avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Incompatibilitatea asistenţilor judiciari. Aplicabilitatea dispoziţiilor art. 24 alin. 1 Cod proc. civilă şi asistenţilor judiciari.
 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, art. 111
 
Potrivit art. 111 din Legea nr. 304/2004, dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică şi asistenţilor judiciari.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 2381 din 11 iunie 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 2381/11.06.2012, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul declarat de contestatoarea B.R. împotriva sentinţei civile nr. 1357/24.02.2012 a Tribunalului Prahova, pe care a casat-o cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe.
În conformitate cu prevederile art. 55 alin. 1 din  Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,  „completul pentru soluţionarea în primă instanţă a  cauzelor privind conflictele de muncă şi asigurări sociale se constituie  dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari”.
Pe de altă parte, potrivit art. 111 din Legea nr. 304/2004,  „dispoziţiile legale privind obligaţiile, interdicţiile şi incompatibilităţile judecătorilor şi procurorilor se aplică  şi asistenţilor judiciari”.
În acest context, devin aplicabile şi asistenţilor judiciari prevederile art.  24 alin. 1 C.proc. civ., referitoare la incompatibilitate.
În speţă, din compunerea completului de judecată, ce a soluţionat cauza în primă instanţă prin  sentinţa recurată, a făcut parte şi asistentul judiciar  F.M., care a pronunţat şi  sentinţa civilă nr. 106/26.01.2010 a Tribunalului Prahova, în primul ciclu procesual, încălcându-se  astfel dispoziţiile  imperative ale art. 24 C.proc.civ. şi ale art. 105 C.proc.civ., ceea ce constituie motivul de casare prevăzut de art. 304 pct. 1 C.proc.civ.
În considerarea acestor argumente, curtea,  în baza art. 312 C.proc.civ. (în forma iniţială modificării aduse prin Legea nr. 202/2010, aplicabilă în speţă, conform art. XXII pct. 2 din menţionata  lege) a admis recursul şi a casat sentinţa civilă nr. 1357/24.02.2012 a Tribunalului Prahova, cu trimitere  spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
 
 
 (Judecător Cristina-Paula Brotac)