avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


 Individualizare pedepse.
 
Cod penal, art. 52, art. 72, art. 192 alin. 2 , art. 208 alin. 1  rap. la art. 209 alin. 1 lit. g
 
Aplicarea unor pedepse într-un cuantum aflat la limita minimă prevăzută de textul de lege incriminator este posibilă în cazul în care prejudiciile create sunt destul de reduse, iar ulterior recuperate în natură, chiar dacă inculpatul este recidivist.
                                                                     
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 51/R din 17 ianuarie 2012.
 
Prin sentinţa penală nr.115 din 7.11.2011 pronunţată de Judecătoria Pogoanele, în baza art. 208 alin. 1 din Codul penal cu aplicarea art.  37 lit. a) din Codul penal şi a art. 320 indice 1 din Codul de procedură penală inculpatul S.V., a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt, iar în baza art. 192 alin. 1 şi 2  din Codul penal cu aplicarea art. 37 lit. a) din Codul penal şi a art. 320 indice 1 Cod procedură penală la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violare de domiciliu, fapte din data de 22.09.2011.
În baza art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. g) din Codul penal cu aplicarea art.  39 lit. a) din Codul penal şi a art. 320 indice 1 din Codul de procedură penală acelaşi  inculpat  a mai fost condamnat la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, faptă din 13.08.2011.
În baza art. 33 lit. a) din Codul penal s-a constatat că infracţiunile au fost săvârşite în concurs real iar în baza art. 34 alin. 1 lit. b) din Codul penal pedepse le aplicate au fost contopite, dispunându-se ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani  închisoare, la care a fost adăugat un spor de 1 an închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 4 ani închisoare.
În baza art. 61 alin. 1 teza a II-a din Codul penal a fost revocat beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 530 zile de închisoare rămas neexecutat din pedeapsa anterioara de 4 ani şi 6 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penala nr.78/16.07.2007 a Judecătoriei Pogoanele, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 82/21.01.2008 a Curţii de Apel Ploieşti, rest ce a fost contopit cu pedeapsa rezultantă de 4 ani, inculpatul urmând să execute în total pedeapsa de 4 ani închisoare.
În baza art. 71 alin. 2 din Codul penal s-a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi a dreptului de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat, prevăzute de art. 64 lit. a)- b) din Codul penal.
S-a luat act că părţile vătămate nu s-au constituit părţi civile.
Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că în seara zilei de 13. 08. 2011, în jurul orelor 19,00 inculpatul S.V. s-a deplasat cu atelajul tras de un cal, pe raza localităţii L. cu scopul de a sustrage lucernă.
         În momentul în care a intrat cu căruţa pe o tarla cultivată cu acest gen de  plantă, inculpatul a observat lângă un canal lateral o bovina nesupravegheata care păştea, moment în care a luat hotărârea să sustragă animalul. În acest sens, l-a legat de căruţa şi a plecat cu aceasta spre domiciliul sau în comuna B. jud. Buzău.
         După ce acesta a ajuns pe raza localităţii de domiciliu a legat bovina de un salcâm, intr-o zona cultivata cu viţă de vie, după care a plecat la locuinţa pentru a se odihni.
         În dimineaţa zilei următoare, datorita cercetărilor efectuate de organele de politie cu privire la furtul bovinei, inculpatul S.V. s-a deplasat la locul, unde a lăsat bovina legata, pentru a o lua şi a o conduce la locul de unde a sustras-o.
         În apropierea localităţii B., intr-o zona cultivată cu rapiţă, inculpatul a abandonat animalul şi  s-a ascuns intr-un lan de porumb în momentul în care a văzut organele de politie împreună cu alte 3 persoane ce căutau bovina sustrasa.
         În seara zilei de 22 09 2011, acelaşi inculpat  după ce a consumat băuturi alcoolice, în jurul orelor 1,00 în drum spre domiciliul său, a pătruns cu atelajul în curtea locuinţei părţii vătămate B. P. pe porţile de acces din spatele curţii, asigurate superficial cu un zăvor metalic de unde a sustras o ovina pe care a legat-o de picioare şi a urcat-o în căruţa.
            Prezenta inculpatului a fost simţită de câinii de pază care au început să latre, fapt ce a determinat-o pe partea vătămata să iasă din locuinţă pentru a vedea ce se întâmplă.
         Observând  porţile de acces către stradă deschise şi o căruţă în care se afla inculpatul  S.V., partea vătămata i-a cerut să oprească căruţa, însă acesta a părăsit  în graba zona îndreptându-se spre marginea satului către drumul de piatra.
            Inculpatul ulterior a abandonat ovina legată de picioare într-un lan de porumb situat la marginea satului M. din aceeaşi localitate B., mai sus menţionată.
         A doua zi în jurul orelor  11,00 proprietarul unui teren cultivat cu porumb, martorul A.G. a descoperit ovina sustrasă, anunţând  organele de politie.
         Cu ocazia audierii, inculpatul a recunoscut comiterea faptelor, solicitând să fie judecat dispoziţiilor art. 320/1 Cod procedură penală.
         Reţinând vinovăţia inculpatului, sub forma intenţiei directe, instanţa de fond la individualizarea pedepselor a avut în vedere atât criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal, respectiv: împrejurările săvârşirii faptei, gradul de pericol social concret al acesteia, limitele de pedeapsă prevăzute de lege cât şi persoana inculpatului, care este în vârsta de 28 de ani, necăsătorit, fără ocupaţie şi fără loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, şi care a comis anterior  mai multe infracţiuni de natură diferită pentru care a suferit mai multe condamnări.
S-a mai arătat că în raport de condamnarea de 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.78 din 16 07 2007 a Judecătoriei Pogoanele, definitivă prin decizia penală nr.82 din 21 01 2008 a Curţii de Apel  Ploiesti, inculpatul a săvârşit ultima faptă în stare de recidivă post condamnatorie, urmând a se face aplic. art.37 lit.a C.p.
           În contextul elementelor de fapt şi de drept reţinute instanţa de fond a apreciat că o pedeapsă situată cu puţin peste minimul special redus este  îndestulătoare şi de natură să asigure scopul coercitiv şi educativ al pedepsei la care face referire art. 52 Cod penal.
De asemenea s-a menţionat că inculpatul a executat pedeapsa prevăzută prin sentinţa de mai sus în regim de detenţie în perioada 04.06.2007-23.06.2010 când a fost liberat condiţionat cu un rest de pedeapsa rămas neexecutat de 530 zile închisoare.
În această situaţie conform art. 61 alin. 1 teza a II-a din Codul penal s-a revocat  beneficiul liberării condiţionate pentru restul de 530 zile de închisoare rămas neexecutat din pedeapsa anterioară de 4 ani şi 6 luni închisoare la care a fost condamnat inculpatul prin sentinţa penală nr.78/16.07.2007 a Judecătoriei Pogoanele, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 82/21.01.2008 a Curţii de Apel Ploieşti, rest pe care îl contopeşte cu pedeapsa rezultantă.
Împotriva acestei soluţii a declarat recurs inculpatul criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, exclusiv prin prisma individualizării pedepsei şi în special raportat la cuantumul acesteia, iar de asemenea a criticat aplicarea sporului de 1 an închisoare.
Analizând recursul formulat prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a criticilor formulate, cât şi sub toate aspectele conform disp. art. 385/6 alin.3 Cod procedură penală, Curtea a apreciat că această cale de atac este fondată.
Prin examinarea probelor administrate în cauză respectiv, plângerile şi declaraţiile părţilor vătămate, declaraţiile martorilor, procesele-verbale de cercetare la fata locului, însoţite de planşe foto, coroborate cu declaraţiile inculpatului date atât în faza de urmărire penală cât şi în faţa instanţei de fond când a solicitat ca, judecata să se desfăşoare în temeiul probelor administrate în faza de urmărire penală, Curtea a constatat că situaţia de fapt reţinută prin sentinţa recurată este conformă realităţii.
Această situaţie de fapt, în mod justificat a fost încadrată de către instanţa de fond ca întrunind elementele constitutive a unei infracţiuni de furt în prima situaţie, iar în cea de-a doua, a unei infracţiuni de furt calificat cât şi a uneia de violare de domiciliu comise de către inculpat cu vinovăţie, în modalitatea intenţiei directe, sub forma concursului real prev. de art. 33 lit.a Cod penal.
Referitor la individualizarea pedepselor, Curtea a constatat că cele aplicate pentru infracţiunile săvârşite în data de 22.09.2011, respectiv furt calificat şi violare de domiciliu sunt mult prea aspre, raportat la urmarea imediată şi prejudiciul creat.
Astfel, se observă că inculpatul în acea dată a intrat în curtea părţii vătămate B.P. de unde a sustras o ovină, pe care însă, nu a dus-o în domiciliul său şi a abandonat-o pe un teren cultivat cu porumb unde a fost găsită de către martorul A.G.. Prejudiciul creat acestei părţi vătămate a fost iniţial unul fără o importanţă deosebită, care, în final însă   s-a dovedit a nu fi unul efectiv odată cu recuperarea animalului sustras.
Faţă de aceste motive, coroborate cu atitudinea de recunoaştere adoptată de inculpat Curtea a redus pedepsele aplicate acestuia, pentru infracţiunile prev. de art. 192 alin.1 şi 2 Cod penal, cu aplic. art. 37 lit.a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, cât şi pentru cea prev. de art. 208-209 alin.1 lit. g) Cod penal cu aplic. art. 37 lit.a) Cod penal şi art. 320/1 Cod procedură penală, la câte 2 ani închisoare.
De asemenea ţinând cont de aceleaşi considerente, Curtea a  apreciat că nu se impunea reţinerea faţă de inculpat a unui spor de pedeapsă odată cu aplicarea disp. art. 34 din Codul penal.
Pentru aceste motive, Curtea a descontopit pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare în pedepsele componente.
A redus pedepsele aplicate inculpatului pentru comiterea infracţiunilor prev. de art 192 alin. 1 şi 2 C.pen. cu aplic art. 37 lit. a  C.pen. şi art.320/1 C.pr.pen. şi pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin 1 – 209 alin. 1 lit.g C.pen cu aplic. art. 37 lit. a C.pen. şi art.320/1 C.pr.pen., comise în dauna părţii vătămate B.P., la  câte 2 (doi) ani închisoare.
A înlăturat sporul de 1 an închisoare aplicat conform art. 34 C.pen.
A contopit pedepsele aplicate inculpatului, iar în continuare, în baza art. 61 Cod penal pedeapsa rezultantă a fost contopită cu restul de 530 zile închisoare provenit ca urmare a revocării liberării condiţionate din s.p.78/16.07.2007 a Judecătoriei Pogoanele, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare.
De asemenea au fost  menţinute restul dispoziţiilor sentinţei.
 
                                                                    (Judecător -   Florentin Teişanu)