avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Greşita individualizare a pedepselor în raport de dispoziţiile art. 34 lit. b şi 33 lit. a Cod Penal. Nemotivarea sporului aplicat după contopirea pedepselor.

Referitor la individualizarea pedepselor, potrivit criteriilor prev. de art.72 Cod penal, printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de sustragerea în participaţie, după lăsarea întunericului sau dimineaţa înainte de a se lumina, în mod repetat, producând prejudicii relativ mari, dar în majoritate recuperate, precum şi faţă de circumstanţele personale, inculpaţii intrând în mai multe rânduri în conflict cu legea penală (chiar dacă nu sunt recidivişti), pedepsele trebuie să fie aspre - de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpaţilor, să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, dar în cuantumuri mult diminuate faţă de dispoziţiile art.320¹ alin.(7) cod procedură penală aplicabile recurenţilor ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi acceptării soluţionării cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
Însă, în condiţiile art.34 lit.b) cod penal, contopind pedepsele cu închisoare aplicate pentru infracţiunile aflate în concurs real prev. de art.33 lit.a) cod penal, instanţa putea proceda la sporirea pedepsei rezultante până la maximul ei special dacă circumstanţele reale sau personale justificau o asemenea măsură. Ori, în cauză, instanţa de fond nu a motivat în cazul niciunuia dintre inculpaţi sporirea pedepselor aplicate, iar din oficiu, când pedepsele au fost stabilite spre minimul prevăzut de textele legale, Curtea nu a găsit temeiuri care să justifice sporirea.

 

Art. 33 lit. a) şi art. 34 lit. b) Cod Penal
 
Prin sentinţa penală nr.1543 din data de 21 noiembrie 2011, pronunţată în dosarul penal nr.5586/327/2010, Judecătoria Tulcea a hotărât:
„I. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă pe inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă pe inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, condamnă pe inculpatul V.A.I. la o pedeapsă de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008).
În temeiul art.85 cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr.188/20.10.2011 pronunţată de Judecătoria Babadag, rămasă definitivă la data de 09.11.2011 şi se repun în individualitatea lor, pedepsele de 2 ani închisoare şi 1 an şi 3 luni închisoare, aplicate prin această hotărâre.
În temeiul art.85 cod penal, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr. 845/14.06.2011 pronunţată de Judecătoria Tulcea, rămasă definitivă la data de 01.07.2011.
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc pedepsele, urmând ca inculpatul V.A.I. să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, sporită la 4 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europeană a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
II. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.37 lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.37 lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.37 lit.b cod penal rap la art.39 alin.4 cod penal şi art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul I.I. la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008).
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc cele trei pedepse, urmând ca inculpatul I.I. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 3 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
III. În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.M. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.85 cod penal, se anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii dispusă prin Sentinţa penală nr.100/13.05.2009 pronunţată de Judecătoria Babadag, rămasă definitivă la data de 26.05.2009, şi repun în individualitatea lor, pedepsele de 1 an închisoare şi 2 luni închisoare, aplicate prin această hotărâre.
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se vor contopi pedepsele, urmând ca inculpatul C.M. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
În baza art.36 alin.3 cod penal, se deduce pedeapsa executată de la 30.01.2011 şi până în prezent.
Se anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii  nr.3/1923/179/2010 din data de 25.01.2011, nr. 103/1678/179/2010 din data de 24.06.2011 şi nr. 105/266/179/2011 din data de 24.06.2011 şi se dispune emiterea unui nou mandat în baza prezentei hotărâri, ca urmare a contopirii pedepselor.
IV.  În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 22.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 23.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 25.12.2008).
În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.C.S. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se vor contopi cele cinci pedepse, urmând ca inculpatul C.C.S. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani închisoare, sporită la 3 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
În baza art. 861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea condiţionată sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului C.C.S. pe o durată de 6 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.862  cod penal.
Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul C.C.S. să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art.863 alin.1 cod penal:
- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.
În baza art.71 alin.5 cod penal, se dispune suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art.359 cod procedură penală, se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art.864 raportat la art.83-art.84 cod penal.
V.   În temeiul art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.I. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul C.I. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.85 cod penal, se anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei închisorii, dispusă prin Sentinţa penală nr.252/16.12.2009 pronunţată de Judecătoria Babadag, ramasă definitivă la data de 29.12.2009.
Se descontopesc pedepsele aplicate prin Sentinţa penală nr.82/20.04.2011 şi Sentinţa penală nr.165/21.09.2011.
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc pedepsele, urmând ca inculpatul C.I. să execute pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, sporită la 4 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
În baza art.36 alin.3 cod penal, se va deduce pedeapsa executată de la 30.01.2011 şi până în prezent.
Se anulează mandatele de executare a pedepsei închisorii nr.106/266/179/2011 din data de 24.06.2011, nr. 128/309/179/2011 din data de 20.06.2011 şi nr. 228/821/179/2011 din data de 27.10.2011 şi se dispune emiterea unui nou mandat în baza prezentei hotărâri, ca urmare a contopirii pedepselor.
VI.  În temeiul art.208 alin.1 - art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul G.L. la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În temeiul art.20 rap. la art.208 alin.1-art.209 alin.1 lit.a şi g) cod penal, cu aplic. art.3201 alin.7 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul G.L. la o pedeapsă de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de „furt calificat” (fapta din data de 28/29.12.2008).
În baza art.33 lit.a) raportat la art.34 lit.b) cod penal, se contopesc cele două pedepse, urmând ca inculpatul G.L. să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv 2 ani închisoare.
În baza art.71 cod penal şi al art.3 din Protocolul adiţional al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, se vor interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a, lit.b) cod penal.
În baza art.861 alin.1 cod penal, dispune suspendarea condiţionată sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicată inculpatului G.L. pe o durată de 5 ani, ce constituie termen de încercare, potrivit art.862  cod penal.
Se va dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul G.L. să se supună următoarelor măsuri de supraveghere, prevăzute de art.863 alin.1 cod penal:
- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, la datele fixate de către această instituţie;
- să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;
- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă;
- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă.
În baza art.71 alin.5 cod penal, se dispune suspendarea executării pedepselor accesorii, pe durata suspendării condiţionate sub supraveghere a executării pedepsei.
În baza art.359 cod procedură penală, se atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prevăzute de art.864 raportat la art.864 raportat la art.83 - art.84 cod penal.
Se respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă E.C., ca nefondată.
Se respinge acţiunea civilă formulată de partea civilă G.D., ca nefondată.
Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă C.C.
Obligă pe inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. să plătească în solidar către partea civilă C.C., suma de 610 lei, ce urmează să fie actualizată la data plăţii efective.
În baza art.191 alin.2 cod procedură penală, obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat V.A.I., C.C.S., C.I. şi G.L. în cuantum de câte 700 lei, I.I. în cuantum de 400 lei, C.M. în cuantum de 300 lei.
Onorariile avocaţilor din oficiu se vor vira din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Tulcea.”
Pentru pronunţarea hotărârii, instanţa a stabilit situaţia de fapt următoare:
În seara zilei de 22.12.2008, după ce s-au întâlnit în loc. Baia, deplasându-se în loc. Murighiol, în timp ce inculpatul C.C.S. asigura paza, rămânând la autoturism, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. au mers pe malul Ghiolului şi, cu ajutorul a două chei, au scos motorul marca Honda de 20 CP de la barca părţii vătămate E.C., l-au pus în maşină şi au plecat spre loc. Baia unde au vândut motorul de barcă sustras martorului de bună credinţă C.V. pentru suma de 1.500 lei, pe care au împărţit-o între ei; ulterior, martorul C.V. a vândut motorul terţului G.D. din loc. Ovidiu de la care a fost recuperat şi predat părţii vătămate E.C., motiv pentru care G.D. s-a constituit parte civilă cu suma de 2.600 lei, reprezentând preţul pe care l-a plătit, iar partea vătămată constituindu-se parte civilă cu suma de 4.000 lei, reprezentând prejudiciul produs ca urmare a faptului că nu a putut folosi barca după ce i-a fost sustras motorul.
La datele de 23.12.2008 şi 25.12.2008, deplasându-se pe raza aceleiaşi localităţi Murighiol, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. au procedat în acelaşi mod şi au sustras un motor marca Mercury de 6 CP de la ambarcaţiunea ce era acostată la malul Ghiolului Murighiol, aparţinând părţii vătămate C.C. şi un motor de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP, aparţinând părţii vătămate E.M. Motorul marca Mercury de 6 CP a fost vândut către C.V. pentru suma de 900 lei, iar motorul de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP a fost vândut către B.N. din loc. Mihai Viteazu, pentru suma de 250 Euro, 500 lei şi un telefon mobil, bani pe care inculpaţii i-au împărţit între ei. Motoarele au fost recuperate de la martorul C.V. la data de 29.12.2008 şi predat părţii vătămate C.C. care a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 610 lei, ce reprezintă contravaloarea facturii seria ANTL nr.2000/06.01.2009, emisă de firma care i-a reparat motorul ca urmare a faptului că inculpaţii i-au provocat defecţiuni la grupul de transmisie, respectiv de la martorul B.N. din loc. Mihai Viteazu, cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 31.12.2008 şi predat părţii vătămate E.M., care nu a precizat dacă se constituie parte civilă.
În noaptea de 28/29.12.2008,  deplasându-se cu autoturismul marca Dacia condus de inculpatul C.C.S., inculpaţii G.L., C.M. şi C.I. au sustras un motor de ambarcaţiune marca Honda de 10 CP, de la ambarcaţiunea părţii vătămate C.G., ce se afla acostată pe braţul Sf. Gheorghe, în apropierea localităţii Mahmudia; motorul de ambarcaţiune a fost restituit părţii vătămate, care a declarat că nu se constituie parte civilă.
În aceeaşi noapte de 28/29.12.2008, inculpaţii C.C.S., G.L., C.M. şi C.I. au încercat să sustragă şi un motor marca Honda de 20 CP de la ambarcaţiunea ce aparţinea părţii vătămate M.M., însă după ce au tăiat cablul de alimentare de la baterie, nu au reuşit să ia motorul datorită sistemului de fixare; partea vătămată M.M. a declarat că nu se constituie parte civilă.
Inculpaţii I.I., C.M., C.C.S., C.I., G.L. şi-au recunoscut vinovăţia faptelor descrise în actul de inculpare, solicitând aplicarea prevederilor art.3201 cod procedură penală.
Împotriva hotărârii, în termenul legal, inculpaţii I.I., G.L., C.M. şi C.I. au declarat recurs cu privire la individualizarea pedepsei, solicitând înlăturarea sau reducerea cuantumului sporurilor aplicate, iar recurenţii I.I., G.L. şi modificarea modalităţii de executare cu suspendarea sub supraveghere conform art.861 cod penal.
Verificând legalitatea şi temeinicia hotărârii atacată în limitele art.3856 alin.(1,3) Cod procedură penală, Curtea constată recursurile formulate de către inculpaţii I.I., G.L., C.M. şi C.I. fondate referitor la individualizarea pedepselor pentru considerentele expuse în continuare.
Conform art.345 Cod procedură penală, instanţa pronunţă condamnarea când constată existenţa faptei, că aceasta constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat; dar, potrivit art.52, art.66 Cod procedură penală, vinovăţia inculpatului trebuie stabilită dincolo de orice îndoială în cadrul unui proces echitabil, public cu o durată rezonabilă în sensul art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi art.21 din Constituţie.
În cauză, cei 6 inculpaţi au dispus de timpul şi înlesnirile necesare pregătirii apărării, beneficiind de asistenţă juridică calificată şi având efectiv posibilitatea administrării probelor în aceleaşi condiţii ca procurorul şi părţile vătămate; astfel, s-au administrat pe parcursul procesului atât probele acuzării - ascultarea părţilor vătămate, a martorilor, cât şi probele apărării - audierea inculpaţilor prezenţi, martori, înscrisuri. Cu ocazia soluţionării recursurilor, Curtea a luat act de poziţia inculpaţilor I.I., C.M. şi C.I., prezenţi în şedinţă publică, de a uza de dreptul la tăcere.
Sub aspectul acţiunii penale (necriticată de către recurenţi), pe baza probelor administrate în condiţii de legalitate, iar pentru inculpaţii I.I., C.M., C.C.S., C.I., G.L. numai a celor efectuate în cursul urmăririi penale având în vedere recunoaşterea vinovăţiei de către inculpaţi, care au şi solicitat judecata conform art.320¹ cod procedură penală - procesele-verbale de constatare, de cercetare la faţa locului, de percheziţie domiciliară, declaraţiile martorilor C.V., B.N.  şi ale părţilor vătămate E.C., C.C., C.G., E.M., M.M. şi declaraţiile inculpaţilor, rezultă:
- în seara de 22.12.2008, după ce s-au întâlnit în loc. Baia, deplasându-se în loc. Murighiol, în timp ce inculpatul C.C.S. asigura paza, rămânând la autoturism, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. au mers pe malul Ghiolului şi, cu ajutorul a două chei, au scos motorul marca Honda de 20 CP, de la barca părţii vătămate E.C., l-au pus în maşină şi au plecat spre loc. Baia unde au vândut motorul de barcă sustras martorului de bună credinţă C.V. pentru suma de 1.500 lei, pe care au împărţit-o între ei; ulterior, martorul C.V. a vândut motorul terţului G.D. din loc. Ovidiu de la care a fost recuperat şi predat părţii vătămate E.C. motiv pentru care G.D. s-a constituit parte civilă cu suma de 2.600 lei, reprezentând preţul pe care l-a plătit, iar partea vătămată constituindu-se parte civilă cu suma de 4.000 lei, reprezentând prejudiciul produs ca urmare a faptului că nu a putut folosi barca după ce i-a fost sustras motorul.
- la datele de 23.12.2008 şi 25.12.2008, deplasându-se pe raza aceleiaşi localităţi Murighiol, inculpaţii V.A.I., I.I., C.M. şi C.C.S. au procedat în acelaşi mod şi au sustras un motor marca Mercury de 6 CP de la ambarcaţiunea ce era acostată la malul Ghiolului Murighiol, aparţinând părţii vătămate C.C. şi un motor de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP, aparţinând părţii vătămate E.M. Motorul marca Mercury de 6 CP, a fost vândut  către C.V. pentru suma de 900 lei, iar motorul de ambarcaţiune marca Yamaha de 9,9 CP a fost vândut către B.N. din loc. Mihai Viteazu, pentru suma de 250 Euro, 500 lei şi un telefon mobil, bani pe care inculpaţii i-au împărţit între ei. Motoarele au fost recuperate de la martorul C.V. la data de 29.12.2008 şi predat părţii vătămate C.C. care a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 610 lei, ce reprezintă contravaloarea facturii seria ANTL nr.2000/06.01.2009, emisă de firma care i-a reparat motorul ca urmare a faptului că inculpaţii i-au provocat defecţiuni la grupul de transmisie, respectiv de la martorul B.N. din loc. Mihai Viteazu, cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 31.12.2008 şi predat părţii vătămate E.M., care nu a precizat dacă se constituie parte civilă.
- în noaptea de 28/29.12.2008,  deplasându-se cu autoturismul marca Dacia cu nr. de înmatriculare CT.17.VAL condus de inculpatul C.C.S., inculpaţii G.L., C.M. şi Chimigea Iulian au sustras un motor de ambarcaţiune marca Honda de 10 CP, de la ambarcaţiunea părţii vătămate C.G., ce se afla acostată pe braţul Sf. Gheorghe, în apropierea localităţii Mahmudia; motorul de ambarcaţiune a fost restituit părţii vătămate, care a declarat că nu se constituie parte civilă.
- în aceeaşi noapte de 28/29.12.2008, inculpaţii C.C.S., G.L., C.M. şi C.I. au încercat să sustragă şi un motor marca Honda de 20 CP, de la ambarcaţiunea ce aparţinea părţii vătămate M.M., însă după ce au tăiat cablul de alimentare de la baterie, nu au reuşit să ia motorul datorită sistemului de fixare; partea vătămată M.M. a declarat că nu se constituie parte civilă.
► fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de „furt calificat” prevăzute de art.208 alin.(1) – art.209 alin.(1) lit.a,g) cod penal, pentru inculpaţii V.A.I. şi I.I. (3 fapte), C.M. şi C.C.S. (4 fapte), C.I. şi G.L. (1 faptă), respectiv tentativă la infracţiunea de „furt calificat” prevăzută de art.20 rap. la art.208 alin.(1) – art.209 alin.(1) lit.a, g) cod penal pentru inculpaţii C.M., C.C.S., C.I. şi G.L., cu aplicarea art.33 lit.a) cod penal faptele fiind în concurs real.
Referitor la individualizarea pedepselor, potrivit criteriilor prev. de art.72 cod penal, printre care şi pericolul social concret sporit în cauză al faptelor, dat de sustragerea în participaţie, după lăsarea întunericului sau dimineaţa înainte de a se lumina, în mod repetat, producând prejudicii relativ mari, dar în majoritate recuperate, precum şi faţă de circumstanţele personale inculpaţii intrând în mai multe rânduri în conflict cu legea penală (chiar dacă nu sunt recidivişti), pedepsele trebuie să fie aspre - de natură să asigure prevenţia generală, reeducarea inculpaţilor, să răspundă sentimentelor opiniei publice de indignare, frustrare, insecuritate, dar în cuantumuri mult diminuate faţă de dispoziţiile art.320¹ alin.(7) cod procedură penală aplicabile recurenţilor ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei şi acceptării soluţionării cauzei pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale.
Însă, în condiţiile art.34 lit.b) cod penal, contopind pedepsele cu închisoare aplicate pentru infracţiunile aflate în concurs real prev. de art.33 lit.a) cod penal, instanţa putea proceda la sporirea pedepsei rezultante până la maximul ei special dacă circumstanţele reale sau personale justificau o asemenea măsură. Ori, în cauză, instanţa de fond nu a motivat în cazul niciunuia dintre inculpaţi sporirea pedepselor aplicate, iar din oficiu, când pedepsele au fost stabilite spre minimul prevăzut de textele legale, Curtea nu a găsit temeiuri care să justifice sporirea.
Prin urmare, criticile vizând individualizarea pedepselor numai sub aspectul cuantumurilor sunt întemeiate, motiv pentru care, în baza art.38515 pct.1 lit.”d” cu referire la art.3859 pct.14 cod procedură penală, recursurile penale declarate de cei 4 inculpaţi vor fi admise şi, casând sentinţa primei instanţe, şi cu privire la inculpaţii C.C.S. şi V.A. prin extinderea efectelor conform art.3857 cod procedură penală, se va proceda la înlăturarea sporirii pedepselor, menţinând pedeapsa rezultantă prin contopirea pedepselor aplicate conform art.33 lit.a) - art.34 lit.b) cod penal în pedeapsa cea mai grea.
În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepselor, nu se pune problema modificării cu suspendarea condiţionată ori sub supraveghere cu aplicarea art.81 sau art.861 cod penal deoarece perseverenţa inculpatului G.L. în activitatea infracţională, în lipsa unor dovezi puternice, justifică exercitarea unei supravegheri pe durata termenului de încercare, iar starea de recidivă a inculpatului I.I. demonstrează că nu a înţeles să se reintegreze, scopurile pedepsei putând fi atinse numai prin executare.
În concluzie, se vor menţine celelalte dispoziţii în măsura în care nu contravin prezentei.
Dosar nr. 5586/327/2010
Decizia penală nr. 101/P/31.01.2012
Judecător redactor Adriana Ispas