avocats.ro
jurisprudență
 
 
 
 


Grăniţuire şi revendicare. Operaţiunile judiciare specifice grăniţuirii
 
Cod civil - art. 584 (forma în vigoare la data introducerii acţiunii)
 
Operaţiunile judiciare ale grăniţuirii circumscriu identificarea hotarului real, trasarea hotarului şi  aşezarea semnelor de hotar. Identificarea implică  aflarea celor mai vechi semne de hotar, prin examinarea titlurilor de proprietate şi administrarea  probei cu expertiză judiciară.
 
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia I Civilă,
Decizia civilă nr. 1786 din 7 mai 2012. 
 
Prin decizia civilă nr. 1786/7.05.2012, Curtea de Apel Ploieşti a admis recursul declarat de pârâţii P.A., P.Gh. şi P.N. împotriva deciziei civile nr. 53/25.01.2012 a Tribunalului Prahova, pe care a casat-o cu trimitere spre rejudecare la aceeaşi instanţă.
În sens material, dreptul la acţiune, bazat pe  dispoziţiile art. 584 Cod civil (forma în vigoare la  data introducerii acţiunii) circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoană care are un  drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde  vecinului său, prin acţiune în justiţie, restabilirea  hotarului real ce separă fondurile învecinate şi  marcarea acestuia prin semne materiale vizibile.
Într-o asemenea acţiune, judecătorul nu are a se  pronunţa asupra existenţei dreptului de proprietate  (în întregul său) ci asupra formei terenului care alcătuieşte  dreptul de proprietate (în partea din litigiu) al cărui contur este fixat, decisiv, prin linia hotarului despărţitor, determinată prin semne vizibile.
Operaţiunile judiciare ale grăniţuirii circumscriu identificarea hotarului real, trasarea hotarului şi  aşezarea semnelor de hotar. Identificarea implică  aflarea celor mai vechi semne de hotar, prin examinarea  titlurilor de proprietate şi administrarea  probei cu expertiză judiciară.
Or, în speţă, primele două instanţe,  neţinând seama de obiectul firesc al acţiunii,  au omologat raportul de expertiză topografică PD, ce nu a respectat operaţiunile judiciare specifice grăniţuirii (expuse anterior) şi ale cărui concluzii sunt contradictorii cu cele ale raportului de expertiză topografică MC  (de asemenea, efectuat în prezenta cauză).
Este de menţionat şi faptul că soluţionarea capătului de cerere privind revendicarea se  face în funcţie de hotarul real care separă fondurile învecinate din litigiu şi de dovada  dreptului de proprietate al fiecăreia dintre  părţi.
În considerarea tuturor acestor argumente şi  având în vedere că modificarea hotărârii nu este  posibilă, fiind necesară efectuarea unei noi expertize topografice (care să respecte operaţiunile specifice grăniţuirii), Curtea, în baza art. 312 alin. 3 Cod pr. civilă, a admis recursul, a casat decizia civilă nr. 53/25.01.2012 a Tribunalului Prahova şi a trimis cauza spre rejudecare, la aceeaşi instanţă.
 
 
 (Judecător Cristina Paula Brotac)