avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi  sănătăţii persoanei. Ucidere din culpă. Nerespectarea dispoziţiilor privind circulaţia pe drumurile publice. Faptă având ca urmare moartea a două sau mai multe persoane. Unitate infracţională legală.
 
C.pen., art. 178 alin. 5
O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia  pe drumurile publice, art. 351 şi 453
 
Dacă prin fapta săvârşită inculpatul a cauzat, din culpă,moartea a două persoane, există o singură infracţiune de ucidere din culpă, în forma agravată prevăzută de art. 178 alin. 1,2 şi 5 Cod penal, iar nu două infracţiuni de ucidere din culpă, aflate în concurs ideal conform art.33 litera b) Cod penal. Agravanta prevăzută în textul menţionat, constând în cauzarea morţii a două sau mai multe persoane, caracterizează o infracţiune unică, o unitate infracţională legală, compusă din fapte care, altfel ar fi rămas infracţiuni distincte.
       
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1151 din  7 septembrie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.210 din 01 martie 2012 pronunţată de Judecătoria Buzău inculpatul a fost condamnat la pedepsele de câte 1 an şi 6 luni închisoare pentru două infracţiuni de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1,2 şi 5 Cod penal comb. cu. art. 3201 Cod proc. penală, fapte din 25 mai 2009,  privind pe victimele PF şi SP, urmând ca potrivit art.33 lit. b) şi art. 34 alin. 1 lit. b) Cod penal acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare.
Prin încheierea de şedinţă dată în Camera de Consiliu de la 02 martie 2012, din oficiu, s-a dispus îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul sentinţe penale menţionate, în sensul că inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru o singură infracţiune de ucidere din culpă prev. de art. 178 alin. 1,2 şi 5 cod penal cu aplic. art. 3201 Cod proc. penală privind pe victimele PF şi SP, faptă săvârşită la 25 mai 2009, în loc de concurs ideal compus din două infracţiuni de ucidere din culpă.
În fapt, s-a reţinut că la data de 25 mai 2009, aflându-se într-o cursă ordonată, inculpatul a condus un microbuz pe drumul naţional DN2 A iar la km 63 în extravilanul localităţii Merei, datorită nerespectării măsurilor de prevedere impuse prin art. 351 şi art. 453 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, a  intrat în coliziune cu un alt autoturism, care se deplasa din sens opus şi  în mod regulamentar pe cealaltă bandă de circulaţie.
Evenimentul rutier a avut drept consecinţă decesul victimelor PF şi SP, precum şi vătămarea corporală a altor trei persoane, părţile vătămate suferind leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un număr de 85-90 zile, respectiv 16-17 zile de îngrijiri medicale.
               Încadrarea juridică a actelor materiale având ca urmare moartea victimelor PF şi SP în două infracţiuni distincte de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. 1,2 şi 5 Cod penal cu aplic. art.33 litera b) Cod penal, este nelegală.
Prin expertizele medico-legale s-a concluzionat, confirmându-se celelalte probe administrate în cauză, că moartea celor două victime s-a produs printr-un mecanism complex de lovire cu şi de corpuri şi planuri dure, inclusiv comprimare între planuri dure, în cadrul evenimentului rutier din data de 25 mai 2009, că între leziunile traumatice suferite şi intervenţia rezultatului letal există directă legătură de cauzalitate deci, din culpa stabilită în sarcina inculpatului, transportate fiind în microbuzul condus în exerciţiul sarcinilor ordonate de comitentul persoană juridică.
 În atare situaţie, uciderea din culpă a acestora, ca urmare a nerespectării legislaţiei rutiere menţionate nu constituie două infracţiuni distincte de ucidere din culpă în forma agravată incriminată de art.178 alin. 1,2 şi 5 Cod penal, aflate în concurs ideal conform art. 33 lit. b) Cod penal.
 Agravanta prevăzută în textul menţionat, constând în cauzarea morţii a două sau mai multe persoane, caracterizează o infracţiune unică, o unitate infracţională legală, compusă din fapte care, altfel ar fi rămas infracţiuni distincte şi reprezintă elementul circumstanţial ce întregeşte latura obiectivă din conţinutul legal al faptei de ucidere din culpă,  sancţionată cu maximul pedepselor prevăzute în aliniatele precedente, la care se adaugă un spor de până la 3 ani închisoare.
Nelegalitatea nu poate fi îndreptată de aceeaşi instanţă printr-o încheiere de şedinţă dată în camera de consiliu în baza art. 195 Cod proc. penală, deoarece potrivit acestor dispoziţii, ulterior pronunţării unei sentinţe penale, nu pot fi îndreptate decât erori materiale evidente strecurate în cuprinsul unui act procedural (greşeli de tehnoredactare, calcul matematic şi alte asemenea elemente), ce nu implică o nouă judecată.
             Or schimbarea încadrării juridice dată faptelor cu ocazia deliberării asupra fondului cauzei, după întocmirea minutei încheiate la acea dată şi publicitatea soluţiei adoptate, reprezintă o repunere în discuţie a obiectului judecăţii din cauza respectivă iar controlul legalităţii şi temeiniciei reţinerii existenţei faptei şi vinovăţiei inculpatului cade în competenţa exclusivă a instanţei ierarhic superioare, sesizată să soluţioneze căile de atac exercitate în condiţiile legii. 
Constatându-se aşadar, incidenţa cazului de recurs prev. de art.385/9 alin. 1 pct.17 Cod procedură penală, se va admite recursul declarat de inculpat, dispunându-se casarea sentinţei primei instanţe în parte şi în tot a încheierii de îndreptare a erorii materiale dată în camera de consiliu de la 2 martie 2012, ca fiind contrare legii.
Procedându-se la rejudecarea cauzei, pe fond, după descontopirea pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare în pedepsele componente, aplicate pentru cele şase infracţiuni, în baza art. 334 Cod proc. penală se va schimba încadrarea juridică  dată activităţii infracţionale sub acest aspect, respectiv din două infracţiuni de ucidere din culpă, prev. de art.178 alin.1,2 şi 5 cu aplic. art.33 lit.b) Cod penal, într-o singură infracţiune de ucidere din culpă, având ca urmare moartea a două persoane, prevăzută de art.178 alin.1, 2 şi 5 Cod penal.
 
                                                                                                  (Judecător Elena Negulescu)