avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Inculpat achitat la fond şi prin admiterea recursului declarat de  parchet a fost condamnat inculpatul.
 
Inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea de furt calificat, după ce recunoscuse fapta la urmărirea penală, iar în faţa instanţei a revenit asupra  recunoaşterii, instanţa de fond a dispus achitare, soluţie casată în recurs.
                   
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi de familie,
Decizia  penală nr. 1613 din 3 decembrie 2012.
 
Inculpatul arestat în altă cauză a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii de furt calificat, faptă săvârşită în noaptea de 1/2 septembrie 2011, cu prilejul declaraţiilor date la urmărirea penală acesta recunoscând  în tot fapta.
Judecătoria Sinaia, prin sentinţa penală nr. 119 din 21.08.2012, a dispus achitarea inculpatului, reţinând în esenţă că, urmărirea penală a fost declanşată împotriva inculpatului urmare unui autodenunţ, iar probele incriminatoare au fost doar cele indirecte, insuficiente pentru reţinerea vinovăţiei inculpatului, a  cărui recunoaştere nu se coroborează cu probele directe culese cu ocazia cercetării la faţa locului.
Urmare recursului declarat de parchet, s-a dispus casarea sentinţei şi a fost condamnat inculpatul la 3 ani închisoare prin decizia penală nr. 1613 din 3.12.2012 a Curţii de Apel Ploieşti.
În considerentele deciziei de casare, instanţa de control judiciar a reţinut că vinovăţia inculpatului rezultă neîndoielnic din ansamblul probatoriului administrat în cauză.
Astfel, în declaraţiile inculpatului acesta a relatat în mod detaliat topografia locului faptei şi modul de operare cu prilejul comiterii faptei, ceea ce demonstrează în mod vădit săvârşirea infracţiunii.
Aceasta în condiţiile în care inculpatul a valorificat material din cupru pe care l-a vândut martorului M.G.A., deci, inculpatul nu putea fi în posesia bunurilor dacă nu le-ar fi sustras, iar revenirea acestuia asupra recunoaşterii iniţiale nu are o justificare logică.
Aşa fiind, în final s-a reţinut că din examinarea probelor administrate în cauză, rezultă fără putinţă de tăgadă că inculpatul a comis infracţiunea dedusă judecăţii, după ce anterior mai fusese condamnat la 5 ani închisoare pentru o infracţiune similară.
 
                                                                    (Judecător -   Traian Logojan )