avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Incidenţa dispoziţiile art. 322 pct. 1 C.proc.civ., în conformitate cu care „ revizuirea unei hotărâri rămase definitivă în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotărâri dată de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul, se poate cere dacă dispozitivul hotărârii cuprinde dispoziţii potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire”; excepţia  inadmisibilităţii cererii de revizuire,  a necompetenţei materiale a Curţii de Apel Ploieşti, astfel cum este reglementat  in dispoziţiile art. 158 pct. 1 C.proc.civ.
 
Cod Procedură civilă, art. 322 pct. 1, art. 158 pct. 1
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 693 din 22 februarie 2012. 
 
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Ploieşti la 14.12.2011 revizuientul SÎV Buzău a formulat cerere de revizuire a deciziei civile nr.799 din 31 martie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti, intimaţi fiind SAM R, PC R şi CL R, solicitând modificarea în tot a deciziei menţionate în sensul admiterii recursului declarat împotriva sentinţei civile nr.1393/22.11.2010 a Tribunalului Buzău, iar pe fond  admiterea acţiunii ca întemeiată.
Curtea, având în vedere dispoziţiile art. 322 alin.1 Cod pr. civilă care statuează că revizuirea unei hotărâri se poate cere atunci când aceasta evocă fondul, iar decizia civilă nr.799/31.03.2011 a Curţii de Apel Ploieşti este o hotărâre care nu evocă fondul, constată că  excepţia inadmisibilităţii cererii de revizuire cu privire la această decizie este întemeiată, urmând a fi admisă potrivit art.137 Cod pr. civilă, conform căruia instanţa este ţinută a se pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură sau de fond ce fac de prisos în totul sau în parte cercetarea în fond a pricinii.
Pe cale de consecinţă, ca urmare admiterii excepţiei inadmisibilităţii cererii introductive, în baza art.322 şi următ. Cod pr. civilă, va respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire deciziei Curţii de Apel Ploieşti nr. 799 din 31 martie 2011.
Totodată, în ceea ce priveşte cererea de revizuire a sentinţei civile nr. 1393 din 22 noiembrie 2010, pronunţată de Tribunalul Buzău, astfel cum a fost precizată la termenul de judecată din 22 .02.2012, având în vedere dispoziţiile art.323 alin.1 Cod pr. civilă, care statuează că cererea de revizuire se îndreaptă la instanţa care a dat hotărârea a cărei revizuire se cere, Curtea, a admis excepţia necompetenţei materiale a Curţii de Apel Ploieşti şi pe cale de consecinţă, în baza dispoziţiilor art. 158 şi următ. Cod pr. civilă, a dispus declinarea competenţei de soluţionare a acesteia în favoarea Tribunalului Buzău.
 
(Judecător Popa Aurelia)