avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Măsuri educative minori
Cod penal
Art. 103 Cod penal
Având în vedere vârsta inculpaţilor la data pronunţării sentinţei, sentinţa instanţei de fond este nelegală întrucât măsurile educative se pot lua numai faţă de minorii care la data pronunţării măsurii n-au atins majoratul, adică n-au împlinit vârsta de 18 ani iar în cazul liberării supravegheate, condiţia legată de vârsta făptuitorului, la data luării acestei măsuri are un caracter şi mai restrictiv, în sensul că această limită este redusă cu un an, ceea ce înseamnă că instanţa nu va putea face aplicarea art. 103 C. pen., dacă la data judecăţii minorul a împlinit 17 ani.
Curtea de Apel Bacău -Secţia penală, pentru cauze cu minori şi de familie Decizia penală nr. 1092 din 25 octombrie 2012
Prin sentinţa penală nr. 256 din 19.06.2012, pronunţată de Judecătoria R, în dosar nr. 1323/291/2012, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin.1 lit. a, g Cod penal cu aplicarea art. 41, art. 42 Cod penal, art. 99 şi urm. Cod pena şi art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod penal, art. 103 Cod penal s-a aplicat inculpatului minor B P măsura educativă a libertăţii supravegheate prin lăsarea acestuia pe timp de 1 an sub supravegherea deosebită a părinţilor săi.
Instanţa a pus în vedere părinţilor acestuia, cărora le-a fost încredinţată supravegherea, dispoziţiile art. 103 alin. 2 Cod penal cu privire la îndatorirea pe care o au de a supraveghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui.
Li s-a pus în vedere părinţilor îndatorirea de a înştiinţa instanţa de îndată  dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.
S-a pus în vedere minorului disp. art. 103 alin. 6 cu privire la revocarea libertăţii supravegheate şi luarea faţă de acesta a măsurii internării într-un centru de reeducare în cazul în care se sustrage de la supraveghere, are purtări rele sau săvârşeşte o faptă prevăzută de legea penală.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal, art. 99 şi urm. şi art. 320 indice 1 alin.1 şi 7 Cod penal art. 103 Cod penal s-a aplicat inculpatului minor A. I. măsura educativă a libertăţii supravegheate prin lăsarea acestuia pe timp de 1 an sub supravegherea deosebită a părinţilor săi.
Instanţa a pus în vedere părinţilor acestuia, cărora le-a fost încredinţată supravegherea, dispoziţiile art. 103 alin. 2 Cod penal cu privire la îndatorirea pe care o au de a supraveghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui.
Li s-a pus în vedere părinţilor îndatorirea de a înştiinţa instanţa de îndată  dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.
S-a pus în vedere minorului disp. art. 103 alin. 6 cu privire la revocarea libertăţii supravegheate şi luarea faţă de acesta a măsurii internării într-un centru de reeducare în cazul în care se sustrage de la supraveghere, are purtări rele sau săvârşeşte o faptă prev. de legea penală.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal, cu aplicarea art. 41, 42 Cod penal şi art. 99 şi urm. Cod penal şi art 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod penal art. 103 Cod penal s-a aplicat inculpatului minor G.A., măsura educativă a libertăţii supravegheate prin lăsarea acestuia pe timp de 1 an sub supravegherea deosebită a părinţilor săi.
Instanţa a pus în vedere părinţilor acestuia, cărora le-a fost încredinţată supravegherea, dispoziţiile art. 103 alin. 2 Cod penal cu privire la îndatorirea pe care o au de a supraveghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui.
Li s-a pus în vedere părinţilor îndatorirea de a înştiinţa instanţa de îndată  dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.
S-a pus în vedere minorului disp. art. 103 alin. 6 cu privire la revocarea libertăţii supravegheate şi luarea faţă de acesta a măsurii internării într-un centru de reeducare în cazul în care se sustrage de la supraveghere, are purtări rele sau săvârşeşte o faptă prev. de legea penală.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a, g Cod penal, cu aplicarea art. 41, 42 Cod penal şi art. 99 şi urm. Cod penal şi art. 320 indice 1 alin. 1 şi 7 Cod penal, art. 103 Cod penal s-a aplicat inculpatului minor D.P., măsura educativă a libertăţii supravegheate prin lăsarea acestuia pe timp de 1 an sub supravegherea deosebită a părinţilor săi .
Instanţa a pus în vedere părinţilor acestuia, cărora le-a fost încredinţată supravegherea, dispoziţiile art. 103 alin. 2 Cod penal cu privire la îndatorirea pe care o au de a supraveghea îndeaproape asupra minorului, în scopul îndreptării lui.
Li s-a pus în vedere părinţilor îndatorirea de a înştiinţa instanţa de îndată  dacă minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui sau are purtări rele ori a săvârşit din nou o faptă prevăzută de legea penală.
S-a pus în vedere minorului disp. art. 103 alin. 6 cu privire la revocarea libertăţii supravegheate şi luarea faţă de acesta a măsurii internării într-un centru de reeducare în cazul în care se sustrage de la supraveghere, are purtări rele sau săvârşeşte o faptă prev. de legea penală.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209 lit. a, g cu aplicarea art. 41, art. 42 Cod penal art. 75 lit. c Cod penal şi art. 320 indice 1 alin.1 şi 7 Cod procedură penală, art. 37 lit. a Cod penal condamnarea inculpatului A C la 2 ani închisoare.
În baza art. 83 alin. 1 Cod penal s-a revocat beneficul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 210 din 28.04.2010 a Judecătoriei Roman, urmând ca inculpatul să execute alăturat cele două pedepse, respectiv 3 ani închisoare.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 71 Cod penal constând în interzicerea drepturilor prev. de art.64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal pe toată durata executării pedepsei rezultante.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208 alin. 1, art. 209, lit. a, g cu aplicarea art. 41, art. 42 Cod penal art. 75 lit. c Cod penal şi art. 320 indice 1 alin.1 şi 7 Cod procedură penală cu aplicarea art. 74 lit. a-c raportat la art. 76 lit. c Cod penal condamnarea inculpatului A C la 1 an închisoare.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art.71 Cod penal constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal.
În baza art. 81 alin. 1 şi art. 71 alin. 5 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 3 ani stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal.
S-a pus în vedere inculpatului dispoziţiile art.83 Cod penal.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. şi ped. de art. 208, alin. 1, art. 209 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 41, art. 42 Cod penal şi art. 99 şi urm. art. 109 Cod penal art. 320 indice 1, alin.1 şi 7 Cod procedură penală, cu aplicarea art. 74 lit. a-c rap. la art.76 lit. c Cod penal condamnarea inculpatului G. E. S. la 8 luni închisoare.
S-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie prev. de art. 71 Cod penal constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, executare care va începe după împlinirea vârstei de 18 ani.
În baza art. 81 alin. 1 Cod penal, art. 71 alin. 5 Cod penal, art. 110 Cod penal s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale şi accesorii pe durata termenului de încercare de 1 an şi 2 luni închisoare.
S-a pus în vedere inculpatului disp. art. 83, art.110, alin.2 Cod penal.
S-a luat act de faptul că partea vătămată SC L. C. G. SRL nu s-a constituit parte civilă în cauza, prejudiciul fiind recuperată integral prin restituire.
Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă, a avut în vedere următoarele:
Într-o seară din luna ianuarie 2011, în jurul orelor 19,00, inculpaţii minori G P A, G A, D P I şi A I, cu toţii domiciliaţi în comuna T., sat A., judeţul Neamţ, au pătruns pe poartă în curtea terenului de sport din satul A., unde era organizat şantierul S.C. „L C G" S.R.L. Roman-punct de lucru A. şi, din faţa magaziei de materiale de construcţii a şantierului, au sustras mai multe bare din fier în lungime de 12 metri, pe care le-au transportat în spatele sălii de sport aflată în construcţie, învinuiţii minori i-au chemat şi pe inculpaţii majori (fraţi) A C şi A C din comuna T., sat A., judeţul Neamţ, pentru a-i ajuta cu căruţa lor la transportarea bunurilor sustrase. Inculpaţii majori au venit cu căruţa la terenul de sport, au intrat în curtea şantierului şi au încărcat barele sustrase, pe care le-au transportat la domiciliul lor din comuna T., sat T.. Cei doi inculpaţi majori au plătit învinuiţilor minori pe barele de fier suma de 200 lei.
Tot în luna ianuarie 2011, după circa o săptămână, în jurul orelor 19,00, inculpaţii minori G P A, G A, D P I şi inculpatul major A C s-au deplasat din nou în curtea şantierului
S.C. „L C G" S.R.L. Roman -punct de lucru A. şi au sustras alte câteva bare din fier cu lungimea de 12 metri. Cu toţii au dus barele pe câmp, după care l-au anunţat pe inculpatul major A C să vină cu căruţa pentru a le transporta. Acesta din urmă a venit cu căruţa, cu toţii le-au aşezat în căruţă şi s-au deplasat la locuinţa inculpatului major A C unde inculpaţii minori au primit de la acesta suma de 150 lei.
În cursul urmăririi penale o parte din barele de fier sustrase au fost ridicate de organele de poliţie de la locuinţa inculpatului major A C, restul fiind vândute unor persoane necunoscute cu suma de 400 lei.
Într-o seară din luna februarie 2011, în jurul orelor 21,00 inculpaţii minori G E S., B P, G P A şi făptuitorul minor M E au intrat în curtea aceluiaşi şantier şi, din faţa magaziei de materiale au sustras mai multe etriere şi bare din fier, pe care le-au scos în afara curţii, lăsându-le până a doua zi când le-au încărcat în căruţa învinuitului minor G P A. Inculpaţii minori s-au deplasat cu căruţa spre satul T., unde s-au întâlnit cu numitul D I M care a cumpărat de la inculpaţii minori bunurile respective cu suma de 300 lei, fără a cunoaşte că provin din furt.
În cursul cercetărilor D I M a predat organelor de poliţie 90 etriere fier şi 2 profile cornier de 3 m, fără a se constitui parte civilă.
Într-o seară din luna februarie 2011 inculpaţii minori G P A, G E S şi B P au pătruns din nou în incinta şantierului şi au sustras bare din fier şi etriere pe care, a doua zi le-au transportat cu căruţa inculpatul minor G P A în municipiul Roman, la un centru de colectare a fierului vechi, obţinând suma de 150 lei.
În după-amiaza zilei de 20 februarie 2011, în jurul orelor 17,30, inculpaţii minori R C, G P A şi G E S s-au deplasat în curtea şantierului şi, după ce învinuitul minor R C a spart lacătul de la magazia cu materiale de construcţii cu o rangă, cu toţii au pătruns în interior pentru a vedea şi sustrage ulterior bunuri ce se aflau acolo, după care au ieşit fără a sustrage nici un bun.
În seara zilei de 21 februarie 2011, în jurul orelor 20,30, inculpaţii minori G P A şi B P s-au deplasat în curtea şantierului cu intenţia de a sustrage bunuri din magazia amplasată în curte. Cei doi inculpaţi minori au intrat în magazia neasigurată, lacătul fiind distrus cu o zi înainte şi, din interior, au sustras 5 valuri de sârmă în valoare de 500 lei, pe care ulterior le-au vândut numitului I I C cu suma de 130 lei.
În cursul cercetărilor bunurile sustrase au fost ridicate de organele de poliţie şi predate părţii vătămate L G V.
Cumpărătorul de bună credinţă I I C s-a constituit parte civilă cu suma de 130 lei. Prejudiciul total cauzat S.C. „L C G" S.R.L., administrată de L G V, prin săvârşirea celor 6 fapte de furt este în sumă de 4798 lei. Prejudiciul a fost recuperat, partea vătămată neconstituindu-se parte civilă.
În după-amiaza zilei de 23 februarie 2011, în jurul orei 17,00, inculpatul C P (care a fost trimis în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman nr. 725/P/2011 din 4 august 2011) şi inculpatul minor G P A, cunoscând că partea vătămată G A (mătuşa învinuitului) deţine bani şi valori la domiciliu şi profitând de faptul că în acel moment se afla la biserică, s-a hotărât să sustragă bunuri din locuinţa acesteia.
Astfel, cei doi s-au deplasat la locuinţa părţii vătămate din satul A., str. L, nr..., comuna T., judeţul Neamţ şi au pătruns în curte pe poarta neîncuiată, după care, prin escaladarea unui geam, au pătruns în casă, de unde au sustras suma de 1500 Euro şi un lanţ din aur, prejudiciul cauzat fiind în sumă de 8400 lei. Partea vătămată s-a constituit parte civilă cu această sumă, prejudiciul rămânând nerecuperat, învinuiţii au recunoscut săvârşirea faptelor.
Întrucât învinuitul minor G P A nu a fost audiat ca învinuit şi nici nu a fost expertizat din punct de vedere psihiatric a fost disjunsă cauza cu privire la acesta, Secţia de Poliţie Rurală nr. 3 Săbăoani urmând a continua cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat, prev., de art. 208 alin. 1, art. 209 lit. a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal şi violare de domiciliu, prev. de art. 192 alin. 2 Cod penal cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal.
De asemenea, cercetările vor continua şi faţă de făptuitorul minor C F sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la furt calificat, prev. de art. 26 rap. la art. 208 alin. 1, 209 lit. g, i Cod penal, comisă în noaptea de 23/24.04.2011 de inculpatul C. P. în dauna părţii vătămate A V, situaţia de fapt fiind expusă în rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman nr. 725/P/2011 din 4.08.2011, la punctul nr. 4 (f. 20-27 dosar urmărire penală).
Inculpaţii au avut o poziţie procesuală sinceră, recunoscând şi regretând comiterea faptelor.
În drept faptele inculpatului minor G E S întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii continuate de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 lit. a, g, i Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2 şi 42 Cod penal şi cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal (3 acte materiale de furt, din care două în formă consumată şi unul în fază de tentativă); faptele inculpatului minor B P întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii continuate de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal (3 acte materiale de furt); fapta inculpatului minor A I întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal; faptele inculpaţilor minori G A şi D P I întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii continuate de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi cu aplic. art. 99 şi urm. Cod penal (fiecare cu câte 2 acte materiale de furt); faptele inculpaţilor majori A C şi A C întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii continuate de furt calificat, prev. de art. 208 alin. 1, 209 lit. a, g Cod penal cu aplic. art. 41 alin. 2, 42 Cod penal şi cu aplic. art. 75 lit. c Cod penal, precum şi cu aplic. art. 37 lit. a în cazul învinuitului A C.
Faptele inculpaţilor sunt pe deplin dovedite de probele administrate în cauză, respectiv copie rechizitoriu 725/P/2011 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Roman (fil. 20-27), copie de pe referatul de terminare a urmăririi penale (fil. 28-35) procesele verbale de consemnare a plângerilor părţilor vătămate şi declaraţiile acestora : G (f. 36, 69-71, 75, 76), L G V (f. 38, 39, 72-74, 77), I I C (f. 78, 94, 102, 103) , procesul verbal de cercetare la faţa locului şi planşe foto (f. 40-55, 60-68) procese verbale de reconstituire şi planşe foto (f. 79-84, 85-87, 88-92) dovezi de predare-primire (f. 107-111) anchete sociale şi foi matricole, caracterizări (f. 142, 143, 144, 160-162, 173, 174, 175, 187-189, 203-205, 230) expertize medico-legale psihiatrice (f. 141, 159, 172, 186, 202) declaraţiile martorilor D l (f. 37, 93, 101), D I M (f. 95, 106), G P(f. 96-99, 104), P C (f. 100), D I (f. 105), M E (f. 231, 232), declaraţiile învinuiţilor G P A (f. 131-137), B P (f. 145-147, 151-153), A I (f. 163, 166, 167), G A (f. 176, 177, 180, 181), D P I(f. 190, 191, 194, 195), R C (f. 206-208, 209), G E S (f. 216-218, 219-223, 225-226), A C (f. 235, 236, 238, 239), A C (f. 243, 244, 246, 247) procese verbale de prezentare a materialului de urmărire penală ale învinuiţilor B P (f. 154, 155), A I (f. 169), G A (f. 183), D P I(f. 197, 198), R C (f. 211, 212), G E S (f. 22), A C (f. 248), A C (f. 240) procese verbale de căutare şi de îndeplinire a procedurii de citare cu învinuitul minor G P A (f. 249-252) adresă de la A.N.P. (f. 294) , referatele de evaluare întocmite de Serviciul de Probaţiune în ceea ce-i priveşte pe inculpaţii minori toate coroborate cu declaraţiile inculpaţilor care au recunoscut şi regretat comiterea faptelor .
La individualizarea judiciară a pedepselor ce au fost aplicate fiecărui inculpat instanţa a avut în vedere criteriile prev de art. 72 Cod Penal, privind gradul de pericol social al faptelor, concretizat în împrejurările şi condiţiile concrete de săvârşire, mijloacele folosite, consecinţele produse, prejudiciul cauzat, faptul că a fost recuperat prin restituire, persoana fiecărui inculpat (mare parte dintre inculpaţi sunt inculpaţi minori, care nu au mai avut de-a face cu legea penală, au avut o poziţie sinceră, iar părinţii care au fost prezenţi au confirmat faptul că acesta a fost incident în viaţa lor şi că ei se obligă să asigure o supraveghere atentă a propriilor copii. O situaţie specială o are inculpatul major A C care este recidivist postcondamantoriu, săvârşind prezenta cauză în termenul de încercare.
În raport de aceste criterii instanţa a luat faţă de inculpaţii minori măsura educativă a libertăţii supravegheate prin lăsarea acestora pe timp de un an în supravegherea deosebită a părinţilor. Li s-a pus în vedere părinţilor inculpaţilor minori dispoziţiile art. 103 alin.2 Cod penal, iar minorilor disp. art.103 alin.6 Cod penal.
Pentru inculpatul A C s-a aplicat o pedeapsa cu închisoare, iar în baza art.83 Cod penal s-a revocat beneficiul suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 210/2010 pedepse care vor fi executate alăturat.
I s-a aplicat aceluiaşi inculpat pedeapsa accesorie prev. de art.71 Cod penal, constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin.1 lit.a teza a-II-a şi lit.b Cod penal. Inculpatului A C i s-a aplicat o pedeapsă cu închisoarea iar ca modalitate de executare se va dispune suspendarea condiţionată a executării pe un termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 Cod penal. I se va pune în vedere aceluiaşi inculpat disp. art.83 Cod penal.
Soluţionând latura civilă a cauzei instanţa a reţinut faptul că prejudiciul cauzat SC L C G SRL a fost recuperat în totalitate, prin restituire, aceasta nu s-a mai constituit parte civilă în cauză.
Împotriva sentinţei penale mai sus menţionate a formulat în termen legal recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, pentru motive de nelegalitate în ceea ce priveşte pedeapsa aplicată inculpaţilor A I şi DP I.
Analizând sentinţa penală recurată sub aspectul motivului de recurs invocat, dar şi în temeiul art. 3856 al.3 C.p.p., Curtea de Apel reţine următoarele:
Inculpaţii A I – născut la 5.06.1995 şi D P I – născut la 6.03.1995, împliniseră la data pronunţării hotărârii de condamnare vârsta de 17 ani.
Astfel, având în vedere vârsta inculpaţilor la data pronunţării sentinţei, sentinţa instanţei de fond este nelegală întrucât măsurile educative se pot lua numai faţă de minorii care la data pronunţării măsurii n-au atins majoratul, adică n-au împlinit vârsta de 18 ani iar în cazul liberării supravegheate, condiţia legată de vârsta făptuitorului, la data luării acestei măsuri are un caracter şi mai restrictiv, în sensul că această limită este redusă cu un an, ceea ce înseamnă că instanţa nu va putea face aplicarea art. 103 C. pen., dacă la data judecăţii minorul a împlinit 17 ani.
Aceasta rezultă, pe de o parte, din durata termenului de încercare, care este un termen fix, de 1 an, şi, pe de altă parte, din faptul că supravegherea minorului nu se poate prelungi dincolo de ajungerea la majorat. Din coroborarea dispoziţiilor art. 103 alin. 4 conform cărora dacă înlăuntrul termenului prevăzut în alin. 1 minorul se sustrage de la supravegherea ce se exercită asupra lui instanţa revocă libertatea supravegheată şi ia faţă de minor măsura internării într-un centru de reeducare şi cele ale art. 104 alin. 1 conform cărora măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se ia în scopul reeducării minorului rezultă faptul că infractorul supus măsurii educative a libertăţii supravegheate trebuie să se afle în stare de minoritate atât la data luării măsurii, cât şi la data când ia sfârşit -după expirarea termenului de 1 an -executarea acesteia, ceea ce înseamnă, implicit, că prevederile art. 103 C. pen. nu pot fi aplicate unei persoane care, la data judecăţii, a depăşit vârsta de 17 ani.
A lua măsura educativă a libertăţii supravegheate faţă de un inculpat minor care va deveni major în cursul termenului de încercare ar însemna să se ia o măsură lipsită, total sau parţial, de eficienţă, dat fiind că cei cărora li s-a încredinţat supravegherea, pentru a-şi aduce la îndeplinire obligaţiile ce le revin în cadrul acestei măsuri, au drepturi legate de capacitatea restrânsă a minorilor, la împlinirea vârstei de 18 ani persoana supravegheată devine majoră şi dobândeşte capacitatea deplină de exerciţiu
Astfel, curtea constată că instanţa de fond a procedat nelegal aplicând inculpaţilor A I şi D P I pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 208 alin. 1 -art. 209 alin. 1 lit. a, g C.pen. cu aplicarea art. 99 şi urm. din C.pen. respectiv art. 208 alin. 1 - art. 209 alin. 1 lit. a, g C.pen. raportat la dispoziţiile art. 41 şi 42 C.pen cu aplicarea art. 99 şi urm. din C.pen. măsura educativă a libertăţii supravegheate pe timp de un an.
Faţă de cele mai sus reţinute, Curtea de Apel, constată fondat recursul declarat de Parchet, urmând ca în temeiul art. 38515 pct.2 lit. d C.p.p. să admită recursul potrivit dispozitivului prezentei.
Pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, Curtea va aplica inculpaţilor pedeapsa cu închisoare.
La individualizarea pedepsei, instanţa de recurs va avea în vedere criteriile generale de individualizare prev. de art.72 Cod penal, infracţiunea comisă, gradul de pericol social al faptei, urmarea produsă, persoana inculpaţilor care nu au antecedente penale, au avut o conduită bună anterior săvârşirii faptei, vârsta acestora, dar şi îndeplinirea condiţiilor impuse de art. 3201 Cod pr. penală.
Având în vedere criteriile mai sus reţinute, pedeapsa aplicată, instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privarea de libertate a inculpaţilor, fiind realizate cerinţele impuse de art.81 Cod penal, faţă de care suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpaţilor este legitimă.