avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Menţinere măsură arestare preventivă. Recurs nefondat.
 
C.proc.pen., art. 3001 alin. 3, art. 38515 alin. 1 pct.1 lit. b
 
Intenţia inculpatului de a aplica, până la începerea cercetării judecătoreşti, pentru procedura simplificată privind recunoaşterea vinovăţiei prev. de art. 320/1   C.pr. pen., nu poate reprezenta un element indubitabil de care să se ţină seama pentru o eventuală cercetare în stare de libertate a acestuia.
                                                              
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 425 din 23 martie 2012.
 
Prin încheierea din data de 19.03.2012 a Tribunalului Dâmboviţa în baza dispoziţiilor art. 300/1 alin. 3 C.proc.pen. a fost menţinută arestarea preventivă a inculpatului  M.S.G., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă prev. de disp. art.257 alin.1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 678/2000.
Pentru a pronunţa încheierea respectivă Tribunalul Dâmboviţa a reţinut că faţă de inculpat a fost luată măsura arestării preventive pe o durată de 29 de zile, începând cu data de 23.02.2012 şi până la data de 22.03.2012 prin încheierea nr. 5 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa în dosarul nr. 1619/120/2012.
Instanţa a reţinut că în cauză sunt incidente prevederile art. 143 C.pr.pen., dar şi prevederile art. 148 lit. f C.pr.pen., existând  indicii că inculpatul este autorul infracţiunii de trafic de influenţă prevăzută de art. 257 C.pen., rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că în luna mai 2011 acesta a pretins suma de 7000 euro, redusă ulterior la 6000 euro, denunţătorului I.A.F., în schimbul promisiunii că va interveni pe lângă un inspector din cadrul Ministerului Învăţământului pentru angajarea surorii denunţătorului I.A.C. ca profesoară în cadrul Inspectoratului Şcolar Dâmboviţa, bani din care a primit efectiv suma de 3000 euro în luna iulie 2011.
Măsura preventivă a rămas definitivă, prin încheierea din data de 27.02.2012 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti în dosarul nr. 1619/120/2012 fiind respins recursul promovat de inculpat.
         Înainte de expirarea arestării preventive inculpatul a fost trimis în judecată prin rechizitoriul din data de 16.03.2012 întocmit în dosarul nr. 502/P/2011 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.
Cu ocazia discutării legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, inculpatul a învederat instanţei că recunoaşte şi regretă fapta comisă, invocând, prin apărător, faptul că nu mai subzistă temeiurile prevăzute de lege pentru menţinerea măsurii, considerentele potrivit cărora ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică, fiind pur formale. În ceea ce priveşte suma primită, aceasta nu a fost încă restituită denunţătorului şi nici pusă la dispoziţia instanţei.
          Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală, instanţa a reţinut că în cauză există indicii din care rezultă presupunerea rezonabilă că inculpatul este autorul faptei reţinută în sarcina sa în actul de sesizare, respectiv date susceptibile să convingă un observator obiectiv că inculpatul este autorul acestei infracţiuni.
Totodată, instanţa a constatat că în cauză există îndeplinită şi condiţia prevăzută de art. 148 lit. f C.pr.pen., atât sub aspectul duratei pedepsei prevăzută de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului, cât şi al existenţei probelor că lăsarea sa în libertate prezintă pericol concret pentru ordinea publică.
 Măsurile luate împotriva persoanelor care sunt acuzate şi faţă de care există indicii rezonabile că au comis infracţiuni de corupţie trebuie să reflecte nu doar din punct de vedere penal măsura, ci şi mesajul de descurajare transmis prin intermediul sistemului juridic. Ori, prin adoptarea faţă de inculpat, la nici o lună de la arestare, a altei măsuri preventive, restrictive de libertate, s-ar crea în rândul opiniei publice credinţa că justiţia nu acţionează suficient de ferm faţă de cei acuzaţi de astfel de infracţiuni.
S-a apreciat că prin  menţinerea respectivei măsuri nu i se încalcă inculpatului nici unul din drepturile prevăzute şi garantate de Constituţie şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, verificarea legalităţii şi temeiniciei arestării sale nepresupunând o analiză asupra fondului cauzei şi a vinovăţiei.
Împotriva acestei încheieri a declarat recurs inculpatul M.S.G. criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie şi învederând că poate fi cercetat şi în stare de libertate cât timp şi-a recunoscut  fapta şi are de gând să fie cercetat  în procedura  simplificată prev. de art. 320/1 C.pr.pen..
Curtea, examinând  încheierea recurată în raport de criticile formulate, de actele şi lucrările dosarului, dar şi din oficiu, sub toate aspectele de fapt  şi de drept, conform art. 385/6 alin. 3 C.pr.pen., a constatat că recursul este nefondat.
În acest sens, se reţine că inculpatul este cercetat  pentru o faptă de corupţie, faptă care, în pofida susţinerilor inculpatului din calea sa de atac, face parte dintru-un fenomen de amploare în ţara noastră şi care impune, în consecinţă măsuri ferme şi severe de combatere.
Recurentul inculpat se află în stare de arest de aproximativ 1 lună, răstimp în care, este evident că nu avea cum să se modifice temeiurile avute în vedere înainte de luarea măsurii preventive împotriva sa.
Chiar dacă inculpatul  intenţionează să aplice pentru desfăşurarea procesului penal în procedura  simplificată prev. de art. 320/1 C.pr.pen. făcând demersuri în acest sens,  acest lucru nu este deocamdată cert, dosarul abia fiind înregistrat la instanţa de fond, iar în plus intenţia inculpatului de a aplica, până la începerea cercetării judecătoreşti, pentru procedura simplificată privind recunoaşterea vinovăţiei prev. de art. 320/1   C.pr. pen., nu poate reprezenta un element indubitabil de care să se ţină seama pentru o eventuală cercetare în stare de libertate a acestuia
Faţă de cele astfel reţinute, Curtea, în baza art. 385/15 alin. 1 pct. 1 lit. b) C.pr.pen. a respins recursul ca nefondat.
 
 ( Judecător  Mihai Viorel Tudoran )