instanţei era direcţionată spre altcE. decât ceea ce s-a susţinut în acuzare, iar hotărârea este nelegală.
Instanţa de fond a omis sa se pronunţe asupra aprecierilor făcute de partea vătămata in privinţa laturii penale a faptelor deduse judecăţii. Punctul de vedere al APDRP - Program SAPRD, Bucureşti potrivit documentelor, depuse la dosar, în şedinţa publică a pus în vedere lipsa de pericol social al faptelor recunoscute ca întreprinse de către inculpat:
- în ce privea situaţia juridică a terenului pe care a fost realizat obiectivul - APDRP a fost informată, de existenţa unui litigiu, cu privire la terenul pe care se realiza investiţia finanţată din fonduri SAPARD. In urma acestei clarificării în justiţie care a dat câştig de cauză beneficiarului de proiect, după ce iniţial se suspendase, în data de 10.06.2008, s-a reluat derularea contractului de finanţare;
- în privinţa reînregistrării unor documente în contabilitatea firmei - în urma controlului efectuat de D.N.A.,  s-a constatat că neregulile invocate nu erau de natură să împiedice derularea investiţiei, fiind probleme de formă, ce urmau a fi corectate de contabilul societăţii;
- acţionarul de la SC D.C. SRL, pentru care DLAF identificase un conflict de interese.nu deţinea calitatea de administrator la niciuna dintre cele două societăţi - funcţie ce i-ar fi permis controlul asupra contractelor respective, astfel încât, efectiv aceasta împrejurare nu are urmări socialmente periculoase. Eu au arătat că faţă  de situaţia dată APDRP nu avea nicio dovadă a faptului că procedura de achiziţii fusese viciată datorită acestui presupus conflict de interese;
- în privinţa datei de începere a execuţiei lucrărilor, înainte de semnarea contractului cu SC E. SRL s-a arătat că, în raportul DLAR,  s-a menţionat că a fost verificată foaia de activitate zilnică, a excavatorului P 802 care a executat lucrările de săpături mecanice la obiectivul menţionat. Legat de acest aspect trebuia făcută precizarea că, aşa cum au fost prezentate în ofertă şi în situaţiile de lucrări, lucrările necesare pentru realizarea acestui obiectiv, cu contractul de execuţie, lucrări încheiat între beneficiar şi C., or, nu se referea şi la efectuarea de săpături mecanice cu excavatorul. Astfel, lucrările invocate ca executate înainte de semnarea contractului de execuţie şi anume săpătura mecanică cu excavatorul nu făceau parte din categoriile de lucrări ce au fă obiectul proiectului SAPARD.
Analizând  cele trei recursuri astfel declarate în cauză, prin prisma prev.art.3859 Cod procedură penală se reţine că al inculpatului care caracter nefondat, iar cele ale acuzei şi părţii civile au un caracter opus celui al inculpatului pentru considerentele ce se vor expune în continuare:
A. Referitor la recursul inculpatului se constată că acesta atât în formă principală, subsidiar sau terţiară are caracter nefondat, deoarece respingerea cererilor sale (pe care le-a formulat la prim grad jurisdicţional) de schimbare a încadrării juridice a primelor două acuze reţinute în sarcina sa, a fost corect respinsă de către instanţa de fond şi într-un mod temeinic motivat. Nu s-a putut opera schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatului R.Z. din infracţiunea incriminată de disşa.rt.181 alin.1 şi 3 din lege nr.78/2000 în infracţiunea incriminată de 181 alin.1 din  legea nr.78/2000 deoarece prejudiciul cauzat de acesta părţii civile A.P.D.R.P., era la data sesizării instanţei de peste 200.000 lei, deci, era vorba despre consecinţe deosebit de grave, astfel că era incident şi alin.3 al art.181 din legea nr.78/2000. De asemenea, nu se putea admite nici schimbarea încadrării juridice a celei de-a doua acuze reţinute în sarcina sa, din infracţiunea incriminată de disp.art.181 alin.2 şi 3 din legea nr.78/2000 în cea incriminată de disp.art.181 alin.2 din legea nr.78/2000, deoarece societatea administrată de către inculpat nu şi-a îndeplinit corespunzător obligaţiile liber asumate, respectiv nu a încunoştinţat A.P.D.R.P., de modificările intervenite asupra regimului proprietăţii terenului pe care se construia pensiunea turistică şi nu a încunoştinţat-o de conflictele de interese rezultat din faptul că a utilizat materiale de construcţii provenite de la SC P. C. SRL, omisiuni în baza cărora inculpatul a obţinut pe nedrept două tranşe de împrumut în cuantum total de 286.994,48 lei. Aceste tranşe de împrumut primite în acest mod de către inculpat atrag incidenţa faţă de acesta a prev.alin.3 al art.181 din legea nr.78/2000 şi fac ca în cauză să nu se poată dispune înlăturarea acestui text legal faţă de el.  La momentul investirii instanţei cu soluţionarea cauzei valoarea prejudiciului încercat de partea civilă era de peste 286.000 lei, deci, viza consecinţele grave avute în vedere de legiuitorul român în prev.art.146 Cod penal, fapt reflectat şi în disp.alin.3 ale art.181 din legea nr.78/2000.
La nivelul instanţei de fond în mod corect s-a reţinut că nu se poate dispune operarea schimbării juridice a încadrării celor două acuze iniţial reţinute în sarcina acestui inculpat, deoarece, prin faptele comise acesta a produs consecinţe grave părţii vătămate constituite parte civilă în cauză.
Nu poate fi primită nici cererea formulată de către inculpat de a se dispune, în strictă conformitate cu prev. art.10 lit.a şi c Cod procedură penală achitarea sa de sub acuza săvârşirii infracţiunii incriminate de disp.art.181 alin.1 şi 3 din legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, deoarece, conduita infracţională manifestată de recurent, în intervalul de timp vizat, întruneşte din punct de vedere obiectiv şi subiectiv elementele constitutive ale infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităţilor europene. Această faptă pentru care inculpatul a fost condamnat deja, la prim grad jurisdicţional, este incriminată ca infracţiune într-o lege specială (legea nr.78/2000), a fost comisă de acesta cu forma de vinovăţiei a intenţiei directe (astfel cum este această formă de vinovăţie reglementată de disp.art.19 pct.1 lit.a Cod penal) şi există legătură de cauzalitate directă între conduita infracţională a inculpatului şi prejudiciul încercat de partea vătămată. Inculpatul a comis această faptă deci se impunea angajarea răspunderii sale penale.
În ceea ce priveşte al treilea motiv de recurs invocat de către inculpat prin memoriul depus la dosar, cerere prin care acesta solicita achitarea sa de sub acuza comiterii infracţiunii incriminate de disap.art.181 alin.2 şi 3 din legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal, potrivit prev.art.11 pct.2 lit.a rap.la art.10 lit.b1 Cod procedură penală se constată că şi acesta are caracter nefondat, deoarece la obţinerea celor două tranşe de  împrumut nerambursabil pentru edificarea pensiunii turistice E.G. inculpatul cu intenţie directă nu a adus la cunoştinţa părţii civile împrejurările legate de :
                         litigiile care erau în curs de desfăşurare pe rolul instanţelor de judecată cu privire la terenul pe care această invenţie începuse a fi realizată;
                         existenţa conflictului de interese între societatea administrată de către inculpat şi  SC P. C. SRL, la acest ultim agent economic inculpatul având tot calitatea de administrator . De la această societate SC P. C. SRL, societatea E.T.SRL, respectiv societatea care administrată fiind de inculpat a solicitat acordarea împrumuturilor nerambursabile, a achiziţionat o parte din materialele de construcţii necesare edificării obiectivului vizat. 
 
Deci cea de-a doua acuză reţinută în sarcin a inculşaptului (omisiunea acestuia de a furniza , cu ştiinţă, datele cerute potrivit legii pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al comunităţilor europene) prev.şi ped. de disp.art.18/1 alin.2 şi 3 din legea nr.78/2000 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal există, este incriminată ca o infracţiune de o lege specială , a fost comisă cu itenţie de către inculpat şi gradul de pericol social prezentat de aceasta justifică menţinerea soluţiei instanţei de fond de condmanare a a acetui inculpat pentru această faptă. Prin urmare, nu poate fi acceptat al treilea motiv de recurs invocat de acest inculpat, ca pentru această faptă să se dispună achitarea sa în baza art.10 lit.b /1 Cod procedură penală.
B. În ceea ce priveşte recursurile declarate în cauză de către Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Tg.Mureş  şi cel al A.P.D.R.P. acestea au caracter fondat, deoarece soluţiile pronunţate la prim grad jurisdicţional, cu privire la latura penală a cauzei, în privinţa ultimelor trei capete de acuzare reţinute în sarcina inculpatului şi soluţionarea acţiunii civile exercitate în cauză impun reformarea sentinţei recurate. Judecătoria Gheorgheni a apreciat că inculpatul R.Z., poate fi achitat în baza art.-10 lit.b/1 Cod procedură penală de sub acuza comiterii infracţiunilor incriminate de disp.art.290 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit.c din legea nr.78/2000, de disp.art.25 Cod penal rap.la art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi cu referire la art.17 alin.1 lit.c din legea nr.78/2000 şi de disp.art.25 Cod penal rap.la art.288 alin.1, 2 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit.c din legea nr.78/2000, deoarece pentru respectarea  principiului echităţii şi egalităţii de tratament această soluţie trebuia adoptată în contextul în care autorii acestor infracţiuni au fost supuşi unei amenzi administrative în faza urmăririi penale. Instanţa de control judiciar nu poate împărtăşi punctul de vedere al instanţei de fond în această direcţie, deoarece inculpatul-recurent R.Z., din momentul declanşării demersurilor în vederea obţinerii fondurilor europene vizate, pentru edificarea obiectivului turistic anterior enunţat, a avut reprezentarea constantă a faptului că trebuie să intre în posesia acestor fonduri prin orice mijloace chiar dacă eluda legea. Prin puterea sa de convingere şi prin constanţa intervenţiilor făcute la numiţii S.C., S.S., M.H., T.L., K.M., A.T.V., R.L.S., i-a determinat pe aceştia să întocmească acte în care respectivii, au certificat ca fiind adevărate împrejurări nereale, înscrisuri de care inculaptul s-a folosit ulterior în obţinerea celor două tranşe de împrumut de la partea civilă. Inculpatul, şi în aceste trei situaţii, a urmărit cu perseverenţă realizarea obiectivului propus (la care s-a făcut referire mai sus şi care viza obţinerea acestor fonduri europene) şi exercitând demersuri repetate asupra învinuiţilor, ce în faza de urmărire penală au fost supuşi unei amenzi administrative, i-a capacitat pe aceştia să ateste în mod nereal în înscrisurile ce ei le-au întocmit împrejurări false.
Inculpatul prin comportamentul său a comis şi aceste ultime trei infracţiuni pentru care instanţa de fond l-a achitat, infracţiuni din punct de vedere obiectiv şi subiectiv întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii incriminate de  disp.art.25 Cod penal rap.la art.290 Cod penal cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal şi cu referire la art.17 alin.1 lit.c din legea nr.78/2000, art.290 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lti.c din legea nr.78/2000 şi de disp.art.25 Cod penal rap.la art.288 alin.1, 2 Cod penal cu referire la art.17 alin.1 lit.c din legea nr.78/2000.
Chiar dacă învinuiţilor din  prezenta cauză li s-a aplicat o amendă administrativă pentru faptele pentru care erau cercetaţi, inculpatul nu poate  beneficia de incidenţa aceloraşi dispoziţii legale,  în contextul în care, aşa cum s-a arătat în alineatele precedente, acesta a avut o reprezentare infracţională conturată în timp, finalizată într-o perioadă de timp scurtă şi o perseverenţă infracţională care se impun e a fi sancţionată corespunzător.
Pentru aceste fapte penale comise de către inculpat acestui se impune a-i fi aplicate pedepse care să corespundă exigenţelor art.72 Cod penal şi care să asigure materializarea prev.art.1 din Codul român de procedură penală. Avându-se în vedere perseverenţa penală manifestată de inculpat în prezenta cauză, natura relaţiilor vătămate de acesta prin faptele imputate, circumstanţele personale prezentate de acesta (este infractor primar, a înţeles să participe la termenele de judecată fixate în cauză şi să colaboreze cu organele judiciare în faza de urmărire penală), după sesizarea instanţei a achitat parţial prejudiciul produs părţii vătămate se apreciază că reţinându-se faţă de acesta circumstanţele atenuante prev. de art.74 Cod penal se pot determina pedepse situate sub minimul special prevăzut de legiuitor, pentru infracţiunile de: instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale. 
Reţinându-se vinovăţia inculpatului şi cu privire la aceste trei fapte penale pentru care a fost iniţial achitat la instanţa de fond, la acest grad jurisdicţional se impune a se da eficienţa necesară prevederilor ce reglementează restabilirea situaţiei de fapt, anterioară momentului săvârşirii faptelor penale imputate şi respectându-ser cu stricteţe părev.art.346 rap.la art.170 Cod procedură penală se va dispune anularea înscrisurilor falsificate, înscrisuri de care inculpatul s-a folosit în activitatea sa infracţională.
În aceea ce priveşte latura civilă a cauzei se constată că, în mod corect, instanţa de fond a reţinut că, din cuantumul iniţial al despăgubirilor materiale solicitate a fi acordate în cauză, inculpatul a achitat o parte, respectiv suma de 115.000 lei, dar neanalizând corespunzător elementele componente ale acestei sume globale cu care partea vătămată s-a constituit parte civilă n u a acordat şi majorările de întârziere pe care partea vătămată era îndreptăţită să le primească pentru restul debitului rămas neachitat. Persoana care printr-o faptă prejudiciatoare a altei persoane înregistrează o pagubă materială este îndreptăţită să obţină de la „vinovat” repararea integrală a acesteia, deci ea este îndreptăţită să primească atât „damnum emergens” cât şi „lucrum cesans”. În cauză s-a dovedit mai presus de orice dubiu faptul că prin conduita sa adoptată, inculpatul a produs o pagubă efectivă părţii civile A.P.D.R.P. care este îndreptăţită să primească integral despăgubirile solicitate iniţial şi care sunt compuse atât din paguba efectivă cât şi din folosul nerealizat care în  prezenta cauză este reprezentat de majorările de întârziere. Prin urmare, partea civilă este îndreptăţită să primească de la inculpat şi partea responsabilă civilmente nu doar suma de 171.994,48 lei, reprezentând debit rămas de achitat, ci şi suma de 78.516,48 lei, cu titlu de majorări de întârziere (calculate până la data de 25.11.2011) pentru ca astfel să obţină repararea integrală a pagubei încercate şi pentru a se respecta prev.art.1357 -1359 din noul Cod civil cu referire la art.120 şi 120/1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.92/2003. 
Pentru toate aceste considerente reţinute urmează ca în  conformitate cu prev.art.38515 pct.1 lit.b Cod procedură penală să se respingă, ca nefondat, recursul promovat de către inculpatul R.Z. împotriva sentinţei penale nr. 236/15.11.2011 pronunţată de Judecătoria Gheorgheni.
Potrivit art.38515 pct.2 lit.d Cod procedură penală cu rap. la art.38515 pct.172 Cod procedură penală se vor admite recursurile declarate împotriva sentinţei penale, anterior menţionate, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Târgu Mureş şi de către partea civilă Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – APDRP, va fi casată în parte hotărârea judecătorească menţionată şi rejudecând cauza în următoarele limite:
În baza art. 25 Cod penal rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal şi a art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr.  78/2000, reţinând şi incidenţa disp. art. 74, 76 lit. e Cod penal îl va condamna pe inculpatul R.Z. la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.
În baza art. 290 Cod penal rap. la art. 17 alin. 1 lit. c din legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 74, 76 lit. e Cod penal, îl va condamna pe acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
În baza art. 25 Cod penal rap. la art. 288 alin. 1 şi 2 Cod penal cu referire la art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, reţinându-se şi incidenţa prevederilor art. 74, 76 lit. e Cod penal îl va condamna pe inculpat anterior menţionat la pedeapsa de 4 luni închisoare pentru comiterea infracţiunii instigare la fals material în înscrisuri oficiale.
Se va descontopi pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare, aplicată inculpatului R.Z., prin sentinţa penală nr. 236/15.11.2011 a Judecătoriei Gheorgheni, în pedepsele componente, care vor fi repuse în individualitatea lor, respectiv în: 
                         pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată acestui inculpat pentru comiterea infracţiunii de obţinere pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene;
                         pedeapsa de 3 ani închisoare, aplicată aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de omisiune de a furniza, cu ştiinţă, datele cerute, potrivit legii, pentru obţinerea de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene.
 
Conform prevederilor art. 33 lit. a, 34 lit. b Cod penal se vor contopi cele două pedepse, menţionate în alineatul anterior, cu cele trei pedepse aplicate prin prezenta decizie, stabilind ca, în final, acest inculpat să execute pedeapsa cea mai grea, cea de 3 ani închisoare ca pedeapsă rezultantă.
În baza art. 71 Cod penal va interzice acestui inculpat, ca pedeapsă accesorie, şi exercitarea drepturilor prev. de disp. art. 64 lit. c Cod procedură penală, pe lângă celelalte drepturi interzise de către instanţa de fond, respectiv drepturile prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal. 
Vor fi menţinute dispoziţiile instanţei de fond de obligare a inculpatului R.Z., în solidar, cu partea responsabilă civilmente SC E.T. SRL Gheorgheni la plata sumei indicate cu titlu de debit rămas de achitat şi va obliga aceleaşi părţi – inculpatul în solidar cu partea responsabilă civilmente  SC E.T. SRL Gheorgheni - să achite părţii civile Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – APDRP şi suma de 78.516,48 lei cu titlu de majorări de întârziere aferente debitului rămas de achitat.
În baza disp. art. 346 rap. la art. 170 Cod procedură penală vor fi anulate, în vederea restabilirii situaţiei anterioare, înscrisurile falsificate, de care inculpatul s-a folosit în săvârşirea infracţiunilor, respectiv: 
- declaraţia din 02.11.2005, în care inculpatul a precizat că terenul pe care urma să construiască pensiunea turistică „E.G.” Gheorgheni, judeţul Harghita nu făcea obiectul unor litigii în instanţă;
- declaraţia pe propria răspundere, înregistrată sub nr. 53/12.05.2007  în care a precizat că toate achiziţiile proiectului au fost efectuate în mod corect şi că nu există conflicte de interese de natură să influenţeze decizia de atribuire a contractelor de achiziţii servicii şi lucrări;
- procesele-verbale de adjudecare a achiziţiilor de servicii sau lucrări numerele 17/22.08.2005; 18/23.08.2005; 33/06.03.2006; 55/15.05.2006 şi 56/15.05.2006, în care s-au făcut menţiuni necorespunzătoare adevărului în privinţa ofertanţilor;
- procesul-verbal nr. 71/17.06.2006, anexă la cererea de planşă – tranşa II în care s-a menţionat, contrar adevărului, data începerii lucrărilor de construcţie ca fiind 17.06.2006. 
Se vor înlătura din sentinţa penală criticată dispoziţiile instanţei de fond referitoare la aplicarea sancţiunii amenzii administrative în cuantum de câte 1.000 lei pentru cele trei infracţiuni pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta decizie, precum şi cea potrivit căreia s-a dispus, ca acestuia, să-i fie aplicată, în baza art. 33 lit. a, 34 lit. c Cod penal rap. la art. 91 lit. c şi art. 181 alin. 3 Cod penal sancţiunea de 1.000 lei amendă administrativă şi vor fi menţinute toate celelalte dispoziţii din sentinţa penală nr. 236/15.11.2011 a Judecătoriei Gheorgheni, ce nu contravin prezentei.
 
Notă: a) Cu toate că, în enunţul art. 17 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, se menţionează cu titlu generic şi infracţiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii europene, în concret pentru reţinerea unei infracţiuni de fals sau de uz de fals în legătură cu o infracţiune de corupţie, potrivit art. 17 alin. 1 lit. c din Legea nr. 78/2000, falsul ori uzul de fals trebuie să fie săvârşit în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute în Lege la secţiunile a 2-a şi a 3-a sau să fie comis în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune.
Infracţiunea incriminată de art. 181 din Lege este plasată sub secţiunea 41 exclusă din enumerarea limitativă cuprinsă în art. 17 alin. 1 lit. c al Legii. Prin urmare, dacă s-a comis o infracţiune de fals sau de uz de fals în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infracţiunile prevăzute în secţiunea 41 din Lege sau s-a săvârşit în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infracţiune, textul art. 17 alin. 1 lit. c din Lege nu este incident.
b) În orice caz, sub aspectul laturii obiective, elementul material al infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.290 Cod penal pune condiţia ca înscrisul sub semnătură privată falsificat să fie folosit. Or, această modalitate de realizare a laturii obiective a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată este componentă a laturii obiective a infracţiunii incriminate în legea specială, prev. de art. art. 181 din Legea nr. 78/2000 (însemnând folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false). În acest context, infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată îşi pierde autonomia în raport de infracţiunea prevăzută de art. 181 din Legea nr. 78/2000, devine parte a elementului material al acestei din urmă infracţiuni şi nu poate fi reţinută în concurs cu aceasta. În acest sens a statuat Curtea de Apel Tg.-Mureş prin deciziile penale nr. 369/R/10 septembrie 2010 şi nr. 406/R/21 mai 2012.