avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Manipularea pietei de capital. Achitare. Inexistenta faptei. Lipsa caracterului de piată reglementată al RASDAQ. Fals informatic. Achitare. Lipsa elementelor constitutive. Tranzactii bursiere executate conform ordinelor de  tranzactionare date de către clienti
 
Curtea de Apel Cluj, Sectia penală şi de minori, sentinta nr. 72 din 27 iunie 2012
 
Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie şi Justitie – DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj au fost trimişi în judecată inculpatii N.R. pentru săvârşirea infractiunii de manipularea pietei de capital, în formă continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.; G.G.A. pentru săvârşirea infractiunii de manipularea pietei de capital, în formă continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.; O.(fostă S.)A.M. pentru săvârşirea infractiunii de manipularea pietei de capital, în formă continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.; D.S.D. pentru săvârşirea infractiunii de manipularea pietei de capital, în formă continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004 şi B.I.H. pentru săvârşirea infractiunii de manipularea pietei de capital, în formă continuată, faptă prev. de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplicarea art.41 alin.2 C.p.
Pe scurt, în actul de sesizare s­a retinut sub aspectul stării de fapt că inculpatul N.R., director general al S.I.F." B.S." S.A., în baza unei rezolutii infractionale unice, în perioada noiembrie 2007 ­februarie 2008, a manipulat pe piata reglementată SDAQ (XMBS) actiunile A. ale emitentului S.C. A.B. S.A în modalitătile prezentate pe larg în rechizitoriu.
Apoi că inculpatul G.G.A., în baza unei rezolutii infractionale unice, în perioada noiembrie 2007 ­februarie 2008, a manipulat pe piata reglementată RASDAQ (XMBS) actiunile A. ale emitentului S.c. A.B. S.A în modalitătile prezentate pe larg în rechizitoriu.
În cazul inculpatei O.(fostă S.)A.M., coordonator relatii clientelă la B.R. S.A., s­a retinut că, în baza unei rezolutii infractionale unice, în perioada noiembrie 2007 ­februarie 2008, a manipulat pe piata reglementată RASDAQ (XMBS) actiunile A. ale emitentului S.C. A.B. S.A.
Inculpatul S.S.D., director operatiuni la S.S.I.F. "B.S." S.A., în luna februarie 2008, a manipulat pe piata reglementată RASDAQ (XMBS) actiunile A. ale emitentului
S.C. A.B. S.A în modalitătile prezentate pe larg în rechizitoriu.
Iar inculpatul B.I.H., economist la S.C.T.C." S.A. Cluj­Napoca, în baza unei rezolutii infractionale unice, în perioada noiembrie 2007 ­februarie 2008, a manipulat pe piata reglementată RASDAQ (XMBS) actiunile A. ale emitentului S.C. A.B. S.A în modalitătile prezentate pe larg în rechizitoriu.
Cu privire la modalitătile prezentate pe larg în actul de sesizare se retine că începând cu primăvara anului 2007, inculpatul G. a negociat cu martorul B., la acea dată director general la SC A.B. SA cumpărarea unui pachet de 343.092 actiuni cu simbolul
A. reprezentând peste 9% din totalul actiunilor emise pe acest titlu. Cu acest scop, la data de 20.06.2007 a fost încheiat între părti un antecontract de vânzare cumpărare actiuni nominative având ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor descrise mai sus precum şi pentru un număr de 3.647.786 actiuni dobândite de vânzător ca urmare a exercitării dreptului de preferintă la majorarea capitalului social pentru un pret total definitiv negociat stipulat în cuprinsul documentului şi anume de 402.250 lei, adică 1,172426 lei pentru fiecare actiune.
Pentru a intra în proprietatea pachetului de actiuni descrise mai sus, inculpatul
G.G.A. a apelat la ajutorul inculpatului N.R. director general al SSIF B.S. S.A.
Din declaratiile acestuia rezultă că inculpatul G.G.A. era un vechi client al societătii având o pondere mare în activitatea acesteia, fiind cu alte cuvinte, un client important. La cererea inculpatilor, martorul B.I. a încheiat, la rândul său, un contract de servicii financiare cu societatea condusă de către inculpatul N.R., fiind repartizat A.S.I.F.3­ului O.(fostă S.)A.M., care era totodată şi A.S.I.F.­ul inculpatului G.G.A. .
Audiati fiind, martorii B.I., R.M.V. şi inculpatii G.G.A. şi O.(fostă S.)A.M., arată că inculpatul N.R. a fost cel care a coordonat tranzactiile încheiate pe bursă pentru atingerea scopului urmărit de către inculpatul G.G.A. Astfel, inculpatul G.G.A. l­a pus la curent pe inculpatul N.R. cu detaliile antecontractului şi actelor aditionale încheiate cu martorul B.I., cerându­i să realizeze tranzactiile pe bursă, la pretul stabilit în antecontract. Pe toată perioada derulării tranzactiilor, respectiv, noiembrie 2007­februarie 2010, potrivit propriilor declaratii, cei doi inculpati au tinut legătura, inculpatul G.G.A. transmitând inculpatului N.R. instructiuni legate de desfăşurarea tranzactiilor, respectiv cantitatea şi pretul. La rândul său, inculpatul N.R. transmitea inculpatei O.(fostă S.)A.M. instructiunile date de către inculpatul G.G.A., stabilind momentul efectiv la care să se încheie tranzactia. Inculpata O.(fostă S.)A.M. tinea, la rândul ei, legătura cu martora R.M.V., persoană de încredere a inculpatului G.G.A., angajată la S.C. "S." S.A., societate controlată de către inculpat.
Inculpata şi martora se ocupau de întocmirea documentelor necesare încheierii tranzactiilor, completând, împreună, în format electronic, ordinele de tranzactionare, atât în numele inculpatului G.G.A., cât şi în numele martorului B.I..
Martora R.M.V. era cea care tinea legătura cu martorul B.I., pentru toate aspectele legate de realizarea antecontractului.
Înainte de realizarea tranzactiilor, martora R.M.V. îl chema pe martorul B.I. la Cluj­Napoca, unde aceasta şi inculpata O.(fostă S.)A.M. îi cereau să semneze ordinele de vânzare completate de ele. Tot martora R.M.V. a fost cea care s­a ocupat de toate aspectele financiare legate de decontarea tranzactiilor şi de relatia financiară ce decurgea din antecontract şi actele aditionale.
În data de 05.11.2007 pe piata de capital respectiv pe piata XMBS (cunoscută şi sub numele de RASDAQ) au avut loc mai multe tranzactii cu actiunile A., una dintre acestea fiind încheiată între martorul B.I. în calitate de vânzător şi inculpatul G.G.A. în calitate de cumpărător.
Astfel, în data de 05.11.2007, la ora 13:14:01, în front office­ul S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un ordin de tranzactionare" cu nr.731207 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un pachet de 3.663.315 actiuni A. la un pret de 0,1 lei/actiune (valoare 366.331,50 lei). Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către ASIF (agent servicii de intermedieri financiare) inculpata O.(fostă S.)A.M.. Precizăm că pe formularul ordinului de tranzactionare amintit nu este bifată rubrica referitoare la calitatea de INSIDER al clientului B.I..
În aceeaşi zi, la ora 13:15:31 a fost introdus în sistemul de tranzactionare al S.C. "B.S." S.A. ordinul de tranzactionare nr. 731600 prin care clientul G.G.A.­AGENOR se oferea să cumpere un pachet de exact 3.663.315 actiuni A. la un pret de 0,1 lei/actiune (valoare 366.331,50 lei).
Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C."B.S." S.A. de către acelaşi ASIF, respectiv inculpata O.(fostă S.)A.M..
Din datele fumizate de S.C. "B.V.B." S.A. referitoare la tranzactiile efectuate în data de 05.11.2007 cu actiunile A., reiese faptul că la ora 13:27 este introdus în acest sistem ordinul de cumpărare emis de inculpatul G.G.A., iar la ora 13:28 este introdus ordinul de tranzactionare emis de martorul B.I.
În sistemul ARENA ambii clienti au fost introduşi având calitatea de INSIDERI. La ora 13:28:07 are loc executarea ordinelor emise de cei doi clienti cu precizarea că, în fapt, în proprietatea clientului G.G.A.­AGENOR au intrat un număr de doar 3.661.315 actiuni A., diferenta de 2.000 actiuni fiind executate în favoarea altor clienti ce aveau în piată ordine valabile.
Decontarea tranzactiei amintite mai sus are loc, cronologic, conform datelor puse la dispozitie de B.T. S.A., în aceeaşi dată de 05.11.2007, în următorul mod:
­la ora 14:17:47 G.G.A. creditează contul S.C. "B.S." S.A. cu suma de 367. 779,09 lei;
­la ora 14:21:11 S.C. "B.S." S.A. plăteşte către B.I. suma de 365.140,09 lei;
­la ora 14:22:14 B.I. restituie către G.G.A. suma de 312. 792,59 lei.
După cum se poate observa, din suma totală încasată de la S.C. "B.S." S.A. de către martorul B.I., acesta a retinut suma de 52.347,50 lei, din care 52.250 lei reprezenta ultima tranşă a contravalorii actiunilor detinute de acesta şi vândute către inculpatul G.G.A., conform componentei nr.l a antecontractului de vânzare cumpărare din data de 20.06.2007.
Se mai poate observa faptul că tranzactia a fost efectuată la pretul de 0,1 lei/actiune, în timp ce pretul de referintă pe piată era de 0,45 lei/actiune, conform specificatiilor din ordinele de tranzactionare analizate.
În fapt, aceste actiuni au fost vândute de către martorul B.I. către inculpatul
G.G.A. la valoarea nominală a actiunilor A., aceasta fiind şi valoarea la care actiunile în cauză au fost dobândite de către primul ca urmare a exercitării dreptului de preferintă la majorarea de capital social care a avut loc la S.C. ,,A.B." S.A. Bistrita. Finantarea operatiunii de subscriere a efectuat­o inculpatul G.G.A., iar după efectuarea tranzactiei pe piata de capital, s­a ~procedat la restituirea finantării acordate (vezi mai sus restituirea către G.G.A. a sumei de 312. 792,59 lei efectuate în data de 05.11.2007 la ora 14:22:14 ).
Tranzactia s­a putut efectua la valoarea de 0,1 lei/actiune (chiar dacă pretul de referintă pe ziua respectivă era de 0,45 lei/actiune) deoarece în perioada 01.06.2007 ­30.11.2007 tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat fără "tunel", mai precis pretul de tranzactionare al acestei actiuni putea să varieze liber neexistând o limită de variatie impusă.
În conformitate cu datele puse la dispozitie de către S.C. "B.S." S.A., contractul dintre această societate şi B.I. a fost încheiat exact în data de 05.11.2007, iar în cererea de deschidere cont client acesta s­a declarat persoană initiată, respectiv actionar semnificativ al S.C. "A.B." S.A. Bistrita, simbol A..
Din documentele puse la dispozitie de către B.I., s­a mai constatat că în data de 21.12.2007, la ora 12:08:36, în front office­ul S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un ordin de tranzactionare cu nr.803l03 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un pachet de
342.145 actiuni A. la un pret de 0,1 lei/actiune (valoare 34.214,50 lei). Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către A.S.I.F. (agent servicii de intermedieri financiare) inculpata O.(fostă S.)A.M..
Pe formularul ordinului de tranzactionare amintit nu este bifată rubrica referitoare la calitatea de INSIDER al clientului B.I., iar acesta este semnat atât de către client cât şi de către A.S.I.F.
Acest ordin de tranzactionare nu apare însă în datele transmise de către S.C. "B.V.B." S.A., deci nu a fost introdus în sistemul de tranzactionare ARENA al B.V.B.
Ordinul de tranzactionare nr.803l03 din data de 21.12.2007 nu a fost găsit în arhiva S.C. "B.S." S.A., fiind însă înmânat un exemplar original al acestuia martorului B.I., care l­a depus la dosarul cauzei.
În cursul lunii decembrie 2007, numitul P.A., până la acea dată director adjunct în cadrul S.S.I.F. B.S. S.A. s­a angajat la S.S.I.F. T.C. S.A. În perioada decembrie 2007 ­aprilie 2008, acesta a accesat neautorizat conturile de e­mail ale mai multor foşti colegi, printre care învinuitii N.R. şi O.(fostă S.)A.M.. Numitul P.A. a fost cercetat în dosarul nr. 79D/P/2009 al D.I.I.C.O.T.­Serviciul Teritorial Cluj, fiind trimis în judecată şi condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru comiterea acestei fapte. În perioada în care P.A. a accesat neautorizat aceste adrese de email, s­au realizat mai multe tranzactii, în mod coordonat, între A.S.I.F­ii O.(fostă S.)A.M., din cadrul S.S.I.F. "B.S."
S.A. şi B.I.H., de la S.S.I.F. "T.C." S.A., sincronizându­se cantitatea, pretul şi momentul ­până la secundă ­al introducerii ordinelor de tranzactionare în sistemul ARENA. Toate tranzactiile prin care inculpatul B.I.H. a cumpărat actiuni A., au fost realizate de pe contul clientului său, martorul H.C.O., fără ca acesta să fi emis ordine de cumpărare.
Faptul că martorul H.C.O., nu avea deschis un cont discretionar" la S.C. "T.C."
S.A. din declaratia martorului rezultă că inculpatul B.I.H. i­a prezentat martorului ordinele de tranzactionare ulterior, acesta confirmându­le după realizarea tranzactiilor. Rezultă aşadar că nu martorul a fost cel care a indicat detaliile privind pretul, cantitatea şi momentul introducerii ordinelor de tranzactionare în sistem, inculpatul B.I.H. fiind cel care a avut initiativa realizării tranzactiilor.
În data de 01.02.2008 pe piata de capital, respectiv pe piata XMBS (cunoscută şi sub numele de RASDAQ), a avut loc o singură tranzactie cu actiunile A., dar au fost introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzactionare.
Astfel, în data de 01.02.2008, ora 12:27:54, în sistemul de tranzactionare ARENA a B.V.B. a fost introdus ordinul de tranzactionare (cumpărare) cu numărul 8257974 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,33 lei/actiune. Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul inculpatului S.S.D. (Director Operatiuni Brokeri în cadrul S.S.I.F. "B.S." S.A.). Precizăm că acest ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului G.G.A.
În aceeaşi dată, la ora 13:26:56 în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "T.C." S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35388 prin care clientul H.C.O., client al S.C. "T.C." S.A., se oferea să cumpere un număr de 1.000 actiuni A. la un pret de 0,33 lei pe actiune. La ora 13:27:16, ordinul amintit a fost transferat în sistemul de tranzactionare ARENA a BVB atribuindu­i­se numărul 8260232. Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul de tranzactionare de către inculpatul B.I.H..
La ora 13:27:53, în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A., a fost introdus un ordin de tranzactionare cu nr.836905 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un pachet de 500 actiuni A. la un pret de 0,33 lei/actiune (valoare 165,00 lei). Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către A.S.I.F. (agent servicii de intermedieri financiare) inculpata O.(fostă S.)A.M..
Acest din urmă ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I..
Concomitent, acest ordin a fost transferat de pe contul agentului de bursă T.I. în sistemul ARENA al BVB atribuindu­i­se numărul 8260260, fiind executat odată cu introducerea lui în favoarea clientului H.C.O..
Din cele arătate mai sus se poate observa sincronizarea perfectă a actiunilor agentilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. cu cei din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor, cât şi în ceea ce priveşte pretul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienti.
La data de O 1.02.2008 pretul de referintă al actiunilor A. era de 0,27 lei/actiune, creşterea de 0,06 lei/actiune fiind la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă. Faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. ,,A.B." S.A. Bistrita s­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%. În urma unui calcul elementar se poate sustine că ac~astă creştere de 0,06 lei/actiune se află la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă: 0,27 x 25% = 0,0675
În data de 05.02.2008 pe piata de capital, respectiv pe piata XMBS (RASDAQ), a avut loc doar o singură tranzactie cu actiunile A., dar au fost introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzactionare.
Astfel, în data de 04.02.2008, la ora 11:04:20, în sistemul de tranzactionare ARENA a B.V.B. a fost introdus ordinul de tranzactionare (cumpărare) cu numărul 8267013 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un număr de 1.000 actiuni A. la un pret de 0,41 lei/actiune.
Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul agentului de bursă P.I.A.. Precizăm că acest ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului G.G.A.
În aceeaşi dată, la ora 13:11:58 în sistemul de tranzactionare ARENA a S.C. "B.V.B." S.A. a fost introdus ordinul de tranzactionare (vânzare) cu numărul 8271317 al clientului B.I. prin care acesta oferea spre vânzare număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,41 lei/actiune. Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul ARENA de către inculpata O.(fostă S.)A.M.. Şi acest ordin atestă calitatea de INSIDER al clientului B.I..
În data de 05.02.2008, la ora 10:39:31 în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "T.C."
S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35504 prin care martorul H.C.O., S.A., se oferea să cumpere un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,41 lei pe actiune. La ora 10:39:51, ordinul amintit a fost transferat în sistemul ARENA de către inculpatul B.I.H., atribuindu­i­se numărul 8276602, fiind executat o secundă mai târziu, respectiv la ora
10:39:52.
Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA din data de 04.02.2008, aşa cum am arătat mai sus, în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. apare corespondentul acestuia doar în data de 05.02.2008, la ora 10.39:52, de altfel aceasta fiind şi ora executării acestuia în sistemul ARENA.
Referitor la cele arătate mai sus, se poate observa că, deşi în data de 04.02.2008 existau în sistemul ARENA atât un ordin de vânzare (al clientului B.I.) cât şi un ordin de cumpărare (al clientului G.G.A.) cu aceleaşi caracteristici, ordinul de vânzare al clientului
B.I. a fost executat doar în data de 05.02.2008 odată cu introducerea acestuia în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. şi odată cu introducerea în sistemul ARENA a ordinului de cumpărare a clientului H.C.O..
Se poate din nou observa sincronizarea perfectă (aproape la secundă) a actiunilor agentilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. şi din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor, cât şi în ceea ce priveşte pretul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienti.
La fel ca în cazul tranzactiei din data de 01.02.2008, la data de 05.02.2008 pretul de referintă al actiunilor A. era de 0,33 lei/actiune, creşterea de 0,08 lei/actiune (până la valoarea de 0,41 lei pe actiune) fiind la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă. Precizăm faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%.
În urma unui calcul simplu se constată că această creştere de 0,08 lei/actiune se află la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă: 0,33 x 25% =0,0825
În data de 07.02.2008 pe piata de capital, respectiv pe piata XMBS (RASDAQ), au avut loc două tranzactii cu actiunile A., dintre care una a fost între martorul B.I. în calitate de vânzător şi martorul H.C.O. în calitate de cumpărător. În aceeaşi dată au fost introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzactionare.
Astfel, în data de 07.02.2008, la ora 10:36:02, în sistemul de tranzactionare ARENA a S.C. "B.V.B." S.A. a fost introdus ordinul de tranzactionare (vânzare) cu numărul 8302635 prin care clientul B.I. se oferea să vândă un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,51 /actiune. Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul agentului de bursă P.I.A. din cadrul S.C. "B.S." S.A .. Precizăm că şi acest ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I..
Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA de la ora 10:36:02, aşa cum am precizat anterior, în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. apare corespondentul acestuia doar la ora 11:18:49, ordinul de tranzactionare (vânzare) având numărul nr.841631, de altfel o secundă mai târziu având loc şi executarea acestuia.
În aceeaşi dată de 07.02.2008, la ora 11:18:29 în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "T.C." S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35650 prin care martorul H.C.O., se oferea să cumpere un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,51 lei pe actiune. La ora 11:18:49, 20 de secunde mai târziu, ordinul amintit a fost transferat în sistemul ARENA de către inculpatul B.I.H. din cadrul S.C. "T.C." S.A., atribuindu­i­se numărul 8304883, fiind executat o secundă mai târziu, respectiv la ora 11:18:50.
Referitor la cele arătate mai sus, se poate observa faptul că, ordinul de vânzare al clientului B.I. a fost executat doar la ora 11:18:50, odată cu introducerea acestuia în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. şi odată cu introducerea în sistemul ARENA a ordinului de cumpărare a clientului H.C.O..
Din nou se remarcă sincronizarea perfectă (aproape la secundă) a actiunilor agentilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. şi din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor în FRONT OFFICE, cât şi în ceea ce priveşte cantitatea şi pretul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienti.
La fel ca şi în cazul tranzactiilor din datele de 01.02.2008 şi 05.0202008, la data de 07.02.2008 pretul de referintă al actiunilor A. era de 0,41 lei/actiune, creşterea de 0,10 lei/actiune (până la valoarea de 0,51 lei pe actiune) fiind la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă.
În conformitate cu comunicările S.C. B.V.B. S.A., în perioada 01.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. ACI BISTRIł A S.A. Bistrita s ­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%.
În urma unui calcul simplu se poate sustine faptul că această creştere de 0,10 lei/actiune se află la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă: 0,41 X 25% = 0,1025
În aceeaşi dată, la ora 11:18:57, la 7 secunde de la executarea ordinului precedent, în sistemul ARENA este introdus de către acelaşi agent de bursă, inculpatul B.I.H., încă un ordin de cumpărare al clientului H.C.O., cu numărul 8304888, pentru cumpărarea unui număr de 1.000 actiuni A. la un pret de 0,40 lei pe actiune. Acest ordin a devenit însă inactiv odată cu introducerea lui în sistem.
În data de 08.02.2008 pe piata de capital, respectiv pe piata XMBS (RASDAQ), au avut loc mai multe tranzactii cu actiunile A., dintre care una a fost între martorul B.I.
în calitate de vânzător şi martorul H.C.O. în calitate de cumpărător. În aceeaşi dată au fost introduse în sistemul ARENA mai multe ordine de tranzactionare.
Astfel, în data de 08.02.2008, la ora 10:32:55, în sistemul de tranzactionare ARENA a S.C. "B.V.B." S.A. a fost introdus ordinul de tranzactionare ( vânzare) cu numărul 8315152 prin care clientul B.I. se oferea să vândă un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,63 lei/actiune. Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul ARENA de pe contul agentului de bursă T.I.M. din cadrul S.C. "B.S." S.A .. Şi acest ordin atesta calitatea de INSIDER al clientului B.I..
Deşi ordinul de vânzare al clientului B.I. se afla în sistemul ARENA de la ora 10:32:55, în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. apare corespondentul acestuia doar la ora 10:33:35, ordinul de tranzactionare (vânzare) având numărul nr.842842, de altfel o secundă mai târziu având loc şi executarea acestuia.
În aceeaşi dată de 08.02.2008, la ora 10:33:15 în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "T.C." S.A. a fost introdus ordinul de cumpărare nr.35731 prin care clientul H.C.O., client al S.C. "T.C." S.A., se oferea să cumpere un număr de 500 actiuni A. la un pret de 0,63 lei/actiune. La ora 10:33:35, 20 de secunde mai târziu, ordinul amintit a fost transferat în sistemul ARENA de către inculpatul B.I.H. din cadrul S.C. "T.C." S.A., atribuindu­i­se numărul 8315223, fiind executat o secundă mai târziu, respectiv la ora
10:33:36.
Şi in cazul acestei tranzactii se observă sincronizarea perfectă (aproape la secundă) a actiunilor agentilor de bursă din cadrul S.C. "B.S." S.A. cu cei din cadrul S.C. "T.C." S.A., atât în ceea ce priveşte orele introducerii ordinelor în FRONT OFFICE, cât şi în ceea ce priveşte cantitatea şi pretul limită cerut şi, respectiv, oferit de clienti.
La fel ca în cazul tranzactiilor din datele de 01.02.2008, 05.02.2008 şi 07.02.2008, la data de 08.02.2008 pretul de referintă al actiunilor A. era de 0,51 lei/actiune, creşterea de 0,12 lei/actiune (până la valoarea de 0,63 lei pe actiune) fiind la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă. Faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%. Se poate constata că această creştere de 0,12 lei/actiune se află la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă: 0,51 x 25% = 0,1275
În aceeaşi dată, la ora 10:33:54, la 18 secunde de la executarea ordinului precedent, în sistemul ARENA este introdus de către acelaşi agent de bursă, inculpatul B.I.H., încă un ordin de cumpărare al clientului H.C.O., cu numărul 8315245, pentru cumpărarea unui număr de 1.000 actiuni A. la un pret de 0,50 lei pe actiune. Acest ordin a fost modificat la ora 13:08:12, schimbat fiind pretul la valoarea de 0,6 lei/actiune, dar a devenit însă inactiv odată cu schimbarea pretului efectuată în sistem.
În data de 18.02.2008 pe piata de capital, respectiv pe piata XMBS (RASDAQ), a avut loc o singură tranzactie cu actiunile A., între numitul B.I. în calitate de vânzător şi un GRUP CUMPĂRARE în calitate de cumpărător. Conform datelor transmise de S.C. "B.V.B." S.A., acest GRUP CUMPĂRARE cu contul client nr.298l539, era format din învinuitii G.G.A. şi martorul B.P.G..
Astfel, în data de 18.02.2008, la ora 11.09:35, în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un ordin de tranzactionare cu nr.849399 prin care clientul B.I.
oferea spre vânzare un pachet de 340.145 actiuni A. la un pret de 0,76 lei/actiune (valoare 258.510,20 lei). Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către inculpata O.(fostă S.)A.M..
Pe formularul ordinului de tranzactionare amintit nu este bifată rubrica referitoare la calitatea de INSIDER al clientului B.I..
În aceeaşi zi, la ora 11:14:51, prin intermediul A.S.I.F. M.N. din cadrul Agentiei Bucureşti a S.C. "B.S." S.A., a fost introdus în aplicatia FRONT OFFICE a societătii ordinul de tranzactionare nr. 47169 prin care clientul B.P.G. se oferea să cumpere un pachet de 200.220 actiuni A. la un pret de 0,765 lei/ actiune (valoare 153.168,30 lei).
Tot în aceeaşi zi, la ora 11:34:51 în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus ordinul de tranzactionare nr. 850465 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un pachet de 139.925 actiuni A. la un pret de 0,76 leii actiune (valoare 106.434,00 lei). Acest ordin de tranzactionare a fost introdus în sistemul S.C. "B.S." S.A. de către acelaşi A.S.I.F., respectiv inculpata O.(fostă S.)A.M..
Din datele înregistrate în sistemul de tranzactionare al B.V.B., denumit ARENA, conform datelor furnizate de S.C. "B.V.B." S.A. referitoare la tranzactiile efectuate în data de 18.02.2008 cu actiunile A., reiese faptul că la ora 11:34:49 este introdus în acest sistem ordinul de vânzare emis de B.I., atribuindu­i­se numărul 8388746, de această dată fiind precizată calitatea de INSIDER a clientului B.I., iar la ora 11:34:51 este introdus un ordin de cumpărare cu numărul 8388748, numele clientului fiind GRUP CUMPĂRARE.
Aşa cum s­a arătat şi mai sus, conform datelor transmise de S.C. "B.V.B." S.A., acest GRUP CUMPĂRARE cu contul client nr.xxx era format din inculpatul G.G.A. şi martorul B.P.G..
În sistemul ARENA clientul GRUP CUMPĂRARE a fost introdus având calitatea de CLIENT, deşi unul din componentii grupului, respectiv inculpatul G.G.A., avea calitatea de INSIDER.
De altfel, Codul B.V.B. mentionează faptul că un cont de tip INSIDER pe un simbol, nu poate fi introdus într­un cont grup pe simbolul respectiv.
Conform comunicărilor S.C. "B.V.B." S.A., contul GRUP CUMPĂRARE nr. xxx, folosit la tranzactia amintită mai sus, a fost constituit în data de 24.10.2006 de către inculpatul D.S.D., angajat al S.C. "B.S." S.A. (aceste conturi grup înregistrate în sistemul ARENA pot fi modificate de către intermediari pe tot parcursul existentei lor), cele două persoane cărora le­au fost alocate actiuni în urma tranzactiei din data de 18.02.2008 (amintită mai sus) fiind introduse în contul grup la aceeaşi dată, la ora 11:30 de către inculpatul S.S.D..
Din documentele puse la dispozitie de B.V.B. rezultă că ordinul de cumpărare introdus în sistemul de tranzactionare ARENA pe numele GRUPULUI CUMPĂRARE a fost executat concomitent cu introducerea acestuia, la ora 11:34:51.
Din cele 340.145 actiuni A. oferite spre vânzare de clientul B.I., în urma tranzactiei au fost alocate un număr de 200.220 actiuni A. clientului B.P.G. şi un număr de 139.925 actiuni A. clientului G.G.A..
Tranzactia a putut fi realizată la pretul de 0,76 lei/actiune deoarece în data de 13.02.2008, prin cumpărarea unui număr: de 50~ actiuni A. la pretul de 0,78 lei/actiune efectuată de inculpatul G.G.A. pretul actiunilor a fost "tras în sus" prin aceeaşi manoperă ca în cazul tranzactiilor din datele de 01.02.2008, 05.02.2008, 07.02.2008 şi 08.02.2008. Astfel, la data de 13.02.2008 pretul de referintă al actiunilor A. era de 0,63 lei/actiune, creşterea de 0,15 lei/actiune (până la valoarea de 0,78 lei pe actiune) fiind la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă. Precizăm faptul că, în conformitate cu comunicările S.C. "B.V.B." S.A., în perioada 01.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%.
Din calculul de mai jos rezultă că această creştere de 0,15 lei/actiune se află la maximul limitei zilnice de variatie în raport cu pretul de referintă: 0,63 x 25% = 0,1575
Referitor la decontarea tranzactiei amintite mai sus, cronologic, conform datelor puse la dispozitie de BANCA T. S.A., în aceeaşi dată de 18.02.2008, are loc în următorul mod: ­la ora 12:01:00 S.C. ,,B.S." S.A. plăteşte către B.I. suma de 260.261,10 lei; ­la ora
12:06:01 B.I. restituie către G.G.A. suma de 260.122,77 lei.; ­la ora 12:11:13 G.G.A. creditează contul S.C. ,,B.S." S.A. cu suma de 106.821,50 lei; ­la ora 12:26:40 B.P.G. creditează contul S.C. "B.S." S.A. cu suma de 155.000,00 lei;
După cum se poate observa, S.C. "B.S." S.A. a achitat contravaloarea actiunilor vândute de către clientul B.I. înainte chiar de a încasa de la cumpărători suma respectivă.
Din documentele puse la dispozitie, a realizat cronologia tranzactiei din data de 18.02.2008, atât în ceea ce priveşte operatiunile efectuate pe bursă cât şi în raportat la decontările aferente tranzactiei, după cum urmează:
­ora 09:53 ­martorul C.O. virează din contul său deschis la BANCA O. S.A. suma de 155.000 lei către martorul B.P.G.;
­ora 11.09:35 ­în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus un ordin de tranzactionare cu nr.849399 prin care clientul B.I. oferea spre vânzare un pachet de 340.145 actiuni A. la un pret de 0,76 lei/actiune (valoare 258.510,20 lei);
­ora 11:14:51 ­în aplicatia FRONT OFFICE a S.S.I.F. "B.S." S.A.
a fost introdus ordinul de tranzactionare nr. 47169 prin care clientul B.P.G. se oferea să cumpere un pachet de 200.220 actiuni A. la un pret de
0,765 lei/actiune (valoare 153.168,30 lei);
­ora 11:30 ­în contul GRUP CUMPARARE existent, sunt introduşi de către
inculpatul S.S.D. clientii B.P.G. şi G.G.A.; ­ora 11:32:57 ­în contul clientului B.P.G. deschis la Banca T. S.A. intră suma de
155.000 lei de la numitul C.O.; ­ora 11:34:49 este introdus în sistemul de tranzactionare ARENA al S.C. "B.V.B." S.A., ordinul de vânzare emis de B.I., atribuindu­i­se numărul 8388746;
­ora 11:34:51 ­în aplicatia FRONT OFFICE a S.C. "B.S." S.A. a fost introdus ordinul de tranzactionare nr. 850465 prin care clientul G.G.A. se oferea să cumpere un pachet de 139.925 actiuni A. la un pret de 0,76 lei/actiune (valoare 106.434,00 lei);
­ora 11:34:51 ­este introdus în sistemul de tranzactionare ARENA a S.C. "B.V.B." S.A. un ordin de cumpărare cu numărul 8388748, numele clientului fiind GRUP CUMPĂRARE;
­ora 11:34:51 ­are loc executarea ordinelor de tranzactionare (vânzare ­client
B.I. şi cumpărare ­GRUP CUMPĂRARE) concomitent cu introducerea ordinului de cumpărare amintit mai sus, cu numărul 8388748, deci are loc finalizarea tranzactiei; ­ora 12:01:00 ­S.C. "B.S." S.A. plăteşte către clientul B.I. suma de 260.261,10
lei, contravaloarea aproximativă a celor 340.145 actiuni A. vândute; ­ora 12:06:01 ­B.I. restituie, prin bancă, către G.G.A. suma de 260.122,77 lei;
­ora 12:11:13 ­G.G.A. creditează contul S.C. "B.S." S.A. cu suma de 106.821,50 lei, contravaloarea celor 139.925 actiuni A. cumpărate;
­ora 12:26:40 ­B.P.G. creditează contul S.C. ,,B.S." S.A. cu suma de 155.000,00 lei, contravaloarea aproximativă a celor 200.220 actiuni A. cumpărate.
Evolutia pretului de tranzactionare pentru simbolul A. în perioada analizată arată că în prima parte a perioadei avute în vedere a avut loc o scădere continuă a pretului de tranzactionare, după care a urmat o creştere uşoară, intervenind ulterior o scădere bruscă, de la valoarea de 0,45 lei/actiune la 0,1 lei/actiune, care este şi valoarea nominală a actiunilor analizate. Această scădere până la valoarea nominală a fost influentată de tranzactia efectuată în data de 05.11.2007 de către inculpatul G.G.A. şi martorul B.I., analizată în detaliu în cuprinsul procesului verbal din data de 31.08.2010.
Referitor la cele arătate mai sus se arată faptul că s­a putut efectua tranzactia la valoarea de 0,1 lei/actiune (chiar dacă pretul de referintă pe ziua respectivă era de 0,45 lei/actiune) datorită faptului că în perioada 01.06.2007 ­30.11.2007 tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat fără "tunel", mai precis pretul de tranzactionare al acestei actiuni putea să varieze liber, neexistând o limită de variatie impusă.
După data de 05.11.2007 urmează o revenire până aproape de valoarea actiunilor
A. de dinaintea acestei date, până la sfârşitul anului 2007 fiind sesizată o scădere constantă.
La începutul anului 2008, începând cu luna februarie se observă foarte clar o tendintă ascendentă, de apreciere a valorii actiunilor A., în 10 zile de tranzactionare (din care doar în şase zile au fost tranzactionate efectiv actiuni cu simbolul A.) valoarea de tranzactionare a acestora urcând de la 0,23 lei/actiune până la 0,77 lei/actiune.
Din datele transmise de S.C. "B.V.B." S.A. se detaşează foarte clar creşterile de valoare a actiunilor A. care au avut loc începând cu data de 31.01.2008, creşteri care se pot observa în tabelul de mai jos:
Data Pret Pret Pret Variatie
maxim mediu Închidere %
31.01.2008 0,27 0,27 0,27 17,39
01.02.2008 0,33 0,33 0,33 22,22
05.02.2008 0,41 0,41 0,41 24,24
07.02.2008 0,51 0,51 0,51 24,39
08.02.2008 0,63 0,63 0,63 23,53
13.02.2008 0,78 0,78 0,78 23,81
Pentru perioada cuprinsă în tabelul de mai sus, se poate observa variatia zilnică a pretului de tranzactionare pe simbolul A., aceasta fiind în jurul valorii de 25%, dar imediat sub această valoare, deoarece, în perioada 0l.12.2007 ­30.04.2008, tranzactionarea actiunilor emitentului S.C. "A.B." S.A. Bistrita s­a realizat cu "tunel", pretului de tranzactionare al acestei actiuni fiindu­i impusă o limită zilnică de variatie în raport cu pretul de referintă de +/­25%, în conformitate cu comunicările S.C. B.V.B. S.A
Tot pe baza comunicărilor efectuate de S.C. "B.V.B." S.A., analizând volumul actiunilor A. tranzactionate în perioada 01.06.2007 ­31.03.2008, se poate observa că acest titlu nu era foarte tranzactionat, printre putinele tranzactii notabile în perioada amintită fiind cele efectuate de martorul B.I. în calitate de vânzător şi inculpatul G.G.A. şi martorul B.P.G. în calitate de cumpărători, în datele de 05.11.2007 şi 18.02.2008.
Prin activitatea de manipulare a pietei de capital s­a urmărit transferul pe piata XMBS (RASDAQ) a actiunilor detinute de martorul B.I. în favoarea inculpatului G.G.A., la pretul stabilit în contractul încheiat anterior între părti.
Trebuie precizat că tranzactiile pe piata bursieră se realizează pe baza legii naturale a cererii şi ofertei.
Inculpatul G.G.A. a urmărit şi a reuşit să influenteze în mod artificial pretul titlului A. cu sprijinul inculpatilor N.R., O.(FOSTĂ S.)A.M., D.S.D. şi B.I.H..
Potrivit declaratiilor martorilor R.M.V. şi B.I., inculpatul N.R. a asistat la discutiile purtate de inculpatul G.G.A. cu martorul B.I. cu privire la continutul antecontractului de vânzare cumpărare având ca obiect actiunile emitentului S.C. "A.B."
S.A. Bistrita .
Acest tip de întelegere contravine normelor pietei de capital deoarece aşa cum am arătat anterior, pretul de tranzactionare este fixat de cererea şi oferta din piată, iar BVB nu recunoaşte tranzactiile efectuate în afara pietei. Mai mult, inculpatul N.R. a avut personal o discutie cu martorul B.I. intermediată de inculpatul G.G.A. cu privire la valoarea pachetului de actiuni pe care martorul le detinea la S.C. ,,A.B." S.A. Bistrita.
Inculpatii, în fata instantei de judecată, s­au prevalat de dreptul la tăcere nedorind să facă nici un fel de declaratie doar cu ocazia acordării ultimului cuvânt au învederat că nu se fac vinovati de comiterea infractiunilor retinute în sarcinile lor.
În şedinta publică din 11 mai 2011 reprezentanta DIICOT Serviciul Teritorial Cluj a solicitat în temeiul art.337 alin.1 C.p.p. să se dispună extinderea procesului penal fată de inculpatii N.R., O.A.M., D.S.D. şi B.I.H. pentru comiterea infractiunii de fals informativ prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 cu precizarea că în cazul inculpatului
N.R. se solicită extinderea procesului pentru instigare la infractiunea de fals informatic .
În sustinerea acestei cereri reprezentanta DIICOT a arătat că inculpatii, sub forma concursului ideal prev. de art.33 lit.b C.p., au introdus în baza de date fără drept mai multe informatii în sensul că se consideră că s­au tranzactionat date cuprinse în ordinele de tranzactionare fără ca pentru acestea să existe acordul clientilor după cum rezultă din declaratiile martorilor B. şi H. precum şi din faptul că inculpatul G. nu a semnat personal ordinele de tranzactionare.
Astfel introducerea în sistem fără drept a unor date care se referă la cele cuprinse în operatiunile de tranzactionare, date care se referă la pretul real de tranzactionare al actiunilor pe piata de capital necorespunzătoare adevărului ca urmare a manipulării pietei de capital, în scopul de a fi utilizare în vederea producerii unor consecinte juridice întruneşte elementele constitutive ale infractiunii mai sus amintite.
În şedinta publică din data de 15 mai 2012, Curtea a respins cererea de extindere a procesului penal aşa cum fusese formulată la termenul anterior apreciind că în cauză nu sunt întrunite cumulativ conditiile cerute de art.336 alin.1 C.p. întrucât în timpul cercetării judecătoreşti nu au apărut fapte noi care să rezulte din probele administrate în timpul judecătii .
Având în vedere însă jurisprudenta în materie precum şi obligatia instantei de a face o corectă aplicare a legii penale, în scopul aflării adevărului, în baza art.334 C.p.p. s­a pus în discutie schimbarea încadrării juridice dintr­o singură infractiune de manipulare de capital în două infractiuni aflate în concurs ideal şi anume cele prevăzute de art.279 alin.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 alin.5 lit.a din Legea nr.297/2004, şi de art.48 din Legea nr.161/2003.
Din probele administrate în cauză raportat şi la dispozitiile legale în materie precum şi la actele şi lucrările dosarului instanta retine următoarele:
Încă din faza de urmărire penală s­a ridicat problema existentei uneia dintre conditiile cerute de textul incriminator şi anume dacă piata de tranzactionare a actiunilor A., RASDAQ este reglementată în sensul art.125 din Legea nr.297/2004.
Ulterior, în urma demarării cercetării judecătoreşti, în cadrul institutiei prev. de art.44 C.p.p. a chestiunilor prealabile s­a solicitat instantei ca în baza probelor de la dosar şi în lumina dispozitiilor legale în materie să stabilească caracterul pietei RASDAQ.
Potrivit art.125 din Legea nr.297/2004, o piată reglementată este un sistem pentru tranzactionarea instrumentelor financiare, aşa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 şi care:
a) functionează regulat;
b) este caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării
C.N.V.M. definesc conditiile de functionare, de acces pe piată, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar;
c) respectă cerintele de raportare şi transparentă în vederea asigurării protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislatia comunitară.
Având în vedere, în principal acest text de lege, precum şi dispozitiile Directivei nr.2004/39/CE, curtea a apreciat că se impune sesizarea Curtii de Justitie a Uniunii Europe, în baza art.267 din Tratatul de functionare a Uniunii Europene, cu pivire la interpretarea unei norme a dreptului Uniunii necesară solutionării cauzei.
Prin Hotărârea Curtii de Justitie a Uniunii Europe (Camera a doua) din 22 martie 2012, în cauza C­248/11, s­a stabilit că:
1) Articolul 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007, trebuie interpretat în sensul că o piață de instrumente financiare care nu îndeplinește cerințele prevăzute în titlul III din această directivă nu intră în noțiunea „piață reglementată”, astfel cum este definită de dispoziția menționată, chiar dacă operatorul său a fuzionat cu operatorul unei astfel de piețe reglementate.
2) Articolul 47 din Directiva 2004/39, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/44, trebuie interpretat în sensul că înscrierea unei piețe pe lista piețelor reglementate prevăzută de acest articol nu constituie o condiție necesară pentru calificarea pieței respective ca piață reglementată în sensul acestei directive.
Fată de cele de mai sus, apreciem că rolul instantei nationale este acela de a verifica dacă piata RASDAQ îndeplinește cerințele prevăzute în titlul III din această directivă, pentru a se putea stabili cu certitudine dacă este vorba în spetă de o piată reglementată sau nu.
Un alt aspect important ce trebuie avut în vedere în analiza concretă a caracterului pietei RASDAQ se regăseşte de asemenea în considerentele Hotărârii Curtii de Justitie a Uniunii Europe amintite, din care rezultă că potrivit art. (2), (5) și (44) ale Directivei 2004/39, obiectivele acesteia constau printre altele în protecția investitorilor, în păstrarea integrității și a eficienței globale a sistemului financiar, precum și în transparența tranzacțiilor. Or, a permite unei piețe care nu îndeplinește condițiile amintite la punctul 43 din prezenta hotărâre să fie calificată drept piață reglementată pentru simplul motiv că este exploatată de operatorul unei alte piețe autorizate ca piață reglementată ar risca să aducă atingere acestor obiective.
Dispozitiile legale în vigoare prevăd că, pentru a fi considerată o piată reglementată, o piată de pe teritoriul Uniunii Europene trebuie să îndeplinească următoarele conditii:
1. să fie autorizată de autoritatea competentă (C.N.V.M. ­cu respectarea dispozitiilor art 126 din Legea nr. 297/2004 şi a prevederilor Regulamentului C.N.V.M. 2/2006), potrivit adresei CNVM nr.5761 din 25.03.2011 depusă la dosar f.415 CNVM nu a primit o cerere de autorizare a Pietei RASDAQ ca piată reglementată în sensul Legii nr.297/2004 privind piata de capital şi a Directivei nr.39/2004 privind pietele de instrumente financiare, cu toate că ulterior aparitiei Legii amintite în baza dispozitiilor art.281 CNVM a adus în atentia Pietei obligatia de încadrare în prevederile legale. Mai mult decât atât, CNVM nu a emis nici un act individual prin care să autorizeze Piata RASDAQ ca piată reglementată în sensul art.125 din aceeaşi lege sau al art.4(1)14 din MIFID.
2. să îndeplinească conditiile prevăzute de art. 125 din Legea nr. 297/2004: a) să functioneze regulat; b) să fie caracterizată de faptul că reglementările emise şi supuse aprobării
C.N.V.M. definesc conditiile de functionare, de acces pe piată, conditiile de admitere la tranzactionare a unui instrument financiar;
c) să respecte cerintele de raportare şi transparentă în vederea asigurării protectiei investitorilor stabilite de prezenta lege, precum şi reglementările emise de C.N.V.M., în conformitate cu legislatia comunitară.
3. să fie „un sistem multilateral, exploatat şi gestionat de un operator, care asigură sau facilitează confruntarea – chiar în interiorul său şi în conformitate cu norme nediscretionare ­a unor interese multiple de vânzare şi de cumpărare exprimate de terti pentru instrumente financiare, într­un mod care conduce la încheierea de contracte privind instrumente financiare admise la tranzactionare în cadrul normelor sale şi al sistemelor sale, şi care este autorizat şi functionează în mod regulat în conformitate cu dispozitiile titlului III" (art. 4, pct. 14 din Directiva 2004/39/CE);
4. să adopte reglementări privind:
a) cerinte organizatorice privind evitarea conflictului de interese, gestionarea riscurilor la care sunt expuse, buna gestionare a operatiunilor tehnice ale sistemelor (art. 39 din Directiva 2004/39/CE);
b) admiterea la tranzactionare a instrumentelor financiare (art. 40 din Directiva 2004/39/CE);
c) suspendarea si retragerea instrumentelor de la tranzactionare (art. 41 din Directiva 2004/39/CE);
d) accesul membrilor la piată (art. 42 din Directiva 2004/39/CE);
e) controlul respectării normelor şi a altor obligatii legale (art. 43 din Directiva
2004/39/CE); i) cerinte de transparentă înainte de tranzactionare şi după tranzactionare (art. 44­45 din Directiva 2004/39/CE);
g) asigurarea unui mecanism juridic privind compensarea şi decontarea tranzactiilor efectuate pe piata respectivă (art. 46 din Directiva 2004/39/CE).
În analiza concretă a îndeplinirii conditiilor mai sus enuntate, curtea apreciind ca fiind corectă analiza comparativă depusă la dosar de inculpatul G. prin apărătorul consideră necesară prezentarea normelor de drept incidente în cauză atât cele prevăzute de directivă cât şi cele din Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2002 privind transparenta şi integritatea Pietei Rasdaq, paralela dintre acestea conducând la concluzia indubitabilă că piata RASDAQ nu este reglementată.
Potrivit art. 38/1din directivă, statele membre solicită persoanelor care sunt în măsură să exercite, direct sau indirect, o influentă semnificativă asupra gestionării unei piete reglementate să aibă calitătile necesare.
2. Statele membre solicită operatorului pietei reglementate:
(a) să furnizeze autoritătii competente şi să facă publice informatii privind proprietarii pietei respective şi/sau operatorul de piată, în special identitatea persoanelor care sunt în măsură să exercite o influentă semnificativă asupra gestionării, precum şi valoarea intereselor detinute de aceste persoane;
(b) să semnaleze autoritătii competente şi să facă public orice transfer de proprietate care antrenează o schimbare a identitătii persoanelor care exercită o influentă semnificativă asupra gestionării pietei reglementate.
 
3. Autoritatea competentă refuză să aprobe propunerile de modificare a intereselor detinute de persoanele care controlează o piată reglementată şi/sau de operatorul de piată în cazul în care există motive obiective şi demonstrabile de a estima că schimbarea propusă ar risca să compromită gestionarea corectă şi prudentă a pietei reglementate respective.
Apoi, articolul 39 statuează că statele membre solicită pietelor reglementate:
(a) să adopte dispozitii pentru a detecta în mod clar şi a gestiona efectele potential dăunătoare, pentru functionarea lor sau pentru participantii lor, ale oricărui conflict de interese apărut între cerintele functionării lor corespunzătoare şi propriile lor interese sau cele ale proprietarilor sau operatorilor lor, în special în cazul în care un astfel de conflict riscă să compromită exercitarea unei functii care le­a fost delegată de autoritatea competentă;
(b) să fie dotate în mod corespunzător pentru gestionarea riscurilor la care sunt expuse, să instituie facilităti şi sisteme adecvate care să le permită să identifice toate riscurile semnificative ce pot compromite buna lor functionare şi să aplice măsuri efective de diminuare a riscurilor;
(c) să instituie facilităti care să garanteze buna gestionare a operatiunilor tehnice ale sistemelor, în special proceduri de urgentă eficiente pentru a face fată eventualelor situatii de functionare necorespunzătoare a sistemelor de tranzactionare;
(d) să adopte norme şi proceduri transparente şi nediscretionare care să asigure o tranzactionare echitabilă şi ordonată şi care să fixeze criterii obiective în vederea executării eficiente a ordinelor; e) să instituie mecanisme vizând să faciliteze finalizarea eficientă şi la timp a tranzactiilor executate în cadrul sistemelor lor;
(f) să dispună, în momentul autorizării şi ulterior în orice moment, de resurse financiare suficiente pentru a facilita functionarea lor ordonată, tinând seama de natura şi
 
amploarea tranzactiilor încheiate pe piată, precum şi de gama şi de nivelul riscurilor la care sunt expuse.
Articolul 40
1. Statele membre solicită pietelor reglementate să stabilească norme clare şi
transparente privind admiterea instrumentelor financiare la tranzactionări. Aceste norme garantează că orice instrument financiar admis la tranzactionare pe
o piată reglementată poate face obiectul unei tranzactionări echitabile, ordonate şi eficiente şi, în cazul valorilor mobiliare, poate fi tranzactionat în mod liber.
2. In ceea ce priveşte instrumentele derivate, aceste norme asigură, în special, ca particularitătile contractului derivat să permită o cotatie ordonată, precum şi o regularizare eficientă.
3. Pe lângă obligatiile prevăzute la alineatele (1) şi (2), statele membre solicită pietelor reglementate să instituie şi să mentină facilităti eficiente care să le permită a verifica dacă emitentii valorilor mobiliare care sunt admise la tranzactionare pe piata reglementată respectă prevederile dreptului comunitar privind obligatiile în materie de informare initială, periodică şi specifică. Statele membre se asigură că pietele reglementate instituie facilităti care să permită accesul membrilor sau participantilor lor la informarea făcută publică în temeiul dreptului comunitar.
4. Statele membre se asigură că pietele reglementate adoptă măsurile necesare pentru a controla în mod regulat respectarea conditiilor de admitere a instrumentelor financiare pe care le­au admis la tranzactionare.
5. O valoare mobiliară care a fost admisă la tranzactionare pe o piată reglementată poate fi admisă ulterior la tranzactionare pe alte piete reglementate, chiar şi fără consimtământul emitentului şi cu respectarea dispozitiilor pertinente din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în caz de ofertă de valori mobiliare adresată publicului sau în vederea admiterii valorilor mobiliare la tranzactionare şi de modificare a Directivei 2001/34/CE (1). Această a doua piată reglementată informează emitentul că valoarea mobiliară respectivă este tranzactionată pe această piată. Un emitent nu este obligat să furnizeze direct informatia solicitată în temeiul alineatului (3) unei piete reglementate care a admis valorile sale mobiliare la tranzactionare fără consimtământul său.
6. Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (l)­(5), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare care precizează:
 
(a) pentru diferitele categorii de instrumente, caracteristicile care trebuie luate în considerare de o piată reglementată pentru a stabili dacă un instrument a fost emis în conformitate cu conditiile prevăzute la alineatul (1) al doilea paragraf în vederea admiterii sale la tranzactionare pe diferitele segmente de piată pe care le exploatează;
(b) măsurile pe care o piată reglementată trebuie să le aplice pentru a se considera că şi­a îndeplinit obligatia de a verifica respectarea de către emitentul unei valori mobiliare a dispozitiilor dreptului comunitar privind obligatiile în materie de informare initială, periodică sau specifică;
(c) măsurile pe care trebuie să le adopte piata reglementată în conformitate cu alineatul (3) în vederea facilitării accesului membrilor sau participantilor săi la informatiile care au fost tăcute publice în conditiile stabilite de dreptul comunitar.
 
Articolul 41 Suspendarea şi retragerea instrumentelor de la tranzactionare
1. Fără a aduce atingere dreptului autoritătilor competente de a solicita suspendarea sau retragerea unui instrument de la tranzactionare în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) literele (j) şi (k), operatorul de piată reglementată poate suspenda sau retrage de la tranzactionare orice instrument financiar care nu mai respectă normele pietei reglementate, în afara cazurilor în care o astfel de măsură poate afecta în mod semnificativ interesele investitorilor sau compromite functionarea ordonată a pietei. Fără a aduce atingere posibilitătii de care dispun operatorii pietelor reglementate de a informa direct operatorii altor piete reglementate, statele membre solicită ca un operator al pietei reglementate care suspendă sau retrage un instrument de la tranzactionare să îşi facă publică decizia şi să comunice informatiile relevante autoritătii competente. Aceasta este obligată să informeze autoritătile competente ale celorlalte state membre.
2. Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau retragerea unui instrument Financiar de la tranzactionare pe una sau mai multe piete reglementate comunică de îndată decizia sa publicului şi autoritătilor competente ale celorlalte state membre. Cu exceptia situatiilor în care interesele investitorilor sau functionarea ordonată a pietei ar putea fi afectate în mod semnificativ, autoritătile competente ale celorlalte state membre solicită suspendarea sau retragerea instrumentului financiar respectiv de la tranzactionare pe pietele reglementate şi MTF care functionează sub supravegherea lor.
 
Articolul 42 Accesul la pietele reglementate
1. Statele membre solicită pietelor reglementate să instituie şi să mentină norme transparente şi nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, care să reglementeze accesul sau aderarea membrilor la aceste piete.
2. Aceste norme stabilesc toate obligatiile care revin membrilor sau participantilor în temeiul:
(a) actelor de constituire şi de administrare a pietei reglementate în cauză;
(b) dispozitiilor privind tranzactiile care sunt încheiate pe aceste piete;
 
(c) normelor profesionale impuse personalului întreprinderilor de investitii sau al institutiilor de credit care operează pe piată;
(d) conditiilor prevăzute la alineatul (3) pentru alti membri sau participanti decât întreprinderile de investitii şi institutiile de credit;
(e) normelor şi procedurilor referitoare la compensarea şi regularizarea tranzactiilor care sunt încheiate pe piată.
 
3. Pietele reglementate pot admite ca membri sau participanti întreprinderile de investitii şi institutiile de credit autorizate în temeiul Directivei 2000/12/CE, precum şi alte persoane care:
(a) prezintă calităti de bună reputatie şi de competentă;
(b) prezintă un nivel suficient de aptitudine şi de competentă pentru tranzactionare;
(c) dispun, după caz, de o organizare adecvată;
(d) detin resurse suficiente pentru rolul pe care trebuie să şi­1 asume, tinând seama de diferitele mecanisme financiare pe care piata reglementată le­ar fi putut stabili pentru a garanta regularizarea adecvată a tranzactiilor.
 
 
4. Statele membre se asigură că membrii şi participantii nu sunt obligati să îşi impună reciproc obligatiile prevăzute la articolele 19, 21 şi 22 în ceea ce priveşte tranzactiile încheiate pe o piată reglementată. Cu toate acestea, membrii sau participantii pietei reglementate aplică obligatiile prevăzute la articolele 19, 21 şi 22 în ceea ce priveşte clientii lor în cazul în care, actionând în contul clientilor lor, execută ordinele acestora pe o piată reglementată.
5. Statele membre se asigură că normele pietelor reglementate care reglementează accesul sau aderarea membrilor la aceste piete prevăd participarea directă sau de la distantă a întreprinderilor de investitii şi a institutiilor de credit.
6. Fiecare stat membru autorizează, fără nici o altă cerintă juridică sau administrativă, pietele reglementate din alte state membre să adopte, pe teritoriul său, dispozitiile necesare pentru a permite membrilor şi participantilor care s­au stabilit pe teritoriul său să aibă acces la distantă la aceste piete şi să tranzactioneze pe acestea.
 
Piata reglementată comunică autoritătii competente a statului său membru de origine numele statului membru în care intentionează să adopte astfel de dispozitii. în termen de o lună, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică această informatie statului membru în care piata reglementată intentionează să adopte astfel de dispozitii. La cererea autoritătii competente a statului membru gazdă şi într­un termen rezonabil, autoritatea competentă a statului membru de origine al pietei reglementate comunică identitatea membrilor sau participantilor pietei reglementate stabiliti în acest stat membru. 7. Statele membre solicită operatorilor pietei reglementate să comunice în mod regulat lista membrilor şi participantilor pietei lor reglementate autoritătii competente a acesteia.
Articolul 43 Controlul respectării normelor pietelor reglementate şi a altor obligatii legale
1. Statele membre solicită pietelor reglementate să instituie si să mentină măsuri si proceduri eficiente pentru controlul regulat al respectării normelor lor de către membrii sau participantii lor. Pietele reglementate supraveghează tranzactiile efectuate de membrii sau participantii lor în cadrul sistemelor lor, în vederea identificării oricărei încălcări a normelor respective, a oricărei conditii de tranzactionare de natură să perturbe stabilitatea pietei sau a oricărui comportament care poate sugera un abuz de piată.
2. Statele membre solicită operatorilor pietelor reglementate să semnaleze autoritătii competente a pietei reglementate orice încălcare semnificativă a normelor lor sau orice conditie de tranzactionare de natură să perturbe stabilitatea pietei şi care poate antrena un abuz de piată. De asemenea, statele membre solicită operatorilor pietelor reglementate să furnizeze fără întârziere informatiile pertinente autoritătii competente în materie de investigatii şi urmăriri în justitie privind abuzurile de piată pe pietele reglementate şi să acorde acesteia întregul sprijin necesar pentru investigarea şi urmărirea în justitie a abuzurilor de piată comise în sistemele pietei reglementate sau prin intermediul acestora.
 
Articolul 44 Cerinte de transparentă înainte de tranzactionare aplicabile pietelor reglementate
 
1. Statele membre solicită pietelor reglementate, cel putin, să facă publice preturile de cumpărare şi de vânzare, precum şi importanta pozitiilor de tranzactionare exprimate la aceste preturi, afişate de sistemele lor pentru actiunile admise la tranzactionare. Statele membre solicită ca aceste informatii să fie puse la dispozitia publicului în conditii comerciale rezonabile şi în mod continuu, în cadrul programului normal de tranzactionare. Pietele reglementate pot acorda întreprinderilor de investitii care sunt obligate să îşi publice preturile pentru actiuni în temeiul articolului 27 accesul, în conditii comerciale rezonabile şi pe o bază nediscriminatorie, la facilitătile pe care le utilizează pentru a face publice informatiile mentionate la primul paragraf.
2. Statele membre abilitează autoritătile competente să exonereze pietele reglementate de obligatia de a face publice informatiile mentionate la alineatul (1), în functie de modelul de piată sau de tipul şi mărimea ordinelor în cazurile definite în conformitate cu alineatul (3). Autoritătile competente au în special dreptul de a renunta la această obligatie în ceea ce priveşte tranzactiile a căror mărime este neobişnuit de mare în raport cu mărimea normală a pietei pentru actiunile sau categoriile de actiuni tranzactionate.
3. Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare care precizează:
 
(a) intervalul preturilor de cumpărare şi de vânzare propuse de formatorii de piată desemnati, precum şi profunzimea pietei la aceste preturi, care trebuie făcute publice; (b) mărimea sau tipul ordinelor care pot fi exceptate de la obligatia de publicitate înainte de tranzactionare, în temeiul alineatului (2); (c) modelele de piată pentru care exonerarea de la obligatia de publicitate înainte de tranzactionare poate fi acordată în temeiul alineatului (2), în special aplicabilitatea obligatiei în cazul metodelor de tranzactionare utilizate de pietele reglementate care încheie tranzactii în conformitate cu normele lor, în raport cu preturi stabilite în afara pietelor reglementate sau prin licitatii periodice
Articolul 45 Cerinte de transparentă după tranzactionare aplicabile pietelor reglementate 1.Statele membre solicită pietelor reglementate cel putin să facă publice pretul,
volumul şi momentul tranzactiilor executate în ceea ce priveşte actiuni admise la tranzactionare. Statele membre solicită ca detaliile tuturor acestor tranzactii să fie făcute publice în conditii comerciale rezonabile şi, în măsura posibilului, în timp real. Pietele reglementate pot acorda întreprinderilor de investitii care sunt obligate să publice detaliile tranzactiilor lor cu actiuni în conformitate cu articolul 28, în conditii comerciale rezonabile şi pe o bază nediscriminatorie, accesul la facilitătile pe care le utilizează pentru a face publice informatiile mentionate la primul paragraf.
2. Statele membre îşi abilitează autoritătile competente să permită pietelor reglementate să decaleze publicarea informatiilor detaliate mentionate anterior în functie de tipul şi de mărimea lor. Autoritătile competente pot autoriza în special publicarea decalată în cazul tranzactiilor a căror mărime este ridicată în raport cu mărimea normală a pietei pentru actiunile sau categoriile de actiuni tranzactionate. Statele membre solicită pietelor reglementate să obtină autorizarea prealabilă a autoritătilor competente privind dispozitiile propuse pentru organizarea acestei publicităti decalate şi solicită ca aceste dispozitii să fie comunicate în mod clar participantilor de pe aceste piete şi investitorilor în general.
3. Pentru a asigura functionarea eficientă Şi ordonată a pietelor financiare, precum Şi aplicarea uniformă a alineatelor (1) şi (2), Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 64 alineatul (2), măsuri de punere în aplicare privind:
 
(a) amploarea şi continutul informatiilor care trebuie puse la dispozitia publicului; (b) conditiile în care o piată reglementată poate prevedea publicarea decalată a tranzactiilor, precum şi criteriile care trebuie aplicate pentru a desemna tranzactiile pentru care, în functie de mărimea lor şi de categoria de actiuni respective, această publicare decalată este autorizată.
Articolul 46 Dispozitii privind mecanismele de contrapartidă centrală, de compensare şi de regularizare
1. Statele membre nu împiedică pietele reglementate să convină cu o contrapartidă centrală, un organism de compensare sau un sistem de regularizare din alt stat membru mecanisme adecvate pentru organizarea compensării şi regularizării tuturor sau a unei părti din tranzactiile încheiate de participantii lor în cadrul sistemelor lor.
2. Autoritatea competentă a unei piete reglementate nu poate interzice apelarea la
o contrapartidă centrală, la un organism de compensare şi la un sistem de regularizare din alt stat membru, decât în cazul în care poate dovedi că această interdictie este necesară pentru a mentine functionarea ordonată a pietei reglementate respective şi tinând seama de conditiile impuse sistemelor de regularizare la articolul 34 alineatul (2). Pentru a evita repetarea nejustificată a controalelor, autoritatea competentă tine seama de supervizarea şi supravegherea sistemului de compensare şi de regularizare deja efectuate de către băncile centrale interne în calitate de supervizori ai sistemelor de compensare şi de regularizare sau de către alte autorităti de supraveghere competente în ceea ce priveşte aceste sisteme.
Pe de altă parte în Regulamentul C.N.V.M. nr. 2/2002 privind transparenta şi integritatea Pietei Rasdaq regăsim doar următoarele dispozitii cu privire la functionarea acestei piete: Art. 21 (1) Cotatiile pe care un participant le introduce sau actualizează în sistem trebuie să reflecte ordinele proprii ale acestuia şi/sau ale clientilor săi, de a cumpăra sau vinde actiuni.
Art. 22 în scopul încheierii unei tranzactii pe o anumită actiune, ordinea regulamentară de contactare a participantilor care detin cotatii este ordinea în care sunt afişate cotatiile de către sistem pentru respectiva actiune. Cotatiile sunt ordonate în sistem conform următoarelor criterii: (i) calitatea cotatiei: cotatie fermă, cotatie indicativă; (ii) pret; (iii) cantitate (în ordine descrescătoare); (iv) momentul introducerii cotatiei. în Cap. I (Categoriile de listare) se specifică conditiile ce trebuie îndeplinite pentru ca actiunile să fie admise la tranzactionare în cadrul celor trei categorii.
Pe Piata Rasdaq se tranzactionează doar actiuni (art. 3).
Obligatiile în materie de informare sunt prevăzute în art. 10­14.
Rapoartele se transmit Pietei Rasdaq.
Se prevede obligatia transmiterii rapoartelor pe suport de hârtie, prin curier sau
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi pe suport electronic, prin e­mail sau dischetă.
Raportările transmise pietei RASDAQ sunt făcute publice prin intermediul sistemului de informare al pietei (art. 15).
Se prevede în art. 18 că Piata RASDAQ va evalua periodic gradul de îndeplinire a conditiilor pentru listarea sau mentinerea actiunilor în categoria I sau a II­a, însă nu şi în categoria de bază.
Conform art. 19, conducerea Pietei Rasdaq, cu avizul Inspectorului General al Pietei Rasdaq poate decide doar suspendarea unui instrument de la tranzactionare, nu şi retragerea acestuia.
În art. 19, alin.2 este prevăzută obligatia notificării atât a participantilor la Piata Rasdaq cât şi a C.N.V.M în privinta suspendării şi reluării activitătii de tranzactionare a unui emitent.
Cap II. Parametrii de protectie a tranzactiilor desfăşurate în piata RASDAQ
­norme privind pretul tranzactiilor
Art. 20 (1) Piata RASDAQ va face public zilnic un pret de referintă pentru fiecare actiune listată; acesta se calculează ca pret mediu ponderat al tranzactiilor comune raportate în ultima zi în care au fost încheiate tranzactii cu respectiva actiune.
Art. 29 Tranzactiile bilaterale raportate se vor transmite automat de sistem spre decontare Societătii Nationale de Compensare, Decontare şi Depozitare, decontarea urmând a se efectua în conformitate cu reglementările în materie ale C.N.V.M. şi ale Societătii Nationale de Compensare, Decontare şi Depozitare, cel mult la data T+3, unde T este data raportării tranzactiei.
Art. 29/2 ­Prin exceptie de la prevederile art. 29, BER poate folosi un alt sistem de compensare, decontare şi registru.
Din această analiză comparativă nu rezultă că Piata Rasdaq dispune de reglementările solicitate unei piete reglementate de prevederile Directivei 2004/39/CE.
Apoi, pentru a lămuri toate aspectele cauzei, curtea a audiat martorii B., R. şi A. a căror declaratii se coroborează cu înscrisurile depuse la dosar şi din care rezultă cu certitudine că titlul bursier A. al emitentului SC A.B. SA nu a fost niciodată admis la tranzactionare pe piata reglementată a BVB, au fost tranzactionate doar pe piata RASDAQ, astfel că nu se conturează în cauză o altă stare de fapt, precum cea la care se face referire în continutul introductiv al Hotărârii Curtii de Justitie a Uniunii Europene şi anume dacă acțiunile respective au fost admise la tranzacționare și pe o altă piață de instrumente financiare care ar fi calificată drept piață reglementată sau dacă cererea privind o astfel de admitere fusese depusă la data faptelor.
Conchizând fată de cele de mai sus, apreciem că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de manipulare a pietei de capital atâta vreme cât pata de tranzactionare RASDAQ nu este o piată reglementată, conditie esentială cerută de dispozitiile normei de incriminare.
Într­o bogată jurisprudentă, CEDO a subliniat importanta asigurării accesibilitătii şi previzibilitătii legii, instituind şi o serie de repere pe care legiuitorul trebuie să le aibă în vedere pentru asigurarea acestor exigente. Astfel în mai multe cauze(Rotaru împotriva României, Damman împotriva Elvetiei etc.), CEDO a subliniat că o normă este previzibilă numai atunci când este redactată cu suficientă precizie, în aşa fel încât să permită oricărei persoane­care la nevoie poate apela la consultantă de specialitate­să îşi corecteze conduita şi în special, o normă este previzibilă atunci când oferă o anume garantie contra atingerilor arbitrare ale puterii publice. Sub acest aspect , principiul securitătii juridice se corelează cu un alt principiu, dezvoltat în dreptul comunitar şi anume principiul încrederii legitime, care impune ca legislatia să fie clară, predictibilă, unitară şi coerentă(cauzele Facini Doriv Recre, Foto­Frostv Hauptzollamt Lubeck Ost).
Transpunând principiile mai sus amintite în materia dreptului penal şi mai exact a spetei de fată, curtea va constata că deficientele arătate mai sus cu privire la stabilirea caracterului de piată reglementată a RASDAQ, element constitutiv a infractiunii pentru care au fost trimişi în judecată inculpatii, profită acestora, cu atât mai mult cu cât inculpatul G. a actionat doar în urma consultării unor avocati de specialitate iar potrivit declaratiei inculpatului N. şi în prezent piata RASDAQ este prezentată clientilor ca nefiind reglementată în sensul directivei amintite.
Aşa fiind, se va dispune, în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. achitarea inculpatilor de sub învinuirea comiterii infractiunii de manipulare a pietei de capital.
În ceea ce priveşte schimbarea încadrării juridice invocate mai sus, în doctrina şi jurisprudenta în materie, s­a statuat că, întrucât instanta de judecată are obligatia de a face
o corectă aplicare a legii penale, ea nu poate fi limitată la încadrarea juridică initială, care s­a constatat că este greşită, ci trebuie înlocuită cu încadrarea juridică prevăzută de legea penală.
În speta de fată se constată că în actul de sesizare al instantei este descrisă pe larg maniera de completare şi introducere a ordinelor în sistemul informatic al BVB, stare de fapt care s­ar circumscrie continutului constitutiv al infractiunii de fals informatic, astfel că s­a impus schimbarea de încadrare juridică prin retinerea şi a infractiunii prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 în cazul inculpatilor N.R. (sub forma instigării), O.(fostă S.)A.M., D.S.D. şi B.I.H. aflată în concurs ideal cu infractiunea de manipulare de capital.
Potrivit, însă dispozitiilor art.48 din Legea 161/2003 constituie infractiunea de fals informatic, fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restrictiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinte juridice.
Astfel, pentru a se realiza continutul constitutive al acestei infractiuni este necesar ca inculpatii să fi actionat fără drept.
Ori, în spetă coroborând declaratiile martorilor audiati nemijlocit de către instanta de judecată (B., R., H.) cu înscrisurile de la dosar se constată că tranzactiile bursiere cu titlu A. au fost executate conform ordinelor de tranzactionare date de către clienti, care, în fapt, reprezintă dispozitia de efectuare a unei tranzactii bursiere, de vânzare sau cumpărare date de către un client brokerului său. Mai mult decât atât, în cauză a fost îndeplinită şi obligatia brokerului de informare a clientului despre modul efectuări tranzactiei prin semnarea de către acesta a rapoartelor de tranzactionare.
Aşa fiind, apreciind că în cauză nu sunt întrunite elementele constitutive ale infractiunii de fals informatic, introducerea datelor în sistemul informatic realizându­se în baza ordinelor de tranzactionare semnate de clienti vom dispune achitarea inculpatilor şi de sub această învinuire.
Fată de cele de mai sus, în baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. achită pe inculpatul G.G.A. pentru infractiunea de manipulare a pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen.
În baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.p.p. va achita pe inculpatii:
­inculpatul N.R. pentru infractiunea de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu instigare la infractiunea de fals informatic prev. de art.25 C.p. rap. la art.48 din Legea nr.161/2003( prin schimbarea încadrării juridice dintr­o singură infractiune de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în infractiunile de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu instigare la infractiunea de fals informatic prev. de art.25 C.p. rap. la art.48 din Legea nr.161/2003)
­inculpata O.(fostă S.)A.M. pentru infractiunea de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 ( prin schimbarea încadrării juridice dintr­o singură infractiune de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev. de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în infractiunile de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003)
­inculpatul D.S.D. pentru infractiunea de manipularea pietei de capital, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003( prin schimbarea încadrării juridice dintr­o singură infractiune de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, în infractiunile de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003)
­inculpatul B.I.H. pentru infractiunea de manipularea pietei de capital, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap.la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003( prin schimbarea încadrării juridice dintr­o singură infractiune de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev. de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004, cu aplic.art.41 al.2 C.pen. în infractiunile de manipularea pietei de capital, în formă continuată, prev.de art.279 al.1 combinat cu art.248 rap. la art.244 al.5 lit.a din Legea nr.297/2004 în concurs ideal (art.33 lit.b C.p.) cu infractiunea de fals informatic prev. de art.48 din Legea nr.161/2003).
Cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. (Judecător Monica Rodina)