avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Individualizarea pedepsei.  Înlăturare circumstanţe atenuante. Majorare  cuantum pedeapsă.  Înlocuirea  suspendării executării pedepsei conform  art. 81-83 cod penal,  cu suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art. 86/1 Cod Penal.
 
Recursul părţii vătămate a fost admis şi s-au înlăturat circumstanţele atenuante, s-a majorat cuantumul pedepsei, iar suspendarea  condiţionată conform art. 81-83 Cod penal  a fost înlocuită cu suspendarea sub  supraveghere prevăzută  de  art. 86 Cod penal.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1375 din 17 octombrie 2012.
                                                                   
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin.2 Cod penal, săvârşită la 22 mai  2010.
Judecătoria Buzău i-a aplicat o pedeapsă în cuantum de 1 an închisoare a cărei executare a fost suspendată condiţionat conform art. 81-83 Cod penal.
Urmare recursului declarat de partea civilă M.V., tatăl victimei, Curtea de Apel Ploieşti, a admis recursul prin decizia penală nr. 1375 din 17.10.2012, a casat sentinţa instanţei de fond şi înlăturând circumstanţele atenuante prev. de art. 74 lit.a şi 76 lit. d Cod penal a majorat cuantumul pedepsei la 2 ani şi 6 luni închisoare a cărei executare a fost suspendată sub supraveghere conform art. 86/1 Cod penal, înlăturându-se  suspendarea condiţionată a executării pedepsei, dispusă în baza art. 81-83 Cod penal.
Instanţa de control, judiciar a reţinut pentru pronunţarea acestei soluţii că în raport de criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, cuantumul pedepsei de 1 an închisoare cu  suspendarea  executării acesteia conform art. 81-83 Cod penal, este prea redus faţă de  împrejurările comiterii faptei chiar dacă la impactul produs cu rezultat letal, a contribuit  şi culpa victimei, în condiţiile în care impactul a avut  loc pe acostament cu o viteză  de 55  km/h., unde a parcurs  circa 10 metri şi unde a lovit victima care în final a decedat.
Aceasta cu atât mai mult cu cât condiţiile meteo erau nefavorabile ceea ce impunea conducerea autovehiculului de către inculpat cu o atenţie sporită şi cu adaptarea corespunzătoare a vitezei, aspecte ignorate de inculpat şi care au generat pierderea controlului autovehiculului şi producerea impactului.
Astfel fiind, instanţa de fond a reţinut greşit în favoarea inculpatului circumstanţe atenuante care trebuie înlăturate şi nici suspendarea condiţionată a executării pedepsei conform art. 81-83 Cod penal, care trebuie înlocuită cu modalitatea prevăzută de art. 86/1 Cod penal, prin suspendare sub supraveghere.
 
                                                           (Judecător Traian Logojan)